Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SpecialCenterRoskilde Fjordskolen Lysholm & Hedevang

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SpecialCenterRoskilde Fjordskolen Lysholm & Hedevang"— Præsentationens transcript:

1 SpecialCenterRoskilde Fjordskolen Lysholm & Hedevang
Roskilde kommunes specialskole for elever med fysiske og psykiske handicap, svære generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Fjordskolen, Lysholm. Hyrdehøj 5, 4000 Roskilde. Tlf Mail:

2 Fjordskolens opgave

3 FJORDSKOLEN LYSHOLM Målsætning -at give den enkelte elev bedst mulige faglige, sociale  og personlighedsmæssige læringsbetingelser indenfor rammerne af Folkeskoleloven og Roskilde Kommunens styrelsesvedtægt og værdigrundlag,   -at undervisning og fritidsaktiviteter tilrettelægges med udgangspunkt i en helhedsvurdering af den enkeltes resurser og kompetencer, og sigter mod at opnå mest mulig selvstændighed og nysgerrighed som grundlag for videre skolegang og en meningsfuld tilværelse.    -at tilbyde de bedste læringsbetingelser i et trygt og struktureret miljø, hvor der lægges vægt på den gode relation, hvor glæde og humor , samt et tæt forældresamarbejde, er grundlaget for trivsel og selvværd   -at traditioner, leg og fællesskaber sættes højt. -  et helhedstilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder og evt. multiple funktionsnedsættelser.

4 Lysholmfakta 50 elever fordelt på 3 trin i 6 klasser på Lysholm. SFO følger samme struktur (47 børn i SFO) Skole og SFO danner helhed – også i forhold til de fysiske rammer. Klasserne underopdeles i mindre enheder. I indskolingsklasse 1a eller 1b underopdeles 8-9 elever typisk i 3 undergrupper ud fra et helhedssyn (individuelle, sociale, pædagogiske behov, alder, køn m.m.) 16 lærere og 7 pædagogmedhjælpere (Skole) 18 pædagoger, 4 medhjælpere, 2-4 studerende (skole & SFO) ikke alle er på fuld tid 1 Afdelingsleder, 1 SFO leder, 1 souschef. 2 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut 1 sekretær, 1 serviceleder Psykolog, konsulenter, talepædagog (PPR) sundhedsplejerske

5 Kerneopgaven er elev + far & mor
Udarbejdelse af individuel undervisningsplan og statusrapport – målfastsættelse, evaluering, fokusplan Afholdelse af netværksmøder – tilbud til alle. Forældre bestemmer deltagere i netværk. Forældremøder 2*årligt - og flere uformelle sociale arrangementer Kontaktbog og ForældreIntra - barnets ”logbog” og voksenkontakt Telefonen & dialogen i mødet Traditioner – første og sidste skoledag, skolelørdag, ude-emne på Kattinge, efterårsfest, julecafé m.v.

6 Flere fakta Åbningstid: Morgensfo kl.08.00-08.45
Undervisningsstart kl /12.05/13.10/13.55 (alt afhængig af antal undervisningslektioner) SFO fra kl og i ferier fra kl Eleverne er i samme lokaler med de samme voksne. Lærer og pædagog er kontaktpersoner for typisk 3 elever. Aftenklub hver torsdag (2 forskellige målgrupper) fra 12 år og opefter. Kørsel med vognmand – eller selvtransport. Skolen koordinerer kørsel med forældre og vognmand (Torkilstrup) Samarbejde med aflastningsinstitutioner, STU tilbud m.m.

7 Forskellige typer samling i klassen

8 Dagsstruktur

9 Visuel støtte, struktur, TEACCH, PECS Smartboard, IPAD, Springboard, touchskærme, ASK

10 Kommunikationsbøger, billedudpegning, talebøf

11 Specialpædagogiske metoder - Trin for Trin, PECS, Marte Meo, Social Stories, KAT kasse….

12 Fysioterapi

13 Idræt i hal, sal eller på Stadion– svømning i Roskilde badet eller i Lysholms bassin

14 Dansk - i klassen, i læringscenteret

15 Matematik

16 Helle Couppé arbejder – Karlstad, læsepakker, musik, sprogscreening...

17 Musik et kommunikationsmiddel

18 Individuelt arbejde

19 Snoezelen

20 Anderledes dage - Inde- og udeemner, traditioner, højtider

21 Lysholm - skole & SFO. Et godt sted at være – et godt sted at lære...

22

23

24 Forældrenes møde med Lysholm
Ledelsens besøg i børnehaver (efteråret) Forældre kontakter Lysholm (efterår/vinter) på baggrund af PPR henvisning. Indbydelse til 1. forældremøde på Lysholm i juni (med børn) lærere/pædagoger deltager. Ledelsen passer børn! Ledelsen holder forventningsmøder med alle forældre inden ferien. Lærere/pædagoger og konsulenter besøger det enkelte barn i børnehaverne i juni Genbesøg med børn og pædagoger (med madpakke) Individuel skolestart i perioden fra 1. august (SFO) til 13.august (Skolestart) Opstartsmøder forældre, børnehave og skole

25 Indsatsområder i 2012/13 Tidlig læseindlæring, læsehandleplan
Autismepræget pædagogik (TEACCH) Minspeak – 2 grupper med ialt 10 elever. Kommunikationsgruppe Forældresamarbejde, forældreråd, netværkscafé med LEV Beskrivelse af den specialpædagogiske profil & faglighed Målfastsættelse og evaluering (fokusplaner) Teamsamarbejde, organisationsformer, struktur i dagen

26 Derfor er Lysholm et dejligt sted:
En specialskole af høj kvalitet. Engagerede personaler, glade og udviklingsparate børn, samarbejdende forældre og meget, meget mere….. En specialskole med fokus på faglighed, glæde og udviklingspotentialer. Og prisen? Ja den er billig

27 Skolevalg – hvilken vej vælger du/I?


Download ppt "SpecialCenterRoskilde Fjordskolen Lysholm & Hedevang"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google