Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fysisk aktivitet – muligheder og udfordringer for krop og sjæl

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fysisk aktivitet – muligheder og udfordringer for krop og sjæl"— Præsentationens transcript:

1 Fysisk aktivitet – muligheder og udfordringer for krop og sjæl
af Anne-Mette Bredahl Norges Idrettshøgskole Lund Maj 2009

2 En anderledes forsker på NIH
Klinisk Psykolog, specialist i helsepsykologi Forsker, pt. På doktorgradsprojekt Synshandicappet, med de erfaringer det har givet Idrætskvinde, aktiv skiskytte med Paralympics i Vancouver som mål Tidligere idræts-hader

3 Min vej ind i feltet Om å vokse op med et synshandicap og betydningen af fysisk aktivitet skrev bogen: Kan man løbe fra problemerne

4 At vokse op med en synshandicap påvirker:
Motorisk udvikling Psykologisk udvikling Social udvikling

5 Udvikling påvirker (1) Vanskeligere at udforske
Motorisk udvikling – særlig for barn født med sit handicap kan det udvikle sig til også at give motoriske problemer Større passivitet Vanskeligere at udforske

6 Udvikling påvirker (2) Forståelse av rum – med svækket syn er bevægelse essentiel Oplevelse av egen indflydelse på omverdenen Kommunikation Mulighed for at lære regler for socialt samvær

7 Fysisk aktivitet rummer muligheder i forhold til:
Motorisk udvikling Social udvikling Psykologisk udvikling

8 Mulighetene I fysisk aktivitet (1)
Minimere de motoriske problemer -> Flere muligheder Forbedre den fysiske form -> Alment, god form gir mer overskud dagligdagen Deltagelse i social samvær -> lære sociale spilleregler, øve sig i samvær med jævnaldrende indenfor eksplicitte rammer

9 Mulighedene I fysisk aktivitet (2)
Opøve opmærksomhed og koncentrationn både fysisk og psykisk Tryghed i egen krop Øve sig i at tabe og vinde - prøve, finde, skubbe egne grænser

10 Med eller uden Funktionshemming –
Mennesker i brugbar form har mere energi til at mestre dagligdagen.

11 Fysisk aktivitet rummer mange muligheder Alligevel er mange
mennesker med (og uden) handicap ikke så aktive som de måske/kanskje ønsker at være Hvad kan årsager til dette være? Hvordan opleves det at deltage i fysisk aktivitet?

12 Interviewet 20 voksne (18-64år) med forskellige
Doktorgradsprojekt: Handikap, Eksistens og fysisk aktivitet finansieret af Interviewet 20 voksne (18-64år) med forskellige fysiske handicap og synshandicap Fokus på det å leve med et handicap Se på betydningen av deltagelse I fysisk aktivitet

13 Deltagere i interviewundersøgelsen
9 mænd og 11 kvinder Forskellig alder a) Unge ( år) b) Yngre voksne ( år) c) Voksne ( år) Handicap a) Medfødte handicap b) Pludseligt opståede handicap c) Progredierende sygdomme Både fysiske og sensoriske handicap

14 Negative Opplevelser med fysisk aktivitet?
Husker du en særlig dårlig oplevelse du har haft med at deltage fysisk aktivitet? Kan du beskrive hvad der skete? og opfølgningsspørgsmålene; hvad var det vanskeligste ved den oplevelse? hvad kunne have været gjort for at undgå at det blev en negativ oplevelse?

15 17 ud af 20 deltagere huskede konkrete dårlige oplevelser med fysisk aktivitet
13 af disse 17 deltagere Huskede de dårligste oplevelser med fysisk aktivitet fra kroppsøvning/idræt i skolen

16 Se på sammenhængen mellem graden af handicap
Og deltagernes oplevelse af at have kunnet deltage I idrætsundervisningen I skolen

17 DELTAGELSE OG SKOLESKIFT Et eksempel fra projektet: En mand født med sit (non progressive) handicap Barneskolen (6-12år): deltog I idrætstimerne med assistent Ungdomsskole (12-16år): fik ikke lov at deltage I idrætstimerne Videregående/Gymnasiet (16-19år): deltog I idrætstimerne uden assistent

18 Handicappets synlighed og umiddelbart forståelighed for andre ser ud til at stor betydning for hvilket muligheder for fysisk aktivitet som tilbydes

19 Det afhænger af… Personens motivation Rammerne for aktiviteten
Måden aktiviteten er organiseret på

20 ”Målet er å lære en person å gå inn i et bord med verdighet,
ikke å fjerne alle bord”

21 At miste tilliden til ens krop, er det samme som at miste sin selvtillid (Simone de Beauvoir, 1949)

22 Spørgsmål til diskussion
Hvis vi antager at fysisk aktivitet har noget at bidrage med: Hvad kan man gøre for i højere grad at motivere mennesker med synshemming til at være fysisk aktive? Hvordan kunne man skabe bedre mulighed for fysisk aktivitet for mennesker med synshemninger? Hvad er de største barrierer i dit land? Har du nogen gode eksempler i dit land på tiltag/ordninger som har haft en positiv virkning på muligheden for at være fysisk aktiv?


Download ppt "Fysisk aktivitet – muligheder og udfordringer for krop og sjæl"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google