Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indgange til samt roller/ansvarsområder i forbindelse med RKV & IKV i AMU i VEU-centrene TUP 2012 Organisering VEU-centrene i Region Syddanmark VEST, FYN,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indgange til samt roller/ansvarsområder i forbindelse med RKV & IKV i AMU i VEU-centrene TUP 2012 Organisering VEU-centrene i Region Syddanmark VEST, FYN,"— Præsentationens transcript:

1 Indgange til samt roller/ansvarsområder i forbindelse med RKV & IKV i AMU i VEU-centrene TUP 2012 Organisering VEU-centrene i Region Syddanmark VEST, FYN, SYD og TREKANTOMRÅDET www.veu-center.dk

2 Fra medarbejder til IKV-TEAM Klare mål Klare roller Kollektivt ansvar for at løse opgaven Teamet har komplemen- tære kompetencer Teamet har indflydelse på, at målet nås • Alle kender formålet med IKV i AMU • Teamet har tillid til målet og til hinanden og arbejder i den samme retning • Kend din egen rolle og performance- mål i teamet – hvad skal jeg bidrage med? • Team Charter; lav en kort beskrivelse af, hvordan I vil arbejde – dialogen i teamet er NØGLEN TIL SUCCES • Alle kender hinandens roller og opgaver og træder til, når en kollega er overbebyrdet, for at eliminere flaskehalse og skabe et godt flow i processen • Teamet er vigtigere end de enkelte individer • Teamets medlemmer har forskellige kompetencer, der supplerer hinanden • Det er summen af vores viden, erfaring og indsats, der skaber en unik service over for borgeren – og dermed succes for teamet Kollektivet • Det er vores kollektive ansvar og opgave at få RKV / IKV i AMU til at lykkes • Teamet skal have de rette kompetencer og beføjelser til at træffe beslutninger

3 Hvem kan henvendelser om IKV i AMU ske til? Hvem gør hvad? VEU-konsulent Kursus- administrator Faglærer/underviser Vejleder Uddannelsesleder Løbende sikre, at det organisatoriske setup for IKV til AMU er på plads. Proaktivt markedsføre IKV i eksterne sammenhænge. Rådgive og vejlede virksomheder og borgere om IKV i AMU – være virksomhedens tovholder/én indgang, indtil uddannelsesmålet er nået. Proaktivt vejlede til IKV i AMU, håndholdt overgang til/fra faglærer/underviser, være borgerens støttepunkt undervejs, indtil uddannelsesmålet er nået. Mest effektivt til næste kompetence Proaktivt vejlede til IKV i AMU, guide effektivt videre, introducere ”Min Kompetence-mappe” og opfordre til, at borgeren udfylder den før 1. besøg hos vejlederen. Virksomheder: tilbyde besøg af VEU-konsulenten. Spotte behov for, proaktivt rådgive og vejlede om samt gennemføre IKV i AMU i virksomheder og for borgere. JOBCENTER VIRKSOMHED BORGER

4 Hvad hjælper det, at du ”scorer” og har succes – hvis holdet taber? Vi ved alle sammen hvordan det gik 

5 Indgange til samt roller/ansvarsområder i forbindelse med realkompetencevurdering i VEU-centrene TUP 2012 Organisering VEU-centrene i Region Syddanmark VEST, FYN, SYD og TREKANTOMRÅDET www.veu-center.dk

6 Appendix Roller og kompetenceprofiler TUP 2012 Realkompetencevurdering

7 VEU-konsulenten Rolle • Være én indgang til voksen- og efteruddannelse for virksomheder, borgere – beskæftigede og ledige • Vejlede til realkompetencevurdering Kompetencer • Vide, hvad realkompetencevurdering er • Kende formålet med RKV • Kende VEU-centrets fælles procedure (jf. udviklingskontrakt 2014/15) – hvordan kommer virksomheden, den beskæftigede og den ledige i mål med RKV? • Kende økonomien i RKV for hhv. beskæftigede og ledige

8 Kursusadministratoren - 1 Rolle • Være i stand til proaktivt at foreslå RKV over for virksomheder, beskæftigede og ledige • Være én indgang til voksen- og efteruddannelse og guide præcist videre til rette vejledningsfunktion, jf. kontaktliste for vejledere (udarbejdes lokalt og lægges på VEU-centrets hjemmeside) • Være i stand til at introducere ”Min kompetencemappe” og opfordre til, at denne udfyldes før den første kontakt med vejlederen, alternativt opfordre til, at borgeren samler al dokumentation for erhvervserfaring, uddannelse, mv. • Vejlede til realkompetencevurdering – Fra ufaglært til faglært – ”Få papir på det, du kan” – Som led i uddannelsesplanlægning

9 Kursusadministratoren - 2 Kompetencer • Vide, hvad realkompetencevurdering er • Kende formålet med RKV • Kende VEU-centrets fælles procedurer (kontrakt 14-15) • Kende økonomien i RKV for beskæftigede og ledige • Kunne introducere ”Min Kompetencemappe” (link, mv.)

10 VEU-vejleder - 1 Faglige kompetencer • Vejlederuddannelse • Evt. kandidat i pædagogik eller psykologi • Erfaring fra undervisnings- og/eller uddannelsesverdenen (fælles kontekst som faglærerne) • Coachende tilgang til det hele menneske • Afklaret med ens eget kompetenceområde • IT-kompetencer på grundlæggende niveau

11 VEU-vejleder - 2 Personlige kompetencer • Open minded • Holistisk • Skal kunne følge spørgsmål til dørs/sætte sig ind i det faglige • God til at lytte/samtale • Evnen til at vejlede/spørge ind, så borgeren selv ser lyset (coaching) • Bevidst om, at man som vejleder ikke skal ”fixe” borgerens problemer • Empati

12 VEU-vejleder - 3 Forslag til at ”klæde vejledere på” til åben vejledning i VEU-regi: • Gensidig information om kursusudbud/efteruddannelse • Vidensdeling om hvilke GVU, IKV og merituddannelser, og hvilke erfaringer det kræver • Se de forskellige skoler/uddannelsesmiljøer • Personlig kontakt til hinanden – få sat ansigt og navn på hinanden. Lister via VEU-centrets hjemmeside. • Få de enkelte skoler/uddannelser til at spille bedre sammen • Udarbejde kasse-diagramoverblik over veje til faglært • Synliggøre jobåbninger og krav til kvalifikationer i forhold til konkrete jobfunktioner

13 Faglærer Rolle & kompetencer • Skal kende VEU-centrets IKV-procedurer og kollegernes roller • Samarbejder med VEU-konsulenten om at gennemføre RKV-forløb for og i virksomheder • Har et godt overblik over sit fagområde og tilhørende målbeskrivelser • Har en god og basal viden om love og regler inden for fagområdet • Kunne udarbejde kasse diagramoverblik over veje til faglært • IT-kompetencer på grundlæggende niveau Personlige kompetencer • Tager afsæt i individets erfaringer og situation • Er neutral/objektiv i sin vurdering • Har solid erfaring i afklaringssamtalen • Evner at spotte sagens kerne • Giver ejerskabet til individet


Download ppt "Indgange til samt roller/ansvarsområder i forbindelse med RKV & IKV i AMU i VEU-centrene TUP 2012 Organisering VEU-centrene i Region Syddanmark VEST, FYN,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google