Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Der er råd til mere end vi tror

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Der er råd til mere end vi tror"— Præsentationens transcript:

1 Der er råd til mere end vi tror
10. februar 2014 Hvem er Insero Hvem er Morten Hajn Hvad vil I have med hjem efter forløbet Morten Hajn

2

3 Vores fundament – hvorfor vi gør det?
Inseros formål er at skabe vækst og udvikling i vores lokalområde, som er området imellem Horsens, Hedensted, Juelsminde og Vejle. Historie Stiftet 1. januar 2008 Vores økonomiske fundament stammer fra elselskabet Energi Horsens a.m.b.a. inden fusionen med NRGi Økonomi Egenkapital på ca. 662 mio. kr. 2,56 % ejerskab af DONG Energy Lån og kapitalforvaltning i forskellige banker

4 Insero- model Dato

5 Planlagt program 21. nov. 2013 Introduktion 5. dec. 2013 At nå kunden
16. jan Boligøkonomi og finansiering 30. jan Ansvarsfordeling 13. feb Synliggørelse overfor kunder 27. feb Uddannelse og det videre forløb Dato

6 Plan Hvad er koblingen mellem rådgivning af privatkunder og mersalg af sig selv og hinanden? Hvad er spredningen i energiforbrug til varme i en bolig? Hvad er den adfærdsmæssige andel i spredningen? Hvad er spredningen i priser på varme i DK? Hvad tænker den almindelige boligejer ved begrebet ”tilbagebetalingstid”? Hvad tænker I?

7 Mere plan Baggrunden for de projekter jeg tager afsæt i Hvem stod bag
Hvem betalte Hvad var konklusionerne Hvad er perspektiverne Hvad indeholder værdikæden på et hus Hvem henvender klimadebatten sig til: Miljø – Marie Budget – Bent Pensions – Petter Energirenoveringsnetværk ! Hvordan kan banken spille sammen med håndværkerne – og omvendt

8 Lokalt renoveringsnetværk
Finansiering Nedbrydning Murer Rådgiver Projektleder VVS Projektleder EL Maler Tømrer Rådgiver Isolering Dato

9 Lokalt renoveringsnetværk
VVS Projektleder EL Tømrer Rådgiver Isolering Dato

10 Ligner han en der tror på det?
Dato

11 Vaner, nytænkning og nye arbejdsmetoder!
Økonomiske Rådgivningsværktøjer Tekniske muligheder Nye metoder Gamle muligheder Nye muligheder Gamle vaner v Udviklings- behov

12 Traditionel boligrådgivning i simpel TBT
Parameter Vi plejer at regne: Renten 0% Energiprisudvikling Drifts besparelse Ja; i nuet Værdisikring Nej! Annonceret lovgivning Løsning Standard

13 Traditionel - og Energisk Boligrådgivning
Parameter Vi plejer at regne: Energisk Boligrådgivning bygger på: Renten 0% Aktuel rente for kunden Energiprisudvikling 2, -4, -6, -8% (TRO og VÆRDI for kunden) Drifts besparelse Ja; i nuet Ja – over tid! Værdisikring Nej! Ja! Annonceret lovgivning Løsning Standard Individuel og kombineret med andre ønsker i bolgien

14 Hvad koster det at gøre noget
Hvad koster det at gøre noget? versus Hvad koster det IKKE at gøre noget? Dato

15 Forbrugerpolitik Hvem skal gøre det?
”Renovering rummer endvidere et stort potentiale for energibesparelser. Mange forbrugere har dog ikke tilstrækkelige viden til at realisere dette potentiale. Forbrugerne risikerer således at gå glip af besparelser i privatøkonomien, mens samfundet risikerer at gå glip af byggetiltag, som gavner klimaet. Forbrugerne skal derfor informeres bedre om energibesparende tiltag ved ombygning.” (Økonomiministeriet: Ansvarlig forbrugerpolitik. 26. januar 2010) Hvem skal gøre det? Håndværkergruppen Økonomigruppen Kommunen, eller …..

