Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Novicer, Racekryds og opdræt med “non recognised breeds” FIFes Avls og registreringsregler ogUdstillingsklasser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Novicer, Racekryds og opdræt med “non recognised breeds” FIFes Avls og registreringsregler ogUdstillingsklasser."— Præsentationens transcript:

1 Novicer, Racekryds og opdræt med “non recognised breeds” FIFes Avls og registreringsregler ogUdstillingsklasser

2 Novicer. Tilhørende udstillingsklasse: Novice Class – Class 13a Nye Avls og registreringsregler for novicer fra 01.01.2011!

3 B&R rules 9.2 9.2Novices A cat may only be entered once in the Novice class (class 13a). 9.2.1Definition Novices are cats where the parents are unknown, or for cats without a pedigree. (See also 6.3, 6.9, 6.13, 6.14, 6.20, 6.21) Cats with unknown background may be registered in the RIEX register providing the FIFe Member has granted permission to the registration.

4 B&R rules 9.2 9.2.2Registration as XLH * / XSH * These cats must be registered as longhair resp. shorthair progeny: XLH * and as its description: “Non-recognised longhair” + the description for colour, pattern, etc. according to the EMS system XSH * and as its description: “Non-recognised shorthair” + the description for colour, pattern, etc. according to the EMS system. (* means additional information following the EMS-system; i.e. lower case basic colour letter etc.)

5 B&R rules 9.2 9.2.3Re-registration as XLH * / XSH * with a target breed A novice registered as XLH * / XSH * may be re-registered with a target breed: XLH * (EMS-code of target breed) and as its description: “Non-recognised longhair” + the description for colour, pattern, etc. according to the EMS system XSH * (EMS-code of target breed) and as its description: “Non-recognised shorthair” + the description for colour, pattern, etc. according to the EMS system. after meeting the following requirements: after meeting the following requirements:  being exhibited at a minimum age of 10 months during an international cat show in the Novice class (class 13a), and  being judged by at least two international judges, whom the FIFe Member must provide with a written explanation as to why the cat is presented in this class, and  by obtaining the qualification “Excellent” (for recognised breeds) or “  ” (for non recognised breeds) according to the proposed standard (see article 8) – from both the judges. After fulfilling all these requirements a novice can be used in a breeding programme for the target breed.

6 B&R regel 9.2.1 Novicer er katte hvor forældrene er ukendte eller katte uden stamtavle. Kan registreres i en Stambog, hvis FIFe medlemmet giver tilladelse til registreringen. Ved registrering kan de kun registreres som XLH * / XSH *

7 Re - registrering Efter at være blevet registret i en Stambog som XLH */ XSH * kan disse katte udstilles i Novice Class - Class 13a. Novice katte kan kun udstilles én gang i Novice Class (Show rules 5.4) Ved at opnå bedømmelsen “EX” efter noviceracen standard kan novicen re-registrers og få tilføjet “målracen” / “target breed” i paranteser. Efter denne re-registrering kan disse katte bruges i opdrættet af målracen. Afkom vil blive registreret som XLH * / XSH * med målracen tilføjet i paranteser. (B&R rules 9.1.2)

8 Show rules 5.4 Class 13a: Novice class A novice is a cat whose parents are unknown or a cat without a pedigree. A novice can only be exhibited in the Novice class at a minimum age of 10 month in it own country after having been checked by the National Member with regard to the FIFe Breeding and Registration Rules A novice can only be exhibited once in the Novice class. The judges must be informed in writing of the reason why the exhibit is in this class. The novice must obtain the qualification “Excellent” (respectly “I” for non-recgnised breeds) in order to authorise registration. The signature of two judges are obligatory.

9 Racekryds Tilhørende udstillingsklasse: Control Class – Class 13b

10 Hvorfor racekryds? Det kan være ønsket om at:  udvide den eksisterende gen pulje  forbedre den generelle helbredssituatyion for en race  formindske tegn på indavlsdepresion indenfor en race  introducere nye farver eller mønstre m.m.  forbdre allerede godkendte farver/mønstre  indroducere nye gener ved brug af en huskat  etc.

