Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mobil e-læring på PDA hos unge med 'særlige behov' - et pilotprojekt Netværket IKT og Læring, Aalborg Universitet 26. oktober 2006 Brian Møller Svendsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mobil e-læring på PDA hos unge med 'særlige behov' - et pilotprojekt Netværket IKT og Læring, Aalborg Universitet 26. oktober 2006 Brian Møller Svendsen."— Præsentationens transcript:

1 Mobil e-læring på PDA hos unge med 'særlige behov' - et pilotprojekt Netværket IKT og Læring, Aalborg Universitet 26. oktober 2006 Brian Møller Svendsen www.aksos.dk/projektvia www.aksos.dk/projektvia

2 Om VIA •10 års jubilæum •Tilbud til unge med ’særlige behov’ •Ca. 40 unge, 16 - 25 år •25 ansatte •Arbejdsmarkedsmodningsprojekt –Værksteder –Praktik –Flexjob el. anden skånejob

3 Om PDA-projektet 1/2 •2-årigt pilotprojekt •15 unge •Finansieret –EU –Koordinationsudvalget (25%) •Mindske marginalisering ift. arbejdsmarkedet •Gøre de unge mere selvstændige og mindre ressourcekrævende

4 Om PDA-projektet 2/2 Faser: •Udvikling (af platform og opgavesæt) •Undervisning –Brugere –Virksomheder –VIAs vejledere •Afvikling af praktikforløb •Evaluering og afrapportering •Formidling og sparring •Administration

5 Platform •Simpel layout som muligt •Så let/brugervenligt som muligt både ift. slutbrugere og kommende udviklere •Teknologi –HTML og Flash –Næste version: •Flash platform, der trækker data fra XML-fil •Syntetisk tale

6 Opgavesættene •Analysere en arbejdsproces •Opdele arbejdsproces i en række trin •Udvikle billeder, lyd, tekst osv. •Kontekstuafhængige? – Er det muligt? –Ift. brugere med individuelle behov og kompetencer –Standardiserede arbejdsprocesser •Hygiejnekurser •ISO

7 Perspektiver 1/2 Erfaringer •Indkøb •Introforløb hos Toys-R-Us •Udvidet intro-forløb hos Thrane & Thrane •Regional plan –Teknologi centret, en række af institutioner •Læse-besvær •Integrationsområdet

8 Teknologiske perspektiver •Stedsbestemte arbejdsprocesser –hentes automatisk på PDA’en / lagres centralt •Syntetisk tale (”Carsten” fra MikroVærkstedet) •”Motto Captura” (foto konverteres til lyd) •Indbygget scanner til oplæsning

9 Mere information Brian Møller Svendsen Projekt VIA Skydebanevej 98 9000 Aalborg Tlf.: 98 10 11 01 bms-social@aalborg.dk www.aksos.dk/projektvia


Download ppt "Mobil e-læring på PDA hos unge med 'særlige behov' - et pilotprojekt Netværket IKT og Læring, Aalborg Universitet 26. oktober 2006 Brian Møller Svendsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google