Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens samfund – fremtidens folkeoplysning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens samfund – fremtidens folkeoplysning"— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens samfund – fremtidens folkeoplysning
19. August 2010 Instituttet for Fremtidsforskning Christine Lind Ditlevsen

2 Hvem er Instituttet for Fremtidsforskning?
Tværfaglig tænketank og konsulenthus Strategisk rådgiver for erhvervslivet og det offentlige Hvem bruger os? Medlemmer og andre gode kunder Privat, neutral og uafhængig Afklarer og udvikler: Fremtidens muligheder regionalt, nationalt og internationalt

3 At arbejde med fremtiden: udefra og ind
Megatrends, viden og tendenser Omverden Organisation Usikkerhedsfaktorer og scenarier Konklusioner og strategier

4 Scenarier: Tilstræbt realistiske historier om fremtiden
IKKE forudsigelser Ulig nutiden Sandsynlige og mulige Argumenterede Profilerede Internt konsistente Historier om fremtiden – enighed om, at scenarier er: A: Forskellige fortolkninger af drivkræfter giver forskellige fremtider B: udvikles for at lave bedre beslutninger i nutiden omkring spørgsmål/problemer som har konsekvenser på længere sigt 4

5 Scenarier for samfundet 2020
The sky is the limit Herfra min verden går Individualisering D A Rationalitet Følelser B C Fællesskab Velkommen i familien Det seriøse samfund

6 Scenarie A: Individualisering og følelsesbaseret
Herfra min verden går Scenarie A: Individualisering og følelsesbaseret

7 Herfra min verden går Scenarie A: Individualisering og følelsesbaseret
Tidsånd: The brand called ME Alt er til forhandling Anerkender ikke autoriteter Frihed frem for tryghed Jeg sampler det fede liv Jeg er en god historie Enhver kan da være med – hvis de er underholdende og ikke bestemmer Mennesket: Er forbruger – ikke meningsdanner Jeg involverer mig, hvis det er sjovt eller spændende Jeg vælger selv min identitet Jeg hader systemer og begrænsende regler Hvis det ikke står i loven, bestemmer jeg selv Uforpligtende fællesskaber. Blogs, Facebook, realityshows. Antiautoritet: opgør med smagsdommerne, eksperterne, kloge-ågerne. Hvorfor diskutere ideologi og kvalificering, når man kan gøre noget her og nu?

8 Herfra min verden går Scenarie A: Individualisering og følelsesbaseret
Det offentlige: Best Practice – ændrede markedsvilkår: nye metoder Mange skift hele tiden; arbejde, struktur, mål Samfundet er til for mig Ingen skal blande sig i den enkeltes liv Frihed frem for alt - frit sygehusvalg, frit skolevalg, frit uddannelsesvalg (Arbejds-)Markedet: Oplevelsessamfundet 24/7 Alt fås i mange udgaver Innovation, labs og konsulenter Opmærksomhed fås med storytelling Nytænkning er mere interessant end erfaring Best Practice: Hvis borgerne ikke gider gå på biblioteket, kommer biblioteket ud til borgerne. Hvis SKAT ikke har et pulserende mødested på Facebook gider jeg ikke betale skat. Hvis det ikke kan fortælles:

9 Herfra min verden går Scenarie A: Individualisering og følelsesbaseret
Økonomi: Jeg bruger gerne mange penge på mig selv, men kan undvære penge, hvis jeg får opmærksomhed Interesser: Hvis jeg har et fritidsliv, er det fordi jeg prioriterer det Jeg kaster min opmærksomhed på det, der giver mig en god følelse for tiden Jeg realiserer mig selv overalt Jeg vælger selv, hvem jeg vil lege med Oplevelser, eksponering, mangfoldighed, rejser, fester

10 Herfra min verden går Scenarie A: Individualisering og følelsesbaseret
Folkeoplysningen: Store udfordringer Manglende vedholdenhed i forløb Manglende interesse for viden, uddannelse, erfaring Manglende pligt- og ansvarsfølelse Mainstream: Folkeoplysningen skal kunne tilbyde skræddersyede, små forløb med mulighed for løbende forandringer Målene for forløbene må ikke være for abstrakte eller for langt væk ”Det, du får med her, vil gøre dig attraktiv i resten af din verden” Modstrøm: Folkeoplysningen skaber mening i en kaotisk verden Fordybelse, ansvarsfølelse – følelsen af at gøre en forskel ”Jeg kan udvikle mig mod et større mål, mens jeg har det sjovt” Mål: at blive kendt, at få status, at kunne noget unikt, få specielle oplevelser eller blive rig

