Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelse med perspektiv Fredericia Gymnasium Mandag den 7

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelse med perspektiv Fredericia Gymnasium Mandag den 7"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelse med perspektiv Fredericia Gymnasium Mandag den 7
Uddannelse med perspektiv Fredericia Gymnasium Mandag den 7. november 2011 Studievalg: Aktuelle problemstillinger med unge, uddannelse og fremtid

2 Formål med Studievalg Studievalgs formål er fastsat i Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse (BEK. nr /07/2010) Hovedlinjerne er: Studievalgs vejledning skal gøre det muligt for den enkelte at foretage uddannelses- og erhvervsvalg og skal inddrage den enkeltes interesser og personlige forudsætninger. Studievalgs vejledning skal endvidere bidrage til, at den enkelte opbygger kompetence til selvstændigt at søge og anvende tilgængelige informationer og vejledningstilbud, herunder it-baserede tilbud, som har betydning for valg af videregående uddannelse og erhverv. Studievalgs vejledning skal gives således, at der for den enkelte sikres sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen. Studievalgs vejledning omfatter det samlede udbud af videregående uddannelser i hele landet og kan ydes kollektivt, gruppevis og individuelt. Vejledningen skal gives på baggrund af aktuel og generel information om optagelsesregler og om de respektive uddannelsers indhold og opbygning og karrieremuligheder.

3 Aktuelle problemstillinger og udfordringer
Målsætninger om øget gennemførsel på både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser Regionens særlige udfordringer: nogle pointer fra Region Syddanmarks undersøgelse: Stigende optag på ungdomsuddannelser. Udviklingen svarer dog mere eller mindre til landsgennemsnittet. Frekvenser: andelen af optagne på en gymnasial uddannelse i forhold til antal 16årige) er i perioden 2001 til 2009 steget fra 62,4% til 67,0% i Region Syddanmark (landsplan: 65,5% til 69,4%) ca 21% flere studenter fuldfører en gymnasial uddannelse ( ) (på landsplan er stigningen i antal fuldførte 27%). Gennemførsel: på STX stabil på ca. 88% på der erhvervsgymnasiale et fald fra 80% til 73%

4 Aktuelle problemstillinger og udfordringer
Søgning til de videregående uddannelser fordelt på regioner (KOT 2010) De videregående uddannelsesinstitutioners geografiske studentergrundlag (KOT, 2010) Beliggenhed Bopæl Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 78 13 5 3 1 8 74 82 4 2 77 12 38 54 Beliggenhed Bopæl Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 66 4 2 1 24 83 20 3 5 63 8 7 13 88 52 39

5 Søgemønstre som en aktuel udfordring
Valgparametre* Hvad kan jeg blive Hvem kan jeg blive Den sociale positionering Ansøgertyper* Plan-A søgere - Ansøgere, der kun søger en uddannelse - faglig og geografisk snæver By –Søgere - Ansøgere, hvis med forskellige uddannelsesønsker i samme by - faglig bred geografisk snæver Uddannelsessøgere - Ansøgere, der søger samme uddannelse i forskellige byer - faglig snæver, geografisk bred Kombnationssøgere - Ansøgere med forskellige uddannelsesønsker i forskellige byer - faglig og geografisk bred * Karen Gerstrøm’s speciale: ”Et spørgsmål om prioritereing”

6 Aktuelle problemstillinger og udfordringer
Valgparametre og Søgemønstre X= udgangspunkt (x)=efter analyse Optaget eller afvist? kombination Plan A (sikker) Plan A (usikker) By Uddannelse Hvad kan jeg blive X (x) Hvem kan jeg blive Social positionering Alle Kombination Plan a (sikker) (usikker) By Uddannelse Optaget 84 91 97 55 89 67 Afvist 16 9 3 45 11 33

7 Skitse til vejledningsmodeller i projektet
Ramme Hver studieretningspakke har afsat 30 timer til vejledning. Overvejelser: Individuelle samtaler kontra vejledning i fællesskaber. Førindsats og efterindsats. Førindsats: forventningsafstemning – udbytte også for de elever der ikke lige har fokus på uddannelsen undervisningsform - hvordan lærer den enkelte elev bedst. beslægtede uddannelser og disse jobmuligheder – for perspektiveringens skyld Efterindsats: differentieret vejledning – forskellige målgrupper målrettet vejledning til elever med et udvidet behov for vejledning. hvornår i forløbet – umiddelbart efter kontra 2-3 ¨måneder efter (motivation og fastholdelse) og sammentænkning med eks. studiepraktik optagelsesvejledning og inddragelse af suppleringsmuligheder Ønsker: Når studieretninger er identificeret, titel og indhold nogenlunde aftalt og dato for afvikling ”camp” er fastsat vil vi gerne vide det så vores vi kan planlægge hvornår vi i Studievalg skal give vejledning i de enkelte studieretningsklasser. Informationer om ovenstående kan sendes til Per Krabbe Mølgaard:


Download ppt "Uddannelse med perspektiv Fredericia Gymnasium Mandag den 7"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google