Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fiskerilære.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fiskerilære."— Præsentationens transcript:

1 Fiskerilære

2 Kap. 1 Fiskeri i i tal 1.1 - Danske fartøjer pr. 31. december 2006

3 Kap. 1 Fiskeri i i tal 1.2 - Landingsværdi opdelt efter farvand i 2006 (1.000 kr.)

4 Kap. 1 Fiskeri i i tal 1.3 - Fiskeriets bruttoindtjening pr

5 Kap. 1 Fiskeri i i tal 1.4 - Danske fiskeres konsumlandinger i 2006 (1000 kr)

6 Kap. 1 Fiskeri i i tal 1.5 - Gennemsnitspriser for størrelse 1 torsk på Thyborøn Auktion i 2006

7 Kap. 1 Fiskeri i i tal 1.6 - Landinger af industrifisk i 2006 (tons)

8 Kap. 1 Fiskeri i i tal 1.7 - Tobislandinger

9 Kap. 1 Fiskeri i i tal 1.8 - Danmarks eksport af fisk og fiskeprodukter i 2006 (værdi i kr.)

10 Kap. 1 Fiskeri i i tal 1.9 - Danmarks eksport fordelt på varegrupper i 2006 (total i kr.)

11 Kap. 1 Fiskeri i i tal Danmarks import af fisk og fiskeprodukter i 2006 (værdi i kr.)

12 Kap. 1 Fiskeri i i tal Danmarks import fordelt på varegrupper i 2006 (total i kr.)

13 Kap. 2 Fiskeri med trawl 2.1 · En smakke med trawlet ude

14 Kap. 2 Fiskeri med trawl 2.2 - Skovlvod med arme

15 Kap. 2 Fiskeri med trawl 2.3 - Et simpelt flydetrawl

16 Kap. 2 Fiskeri med trawl 2.4 - Trawl med de almindeligste betegnelser

17 Kap. 2 Fiskeri med trawl 2.6 - Firtrawl med tre wire og to skovle

18 Kap. 2 Fiskeri med trawl og 4 panels trawl

19 Kap. 2 Fiskeri med trawl panels flydetrawl med optrukne støttetov

20 Kap. 2 Fiskeri med trawl 2.9 - Forskellige retninger

21 Kap. 2 Fiskeri med trawl Bom med påsat trawl

22 Kap. 2 Fiskeri med trawl Kutter med bommen ude

23 Kap. 2 Fiskeri med trawl Enkelt trawl

24 Kap. 2 Fiskeri med trawl Bomtrawl

25 Kap. 2 Fiskeri med trawl Flertrawl

26 Kap. 2 Fiskeri med trawl Dobbeltslæbning

27 Kap. 2 Fiskeri med trawl Wire med fiberhjerte

28 Kap. 2 Fiskeri med trawl Forskellige skovltyper

29 Kap. 2 Fiskeri med trawl Forskellige rup

30 Kap. 2 Fiskeri med trawl Trawlpose med kvadratmasker og en normal pose

31 Kap. 2 Fiskeri med trawl Separatortrawl

32 Kap. 2 Fiskeri med trawl Separatortrawl med rist

33 Kap. 2 Fiskeri med trawl Bacoma vindue

34 Kap. 2 Fiskeri med trawl Mindre enmandstrawler

35 Kap. 2 Fiskeri med trawl Større trawler over 45 meter i længde (skib på jomfrurejse)

36 Kap. 2 Fiskeri med trawl Konsumtrawler på 21 meter i længden

37 Kap. 2 Fiskeri med trawl Almindelig bomtrawler

38 Kap. 2 Fiskeri med trawl Bomtrawler til fiskeri efter hesterejer

39 Kap. 2 Fiskeri med trawl Nettromler placeret langskibs foran styrehuset

40 Kap. 2 Fiskeri med trawl Nettromler placeret langskibs foran styrehuset

41 Kap. 2 Fiskeri med trawl Wirespil og nettromler placeret agten for styrehuset

42 Kap. 2 Fiskeri med trawl Bom med blok og wire til ombordtagning af fangst

43 Kap. 2 Fiskeri med trawl Spil til frelserlinen

44 Kap. 2 Fiskeri med trawl Galge med trawlblokke og trawlskovle

45 Kap. 2 Fiskeri med trawl Fangsten lukkes ud i modtagerbingen

46 Kap. 2 Fiskeri med trawl Fiskepumpe til ombordtagning af fangsten

47 Kap. 2 Fiskeri med trawl Silekasse, hvor vand drænes fra fisken

48 Kap. 2 Fiskeri med trawl Det karakteristiske tårn på fartøjer med miljøanlæg

49 Kap. 2 Fiskeri med trawl Transportbånd der fungerer som rensebord

50 Kap. 2 Fiskeri med trawl Lastrum indrettet til opbevaring af fangst i kasser

51 Kap. 2 Fiskeri med trawl Skitse af princippet i RSW og CSW køling RSW køling CSW køling

52 Kap. 3 Fiskeri med not 3.1 - Notfartøj med noten ude

53 Kap. 3 Fiskeri med not 3.2 - Forskellige former for noter
JAPANSK 2-BÅDSNOT CALIFORNISK NOT ISLANDSK SILDENOT FRANSK NOT, MIDDELHAVET

