Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temamøde om Fleksuddannelsen 22.1.2014 De fem daghøjskoler i Århus, Kompetencehuset, Byhøjskolen, Gimle, AOF og IDA vil som forsøg og i samarbejde med.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temamøde om Fleksuddannelsen 22.1.2014 De fem daghøjskoler i Århus, Kompetencehuset, Byhøjskolen, Gimle, AOF og IDA vil som forsøg og i samarbejde med."— Præsentationens transcript:

1 Temamøde om Fleksuddannelsen 22.1.2014 De fem daghøjskoler i Århus, Kompetencehuset, Byhøjskolen, Gimle, AOF og IDA vil som forsøg og i samarbejde med Jobcenter Aarhus, påbegynde længerevarende uddannelsesforløb på skolerne, der skal tjene det formål, at et antal unge med særlige behov tilbydes skræddersyede individuelle forløb og kontinuerlig vejledning i hele uddannelsesperioden på op til 2 år. Daghøjskolerne søger midler til at finansiere den udvidede vejledningsindsats, der indeholder personlig vejledning og afklaring, tilrettelæggelse af hele uddannelsesforløb, kontakt til andre uddannelsesinstitutioner og kontinuerlig kontakt og opfølgning med den unge i hele uddannelsesperioden. Skolerne vil integrere forsøget med de allerede eksisterende undervisningstilbud, der eksisterer på baggrund af skolernes aftaler med Jobcenter Aarhus om uddannelsesforberedende aktiveringsforløb for ledige.

2 •Finansieringskilder: •LBR: Vejledning, projektstyring m.v. •Jobcenter: Undervisning m.v. •DFS: Evaluering,teoriudvikling (programteori), værktøj m.v. •Gældende lovgivning, ingen disp.

3 •Perspektiver: •Unge (18-30), der skønnes ikke at ville kunne tage en ungdomsuddannelse uden en særlig indsats •Uddannelsesrettede forløb på 30 t/uge •Skolerne repræsenterer uddannelsesmiljøer med forskellige profiler •Kombinere forløb på flere skoler, individuel progression •Vejledersamarbejde – kompetenceudviling •Styregruppe nedsat

4 •Dokumentationsudfordring: •Meningsfuld, fagligt understøttet af vejledernes indsats •Gennemslagskraft og synlighed

5 Udmåle progression i fire dimensioner: •Fagligt afklaret og parat •Hverdagskompetencer •Sociale kompetencer •Faglige kompetencer •Ud fra syv relevante udsagn i hver kategori, vurderes den samlede score ved forløbsstart og – afslutning. Vurderingen foretages af deltageren i samarbejde med den faste vejleder

6 ”Kompetencenettet” Fagligt afklaret og parat Faglige kompetencer Hverdagskompetencer Sociale kompetencer Start Slut

7 Programteori: •Hvad er det, der virker? Og Hvorfor? •Vejledning •Tilrettelagte læringsaktiviteter •Individualisering •Det sociale fællesskab

8 Vejledning •i et formelt (direkte iscenesat) og individuelt rum Kendetegnet ved •Samme vejleder i hele forløbet •Omfang: ca. en time pr. uge •Organisering: 1:1 Virker fordi •Kontinuitet i relationen •Vejleder er kompetent, tilgængelig og synlig •Aftaler er fleksible •Deltager mødes anerkendende i undervisningsmiljøet

9 Tilrettelagte læringsaktiviteter •i et formelt fællesskabsbaseret rum Kendetegnet ved •Differentieret tilgang til viden og færdigheder •Høj og bred faglighed i mødet med undervisere Virker fordi •Metodefri og praksisnær •Interesse- og behovsbåret (pensum fri) •Samarbejde mellem institutioner

10 Individualisering, særlige aftaler •I et uformelt individuelt rum Kendetegnet ved •Person- og situationstilpasning •Virkelighedsoplevelser med tryghed i basen •Forpligtigelser og perspektiv Virker fordi •Toning og retning •Relevans •Deltageren som subjekt

11 Socialt fællesskab •I et uformelt, fællesskabsbaseret rum Finder sted •i de fysiske rammer, miljøet •ved kulturelle arrangementer •igennem normer / regler •i pauser Virker fordi •Tryghed •Spejling og selvbillede •Gensidig forpligtigelse

12 Komplekse og individuelle sammenhæng giver bidrag til vækst i kompetencenettets areal •Hverdagsmestring (bolig, økonomi m.v.) •Overvindelse af barrierer (mentale, fysiske) •Tilegnelse af viden og færdigheder •Motivation •Sociale relationer (nye,,gamle, udskifte) •Afklaring og retning •Mmm.

13 Delmål: •Parat, motiveret og afklaret til uddannelse gennem afsluttet forløb på Flex Aarhus Slutmål: •I gang med ordinær uddannelse •Målopfyldelse: 1/3 S.U./1/3 Retning, 1/3 Ikke nået / droppet ud m.v.


Download ppt "Temamøde om Fleksuddannelsen 22.1.2014 De fem daghøjskoler i Århus, Kompetencehuset, Byhøjskolen, Gimle, AOF og IDA vil som forsøg og i samarbejde med."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google