Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afklaring Ekspertpanelet peger på begrebet "Semantisk interoperabilitet" som et møde mellem den strukturede verden og den kaotiske verden, på en måde så.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afklaring Ekspertpanelet peger på begrebet "Semantisk interoperabilitet" som et møde mellem den strukturede verden og den kaotiske verden, på en måde så."— Præsentationens transcript:

0 Semantic web og semantisk interoperabilitet - Status og perspektiver
Rune Stilling, RDFined

1 Afklaring Ekspertpanelet peger på begrebet "Semantisk interoperabilitet" som et møde mellem den strukturede verden og den kaotiske verden, på en måde så systemerne automatisk udtrækker struktureret information, så den kan bruges disciplineret. Semantic Interoperability is the ability of two or more computer systems to exchange information and have the meaning of that information accurately and automatically interpreted by the receiving system.

2 Semantisk interoperabilitet
Fundamentalt om viden (semiotik, semantik, vidensrepræsentation) Viden på computere Håndtering af flertydigt sprog Semantic Web Semantisk interoperabilitet Pointer: Videnhåndtering på computere er baseret på teorier om menneskets sprog Den semantiske udtrykskraft i traditionelle IT-systemer har været ret begrænset Fremkomsten af internettet har øget mængden af computerlagret viden dramatisk (desværre) for det meste i et flertydigt sprog Samlet er behovet for at kunne udtrykke mere komplekse sammenhænge semantisk entydigt vokset Ligeledes er der kommet et stort behov for at kunne entydiggøre flertydigt sprog

3 Definitioner Semiotik: Læren om tegn
Semantik: Læren om betydning (kommunikeret via sprog) Første afdeling om viden, som er svær størrelse at gribe fat om, dog er der generel enighed om, at viden er noget som kan repræsenteres i et sprog. Med semantikken forsøger man så at udvikle sprog eller beskrivelser, der er mere entydige end naturligt sprog. Pointen med første del af oplægget er, at man har skabt OWL og ontologier som en slags populærudgave af den formelle semantiks mere entydige vidensbeskrivelser. I stedet for formel semantik kalder man så området vidensrepræsentation. Når man således har et sprog, hvor man entydigt kan referere til verden, kan man også beskrive nogle handlinger og regler for den viden, og det er der computere kan være en hjælp.

4 Den semiotiske trekant

5 Betydning

6 (Formel) semantik John is going to Boston by bus

7 ... fortsat Tom believes that Mary wants to marry a sailor

8 Kommunikation?

9 Vidensrepræsentation

10 ... fortsat

11 ... fortsat

12 Viden på computere Form: Tekst, billeder, lyd, film Indhold:
Entydigt, organiseret, struktureret (databaser, skemabaseret) Flertydigt, uorganiseret, ustruktureret (dokumenter) Man har i mange år brugt metoder og tanker fra den formelle semantik indenfor computervidenskab, nogle gange mere, nogle gange mindre bevidst. I denne verden går det i øvrigt under betegnelsen første ordens logik. Når computerer beskæftiger sig med menneskelig viden ud over det bassale, såsom matematik, er entydighed helt centralt. Denne entydighed er til stede i struktureret indhold især i databaser men også i dokumenter, der følger en bestemt entydig struktur. Når denne entydighed er til stede er det muligt at få et computerprogram til at operere på meget store samlinger af viden. Dette er typisk, hvad der sker i større databasesystemer, såsom regnskabssystemer, medarbejderdatabaser, CRM-løsninger, etc.

13 Entydigt indhold - database

14 ... fortsat

15 Entydigt - Skemabaseret

16 ... fortsat

17 ... fortsat

18 Flertydigt - Fritekstdokument
I Fyrrerne boede mine Forældre paa Toldbodvejen. Det var ikke saa underligt, at jeg i den Fritid, der levnedes mig fra Skolen, søgte ud paa Toldboden, hvor det friske Søliv vinkede. Den Gang var ikke Dampskibsfarten udviklet saaledes som nu. Forbindelsen med Provinsstæderne skete hovedsagelig ved Sejlskibe, som derved havde gode Indtægter. De førte ikke alene Gods, men ogsaa en Mængde Passagerer. Hvor ofte har jeg ikke staaet paa Toldboden og set Provinsjagter gaa ud af Løbet. Paa Dækket stod Passagererne ved Siden af deres Madkurve, thi Skibet leverede dem ikke Proviant. VILHELM ROHDE: ”FRA LIVET PAA KØBENHAVNS TOLDBOD OMKRING FYRRERNE.”

19 ... fortsat

20 Videnhåndtering på computere
Entydig Flertydig Næsten uendelig hukommelse Tilgængelig for mange på samme tid Hurtig indsamling Hurtig fremfinding Automatiske beregninger/analyser Semantisk interoperabilitet ()

21 Fremfinding i flertydig viden
Hip hop CDs from Texas Artists Hip hop CDs from Texas Artists

22 Genveje til entydiggørelse
Statistisk beregning af relationer Google page ranking Automatisk klassifikation Frasesøgning Simpel tekstanalyse Ordbogsstøttet søgning Ordbogsstøttet kontekstafklaring Manuel opmarkering Eksempelvis dublin core, m.fl.

23 Semantic Web Formål: Metoder:
Entydiggørelse af flertydigt indhold på Internettet (”Web of data”) Metoder: Udvikling af entydigt sprog til vidensrepræsentation (RDF/RDFS/OWL) Manuel opmarkering Udvikling af software til understøttelse af semantisk indhold

24 Automatisk opmarkering
I Fyrrerne boede mine Forældre paa Toldbodvejen. Det var ikke saa underligt, at jeg i den Fritid, der levnedes mig fra Skolen, søgte ud paa Toldboden, hvor det friske Søliv vinkede. Den Gang var ikke Dampskibsfarten udviklet saaledes som nu. Forbindelsen med Provinsstæderne skete hovedsagelig ved Sejlskibe, som derved havde gode Indtægter. De førte ikke alene Gods, men ogsaa en Mængde Passagerer. Hvor ofte har jeg ikke staaet paa Toldboden og set Provinsjagter gaa ud af Løbet. Paa Dækket stod Passagererne ved Siden af deres Madkurve, thi Skibet leverede dem ikke Proviant.

25 ... fortsat - entity extraction

26 ... fortsat

27 ... fortsat - relation extraction

28 Eksempler på SI Sundterm TDC kundeservice IT- og telestyrelsen Twine
Politik 3.0

29 Pointer Videnhåndtering på computere er baseret på kognitive og lingvistiske teorier om menneskets sprog Den semantiske udtrykskraft i traditionelle IT-systemer har indtil nu været ret begrænset Fremkomsten af Internettet har øget mængden af computerlagret viden dramatisk (desværre) for det meste kun tilgængeligt i et flertydigt sprog Samlet set er behovet for at kunne udtrykke mere komplekse semantiske sammenhænge entydigt vokset Ligeledes er der kommet et stort behov for at kunne entydiggøre flertydigt sprog Langsomt er der ved at indfinde sig en erkendelse af nødvendigheden af et fælles sprog for computerbaseret videnshåndtering

30 Tak for opmærksomheden :o)


Download ppt "Afklaring Ekspertpanelet peger på begrebet "Semantisk interoperabilitet" som et møde mellem den strukturede verden og den kaotiske verden, på en måde så."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google