Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Adfærdsændringer i praksis – pisk eller gulerod. Tja…

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Adfærdsændringer i praksis – pisk eller gulerod. Tja…"— Præsentationens transcript:

1 Adfærdsændringer i praksis – pisk eller gulerod. Tja…
Adfærdsændringer i praksis – pisk eller gulerod ? Tja…. BOB (Bedst Og Billigst) - Region Sjælland

2 Grundlæggende præmisser for ”BOB”
Rationel lægemiddelbehandling er et mål / krav Bedre og mere ensartet behandling Sparer penge for patient og region Incitament for lægen at levere en god ydelse til patienten Faglig tilfredsstillelse Vi hjælper Feedback om egne ordinationer Sammenligninger med kolleger Info IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

3 Metode - multidimensional indsats
Enighed om målet Konkrete lægemiddelanbefalinger Indsatsområder med klare mål Feedback på praksis/afdelingsniveau Dialog – temamøder IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

4 Enighed om målet! Samarbejdsaftaler mellem region og almen praksis (2008) Indsatsområder – vælg billigste analog! Mål (protokollat 2010 – revurderes) To praktiserende læger tilknyttet Lægemiddelenheden Evaluering Driftsaftaler med sygehuse (indgås 1 gang årlig) Samme indsatsområder Samme mål Opfølgning IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

5 Anbefalinger Anbefalinger for lægemiddelbehandling
Nationale anbefalinger Basisliste (almen praksis + udskrivning/ambulant behandling) Fælles anbefalinger for primær- og sekundærsektor, hvis relevant - rekommandationsliste IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

6 Indsatsområder Mavesår (esomeprazol) – nu på stand by!
Blodtryk (AII-antagonister) – nu på stand by! Kolesterol (simvastatin ) Depression (escitalopram) Migræne (sumatriptan) Morfin/oxycodon (oxycodon) Gigtmedicin (Glucosamin, etodolac, diclofenac) Antibiotika (makrolid, bredspektret) Polyfarmaci (færre polyfarmacipatienter – medicingennemgang) IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

7 Feedback - rapport 1 Rapport for samlet ordination af mavesårsmedicin:
Viser ordinationsniveau i forhold til gennemsnit og udvikling over tid IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

8 Ordinationsniveau Ordinerer lægen mere/dyrere
end gennemsnittet (k/a standardiseret) ? Standardiseret regionsgennemsnit beregnes Ud fra gennemsnitligt forbrug hos mænd/kvinder i 10 års aldersgrupper Under hensyntagen til patientsammensætning i den enkelte praksis IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

9 Feedback - rapport 2 Rapport for ordination af syrepumpehæmmere (PPI)
Anbefaling: De 5 analoge præparater er behandlingsmæssigt ligeværdige – Brug billigste PPI IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

10 Andel af dyr analog (Nexium)
IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

11 Besparelsespotentiale
IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

12 Sygehus Syd (Slagelse, Nakskov, Nyk.F., Næstved)
IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

13 Sygehus Syd (Slagelse, Nakskov, Nyk.F., Næstved) 1 år senere……..
IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

14 Feedback - Antibiotika
Det samlede forbrug Makrolidandel Forhold mellem bred- og smalspektret Makrolidandel over tid IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

15 Polyfarmaci IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

16 IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

17 Patientens lægemidler
IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

18 Dialog Følgebreve til de kvartalsvise statistikker
Udvikling kommenteres Info om valg af lægemiddel Praksisinfo Nyheder Kommentarer til medicinområdet Nyt fra Den Regionale Lægemiddelkomité Besøg Medicingennemgang og statistikker Dialogmøder - IRF IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

19 Virker det BOB evaluerings-statistik
Rapport til den enkelte praksis (ex. indsats stopper) Regional Evalueringsrapport Intern /ekstern: Medicinindsatsen i Roskilde Amt Ekstern (ex. Deloittes) 2005 Intern: Medicinindsatsen i Region Sjælland Artikel Konklusion: Stor effekt med få ressourcer IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

20 Individuel evalueringsrapport
IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

21 Mulig besparelse pr. DDD
IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

22 Protonpumpehæmmere A02BC
IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

23 Andel af ”Nexium” IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

24 Beregning af opnået besparelse
Beregning af besparelse for analoge lægemiddelgrupper Hvert kvartal beregnes den teoretiske udgift, som ordinationerne ville have udløst, hvis fordelingen var som i kvartalet ved indsatsens start. I beregningen anvendes: Den gældende pris (tilskud/DDD) i kvartalet Den ordinerede mængde (DDD) i kvartalet Forskellen på den teoretiske udgift og den faktiske udgift er et udtryk for den besparelse ordinationsændringen på området har udløst i det pågældende kvartal. Beregningen gentages hvert kvartal og summeres for den periode, man ønsker evalueret. IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

25 Resultater (2008-2011) - økonomi
Samlet besparelse for region og patienter: 57 mio. kr. Almen praksis: 35 mio. kr. Patienterne: 18 mio. kr. Sygehus udskrivning: 2,5 mio. kr. Patienterne: 1,5 mio. kr. IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

26 Resultater ( ) IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

27 Publikationer Medicinindsatsen 2002-2004 i Roskilde Amt
Schaefer K, Hansen AO, Maerkedahl H, Rehfeld C, Birk HO, Henriksen LO. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2007: 16: Changing GPs’ prescription patterns through guidelines and feedback. Intervention study Deloitte, Forvaltningsrevision. Lægemiddelforbruget i Primærsektoren Københavns Amt. 2007 Rapport, ”Bedst og Billigst” Medicinindsatsen i Roskilde Amt , maj 2005 Medicinindsatsen i Region Sjælland Rapport, Medicinindsats , Evaluering, vurdering og anbefalinger. Schæfer K, Havndrup MH marts 2012 IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer

28 Ordinationsvaner kan ændres!
Hverken pisk eller gulerod! men Konsekvent og relevant opfølgning på anbefalinger i stedet for høflige henstillinger! IRF årsmøde 2012 Kirsten Schæfer


Download ppt "Adfærdsændringer i praksis – pisk eller gulerod. Tja…"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google