54 Kap. 3 Fiskeri med not 3.3 - Notens opbygning

55 Kap. 3 Fiskeri med not 3.4 - Fiskeposen

56 Kap. 3 Fiskeri med not 3.5 - Notringe

57 Kap. 3 Fiskeri med not 3.6 - Skitse af båd med noten ude og placering af tun og marsvin

58 Kap. 3 Fiskeri med not 3.7 - Notbingen sidder agten for styrehuset

59 Kap. 3 Fiskeri med not 3.8 - Ringnål med snurperinge

60 Kap. 3 Fiskeri med not 3.9 - Snurpegalge

61 Kap. 3 Fiskeri med not Snurpespil

62 Kap. 3 Fiskeri med not Nothaleren kan drejes, så der altid kan hives lige på noten

63 Kap. 3 Fiskeri med not Arbejde med fiskepumpe

64 Kap. 3 Fiskeri med not Fiskepumpe til ombordtagning af fangsten

65 Kap. 3 Fiskeri med not I silekassen drænes vandet fra fisken

66 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
4.1 - Landdragningsvod

67 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
4.2 - Et traditionelt rødspættevod 4.3 - Et traditionelt torske- /kullervod

68 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
4.4 - Et træk set i fugleperspektiv

69 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
4.5 - Udnyttelse af en ankerplads

70 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
4.6 - Fly-shooting træk i fugleperspektiv

71 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
4.7 - Udnyttelse af en ankerplads

72 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
4.8 - Ankergrej

73 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
4.9 - Et vod med navn på enkelthederne

74 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
Vodrullerne sidder på lønningen og styrer vodtovene hen til vodspillet.

75 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
Vodspillet bruges til indhaling af tovene, der går videre hen til styrerullerne. På vodspillet sidder styrerullerne og styrer tovene hen til tovtromlerne.

76 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
Tovtromlerne spoler tovene op. Tovtromlerne sidder som regel langskibs i bagbords side eller tværskibs foran styrehuset

77 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
Udsætterrullen har til opgave at holde tovene klar af skruen

78 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
Ankerspillet kan enten være bygget sammen med vodspillet eller være et separat spil

79 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
Kraftblokken findes i flere udgaver. Den kan være monteret på et rør, der er fastmonteret i dækket, eller som her monteret på en hydraulisk arm. Kraftblokken bruges til bjærgning af voddet.

80 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
Nettromler til at bjærge voddet med er blevet mere og mere almindelige i de senere år.

81 Kap. 4 Fiskeri med snurrevod
Det udstyr, man bruger til at håndtere fangsten, består ofte af paunder. De er forhøjede, så man har rimelige arbejds- stillinger under rensearbejdet. Der er også fartøjer, der har transportbånd, så fisken kører hen til dem, der står og renser.

82 Kap. 5 Fiskeri med garn 5.1 - Gammelt garn og en lænke

83 Kap. 5 Fiskeri med garn 5.2 - En lænke garn

84 Kap. 5 Fiskeri med garn 5.3 - Et garn med tæller og bryst

85 Kap. 5 Fiskeri med garn 5.4 - En maske med angivelse af halv- og helmaske

86 Kap. 5 Fiskeri med garn 5.5 - Forskellige føringsprocenter

87 Kap. 5 Fiskeri med garn 5.6 - Størrelsesfrekvenskurve

88 Kap. 5 Fiskeri med garn 5.7 - Glasfiberjolle med frembygget styrehus

89 Kap. 5 Fiskeri med garn 5.8 - Garnhaler placeret på fordækket i styrbords side

90 Kap. 5 Fiskeri med garn 5.9 - Garnklarer, der sidder på agterdækket i bagbords side

91 Kap. 5 Fiskeri med garn Eksempel på hvordan bøjerne om bord opbevares i et stativ

92 Kap. 5 Fiskeri med garn Flytning af garn foregår enten manuelt eller ved hjælp af hydrauliske garnklarere

93 Kap. 5 Fiskeri med garn Fangstbehandlingsudstyret

94 Kap. 5 Fiskeri med garn Dæksarrangement på et fartøj med styrehuset bygget frem i stævnen

95 Kap. 5 Fiskeri med garn Dæksarrangement på fartøj med styrehuset agter

96 Kap. 6 Fiskeri med bundgarn
6.1 - En bundgarnsfisker i aktion.

97 Kap. 6 Fiskeri med bundgarn

98 Kap. 6 Fiskeri med bundgarn
6.3 - Nedramning af pæle

99 Kap. 6 Fiskeri med bundgarn
6.4 - Røgtning af bundgarn

100 Kap. 6 Fiskeri med bundgarn
6.5 - Arbejdsgangen i en bundgarnsbedrift kan se sådan ud

101 Kap. 6 Fiskeri med bundgarn
6.6 - Rusen

102 Kap. 6 Fiskeri med bundgarn
6.7 - Bundgarnets opbygning

103 Kap. 7 Andre fiskeriformer
7.1 - Krogefiskeri

104 Kap. 8 Elektronisk udstyr i fiskeriet
8.1 - Ekkolod vist på en skærm

105 Kap. 9 Regulering af fiskeriet
9.1 - ICES-områder


Download ppt "Fiskerilære."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google