16 Hvornår skal man rådgive om hvad ?
Energi, Økonomi Boligrådgivning Øget værdisikring Mindre husleje Bestående bolig Bestående bolig Kunden går ikke umiddelbart i byggeplaner, der er så omfattende, at der skal startes en byggesag, som kræver byggetilladelse. Udfordringen i den økonomiske rådgivning er således, at opstille et samlet overblik over de poster kunden bør tænke ind i en samlet vurdering af husets driftsudgifter og blivende (langsigtede) værdiforbedring efter en ombygning. Om/tilbygning Kunden er i så omfattende byggeplaner, at der skal søges byggetilladelse, og hvor nye tilbygninger skal overholde gældende lovgivning. Her skal kunden selvfølgelig overholde lovgivningens minimumskrav, men det kan i en række tilfælde være en rigtig god forretning at gå videre end Bygningsreglementets krav. Aktuelt er der en række lokale og regionale energiselskaber der understøtter energibesparelser i form af økonomisk støtte til hulmursisolering, eller loftisolering. Andre selskaber tilbyder at gennemregne økonomien i forskellige opvarmningsformer, oliefyr, naturgasfyr, jordvarme eller lignende. Køb/Salg Køb/Salg af hus – I købs- situationen foreligger der en række dokumenter i form af tilstandsrapporter og energiattester, der gør det muligt at lave en samlet status og prioritering af mulige investeringer i ejendommen. Dels for at fastholde eller øge ejendommens værdi, og dels for at reducere den samlede husleje. Nybyggeri Ved nybygning er de en række lovgivningsforhold der bør være i fokus. At bygningskroppen er fremtidssikret At man undersøger mulighederne for særlige muligheder for energirigtigt byggeri. Aktuelt er der fritagelse for tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning og naturgas. Om/tilbygning Køb/Salg Nybyggeri

17 Hvem og hvad bruger energien?
Slutbruger I alt Heraf varmeforbrug i bygninger Husholdninger 189 PJ 151 PJ (80%) Erhverv 213 PJ 44 PJ (20%) Offentlig sektor 25 PJ 16 PJ (64%) 427 PJ 211 PJ (50%) Transport 209 PJ Samlet energiforbrug 636 PJ 17

18 Hvor bliver varmen af i husholdningerne?
Bygningsdel Varmt vand 8 % Vinduer 16 % Tag 11 % Ydervægge 26 % Gulve 18 % Ventilation 20 % Øvrigt 1 % I alt 100 % 18

19 Hvad vil vi helst bruge pengene på?

20 Hvor gamle er vores huse?

21

22

23 Dato

24 Parcelhus fra 60erne Mere isolering på loft og skunk
Nye vinduer med lavenergiglas Ny varmtvandsbeholder forberedt for solfanger Udvendig efterisolering Tætning og ventilation med varmegenvinding Bedre dagslys og lavenergi lyskilder Ny kondenserende gaskedel, varmepumpe eller fjernvarme Isolering af gulv og fundament Isolering af tekniske installationer Nye velisolerede døre Lysstyring og lavenergi apparater

25 Ældre villa fra 30erne Bedre dagslys og lavenergi lyskilder
Mere isolering på loft, skråvægge og skunk Nye vinduer med lavenergiglas Ny varmtvandsbeholder forberedt for solfanger Hulmursisolering Tætning og ventilation med varmegenvinding Bedre dagslys og lavenergi lyskilder Varmepumpe eller fjernvarme Isolering af gulv, kælder og fundament Isolering af tekniske installationer

26 Nye velisolerede døre Mere isolering på loft, og skunk
Nye vinduer med lavenergiglas Ny varmtvandsbeholder forberedt for solfanger Udvendig efterisolering Tætning og ventilation med varmegenvinding Bedre dagslys og lavenergi lyskilder Ny kondenserende gaskedel, varmepumpe eller fjernvarme Isolering af gulv og fundament Isolering af tekniske installationer Nye velisolerede døre Lysstyring og lavenergi apparater

