Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naturfag i spil – 27. november 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naturfag i spil – 27. november 2013"— Præsentationens transcript:

1 Naturfag i spil – 27. november 2013
Naturfagene på tværs Naturfag i spil – 27. november 2013 Pernille Ulla Andersen Cand.scient., seminarielektor og lærebogsforfatter

2 Program for workshop Præsentation af Xplore og i-Xplore
Kulstofkredsløb, globalt, lokalt og på celleniveau Gruble-tegninger Praktiske forsøg –hvorfor og hvordan Opsamling og spørgsmål

3 Xplore-bogsystemet Sammenhængende bogsystem for alle naturfagene i grundskolen: Natur/teknik Geografi, fysik/kemi og biologi Består af: elevbog, elevhæfte, lærervejledning, e-bog og i-Xplore Pernille Ulla Andersen Cand.scient., seminarielektor og lærebogsforfatter

4 Grundtanker bag systemet
Skabe sammenhæng og samarbejde mellem naturfagene og dermed en læringssynergieffekt Forøge motivationen for naturfagene ved at have fokus på relevans, den gode historie og ”hands on” Fokus på kernefagligheden – skelner mellem ”need to know” og ”nice to know” Henvender sig til eleverne i et lettilgængeligt og klart sprog Fokus på viden om faglig læsning i naturfagene Pernille Ulla Andersen Cand.scient., seminarielektor og lærebogsforfatter

5 i-Xplore En udvidet udgave af elevbogen med animationer, videoer, oplæsning af tekst, adaptive test, logbogsfunktion med uploadfunktion i-Xplore biologi8 Pernille Ulla Andersen Cand.scient., seminarielektor og lærebogsforfatter

6 Kulstofkredsløb – fælles trinmål
Beskrive hovedtræk af vand og kulstofs kredsløb i naturen (geografi, biologi og fysik/kemi) Gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers betydning i økosystemer (fysik/kemi og biologi) Anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling (fysik/kemi, biologi og geografi)

7 Hvad arbejder I med i fagene?

8 Det globale kulstof kredsløb
HAV: Bikarbonat og karbonat-ionen Bjergarter: Kalk Levende og døde orgnaismer: organisk bundet C Luft: kuldioxid, kulmonooxid og methan Fra Xplore 8, Geografforlaget 2012

9 Kulstofkredsløb i en fødekæde
Det globale miljø, Nucleus, 2002

10 C-kredsløb på organismeniveau

11 Diskutér udsagn om planters vækst og vægtændring – hvad mener du?
Den hverdagsforestilling man oftest støder på i forbindelse med arbejdet med fotosyntese er at ”planter spiser noget i jorden”. Kirsten Paludan har arbejdet netop med fotosyntese og hendes undersøgelser viser at denne forestilling lever videre selvom de godt kan sige det rigtige i biologitimerne. Det er meget svært at sætte sig udover sin menneskelighed og forestille sig at man kan leve af andet end organisk stof. Den måde man måske kan arbejde med at ændre denne forestilling er dels ved at bringe hverdagsforestillingen frem i lyset og ved at behandle fotosyntesen som et lige så svært emne som evolution, som også kun meget få mennesker nogensinde forstår. Dvs. give det plads i undervisningen og ikke regne med at forståelsen er klaret med et forsøg.

12 C-kredsløb og genbrug

13 Gruble tegninger på nettet

14 Fotosyntese og respiration

15 Et klassisk fotosyntese/respirations-forsøg med pH-indikator
. Indikatorvæske er god at arbejde med. Den eneste anke kunne være at der bliver tilføjet et niveau – idet de udover fotosyntesen skal forholde sig til hvordan indikatoren virker. Det kan virke lidt abstrakt og bliver hurtigt svært for dem at overskue, når der bruges mange variable.

16 Flydende blade - bladenes anatomi

17 Flydende blade Tværsnit af blad. Nederst er bladets underside. Bladets overside ses ikke. Læbeceller og hulrum bagved. Ideen i det forsøg vi skal lave i dag er:

18 Sidsel Sangild; Kaskelot 2012, nr. 193

19 Se på grønkorn og læbeceller

20 Datalogning i en lukket beholder

21 Ideer til at arbejde med praktiske aktiviteter, der er relateret til C-kredsløb
Karsedyrkning i lys og mørke Dyrkning af planter – hvad har planter brug for? Pigmentudtræk fra fx røde og grønne blade Se på planteceller Indikatorforsøg med CO2-indikator eller BTB Vandpestforsøg hvor O2 påvises Flydende blade Lav en glashave evt. med dataloggere Planters carbon kredsløb Arbejde med begrebskort Arbejde med ”quiz og byt” o. lign. Lav en plantecelle Lav carbon kredsløb ud af konkrete materialer Tværfagligt arbejde om kulstofs kredsløb med fysik/kemi og geografi Der er jo ikke nogen opskrift på den helt rigtige måde at gøre det på. Men under alle omstændigheder kan det være en god ide at bygge videre på den viden de allerede har opnået og fx bruge karse og vandpest som gennemgående organismer.

22 Interaktive sider om fotosyntese

23 Fotosyntese-sang

24 Opsamling og spørgsmål
Tak for nu! Pernille Ulla Andersen Cand.scient., seminarielektor og lærebogsforfatter


Download ppt "Naturfag i spil – 27. november 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google