Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GRUPPEDRØFTELSER. SFO Asgård prioriterer at have 2 sendere, da vi herved: Har bedre tid til at ”lytte til” og ”snakke med” de mange børn, som henvender.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GRUPPEDRØFTELSER. SFO Asgård prioriterer at have 2 sendere, da vi herved: Har bedre tid til at ”lytte til” og ”snakke med” de mange børn, som henvender."— Præsentationens transcript:

1 GRUPPEDRØFTELSER

2 SFO Asgård prioriterer at have 2 sendere, da vi herved: Har bedre tid til at ”lytte til” og ”snakke med” de mange børn, som henvender sig til senderen. Har et bedre overblik over de to afdelinger - og herved mulighed for at ”opsnappe” samt løse konflikter og uro, som opstår mellem børnene. Har bedre mulighed for at servicere forældrene via Tabulex og sms.

3 Hvordan mener du/gruppen at SFO’en ”lykkes” med ovennævnte prioriteringer:

4 Én gruppe mente: For børnene er det en tryghed, at de altid ved, hvor de kan finde en voksen. Den helt rigtige prioritering. Kan ikke gøres mindre. For forældre er det en tryghed. Senderen har mulighed for nærvær og samtale med børnene. Det fungerer fint med sms. Det er ok at man ikke kan ringe efter kl. 12.00. Rart at møde senderen, som den første, når vi som forældre kommer ind i SFO’en, da vi har mulighed for at få en snak med en voksen - uden børnene lytter på. En super SFO, som alle er meget tilfredse med. Godt personale, god stemning og mange gode og lærerige muligheder for børnene.

5 En anden gruppe mente: Tabulex: Selv logge ud (spare ressourcer). Information på hjemmesiden og et nyt forældremøde, når vi ved noget mere om Den Nye Skolereform! (Gitte)

6 Personalets konklusioner vedrørende fremadrettede handleplaner og mål: Forældrenes drøftelser og udsagn (fra Forældremødet) er medtænkt i nedenstående:  Vi får ros for at vi er nærværende - og er synlige i huset.  Forældrene synes, det er dejligt at få en snak med senderen.  Vi fortsætter, som vi har gjort hele tiden.

7 SFO Asgård prioriterer at have et fast ”Spisested” - med et personale, hvor børnene selv kan bestemme, hvornår de vil spise mellem kl. 12 og 15. Det betyder: Børnene spiser, når de er sultne. Det bliver en hyggestund for børnene. Den voksne kan være opmærksom på det enkelte barns humør og trivsel. Den voksne kan få en snak og drage omsorg for den enkelte. Den voksne kan være opmærksom på fællesskaber - eller mangel på samme.

8 Hvordan mener du/gruppen om ovennævnte prioritering af personaleressourcer:

9 Én gruppe mente: Det fungerer godt - børn og voksne får en god snak. Børnene får ansvar. De bliver blandet mere end bare at være klassedelt. Tidspunktet 12.00 - 15.00 er ok, selvom det kan virke som mange timer, dog spredning på når børnene kommer. Ellers enig 

10 En anden gruppe mente: Vi synes at det er godt/betryggende, at der er en voksen, når der spises. OBS.: Dog ikke vedr. ovenstående, men vi ønsker mere aktivitet i Gimle. Musik/rytme er fantastisk og bør opprioriteres.

11 Personalets konklusioner vedrørende fremadrettede handleplaner og mål: Forældrenes drøftelser og udsagn (fra Forældremødet) er medtænkt i nedenstående:  Vi synes, at vi har en god ordning, som vi gerne vil bevare i sin nuværende form.  VIGTIGT med den tid vi har til snak med børnene om deres dagligdag.

12 SFO Asgård prioriterer at have 1 personale i Lektiecaféen, da vi herved: Er med til at skabe den ro der skal til på grund af børnenes koncentration. Kan hjælpe/vejlede børnene med deres lektier, hvis der er behov herfor. Kan skabe et miljø og en atmosfære som motiverende for børnene. Kan kvalificere dialogen og samarbejdet med skolen, samt ved skole/hjem samtalerne m.v..

13 Hvordan mener du/gruppen om ovennævnte prioritering af personaleressourcer:

14 Én gruppe mente: Vigtigt med 1 voksen som kan opretholde ro og koncentration. Godt med mulighed for hjælp til lektierne (både børn og forældre). God funktion: Kan godt være demotiverende for børnene, at komme op i SFO’en med de store planer - med vennerne, og så blive sendt i lektiecafé. Vigtigt med motiverende voksne.. Kan være en flaskehals med mange børn og kun en enkelt voksen. God prioritering både selve caféen og 1 personale. Eventuelt i flaskehalssituationer 2 personaler. Mulighed for computere i Lektiecaféen/til lektierne (e-mat, skriv dansk m.v.).

15 En anden gruppe mente: Stor tilfredshed med prioriteringen. Vi håber tilbuddet består. Det skaber god fortrolighed mellem børnene og personalet. Kendskab til børnene på flere niveauer.