11 Hvis en opdrætter ønsker at foretage et rackryds Vær opmærksom på at der er særlige FIFe regler der skal følges før der kan foretages et racekryds.. De gældende regler på dette område: FIFe Breed- & Registration regler, § 9 med underparagraffer (§§ refererer til 2011 versionen af B&R reglerne). 9. Regler for ikke-anerkendte langhår / korthår (XLH/XSH)

12 9.1.1Definition (Cross breed)  A cross-breed is regarded as the result of a mating with:  two individually recognised breeds (as listed in article 6.1)  two non-recognised breeds with preliminary abbreviations (as listed in article 8.1)  two unrecognised breeds, i.e. XLH *, XSH *, XLH * (target breed), XSH * (target breed)  a recognised breed and a non-recognised breed with preliminary abbreviation  a recognised breed and an unrecognised breed  an unrecognised breed and a non-recognised breed with preliminary abbreviation.

13 9.1.1Definition (Cross breed) Cross-breeding can only be performed if the FIFe Member grants permission. Application for cross-breeding must contain at least information on the target breed, the purpose of the cross-breeding, a full breeding programme and breeding plans, and in the case of non-recognised breeds, the proposed standard. The rules mentioned in article 9.1 do not apply to mating with sister breeds, which progeny must be entered directly in the LO or RIEX register in accordance with article 4.1.

14 Ansøgning Ansøgning om et racekryds skal indeholde information om:  hvilke racer racekrydset omfatter og endemålet (målracen/target breed)  hvorfor opdrætteren ønsker at foretage racekrydset  en beskrivelse af, hvordan målet tænkes nået.

15 Eksempel Se ansøgning og tilladelse

16 Målrace / target breed Udtrykket “målrace” / “taget breed” kan kun bruges i forbindelse med racekryds og novicer. Afkom efter racekryds skal altid registreres som XLH/XSH med EMS farvekoder. EMS koden for “målracen” skrives efter i parantes efter farvekoden for afkommet.

17 Målrace / target breed Et eksempel: Et avlsprogram med det formål at forbedre tabbymønstret hos OSH involverer en parring mellem en BRI og en OSH Afkom bliver registreret som: XSH * (OSH)

18 Formålet med avlsprogrammet For at kunne få en tilladelse til et racekryds fra en FIFe medlem, er det nødvendigt at angive et formål med racekrydset.

19 Avlsprogram Det er også nødvendigt at have gjort sig overvejelser over, hvordan man kommer fra racekrydset og frem til at have genetableret målracens type.

20 Avlsplaner Hvis det er muligt skal idenditeten på de katte der skal indgå I avlsprogrammet oplyses. De må informeres om hvilke opdrættere/katterinavne der skal deltage I avlsprogrammet. Hvis opdrættere fra forskellige FIFe medlemmer deltager, skal der foreligge en tilladelse fra alle involverede FIFe medlemmer.

21 Tilladelsen Det Nationale FIFe medlem giver tilladelsen.  Opstiller betingelser for avlsprogrammet:  Tidsrum for tilladelsen. Antal generationer (1, 2, 3, etc) eller en given tid (indtil EX i Klasse 13b kan opnås)  For hvilke katte tilladelsen omfatter (racer, farver eller indivduelle katte)  Krav til helbredsstatus (genetiske test, scanninger, etc)  Etc.

