Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vindere & tabere på fremtidens arbejdsmarked

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vindere & tabere på fremtidens arbejdsmarked"— Præsentationens transcript:

1 Vindere & tabere på fremtidens arbejdsmarked
Temamøde d.13 marts 2002 Instituttet for Fremtidsforskning

2 Emner & perspektiver Det nye arbejdsbegreb
Manglen på arbejdskraft - er der en arbejdskraftreserve? Kan vi holde til det? Fremtidens arbejdsmiljø Vindere & tabere? Ledelse i en kaotisk verden!

3 Immaterialisering Fra informations til drømmesamfundet
Teknologien overtager - igen Samfundets ”symboler” Revisoren, skranke-medarbejderen, lægen, politibetjenten Fra hjerne til hjerte Fra ”nørd” til empati! Følelser, omsorg, historier Følelser med velstand!

4 Arbejdsstyrkens fordeling 1901-2021
Industri, håndværk, bygge/anlæg Videnbehandling Følelsesbehandling, skabelse af oplevelser Landbrug m.v. Personlig omsorg

5 Mennesker eller maskiner??

6 Fremtidens værksted - fra funktion til følelse!

7 Paris - New York via Telecom!

8 Det nye arbejdsbegreb Industrisamfundet: Informationssamfundet:
tidsforbrug den stabile medarbejder Informationssamfundet: viden og analytiske evner medarbejder kan indhente, bearbejde og formidle viden Drømmesamfundet: indholdet af historien, af medarbejdernes kreativitet og opfindsomhed Tid og sted ikke afgørende; når som helst, hvor som helst! Arbejde og fritid glider sammen Det menneskelige aspekt bliver vigtigere!

9 Nye kvalifikationer Vær en legoklods! Ikke formel uddannelse, CV mv.
Ikke tid, sted og ”funktion” Selvkørende Kreativitet, empati Fleksibilitet - flexperter Formelle - uformelle netværk Vær en legoklods!

10 Nye titler & funktioner?
Trustbuilder - fremtidens mekaniker Servicist - tidligere ”kassemedarbejder”, varekendskab, frikadeller & kontrol Ikon-manager - menneskelig facade - kontinuitet Flekspert - tidligere f.eks. montør, samarbejde med andre specialmontører + sprog/kultur Servicetolk - tidligere sekretær funktion, ”limen” i projektgruppen - tolk for dinosaurer eller ”nørder”

11 Vindere & tabere? Flid ”Intelligens” De nye tabere De evige vindere De

12 % udvikling i aldersgrupper DK 2000-2010
Stigning/fald i % 0- 4 5- 9 10- 14 15- 19 20- 24 25- 29 30- 34 35- 39 40- 44 45- 49 50- 54 55- 59 60- 64 65- 69 70- 74 75- 79 80- 84 85- 89 90+ Aldersgruppe Kilde: Statistisk årbog 1999

13 Individualisering Rolle & sceneskift, mulighedernes rum
Globalisering & individualisering Opbrud i traditionelle ”segmenter” Individualismens ekstreme højdepunkt Situider

14 De unges arbejdsbegreb……
Høj løn er ikke nok! Der skal en ”historie” til…. Arbejde er hard fun Fagligt og personligt udviklende Værdifaktoren - hellere kuli hos Lars Von Trier end millionær i kloakbranchen At sætte MIT stempel - gøre en forskel: JEG sammensætter selv min uddannelse og mit arbejdsliv Fra virksomhedsloyal til projektloyal Fri mig for gulduret Frie agenter med rygstød i personligt/fagligt netværk fremfor virksomheder! Myself.inc

15 Er der en arbejdskraftreserve?
Befolkningstilvækst Grå guld Tidligere handicappede Indvandrere

16 Befolkningstilvækst, Dk 1930-2040
Tilvækst i tusinde personer Kilde: Danmarks Statistik 1999

17 Arbejdsløshed i udvalgte lande
Kilde : Eurostat.

18

19

20 Fremtidens arbejdsstyrke?

21 Metodetilgang, sted for undersøgelsen og overvejelser
Kvalitativ og kvantitativ Analytisk ramme - D.M og Kompetenceudvikling, kultur og identitet Informanter: danskere og tokulturelle - ansat/under uddannelse Sted: Social- og sundhedsskolerne, Aarhus Sted: Lokalcentre i aarhus kommune Gellerup lokalcenter er videnscenter om brugere med indvandrerbaggrund Anden kontekst andet resultat? (eks. Landkommune) Skulle de ældre være med som informanter?