27 Beboelsesejendom fra 50erne
Nye vinduer med lavenergiglas Hulmursisolering Solfanger på tag til varmt vand Efterisolering af tag og skunk Udnyttelse af tagetage Indregulering af varme- og ventilationsanlæg Tætning og forbedret ventilation evt. men varmegenvinding Forbedret lysstyring ude og i opgang Isolering af tekniske installationer Udvendig efterisolering – evt. kun gårdfacade og gavl Isolering af kælderloft mod stueetage Lavtemperatur fjernvarme Energieffektive varmtvands systemer

28 Omsættelighed Til salg Til salg Forbrug: kr. 30.000
2. mio. kr. Til salg 2. mio. kr. Forbrug: kr Forbrug: kr Omsættelighed: Den seneste tids uro på de finansielle markeder, har ikke gjort det nemmere at sælge sin ejendom. Det gør at køber bliver mere selektive i deres valg af bolig – hvor driftsudgiften vil trække større og større opmærksomhed. Det vil være dårlig rådgivning ikke at tage driftsudgifterne med ind – og ikke alene kigge på kontantprisen og en brutto/netto husleje – man bliver nødtil at forholde sig til forbruget – og hvad man evt. kan gøre for at minimere denne del. Merpris: kr

29 Energi og boligdrømme Merpris: kr. 20.000
= lånemulighed på kr * * X1 lån afviklet over 30 år Lånemulighed kr Energirigtig boliginvestering kr Overskud til eks. nyt køkken kr I dette eksempel, får familien råd til et nyt køkken uden at forøge de månedlige budgetudgifter.

30 Fordele - Boligejer Driftsudgifter er kendte
Mere uafhængig af energipriserne (tryghed) Forbedret bolig (eks. køkken/indeklima) Øget omsættelighed (tryghed) Øget rådighedsbeløb (= skattefri ”lønforhøjelse”) Udover køkkenet får familien: Forbedret indeklima Et optimeret hus – der sikrer større omsættelighed En kendt driftsudgift – mindre afhængig af udsving på energipriserne Det kalder vi miljørigtig boligrådgivning – og sund fornuft.

31 Fordele - Håndværker Gør små projekter til større projekter
Rot jer sammen og få adgang til nye markeder Sælg jer selv – og de andre (totalløsninger) Sælg troværdighed Sælg tryghed sammen med ombygningen Øget omsættelighed (tryghed) Øget rådighedsbeløb (= skattefri ”lønforhøjelse”) Udover køkkenet får familien: Forbedret indeklima Et optimeret hus – der sikrer større omsættelighed En kendt driftsudgift – mindre afhængig af udsving på energipriserne Det kalder vi miljørigtig boligrådgivning – og sund fornuft.

32 Fordele - Finanssektoren
Gør små projekter til større projekter Få større sikkerhed for de penge der er lånt ud Sælg jer selv sammen med de potente håndværkere Sælg troværdighed og tryghed Sælg tryghed sammen med ombygningen Øget omsættelighed (tryghed) Øget rådighedsbeløb (= skattefri ”lønforhøjelse”) Udover køkkenet får familien: Forbedret indeklima Et optimeret hus – der sikrer større omsættelighed En kendt driftsudgift – mindre afhængig af udsving på energipriserne Det kalder vi miljørigtig boligrådgivning – og sund fornuft.

33 Fordele – Kommunen Driftsudgifter er kendte
Mere uafhængig af energipriserne Forbedret indeklima Større økonomisk aktivitet her og nu Større købekraft i lokalsamfundene i fremtiden Bedre beskæftigelse + på opfyldelse af klimamålsætningerne Udover køkkenet får familien: Forbedret indeklima Et optimeret hus – der sikrer større omsættelighed En kendt driftsudgift – mindre afhængig af udsving på energipriserne Det kalder vi miljørigtig boligrådgivning – og sund fornuft.

