Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gjellerupskolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gjellerupskolen."— Præsentationens transcript:

1 Gjellerupskolen

2 Gjellerupskolen

3 Gjellerupskolen

4 Skolebiblioteket -PLC

5 Skolebiblioteket - PLC

6 Skolebiblioteket - PLC

7 Skolebiblioteket - PLC

8 Skolebiblioteket og naturfag
Så langt er vi i forhold til vores projektbeskrivelse Grøn skole og faget natur og teknik Emner fra Grøn skole projekt en del af læseplanen i natur/teknik. Læseplanen for natur/teknik er revideret i forhold til trinmålene. Indkøb af forsøgsudstyr over PLC. Lærer i overbygning deltager i fælles kommunalt projekt omkring klima.

9 Skolebiblioteket og naturfag
PLC som inspirator, idebank og udfarende kraft Den store fugletælling – kontakt til 4. Klasse i næste skoleår. Inspiration til forårstema for indskoling – vi tager naturen ind på PLC og tilrettelægger så børns forskellige tilgange til læring tilgodeses, der opstilles værksteder til forskellige praktiske aktiviteter. Der er nyligt indkøbt fuglekasse med indbygget camara. Tv opstilles centralt på PLC.

10 Skolebiblioteket og naturfag
Læringsrum – uderummet På skolen arbejdes der på at skabe en kultur omkring de tre rum – undervisningsrummet, træningsrummet og studierummet. PLC – som det udvidede naturteknik lokale og studierum. Kasserne fra DNF indkøbt – forsøgene opstilles på PLC i samarbejde med natur/teknik lærerne i forbindelse med relevante emner, der arbejdes med i afdelingen

11 Skolebiblioteket og naturfag
Læringsrum – uderummet Vi skal bruge uderummet mere. Uderummet forstået som nærtliggende ekskursionsområder – vore grønne gårde, Lunden med bæk/skov og Grønningen (område med mulighed for skolehaver, frugtlunde og pilekrat)

12 Skolebiblioteket og naturfag
Læringsrum - uderummmet. Det er besluttet at opbygge to mobile feltlaboratorier i cykeltrailere – én til bæk og å og én til skov Endvidere vil personale fra PLC være behjælpelig med planlægning og afvikling af ekskursioner. Database over ekskursionsmål

13 Skolebiblioteket og naturfag
Faglig læsning – fordybelse og skriftlighed Kursus for alle lærere på mellemtrinnet i faglig læsning ved Jonna Byskov. Fagligt læsekursus for femte årgang med udgangspunkt i børns forskellige måder at lære på. PLC opbygger over temaet - Truede dyr - værksteder med forskellige praktiske aktiviteter. Eleverne sluttede af med at skrive egen fagbog. Der er opbygget hjemmeside på lærerintra om forskellige indgange til forståelse af og arbejdet med en faglig tekst.

14 Skolebiblioteket og naturfag
IT og naturfag Finde gode virtuelle læringsrum og udarbejdelse af database med links og ekskursions muligheder påbegyndes i foråret 08. Ekstern kontakt På tur med vores naturvejleder i lokalområdet for at få gode ideer til udstyr i vore mobile laboratorier, samt inspiration til diverse aktiviteter på stedet. Kontakten til/ samarbejdet med naturvejlederen udbygges det kommende år.

15 Faglig læsning – 5. årgang

16 Faglig læsning – 5. årgang

17 Faglig læsning – 5. årgang

18 Faglig læsning – 5. årgang

19 Faglig læsning – 5. årgang

20 Faglig læsning – 5. årgang

21 Faglig læsning – 5. årgang

22 Faglig læsning – 5. årgang

23 Faglig læsning – 5. årgang

24 På tur med vores naturvejleder.

25 På tur med vores naturvejleder.

26 På tur med vores naturvejleder.

27 På tur med vores naturvejleder.

28 På tur med vores naturvejleder.

29 På tur med vores naturvejleder.

30 På tur med vores naturvejleder.

31 På tur med vores naturvejleder.

32 Skolebiblioteket og naturfag
Naturen er nu også helt inde på PLC.

33 Skolebiblioteket og naturfag
År 2008_09 i tekst og tal.

34 Skolebiblioteket og naturfag

35 Skolebiblioteket og naturfag

36 Skolebiblioteket og naturfag

37 Skolebiblioteket og naturfag


Download ppt "Gjellerupskolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google