22 Omsorgssektoren - ældreplejen
På den politiske dagsorden Fra husmor til professionel Fra gammel til bruger Selvbestemmelse Individualitet Aktivering Omsorg? Professionalitet og omsorgskompetence Kvalifikationer og kompetencer

23 Hvorfor tokulturelle inden for omsorgssektoren
Mangel på ansatte Nye brugere, nye krav - flere krav Diversity management som strategi Synergi, groupness eller konflikt Ledelse og organisationskultur er vigtig

24 Informanterne - Kultur og etnicitet
Kultur og etnicitet - skal man fokusere på forskelle? Tokulturelle informanter: indvandrere eller flygtninge De tokulturelle informanterne kommer fra vidt forskellige lande - kan man så tale om en fælles gruppe? Tokulturelle som anderledes fra danskere: Fælles respektfuldt ældresyn Oplevelse af flere kulturer - derfor de tokulturelle

25 Speciel uddannelse for tokulturelle
Hold F Læring i omsorgsmæssige komptencer Professionel udrustning Arbejdspladskultur Sprog Dansk kulturbaggrund, danske brugere

26 Tokulturelles specielle komptencer
Gode til de nye indvandrer-brugere Brobyggere og navigatører mellem kulturer Åbenhed - de er vant til at spørge og at skulle lære Omsorg for - og personligt engagement i de ældre Respektfuld relation til ældre Nyt liv og ny betydning til ældre - de lærer de tokulturelle meget Stor fleksibilitet - stemmer overens med bruger-selvbestemmelse

27 Mange siger, at de ældre lærer mig meget…
Mange siger, at de ældre lærer mig meget…..de ældre nyder at være den, der kan fortælle.

28 Tokulturelles svagheder
Overomsorg - pusse-nussen om brugeren Der er ingen grænser for deres personlige engagement - de har svært ved at sige nej Brugerproblemer - manglende accept Samarbejds- og arbejdspladsproblemer - medarbejderkommunikation, pauser, mødetider Sprog, sprog og sprog Cykelkursus og flagrende tørklæder - og hvad med mændene?

29 Udnyttelse af mangfoldighed kræver ændringer
Bedre samarbejde Bedre kommunikation Nedbrydelse af barrierer Fra politisk korrekthed til åbenhed Uddannelsesudvidelse - hold F Generelt flere ressourcer - hos ledere og ansatte

30 At rekruttere og fastholde unge tokultruelle - nogle redskaber
Få fat i familien - de bestemmer God kontakt til sprogskoler Fortsæt linjen med ekstra uddannelse og kurser Tutor-ordninger Få unge til selv at rekruttere unge

31 At skabe en rummelig arbejdsplads - nogle redskaber
Kommunikation, lyt til hinanden, forklar for hinanden Klargør hvad de tokulturelle konkret kan give danske ansatte - og omvendt Skær den politiske korrekthed væk Forklar arbejdspladskultur og socialt samvær for de tokulturelle Tålmodighed

32 Fremtiden inden for omsorgssektoren
Brugernes frie valg af hjælper - hvem vælger de? Nye krav fra brugere - nye krav til ansatte Ansatte skal være blæksprutter Mere fokus og status på sektoren?

33

34 Fremtidens vindere på arbejdsmarkedet?
Tokulturelle som vindere -nødvendighed eller mulighed Tokulturelle har gode kompetencer - men deres udfoldelse afhænger af konteksten - og en god diversity management Vil de tokulturelle selv søge denne sektor? - Det er ofte familien som bestemmer de unges uddannelse - til læge, advokat eller ingeniør

35 Generalisering - de tokulturelle som den nye arbejdskraftreserve
Mangfoldighed skaber synergi - i alle organisationer Mangel på arbejdskraft - Stor procentdel af tokulturelle er arbejdsløse Muligheder: Kulturbrobyggere Nye ideer og større vidensudveksling Tilpasning til kundernes behov Større internationalt kendskab

36 Generalisering - tokulturelle som den nye arbejdskraftreserve
Problemer og overvejelser: Konflikter på arbejdspladsen Skarpe gruppedannelser Manglende kommunikation Krav til ledere Klar organisationskultur Forberedelse og udrustning af de tokulturelle Kompromiser?

37 Tokulturelles børn - de virkelige vindere
De tokulturelles børn Opvokset her Stadig kendskab til to kulturer Bedre kendskab til dansk kultur Kan de være de virkelige vindere, fleksible, fuld af viden, kendskab til det internationale forum og med mange kompetencer og kvalifikationer Eller bliver de til de glemte, forstyrrede problemfyldte Vollsmose-unge?

38 Et nyt arbejdsbegreb - kan vi holde til det?

39 Fremtidens arbejdsmarked?
Arbejde & fritid glider sammen for flere - Hard Fun!! Mennesket endnu mere i fokus: Fra ”kan” til sjæl! Truslen fra maskinerne & ”usynlige” konkurrenter Stor forandringshastighed: Forskellen på at være ”førende” eller ”bagud” på et marked er kort Globalisering mål & strategi Løsere og mere komplekse organisationsformer Medarbejderdiversitet Altid ”on” - ingen fast arbejdstid Dobbelttids-ansat - to arbejdsbegreber Kompleksitet & overload - ingen rigtige svar

40 Er en virksomhed en virksomhed?

41 Optimalt stimulations niveau (OSN)
Stresskurve Søvn Kedsomhed Stigende interesse Optimalt stimulations niveau (OSN) Stress Angst Panik Kollaps Adfærdens organiseringsgrad Høj organi-sering Stimulimængden Des- organi-sering Lav Høj

42 De grundlæggende personlighedstyper Kilde:Henrik Høgh-Olesen
Den apollinske Søger at skabe struktur og sammenhæng i en verden af forandring Vil hurtigt lukke af for stimuli Har behov for struktur og stabilitet Den prometiske Reagere opstemt på forandring og stimuli Kan ikke lide grænser Har ikke behov for struktur Prøver nye ting og er risikovillig

43 Definitionen på ”problemer” forandrer sig…..
Ændrede problemer & selvforståelse: Fra enlig mor, indvandrerkvinde, underernæring, ordblindhed, handicap til ”ingen dupper” Ustabil & flakke til omstillingsparat & fleksibel! Ændret fokus: Industrisamfund: Grovmekanik & Gift! Informationssamfund: Finmekanik & sex-chikane! Drømmesamfund: Burn-out & navigation i kaos!

