Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Relationsarbejde på Vejrup skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Relationsarbejde på Vejrup skole"— Præsentationens transcript:

1 Relationsarbejde på Vejrup skole

2 Konstruktiv konflikthåndtering
Trædesten på vejen Vision og værdier Klasseledelse Konstruktiv konflikthåndtering Relationer

3 Kontrakten Relationer mellem børn og voksne.
Formål Hvad vil vi gerne opnå? Relationer mellem børn og voksne. Styrke medarbejdernes kompetencer i at støtte, vejlede og udvikle hinanden i relationsarbejdet. Langsigtede effekter Der er gode relationer mellem børn og voksne og der er udviklet et fælles sprog og fælles tilgang til opgaveløsning Hvordan dokumenteres disse effekter Medarbejderne spørges i forbindelse med personaleudviklingssamtaler om status på relationer. I daglig praksis vil de positive relationer fremme arbejdsglæden og give færre konflikter

4 Forløbsoversigt Dato Indhold Oplæg af Mike Mckeon
1/10 Konkrete metoder og inspiration til relationsarbejdet. Oplæg af Mike Mckeon 21/10 Relationsarbejde med udgangspunkt i det vi allerede ved konflikthåndteringsmetoder i et relationsperspektiv 18/11 Fælles sprog og metode omkring relationsarbejdet. Introduktion til Teamsparring November - marts Teamsamtaler 23/4 Vision og værdier Klasseledelse Konstruktiv konflikthåndtering Relationer Opsamling

5 Stringing the beans Snak i grupper på 3-4 Hvad er de vigtigste
pointer for jer i forhold til Vision og værdier Klasseledelse Konstruktiv konflikthåndtering Skriv på postit og hæng op på fælles stor planche

6 Konstruktiv konflikthåndtering og relationsarbejde

7 Mål for den næste time At genaktivere viden om konstruktiv konflikthåndtering og koble denne viden med metoder for relationsarbejde.

8 Tænk Tænk på de konflikter du har haft med elever i skolen på det seneste. Udvælg en af disse konflikter, som du vil arbejde med den næste times tid.

9 Del Find sammen med en makker. Fortæl nu hinanden om den konflikt I hver især har valgt ud.

10 Definition af en konflikt
I konflikter er der altid en: Sag Spænding i relationen ”afhængighed”

11 Tænk Hvad er sagen i den konflikt du tænker på? Hvad er det du er/var uenig med den anden part om? På hvilken måde er du afhængig af den part du er/var i konflikt med?

12 Del Fortæl din makker om sagen, i den konflikt du har valgt at arbejde med. Fortæl din makker på hvilken måde du er/var afhængig, af den part du er/var i konflikt med?

13 Konflikttrappen

14 Tænk Brug konflikttrappen til at analysere, den konflikt du har valgt at arbejde med. Hvordan har konflikten udviklet sig? Hvis konflikten ikke er afsluttet. Hvilket trin på konflikttrappen er konflikten så på lige nu?

15 Del Fortæl din makker om din analyse af den konflikt, du har valgt at arbejde med.

16 Den instrumentelle dimension Interesse dimensionen
”Hvordan jeg vil” Interesse dimensionen ”Det jeg vil have” Værdidimension ”Det jeg tror på” Den personlige dimension ”Den jeg er”

17 Tænk Hvilke dimensioner er særligt tydeligt i spil, i den konflikt du har valgt at arbejde med? Tænk evt. tilbage på det tidspunkt hvor konflikten startede. Hvilken dimension var da særligt tydeligt i spil?

18 Del Fortæl din makker om hvilken/hvilke dimensioner der er særligt tydeligt i spil, i den konflikt du har valgt at arbejde med.

19 Fakta Fakta Følelser Følelser Behov Behov
! ! ”De døves dialog” Standpunkt Fakta Fakta Følelser Følelser Behov Behov

20 til brug i klasseteamet eller SFO
Relationsskemaet til brug i klasseteamet eller SFO De børn, som går ind i dig med træsko på De børn som du giver privilegier De børn som du umiddelbart holder af og forstå De børn du har en udmærket kontakt med, men som ikke er røde De børn der ikke kontakter dig De børn du egentlig ikke kontakter selv De børn, der bringer dit pis i kog De børn som gør, at du bliver mere vred end situationen egentlig berettiger De børn som du ikke forstår

21 Vejledning i arbejdet med relationsskemaet.
Alle i teamet udfylder individuelt et relationsskema over klassens elever. Teamet mødes og fremlægger hver deres farveskema. Teamet udveksler erfaringer. Enkelte har måske barnet i den røde kategori andre i blå eller sort – hvilke positive ting og strategier kan vi udveksle. Udlede fælles indsats

22 Pause

23 Mr. Mckeon og relationsarbejde

24 Mål med den næste time At genaktivere viden fra Mr. Mckeons oplæg omkring behavior management, og udvælge mindst en af de metoder han præsenterede og afprøve denne.

25 All you ever wanted to know about Bill Rogers
But were afraid to ask!

26 Straight in at number10 Selectively Ignoring
Rather than pick up every little thing, if it is not spoiling the flow of the session, follow it up later Selectively Ignoring

27 Number 9 Ignore secondary behaviour
Concentrate on the task in hand and praise the compliance

28 Straight in at number 8 Eye contact That look Silence is golden

29 In there at number 7 Take a student aside
Avoid confrontation in front of the group- one of you might lose face Avoid Win –Lose Make the work the focus

30 A hot one at number 6 Cracked record
Repeat the instruction, don’t get side tracked or drawn into a confrontation Cracked

31 The last 5……. When –Then Partial Agreement
When you have finished chopping those carrots then you can start on the potatoes Give a choice between two options

32 Number 4-You always have a choice
If not now then later You are choosing to?

33 Number 3 It’s not the severity of the consequence it’s the inevitability of it

34 Number 2 Separate the child from the behaviour
And then re-establish the relationship

35 Number 1 4 on the floor Hand signals “You Ok”

36 Relationsarbejdet Interview en makker du ikke arbejder tæt med til daglig. Interviewguide: Fortæl om en episode, som du oplevede du klarede godt. Hvilke af dine evner og kompetencer kom til udtryk i episoden? Hvilke af dine værdier blev rummet af episoden? Hvilken indflydelse har det du lige har fortalt, på de håb og forventninger du har til arbejdet med relationer?

37 Teamarbejdet i dag og i fremtiden
Hvad gør vi i dag, som vi skal blive ved med at gøre? Hvad gør vi i dag, som vi egentlig ikke bør gøre? Hvad er det, vi bør gøre, men som vi faktisk ikke gør? Hvad er det, som vi ikke gør i dag, som vi heller ikke i fremtiden bør gøre. Medarbejderne får udleveret et tomt skema som de udfylder

38 Teamarbejdet i dag og i fremtiden
Medarbejderne får udleveret et tomt skema som de udfylder Team: Navn:


Download ppt "Relationsarbejde på Vejrup skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google