16 Personalets konklusioner vedrørende fremadrettede handleplaner og mål: Forældrenes drøftelser og udsagn (fra Forældremødet) er medtænkt i nedenstående:  Lektiecaféen fortsætter i sin nuværende form.  På sigt vil det være en god ide at have en computer (computere), som børnene kan bruge.  Vi indkøber ikke computere på nuværende tidspunk, da det er usikkert, hvornår man eventuelt flytter SFO’en ned på Lemtorpskolens matrikel.

17 SFO Asgård prioriterer at hav 1 personale (mindst) i Caféen, da vi herved: Har bedre tid til at ”lytte til” og ”snakke med” de mange børn, som vælger spil og andre aktiviteter i Caféen. Har mulighed for at ”opsnappe” samt løse konflikter og uro, som opstår mellem børnene. Har flere personaler, som forældrene kan kontakte/”få en snak med”, når de henter deres barn i SFO’en.

18 Hvordan mener du/gruppen om ovennævnte prioritering af personaleressourcer:

19 Én gruppe mente: Caféen er husets hjerterum, hvor børnene altid kan komme og finde en voksen. God prioritering at have min. 1 personale med muligheder for alternative aktiviteter, hvis børnene ikke vil i værksteder - eller de enkelte værksteder ikke er åbne. Godt sted at finde ro og overblik. Finde voksenkontakt. Ekstra backup for senderne når de er på tur. Blæksprutte, Godt overblik. Vigtig prioritering. Rart for forældre at få ”øjenkontakt” med personalet, når man kommer. God mulighed for samtale/dialog (forældre/personale). Funktionen skal bibeholdes (min. 1 personale), da Caféen er husets samlingspunkt. Vigtig prioritering evt. gerne mulighed for 2 personaler (-:

20 En anden gruppe mente: Aktivitetstavlen giver et godt overblik (også visuelt for ”ikke læsere”).

21 Personalets konklusioner vedrørende fremadrettede handleplaner og mål: Forældrenes drøftelser og udsagn (fra Forældremødet) er medtænkt i nedenstående:  Positive tilbagemeldinger fra forældrene.  Der skal måske være mere afskærmning/flere små ”områder” i Caféen.  Mere afskærmning vil også blive et spørgsmål om økonomi.  Vi snakker med pedellen vedr. afskærmning (har måske noget på lager).

22 SFO Asgård prioriterer at have 1 personale (mindst) Ude, da vi herved: Tilgodeser rigtig mange børns ønsker. Har en bred vifte af tilbud til børnene. Giver børnene mulighed for masser af frisk luft og motion. Opnår at der opstår nye/andre fællesskaber - børnene imellem. Har et godt alternativ til de mange indendørs aktiviteter og værksteder.

23 Hvad mener du/gruppen om ovennævnte prioritering af personaleressourcer:

24 Én gruppe mente: Det er godt at prioritere en medarbejder til at være ude. Godt at få frisk luft. Godt at tilpasse efter hvor mange børn, der er ude. Vigtigt at børnene får at vide, at de skal bruge sikkerhedsudstyr i gården. Generelt er sikkerhed ved udendørs leg VIGTIGT. Vigtig med den friske luft i forhold til konflikter og nye fællesskaber. Et godt supplement til de indendørs aktiviteter. Godt at få det hele med (ude og inde): Kreative opgaver. Leg og læring. Læring og fantasi.

25 En anden gruppe mente: Vi er i gruppen helt enige. Mange børn nyder ude aktiviteterne (sommer og vinter), - og når de kommer hjem er der mange gange andre ting som fritidsaktiviteter, lektier, familien, som ofte foregår indendørs. Super med småture til skaterbanen etc. Der knyttes venskaber på tværs af årgangene. Forslag: Ture til stranden og cykelture.

26 Personalets konklusioner vedrørende fremadrettede handleplaner og mål: Forældrenes drøftelser og udsagn (fra Forældremødet) er medtænkt i nedenstående:  Fint at vi prioriterer, at der er en voksen ude hver dag.  Vi vil gerne mere ud af huset. Det vil vi prøve at planlægge os ud af. Vi må prioritere, når vi laver ugeplaner.  Vi kan komme på småture i nærmiljøet/lokalområdet - i vores egen bus, hvor vi kan være 2 voksne af sted med 20 - 30 børn.  Det er ok, at én voksen kører alene med 10 børn.

27 SFO Asgård prioriterer/tilstræber at have 1 personale på Valhal (hver dag), da vi herved: Har bedre tid til at ”lytte til” og ”snakke med” de store børn, som er på Valhal. Har et bedre overblik over gruppen og herved mulighed for at ”opsnappe” samt løse konflikter og uro, som opstår mellem børnene. Sikre os at deres aktiviteter bliver ”nuanceret” - hen over dagen.

28 Hvad mener du/gruppen om ovennævnte prioritering af personaleressourcer:

29 Ok tilbud. Ok med 1 voksen. Fint med styring af aktiviteter. Initiativer fra de voksne. Godt med tryghed ved voksen tilstedeværelse. Men … … … er det ok at bruge en personaleressource til relativt få børn. Fint med samme voksne på Valhal.

