Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er innovation definition

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er innovation definition"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er innovation definition
” innovation er processer eller aktiviteter, som på grundlag af ny bearbejdet viden, udvikler nye muligheder, der skaber en merværdi”

2 KL og Albertslund Kommune

3 Innovations projekt i Toftekær

4 Fokusering: hvad var vi nysgerrige på
Hvordan kan IT understøtte børnenes egne valgte aktiviteter fx legeprocesser og de voksenplanlagte aktiviteter i vores praksis fx udvalgte temaer og læringsrum? Kan vi bruge IT medier til at understøtte sprog og sprogudvikling? Kan vi bruge IT til at understøtte Inklusion? Kan IT bruges understøtte de forskellige læringsstile børn har?

5 Opdagelse hos andre Vi undersøgte hvad gør andre
I forhold til at bruge IT medier til I deres praksis? Sprogudvikling? Inklusion?

6 Sprog understøttende og arbejde med visualisering i Norge
Hvad gav inspiration? Sprog understøttende og arbejde med visualisering i Norge

7 Nordmændene arbejder Symbolsprog til støtte for sproglæring
Den levende bog til støtte for genfortælling og barnets egen fortælling, hvor barnet selv laver bogen med billeder og lyd

8 Hvem kan have gavn af visualisering gennem symboler og øget visualisering?
Almindelige børn som støtte til sprogliglæring Børn som lærer sent at tale. Børn som har vanskeligheder med at forstå det talte sprog Børn som taler, men hvor det er vanskeligt at forstå hvad de siger. To-sprogede. Børn med Konsentrationons- og opmærksomhedsvanskeligheder Børn med variabel hørelse/børn som af forskellige årsager aldrig udvikler tale.

9 Inspiration fra Danmark
Mee wee room i idrætsinstitution i Ikast

10 I Ikast arbejder de med et interaktivt rum Til lege Til fortælling

11 Opdagelse hos jer forældre
Culturel probes Interviews

12 Opdagelse hos jer forældre
Formål at få viden om Hvordan I og børnene bruger It medier? Hvilken læring i tænker børnene kan få gennem medierne? Hvordan I ser vi kan bruge It medier i vores praksis? Hvilke bekymringer I har ved at vi bruger It medier med børnene?

13 Viden Det er spild af tid og det tager tid fra noget andet
Børn der bruger megen tid foran it medier bliver trætte og urolige It skader hjernen og koncentrationsevnen It stresser hjernen med de mange muligheder Man får firkantede øjne It er asocial It er lig inaktivitet It er parkering It skal ind med modermælken It er nødvendig i fremtiden Øget indlæringshastighed Vi får klogere børn og børnene kan selv opsøge viden efter interesser. Børnene lærer fællesskab og at dele It skaber større koncentration.

14 It kan bruges til at lære børnene
Personlige kompetencer: Sociale kompetencer, rummelighed, omsorg. Styrke koncentrationsevne og logisk tænkning Faglige kompetencer: Bogstaver, Sprog og ordforråd Symbol og billedgenkendelse Tal og farver Generelle it kompetencer og lære opsøge informationer Kreativitet tegne og malefærdigheder Fysisk aktivitet og sportsgrene Temaer som geografi og trafik

15 It kan bruges i vores praksis
Til inklusion og til at styrke fællesskab på tværs af aldersgrupper og legerelationer. Sprogunderstøttelse Skabe rum til afkobling ”pusterum i hverdagen” Genfortælling af og genopleve i fællesskab Inspiration til nye bevægelseslege.