11 Scenarier for samfundet 2020
The sky is the limit Herfra min verden går Individualisering D A Jeg er hovedpersonen Jeg realiserer mig selv Individ før system Viden fortalt som en god historie, jeg kan relatere til Skræddersyede løsninger Fritiden er oplevelse Følelser Rationalitet B C Fællesskab Velkommen i familien Det seriøse samfund

12 Scenarie B: Følelser og fællesskab
Velkommen i familien Scenarie B: Følelser og fællesskab

13 Velkommen i familien Scenarie B: Følelsesbaseret og fællesskab
Tidsånd: Vi elsker vores stamme Vi priser det lokale og nationale Sammenhold er meget vigtigt Vores historie og traditioner giver mening Solidaritet tæller højere end solopræstationer Integration er assimilation Mennesket: Det nære, klubben, familien, vennerne, kvarteret og børnene er i fokus Vi vil gerne ligne hinanden Vi hygger os i fællesskab Vi kan lide fester Alle mennesker har en værdi Integration er assimilation: foreningsarbejde og samkommunikativ efteruddannelse + Partiet Danske Indvandrere

14 Velkommen i familien Scenarie B: Følelsesbaseret og fællesskab
Det offentlige: Big Mother Velfærdsstaten er populær Grønt, børnevenligt og socialt Høj offentlig service Lokalt demokrati (Arbejds-)Markedet: Markedet skal ses lidt efter i sømmene af og til Arbejdet må ikke fylde mere end nødvendigt Arbejde er arbejde, fritid er fritid Kollektive virksomheder Erhvervslivet er på nettet – det sociale sker udenfor nettet Håndværk og håndarbejde erstatter fokus på viden Big Mother: Overvågning, information og sikkerhed. Grønt: Lukkede bymidter, Børnevenligt: + 3 børn = skattefrihed (men minus pension), socialt: Mere tid i stedet for arbejde (fordi vi har lidt bedre råd)

15 Velkommen i familien Scenarie B: Følelsesbaseret og fællesskab
Økonomi: Penge er ikke vigtigt Vi bruger dem, vi har Vi bidrager efter evne Brugerbetaling er ikke acceptabelt Interesser: Det sociale er lige så vigtig som aktiviteten, man mødes om Vi vil opleve sammen Vi bidrager gerne til fællesskabet Fælleskabsinstitutionerne får ny kraft Forenings-Danmark har gode vilkår Ritualer, traditioner og skikke blomstrer op Naturen og provinsen bliver attraktiv igen Natur og provins: Byen er uni, karriere og arbejdspladser Institutionerne: Kirken, fagforeningerne, højskolerne

16 Velkommen i familien Scenarie B: Følelsesbaseret og fællesskab
Folkeoplysningen: Fællesskabsfokus og det familievenlige samfund er et godt udgangspunkt Praktiske kurser og længere højskoleophold for storfamilien er oplagte folkeoplysningsområder. Alt, hvad der ikke minder om arbejde, men om skabertrang, hygge og fællesskab, er attraktivt. ”Vi henter lige en kande kaffe – så skal det nok blive godt”

17 Scenarier for samfundet 2020
The sky is the limit Herfra min verden går Individualisering D A Følelser Rationalitet De fælles fortællingers tid Du kan kende os på vores værdier og symboler Solidaritet Viden er mindre vigtig end kunnen Bare vi har det dejligt Fritiden er vigtig B C Fællesskab Velkommen i familien Det seriøse samfund

18 Scenarie C: Fællesskab og Rationalitet
Det seriøse samfund Scenarie C: Fællesskab og Rationalitet

19 Scenarie C: Fællesskab og Rationalitet
Det seriøse samfund Scenarie C: Fællesskab og Rationalitet Tidsånd: Viden + Kunnen Almen dannelse til alle Seriøsitet er nødvendigt Vi er stærkest i en sammenhæng Globalt og lokalt ansvar Samfundssind Hjernepligt Mennesket: Borger før forbruger Vi mødes om en sag Vi har travlt med at opnå resultater Vi forpligter os og tager ansvar Viden og kunnen: Kulturel fattigdom er værre end økonomisk fattigdom Almen dannelse til alle: Kompetenceløftet 2013 – 2015 uddannelsesløft til hele befolkningen – fører Danmark ud af krisen og ind i væksttider igen Vi er stærkest i en sammenhæng: Netværk, foreninger, parti, frivilligt arbejde, bestyrelse Samfundssind: Alle bidrager, alle skal agere til alles bedste Vi stiller krav til hinanden: hjernepligt: mellem stat og borgere. I har fået en uddannelse betalt af verdens 15 rigeste land – så vi forventer du bruger den til gavn for samfundet. Arbejder på borgerløn de første to år, så man er sikker på, at kandidaten med det samme får lært at anvende sin uddannelse.