30 Personalets konklusioner vedrørende fremadrettede handleplaner og mål: Forældrenes drøftelser og udsagn (fra Forældremødet) er medtænkt i nedenstående:  Det er VIGTIGT, at vi prioriterer, at der er en voksen på Valhal hver dag.  Det skal gerne være forskellige voksne, der kommer på Valhal, så børnene får tilbudt flere forskellige aktiviteter.  Det er ok at hente den voksne på Valhal, hvis der er få børn deroppe - og det samtidigt ”brænder på” nede i huset.

31 SFO Asgård prioriterer/tilstræber, at vi udnytter vores fysiske rammer og personaleressourcer bedst muligt, da vi herved: Tilgodeser alle børnenes interesser bedst muligt. Giver det mest ”kvalitative” tilbud til børnene med udgangspunkt i unikke fysiske rammer og det enkelte personales kompetencer. Skaber tryghed, trivsel og udvikling blandt børnene.

32 Hvordan mener du/gruppen at SFO’en ”lykkes” med ovennævnte prioriteringer:

33 Én gruppe mente: Umiddelbart er det gruppens holdning, at ovennævnte prioriteter lykkes meget godt i det daglige. Vi har diskuteret og sat spørgsmålstegn ved, om det er relevant, at have åbent på Spisestedet med 1 voksen - hele tiden i 3 timer. Mister vi noget spontanitet ved, at så mange voksne er ”bundet” på faste aktiviteter/gøremål? Vi er enige om, at vi prioriterer tryghed/nærhed børn/voksne meget højt. Vi vil opfordre til, at man laver statistik på - via Tabulex, hvor stort et behov, der kan være for at genoverveje åbningstiderne (primært fredag eftermiddag).

34 En anden gruppe mente:  at man skal lukke værksteder ned i en periode, så børnene bliver ”tvunget” til at prøve noget andet  at musik skal være et fast punkt  at der skulle være mulighed for musikundervisning i SFO’en (musikskolen kunne komme her)  at man skulle tænke i alternative tilbud til børnene (frivillige foreninger: Spejder, svømning, karate m.v.) Tiden efter skole/SFO bliver mindre og derved kunne mere afvikles i SFO-tiden MEN vi er godt tilfredse  Vi får for mange sms’er.

35 Personalets konklusioner vedrørende fremadrettede handleplaner og mål: Forældrenes drøftelser og udsagn (fra Forældremødet) er medtænkt i nedenstående:  Vi bruger Gimle for lidt.  Gimle skal være et værksted på lige fod med de øvrige værksteder (resten af huset).  Skal 0. klasserne have/introduceres i musikværkstedet?  Vi skal fortsat tilbyde en bred vifte af værksteder.  Vi vil forsøge at holde så mange værksteder som muligt åbne hver dag.

36 SFO Asgård prioriterer at have en god kontakt til og et godt samarbejde med forældrene, ved at: Sende informationer ud via Hjemmesiden, Tabulex, SMS’er, opslag i SFO’en og personlig kontakt. Invitere til samtaler vedrørende det enkelte barn, samt invitere til møder for alle forældre og grupper af forældre. Invitere forældre og bedsteforældre med flere til forskellige arrangementer.

37 Hvad mener du/gruppen om ovennævnte prioritering af forældresamarbejdet:

38 Oplæring i Tabulex: Tabulex - eventuelt i papirform, hvor det kort er beskrevet, hvordan de enkelte funktioner fungerer. Tabulex kan ikke slette en fridag, der allerede er oprettet. Tabulex er absolut det foretrukne -især via Smartphones. Hjemmesiden har stået i stampe i 1 års tid, men der står alle de nyttige informationer. Sms: Det er dejligt at man stadig kan sende sms’er, samt at der er hurtig respons. Tabulex mangler, at man kan melde sig på til ferie: Efterår, sommer osv. Tabulex: Eventuelle fejl efter opdatering til forældrenes mobil.

39 Møder: Det er godt med alle de forskellige møder: Opstartsmøder, forældremøder osv. Skole-hjem-samtaler: Det er rigtig fint, at SFO personalet sidder med ved samtalerne. Nogle forældre kan muligvis synes, at det er lidt svært/problematisk, at drøfte barnets faglighed i skolen, når SFO personalet er til stede. Arrangementer: Det er super godt. Bedsteforældrene vil også gerne bakke op om de forskellige arrangementer. Personlig kontakt: Det er dejligt, at der ALTID er tid til den personlige kontakt, når man kommer og henter børnene.

40 Personalets konklusioner vedrørende fremadrettede handleplaner og mål: Forældrenes drøftelser og udsagn (fra Forældremødet) er medtænkt i nedenstående:  Forældrene var meget tilfredse med samarbejdet.  Med udgangspunkt i forældrenes tilfredshed fortsætter vi med Tabulex, sms og mail.  Alle er meget enige om, at den personlige kontakt fortsat er VIGTIG og nødvendig.


Download ppt "GRUPPEDRØFTELSER. SFO Asgård prioriterer at have 2 sendere, da vi herved: Har bedre tid til at ”lytte til” og ”snakke med” de mange børn, som henvender."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google