16 Bekymringer omkring børn og It
Tidsperspektivet: Børnene bliver for stillesiddende og inaktive De går glip af andre vigtige aktiviteter Andre bekymringer: Børnene mister lysten til at lege Mangel på førstehåndsoplevelser og fysisk kontakt At hjernen får for mange informationer ” over load” eller at børnene p.g.a frit valg og store informationsmængde mister evnen til fordybelse

17 Observationer og leg med børn i It skabte kulisser

18 Viden fra leg i It rum Det vi fik øje på ved observationerne, som var særligt interessant omkring børnene og i forhold til sociale relationer samt inkluderende legeprocesser er: Børn som ikke legede sammen før dannede nye relationer og også efterfølgende legede sammen. At børnene også bød ind med forslag til lege, som ikke findes i børnenes lege- og læringsmiljøer i institutionen. IT medierne kunne hurtigt følge børnenes spor. Nogle børn kom på en anden måde, viste nye sider af sig selv frem, afprøvede nye roller og handlemåder i forhold til legen og andre børn Øget fordybelse for nogle børn. Med til ændrede pædagogisk fokus i forhold til børnene.

19 Viden om legen i rummet Samtidig blev vi meget optagede af forskellige elementer ved vores leg med børnene i dette rum. Børnene skal introduceres til det, og en voksen skal i starten styre forløbet. Det skal introduceres både sprogligt og med kropssprog. Det er vigtigt at børnene kan relatere sig til aktiviteten i rummet og børnene skal have mulighed for gentagelse og rejsen bør foretages, så der kan leges videre efter. Rollelegen fungerer bedst, når den er voksen styret, forlader den voksne legen, går den i stå. En voksen i rummet påvirker det som kan leges og den voksne tildeles bestemte roller i legen At undersøge legesprog, handlinger og forhandlinger i børnenes lege for, at blive klogere på det fx, hvis vi eller børnene skal fungere som legeagenter.

20 Paradokser / refleksion
It bekymring? versus it glæde Parkering versus Aktivering Afkobling versus Aktivitet Bevægelse versus Stillesiddende Fælles versus Alene Social versus Individuel Styring versus Kaos Kontrol versus Intuition Regler versus Frihed Voksenstyring versus Selvstyring It mediet er ubegrænset i brug men begrænset fysisk Vi skal tilpasse it til vores praksis men ikke omvendt Ser vi leg som læring og ikke læring som leg Læring gennem voksen kontra læring gennem egenstyring Pædagogens it kompetencer ifht. forældres kompetencer Pædagogens kompetencer ifht. børnenes kompetencer

21 Tematisering Vores fokus i innovationsprojektet pt. Hvordan kan vi med It understøtte inkluderende legeprocesser?

22 Gæster til hjælpe os med ideudvikle
Ideudvikling Gæster til hjælpe os med ideudvikle Carsten Jessen, Lektor, ph.d. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) Forskning og undervisning inden for området børnekultur, legekultur, medier og IT Lise Heimdal, leder støttekorpset i Albertslund Gert Larsen; tidligere leder for pædagogisk udviklings center Lone Brinkmann Jensen, skoleleder  på Egelundsskolen Albertslund Mayianne Mortensen,  fra Toftekærs bestyrelse Anna Uhlmann, fra Toftekærs bestyrelse Christen Sonnichsen, arkitekt Albertslund Janus Enemark kommunikationschef Albertslund Mette Horsgård center for ledelse og personale Albertslund

23 Hvordan arbejdes der videre
Test og koncept udvikling Implementering Evaluering Spredning

24 Udviklingsprojekt sprog og inklusion gennem It
Samarbejdspartnere Egelundskolen, billedskolen og børnehaver, skoler og billedskoler i Sverige og Norge

25 vandrehistorier Det er spild af tid Det tager fra noget andet
Fremtidens børn bruger meget tid foran fjernsynet og bliver trætte og urolige Det ukendte er farligt og skader vores børn It skader hjernen og koncentrationsevnen Man lærer ikke at koncentrere sig når man kan zappe rundt Det stresser hjerner It medier er asociale ,hvis man sidder alene med it kan man ikke blive social Med It kan man ikke lære omsorg, men det kan styrke sociale relationer It skal bruges med måde It skal styres It er lig inaktivitet It er parkering Forældre ser it som spillemaskiner og parkering Man får firkantede øjne af at spille At spille på almindelige brætspil er bedre end at spille på it Børn kan så meget med it nu om stunder Vi får klogere børn Øget indlæringshastighed It er nødvendig i fremtiden It skal ind med modermælken


Download ppt "Hvad er innovation definition"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google