44 Familien og arbejde Dilemmaet mellem arbejde og familie bliver ikke mindre - måske tværtimod. Prioriteres højt i holdninger - men lavt i handlinger. Forventninger til familien svære at opfylde Familien som byrde! Selvrealisering på arbejde & den sure virkelighed! I konkurrere med andre fællesskaber At håndtere tiden Det nye arbejdsbegreb - arbejde og fritid flyder sammen. De mange krav og forventninger til familien er svære at opfylde. 77% mener at de realiserer sig bedst på arbejdet. ”Future family” (lavet af reklamebureauet BBDO og fortrolig) Familien skal konkurrere med andre fællesskaber: fritidsaktiviteter, uddannelse, arbejde, venner og foreninger. Tiden: købe sig til tid (ex. Tekniske hjælpemiddler), flexe sig til tid (hjemmearbejde sparer transporten), eller lade arbejdslivet vinde i perioder af livet mod at familielivet vinder i andre.

45 De travle danske forældre!!

46 Familie- og arbejdsliv. Er det muligt at skelne?
Pct. Kilde : ”Tendenser i tiden”, Mette Jensen, 2001.

47 Arbejdets betydning - ”Andelen af mennesker, der har erklæret sig helt eller delvist enige i, at de ville arbejde selv om de ikke havde brug for pengene”. Kilde: ”Myter om marginalisering”, Center for velfærdsforskning AAU, 2002.

48 Vindere og tabere på fremtidens arbejdsmarked?

49 Ufo-arbejdet Det personligt udfordrende og udviklende arbejde - maskinerne overtager det kedelige arbejde. Man arbejder uafhængigt af tid og sted - det er indsatsen der tæller Udefinerbare, flydende opgaver Fleksibilitet og indflydelse på eget arbejde Lønnen betyder mindre Hard fun Fremtidens vinder Work rich - time poor

50 Peso-arbejde Det fleksible arbejde er ikke blevet
mere udbredt ( ). Stadig 35% der har et traditionelt arbejde Personlig omsorg og service: hjemmehjælp, rengøring, butiks ansatte osv. Det kan ikke rationaliseres og efterspørgslen bliver større Machine like work norms - stopurs-omsorg/ betjening

51

52 Grupper udenfor arbejdsmarkedet
25% af befolkningen står udenfor arbejdsmarkedet: Ældre Indvandrere Langtidsledige Den hårde kerne Time rich - woork poor

53 Større social mobilitet
Den demografiske udvikling Langtidsledigheden falder når den generelle ledighed falder Social arv betyder mindre køn Uddannelse Klasse De personlige kompetencer er afgørende

54 Større krav til individet
Man er selv ansvarlig - skal selv træffe valg og argumentere Navigere i kaos Den apollinske type Depressioner som den nye folkesygdom

55 På vej mod en øget polarisering?
Mere differentieret arbejdsmarked Ikke kun vindere: Peso og Ufo Succes er afhængig af individuelle kompetencer Større forskelle gør det sværere at forstå hinanden Nye krav til fremtidens ledelse!

56 Lederrollen - derfor bliver den vigtig!

57 Medarbejderdiversitet
Unge - ældre Personlighedstyper Livsfaser Mænd - kvinder Etnicitet Uddannelse Individualisme Et komplekst arbejdsmarked!

58 Ledelse i fremtiden? Lederen som ikon & historiefortæller
Skabe mening og sammenhæng i et kompleks verden Give andre tro på fremskridt og fremgang Teamlederollen: indsigt og engagement Lederen som multikulturel kamæleon - kan begå sig hvor som helst: 1-1 ledelse Nye ledertyper fra fag til ledelse fra autoritet til tillid fra mål til navigation? Ledelse: at navigere synligt og kompetent i en kaotisk fremtid!

59 Fokus på arbejdsmiljø……..
Ro og rum - ”hjemlig hygge” ”Off”-line Kan virksomheden ”give tid”? Omsorg? ”Rammer”: Ritualer, traditioner, milepæle ”Stress-konsulenter” Kurser i at navigere i kaos! Fokus på nye tabere - diversitet eller polarisering! Et godt arbejdsmiljø kan aflæses på bundlinien!

60 Finn Skårderud, norsk psykiater
De fleksible, som er i besiddelse af en nødvendig indre sammenhæng, vil blive fremtidens adel Finn Skårderud, norsk psykiater


Download ppt "Vindere & tabere på fremtidens arbejdsmarked"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google