22 Kontrol Klasse Nå endemålet er opnået. (mulighed 1) Katten kan kun udstilles/fremstilles hos det FIFe medlem som har givet tilladelse til racekrydset.  Udstille i Kontrol Klasse (Klasse 13b) på en international udstilling.  Bedømmes af to internationale dommere, som er oplyst om omstændighederne (avlsprogram, formål osv)  Opnå bedømmelsen “EX” i henhold til standarden for målracen

23 Kontrol Klasse Nå endemålet er opnået. (mulighed 2) Katten kan kun udstilles/fremstilles hos det FIFe medlem som har givet tilladelse til racekrydset.  Bedømmelse udenfor en udstilling. FIFe medlemmet skal give tilldelse og være informeret om bedømmelsen.  Bedømmes af to internationale dommere, som er oplyst om omstændighederne (avlsprogram, formål osv)  Opnå bedømmelsen “EX” i henhold til standarden for målracen

24 Re - registration Re – registration som målracen sker ved indsendelse af evalueringen til FIFe medlemmet. fra: XSH * (OSH) til OSH * (RR) tilføjes efter registreringsnummeret.

25 Ikke anerkendte racer (med foreløbige forkortelser) FIFe har en liste over racer, som har fået en foreløbig EMS kode. Alle disse racer har tilføjet “non” til koden for racen! Eksempel: Singapura = SIN non American shorthair = AMS non

26 Permission  Article 8.1 The FIFe Member must grant permission before breeding with a non- recognised breed with a preliminary abbreviation. The application for such breeding must contain at least information on the breed, a full breeding programme, the intended standard and scale of points together with the philosophy of the breed.

27 Nødvendigt for at få en tilladelse  information om hvilke race det drejer sig om.  et avlsprogram.  den standard og den pointskala der arbejdes efter.  hensigten med opdrættet.

28 Nødvendigt for at få tilladelsen Hvorfor?  For at vide hvilke race det drejer sig om ved registreringen.  Er der katte nok til avlsprogrammet, og hvordan har man tankt sig at etablere/bibeholde racens helbred og genetiske variation.  Hvis kattene skal udstilles er der en angivet standard og pointskala et dømme efter.  Hvad ønsker opdrætterne at opnå.

29 Tilladelsen Det Nationale FIFe medlem kan give tilladelse til at opdrætte med denne race. Tilladelsen kan gives til en opdrætter/en gruppe opdrættere for en bestemt periode indtil katten er godkendt af FIFe.

30 Racekryds  Definition: B&R reglerne 9.1.1 Skal følge de normale regler for racekryds – fuldstændig som anerkendte racer.

31 Show rules 5.4 Class 13b: Control class The Control class is for those breeds that are being developed or where crossbreeding is being permitted for purposes previously agreed by the National FIFe Member. A cat can only be exhibited in the Control class within its own country, at a minimum age of 3 months and after having been checked by the National FIFe Member with regard to the FIFe Breeding & Registration Rules. In this class cats are checked by two International FIFe judges and this may be done before the official judging starts. The show organiser must provide the judges with a written explanation as to why the cat is presented in this class. The cat does not receive a written evaluation, but must obtain the qualification "Excellent" (respectively "I" for non-recognised breeds) in order to continue breeding with the results of the outcross that has been made. The signatures of both judges are obligatory.

32 Farvebestemmelse m.m. Tilhørende udstillingsklasse: Determination Class Class 13c

33 For at fastslå den korrekte EMS kode kan en kat checkes i Determination class. Katten kan checkes for korrekt farve eller en hvilken som hels ande egenskab. Sker på anmodning fra FIFe medlemmet eller udstilleren..

34 Class 13c Checket kan foretages før den officielle bedømmelse starter. Katten skal checkes af to internationale FIFe dommere. Katten modtager ikke en skriftlig evaluering.Katten modtager kun en bekræftelse på dens fulde EMS kode. Begge dommere skal skrive under på bekræftelsen.

35 Show rules 5.4 Class 13c: Determination class To establish its correct EMS-code, a cat can be checked in the Determination class for its coat colour or any other trait at the request of the National FIFe Member or the exhibitor. In this class cats are checked by two International FIFe judges and this may be done before the official judging starts. The cat does not receive a written evaluation, a qualification or a classification, but only a confirmation of its full EMS-code, to be signed by both judges.


Download ppt "Novicer, Racekryds og opdræt med “non recognised breeds” FIFes Avls og registreringsregler ogUdstillingsklasser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google