34 Nyt køkken med isolering
Emne Investering Besparelse Køkken Kr Kr Hårdehvidevarer Energimærke A Kr Kr Montage Kr Pris på køkken Kr Hulmur 105 m2 Kr Kr Isolering af loft 130 m2 + 200 mm Kr Samlet pris/besparelse Kr Kr

35 Når en renovering griber om sig – og betaler sig!!
Emne Investering Besparelse Køkken Kr Kr Hårdehvidevarer Energimærke A Kr Kr Montage Kr Jordvarme Kr Kr Istandsætning af kælderrum Kr Hulmur 105 m2 + 80mm Kr Kr Isolering af loft 130 m2 + 200 mm Kr Samlet pris/besparelse Kr Kr ??.???

36 Ombygning og økonomi Nyt køkken kr. 122.000
Energirigtig boliginvestering kr Investering i alt kr Årlig ydelse på lånet X3 kr Årlig besparelse kr Overskud på budgetkontoen kr I dette eksempel, får familien råd til et nyt køkken uden at forøge de månedlige budgetudgifter.

37

38 Beslutningsrummet Økonomiske muligheder Teknisk og muligheder overblik
Rammer Lovgivning Priser Ønsker Værdier Tro

39 Hvad har vi lovet vores omgivelser

40 Naboerne bruger også energi!!

41 Økonomi i solceller med udviklingsscenarier for udvikling i El – pris, hhv. 4, 5, 7 eller 8 %
Kr./kWh 8 % 7 % 5 % 4 % Omsættelighed: Den seneste tids uro på de finansielle markeder, har ikke gjort det nemmere at sælge sin ejendom. Det gør at køber bliver mere selektive i deres valg af bolig – hvor driftsudgiften vil trække større og større opmærksomhed. Det vil være dårlig rådgivning ikke at tage driftsudgifterne med ind – og ikke alene kigge på kontantprisen og en brutto/netto husleje – man bliver nødtil at forholde sig til forbruget – og hvad man evt. kan gøre for at minimere denne del. Knap 2 kr. Knap 1.8 kr. Tid i år fra d.d. 41

42 Hvor bliver varmen af i husholdningerne
Hus B Hus C Hus A

43 Prisdannelse over tid i forskellige situationer 1
Prisdannelse over tid i forskellige situationer 1. Brønderslev (0,825 kr./kWh i afgift) Varmepris i dag 4 % 6 % Index 1 2,19 (20) 3,21 Lavenergihus Passivhus Varmt vand: kWh Kr ,- Kr ,- Kr ,- 6.307,- 9.245,- Nyt lovligt hus fra 2009 i fjernvarmeområde (Brønderslev) ( kWh) Kr ,- 29,300,- 42.000,- Difference Kr , - 23.000,- 33.000,- Prisforskel på hus A og C i 2029 (500,- kr./md. er sat til ,- i lånemulighed) ,- ,-

44 Prisdannelse over tid i forskellige situationer 2
Prisdannelse over tid i forskellige situationer 2. Eget oliefyr til en pris på ca. 1 kr./kWh CASE 1 Varmepris i dag 4 % 6 % Index 1 2,19(20) 3,21 Lavenergihus Passivhus Varmt vand: kWh Kr ,- Kr ,- Kr ,- 6.307,- 9.245,- 70er hus Kr ,- 84.753,- ,- Difference 78.000,- ,- Prisforskel på hus A og B i 2029 ,- ,-

45 Prisdannelse over tid i forskellige situationer 3.
CASE 2 – A overfor C i dyrt fjernvarmeområde kr. 1,40 (10.000) Varmepris i dag 4 % 6 % Index 1 2,19(20) 3,21 Lavenergihus Passivhus Varmt vand: kWh Kr ,- Kr ,- Kr ,- 6.307,- 9.245,- Nyt lovligt hus fra 2009 i dyrt fjernvarmeområde ( kWh) Kr ,- 66.050,- 96.814,- Difference 60.000,- 85.000,- Prisforskel på hus A og C i 2029 ,- ,-