20 Scenarie C: Fællesskab og Rationalitet
Det seriøse samfund Scenarie C: Fællesskab og Rationalitet Det offentlige: Stor offentlig sektor OBS OBS OBS Velfærdsydelser til de særligt trængende Forskning i højsædet Skaber kampagner for et bedre liv Konfliktløsning på skoleskemaet (Arbejds-)Markedet: Gerne privatisering, hvis det giver mening Skal understøtte et sundt, godt og effektivt liv Ansvarlige virksomheder Den politiske forbruger Arbejdspladsen er vigtig for fællesskabet Stor offentlig sektor: Velfærdsstaten understøtter det ”gode og effektive” civilsamfund. Fx Borgerløn, initiativ tager til det gode liv med læring, samarbejde og vækst. OBS: kampagner mod stress, mobning, ubeskyttet sex, hvidt brød og børnearbejde. Staten sætter grænser og stiller krav Den politiske forbruger: Meningsdannere, debattører, viden i spil – forbrugeren læser Tænk & Test Arbejdspladsen er vigtig for fællesskabet: Skaber glade mennesker at udfylde en meningsfuld plads i en sammenhæng.

21 Scenarie C: Fællesskab og Rationalitet
Det seriøse samfund Scenarie C: Fællesskab og Rationalitet Økonomi: Politikerne vælges ind på økonomireformer Vi vil gerne betale for det fælles bedste Vi bruger ikke kun penge på os selv Skat er OK – vi har jo fået belønningen Langsigtede investeringer er vigtige Interesser Vi mødes om en aktivitet Vi vil noget med vores fritidsliv Sammen kan vi udrette resultater Konsensus – men målet skal nås Et godt foreningsliv er vigtigt for samfundets sammenhængskraft Langsigtede investeringer: Næste generations velfærd Vi vil noget med vores fritidsaktivitet: Det er lige meget om vi mødes på nettet eller andre steder, bare der kommer noget ud af det. Festbilleder, ferieminder og fjollede kommentarer findes ikke blandt de voksne på Facebook mere. Venner er nogen man kender og ser – ikke nogen, man linker til. Sammenhængskraft: Vi betaler gerne et højt kontingent for at indgå i en vigtig sammenhæng

22 Scenarie C: Fællesskab og Rationalitet
Det seriøse samfund Scenarie C: Fællesskab og Rationalitet Folkeoplysningen: Det seriøse samfund lægger op til, at Folkeoplysningen kan trække på sin lange tradition som udbyder af målrettet samvær. Det er vigtigt, at udbyde saglige og samfundstjenstlige kurser og uddannelser. Alle har en uddannelse – men Folkeoplysningen kommer med ”det lille ekstra” i form af tilbundsgående viden om globalisering, ligestilling eller certificeringer Det er oplagt at indgå et samarbejde med erhvervslivet om videreuddannelse i virksomhedsregi ”En overbygning på din faglighed, gør din viden mere anvendelig”

23 Scenarier for samfundet 2020
The sky is the limit Herfra min verden går Individualisering D A Følelser Rationalitet Jo mere vi ved, jo mere kan vi Vi stiller krav til hinanden Det er ikke for sjov, det her Viden forpligter Langsigtet tænkning Også i fritiden tager vi ansvar B C Fællesskab Velkommen i familien Det seriøse samfund

24 Scenarie D – Rationalitet og individualitet
The sky is the limit Scenarie D – Rationalitet og individualitet

25 Scenarie D – Rationalitet og individualitet
The sky is the limit Scenarie D – Rationalitet og individualitet Tidsånd: Jeg skaber selv mit succesfulde liv Jeg følger rationelle mål Elitær Der er ikke noget loft – udvikling er målet Tillid til fakta og viden Teknologi understøtter vores samfundsstruktur Den stærkeste overlever Det er lige meget hvor du kommer fra, hvis du yder Mennesket: Min udvikling og succeser er mit eget ansvar Jeg skal den hurtigst argumenterbare vej fra A til B Jeg kan optimere mit liv gennem mine handlinger 13 års skolegang er lovpligtigt Eliteuddannelser på campus Viborg og København POLARISERING! Teknologi: Skærme med nyheder og information alle steder og så i det offentlige rum. Har erstattet gratisaviser og formiddagsblade. Dem i bilerne er ligesom i taxaer, hvor skærmen slukker når man kører. RFID chips i alle produkter, individualiserede reklamer. Vaccine mod livstruende eller livsforringende sygdomme som cancer, gigt, diabetes. Intelligent køleskab, tæpper, der i kontakt med lys opløser støv.

