Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

At lande med en ståløfter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "At lande med en ståløfter"— Præsentationens transcript:

1 At lande med en ståløfter
Et pilotprojekt om formidling (assistireland.ie) Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

2 Dette oplæg ViTSi Pilotprojektets opbygning Pilotprojektets resultater
Det videre forløb Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

3 ViTSi Det Vidensskabende Tværfaglige Siddestillingsnetværk
Ca. 30 medlemmer På tværs af fag og af organisation Ergo- og fysioterapeuter, bandagister, salgskonsulenter fra hjælpemiddelleverandører Organisation: offentlig – privat. Kommune – region. Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

4 ViTSi’s formål ”…opsamle, udvikle og skabe viden i Danmark omkring siddestillingsproblematikker i forhold til mennesker, der sidder i kørestol” Fordybelse skaber udvikling Siddestillingsproblematikker er bl.a. i forhold til tryksår Fordybelse: Det er et krav, at medlemmerne kan tage aktivt del i det vidensskabende arbejde det meste af tiden Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

5 ViTSi studiegrupper Etablerede studiegrupper Korsetter hos børn ICF
Elektronisk trykmåling Kvalitetsudvikling af siddestillingsanalyse Tonusforstyrrelser – neurodynamik Stabilisering af bækkenet Terminologi Formidling af siddestillingsproblematikker Korsetter: afdækning via litteratur ICF: kan det bruges som teoretisk forståelsesramme til SA? Elektronisk trykmåling: bruges til hvad? Kan det bruges? Lave fælles protokol. Kvalitetsudvikling: Hvordan oplever borgeren mødet? Neurodynamik: case-study Bækkenet: Hvilke metoder bruger vi? Terminologi: Fælles sprog ved SA Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

6 ViTSi metoder Case-studies Litteratursøgning Observationer Interviews
Kliniske målinger Udarbejdelse af guidelines Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

7 Landing fra en ståløfter
Gruppens deltagere: Conni Schmidt, CHK Sønderjylland Helle Dreier, Specialrådgivningen i Holbæk Helle Buggeskov, Handicare Hanne Melton Leino, Falck Hjælpemidler Jørgen Alnor, Invacare Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

8 Gruppens fokus Siddestilling Sidderelaterede tryksår Formidling
Sidderelaterede tryksår er uacceptable og kan i stor udstrækning undgås Formidling: Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

9 Første formål Formidling til personale på institutioner omkring kørestolsbrugeres siddestillinger. Problemstilling: Hvordan konstrueres et undervisningsforløb vedr. siddestillinger til pædagogisk/plejepersonale, så viden kan anvendes i praksis. Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

10 Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29
Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

11 Endeligt projekt Undersøgelsesprojekt, der har til formål at afdække, hvilke faktorer i forbindelse med anvendelse af ståløfter, der påvirker kvaliteten af den siddende stilling. Målet er at opnå og formidle viden, der på et evidensbaseret grundlag, kan sikre og forbedre indtagelsen af den siddende stilling ved brug af ståløfter. Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

12 Endelige formål Udpege centrale fokuspunkter
Indtagelse af siddende stilling ved anvendelse af ståløfter Formidling til forflytningsvejledere og terapeuter Den siddende stilling: At sidde stabiliseret med henblik på at undgå sår – shear og tryk Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

13 Hypoteser Ståløfteren betragtes først og fremmest som et arbejdsmiljøredskab Ikke fokus på landingen i stolen Borgeren har ikke de fysiske forudsætninger for at blive forflyttet med ståløfter Arbejdsmiljøredskab: ja Fokus på landingen: delvist – ikke i teori, men i nogen grad i praksis Fysiske forudsætninger: Stå-funktion, kognitiv medvirken Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

14 Design 5 cases: Observation af forflytningsprocessen
Interview af borgeren og den sundhedsprofessionelle Databearbejdning ved klinisk ræsonnering, fokuspunkter afdækkes Formidlingsprojekt til forflytningsvejledere Observation: Guides + video og still-billeder. Ikke tilladelse til at vise offentligt + dårlig billedkvalitet Interview: Guides Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

15 Supplerende metoder Litteraturgennemgang:
Vejledninger i brug af ståløftere Teori om siddestillinger Teori om interview Teori om formidling Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

16 5 cases Brugere: Thorakal kyfose + “Stive ben”
Hemiplegi + Hofteproteser bilateralt Hemiplegi Multiple sclerose Ingen adgang til journaler Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

17 5 cases Hjælpere: SoSu hjælper SoSu assistent Forflytningsvejleder
Sygehjælper Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

18 Observationer Observationsguide + video
Mest verbal guiding – strut med enden Brugerne får ingen eller kun lidt opfordring til stilllingskorrektion Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

19 Interviews Hjælper har meget opmærksomhed på Borgerens forudsætninger
Rigtig anvendelse af lift og sejl Strutte med enden Borgers opfattelse Det er let Jeg får bevæget mig Jeg kan selv rette på siddestillingen Borgeren: ser det som en mulighed for træning Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

20 Databearbejdning Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

21 Fokuspunkter Stillingsskift fra stående til siddende
Verbal guiding suppleres med fysisk guiding Siddestillingens pejlemærker (individuelle) Korrektion af siddestillingen Ståløfteren er ikke et træningsredskab Stillingsskift: OBS for patologiske bevægemønstre Guiding: Borgeren er en aktiv medspiller i forflytningen Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

22 Det videre forløb Formidlingsprojekt
Fremstille formidlingskoncept til plejepersonale Udarbejde en instruktion i brug af ståløfter Bachelorprojekt Formidlingskoncept: til brug for forflytningsvejledere Instruktion: tænkt som brochure eller lamineret “lap” på løfteren Bachelor: En nøjere undersøgelse med det udgangspunkt, som pilotprojektet opnåede Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

23 Formidlingskoncept 2 personer (fra specialrådgivninger) planlægger kurser Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

24 Instruktion Først tænkt som trykt information på løfteren
Fremtiden er elektronisk  QR-koder Trykt info: sponsorering Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

25 QR-koder Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

26 Bachelorprojekt Fokus på
metodikken omkring dataindsamlingen (nu kender vi fokuspunkterne!) stillingsskiftet i landingen Har indgået samarbejde med en ergoterapeutskole Vurdering af kvaliteten af landingen kræver særlige forudsætninger – ikke opnåelig i et bachelorprojekt Bachelor: tidligst efter sommerferien Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012

27 Tak for opmærksomheden
Mary Petersen, Hjælpemiddelinstituttet Tryksårskonferencen 29. februar 2012


Download ppt "At lande med en ståløfter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google