46 Prisdannelse over tid i forskellige situationer
4. 0,36 kr./kWh ,- i afgift. Varmepris i dag 4 % 6 % 8 % Index 1 2,19 (20) 3,21 4,67 Lavenergihus Passivhus Varmt vand: 2.100kWh Kr ,- Kr ,- Kr ,- 6.307,- 9.245,- 13.450,- Gammelt hus 60’erne i billigt fjernvarmeområde ( kWh) Kr ,- 38,000- 53.900,- 81.300,- Difference 31.700,- 43.000,- 68.000,- Prisforskel på hus A og B i 2029 ,- ,-

47 Hvad koster det IKKE at gøre noget ???
Løsning Investering i kr. Finansiering i kr. Besparelse om året +/- rådighedsbeløb pr. måned i 2010 Værdisikring v. 5 % stigning på energiprisen. A B ,- 6.000,- 10.400,- + 367,- ,- C 60.000,- 3.300,- 10.000,- + 560,- ,- D ,- 7.200,- 13.000,- + 480,- ,-

48 v. 5 % stigning på energiprisen.
Hvad koster det IKKE at gøre noget ??? Løsning Investering i alt Låneomkostning pr. år før skat Besparelse pr. år Ekstra rådighedsbeløb pr. måned Samlet besparelse v. 5 % stigning på energiprisen. A 0 kr. B kr. 7.400 kr. kr. 217 kr. kr. C kr. 7.287 kr. kr. 542 kr. kr. D kr. 9.032 kr. kr. 330 kr. kr.

49 En case En funkisvilla skal facaderenoveres
Boligejeren har fået et tilbud på ,- kr. for pudsning og maling af facade. Her er ikke tænkt i energirigtig renovering. Huset har høj kælder og 2 etager med højt til loftet. Huset måler 15 x 15 med en samlet højde på 7 m. Med et fradrag for døre og vinduer regnes med et areal på 350 kvm. For at lave et overslag over kWh reduktionen er der taget afsæt i Isover’s spareberegner.

50 En case Huset har et forbrug på 95.000 kWh / år
Der er ikke hulmur i huset. Der laves gennemregninger for 2 forskellige isoleringer på hhv. 45 og 95 mm. Huset sættes til at være af tegl/beton Hertil kan der simuleres for forskellige energipriser og forskellige energiprisudviklinger.

51 En case Nr. Væg Isolering Reduk. i kWh Forbrug i kWh Pris / kWh
Nr. Væg Isolering Reduk. i kWh Forbrug i kWh Pris / kWh Pris i Finansie-ring Varmereg-ning Sum Rådighedsbeløb Nu Ref. 1 Ingen 95.000 0,40 ---- 38.000,- 1 Facade reno. ------ 150 7.300 45.300,- ,- 2 Tegl / Beton incl. FR + 45 mm 39.000 57.000 350 17.000 22.800,- 39.800,- ,- 3 Tegl /Beton incl. FR + 95 mm 47.500 19.000,- 36.000,- ,- Ref. 2 0,80 76.000,- 4 Tegl/ Beton incl. FR 45.600,- 62.600,- ,- 5 +95 mm 55.000,- ,-

52 Funkisvilla med og uden 95mm efterisolering 0,8 kr./kWh
Varmepris i dag 4 % 6 % 8 % Index 1 2,19 (20) 3,21 4,67 Funkis Uden isolering kWh 76.000,- ,- ,- ,- Funkis m. 95 mm efterisolering 47.500,- 38.000,- 83.000,- ,- ,- Difference Prisforskel på før og efter i 2029 (6000, = ,-) ,- ,- ,- ,-

53 Lokalt renoveringsnetværk
VVS Projektleder EL Tømrer Rådgiver Isolering Dato

54 Lokalt renoveringsnetværk
Finansiering Nedbrydning Murer Rådgiver Projektleder VVS Projektleder EL Maler Tømrer Rådgiver Isolering Dato

55 Netværk Det store netværk (Bornholm) De udførende netværk
Hvad er jeres styrker og kendetegn Hvordan vil I profilere jer Hvordan vil I organisere er

56 Mail: mortenhajn@gmail.com www.insero.dk
Disk og dask Morten Hajn Mobil Mail: Dato


Download ppt "Der er råd til mere end vi tror"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google