26 The sky is the limit Det offentlige: Det offentlige kunne ikke redde Danmark Vi betaler mindre i skat – det private holder hjulene i gang Lad falde hvad ej kan stå Privatisering er godt Noget for noget (Arbejds-)Markedet: Fremtiden er blevet privatiseret Outsourcing til globale spillere Brugerbetaling er stadig mere udbredt Karrieren er mit liv Medarbejderen sover på Autel Google sorterer og målretter Effektivitet, vækst og afkast Lukkeloven nedstemt Lav skat: Danmark attraktivt for udenlandsk arbejdskraft Lad falde hvad ej kan stå: De svage burde have taget sig sammen for længst. Det er uprofessionelt at bukke under. Fremtiden privatiseret: Private erhvervsliv (9 største virksomheder i Danmark) CBS og Institut for Økonomi har oprettet et fremtidsfond. Globalisering: Rengøring, renholdelse, busdrift, togdrift, sagsbehandling, universitetsdrift, sundhedsdrift udføres af private udenlandske virksomheder = effektivisering. Og = et samfund med mange nationaliteter Karrieren er mit liv: Der fødes kun 1, 2 barn, men til gengæld kan vi yde længere og teknologien tager et stort læs Lukkeloven nedstemt: Forbrug mere rationelt og velinformeret – Teknologi i stor stil

27 Scenarie D – Rationalitet og individualitet
The sky is the limit Scenarie D – Rationalitet og individualitet Økonomi: Min økonomi er mit eget ansvar Jeg betaler mig fra samfundsansvar via afgifter Dem, der ikke har råd, må blive hjemme - eller arbejde mere Polarisering i samfundet Interesser: Tid er en knap ressource Det afrikanske orienteringsløb Jeg bruger min sparsomme fritid på mig selv Jeg har primært fritidsinteresser for at opgradere mig Jeg har pligt til at videreudvikle mig Jeg foretrækker fleksible rammer Orienteringsløb = vidensquiz world wide, hvor præmien er en plads i World Development Forum Opgradere: Viden, krop (sport) eller mental-fitness i naturen

28 The sky is the limit Folkeoplysning: Samfundet er polariseret
Fokus på viden en fordel for Folkeoplysningen, men den hastighed, som samfundet kører med, levner ikke meget tid Mainstream: De mange nationaliteter i samfundet kræver en sproglig og kulturel indsigt af den enkelte, som Folkeoplysningen kan give. Sandsynligvis digitalt og nok integreret i arbejdslivet. De to store campusser har brug for brobyggere mellem det lange liv i vidensindhentningens tegn og det arbejdsliv, man skal ud i bagefter ”Opgrader dig selv med relevant, interkulturel viden når du vil” Modstrøm: Folkeoplysningen skal støtte og opgradere dem, der hverken har personlighed, talent eller uddannelse nok til at begå sig

29 Scenarier for samfundet 2020
The sky is the limit Herfra min verden går Individualisering D A Karriere Jeg tager ansvar ved at bidrage økonomisk Jeg behøver et argument Viden er mit springbræt Noget for noget Fritid? Følelser Rationalitet B C Fællesskab Velkommen i familien Det seriøse samfund

30 Scenarier for samfundet 2020
The sky is the limit Herfra min verden går Individualisering D A Jeg er hovedpersonen Jeg realiserer mig selv Individ før system Viden fortalt som en god historie, jeg kan relatere til Skræddersyede løsninger Fritiden er oplevelse Karriere! Jeg tager ansvar ved at bidrage økonomisk Jeg behøver et argument Viden er mit springbræt Noget for noget Fritid? Rationalitet Følelser Jo mere vi ved, jo mere kan vi Vi stiller krav til hinanden Det er ikke for sjov, det her Viden forpligter Langsigtet tænkning Også i fritiden tager vi ansvar De fælles fortællingers tid Du kan kende os på vores værdier og symboler Solidaritet Viden er mindre vigtig end kunnen Bare vi har det dejligt Fritiden er vigtig B C Fællesskab Velkommen i familien Det seriøse samfund

31 If I asked people what they wanted, I would have made a faster horse
Og til sidst, et par vise ord. Henry Ford Tak for nu –


Download ppt "Fremtidens samfund – fremtidens folkeoplysning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google