Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FORÆLDRENES SORG REAKTION IFT AT FÅ ET BARN MED ADHD

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FORÆLDRENES SORG REAKTION IFT AT FÅ ET BARN MED ADHD"— Præsentationens transcript:

1 FORÆLDRENES SORG REAKTION IFT AT FÅ ET BARN MED ADHD

2 Præsentation Børnesygeplejerske 8 år Sundheds-Skolesygeplejerske 2år
Distriktssygeplejerske Børnepsykiatri 4 -5 år Psykoterapeut til børn, unge, voksne, par og familier Samtale terapi, lege terapi, Sandplay ADHD Konsulent

3 Sandplay terapi

4 Sandplay terapi

5 Disposition Hvordan er det at få et barn der anderledes?
Hvordan påvirker det parforhold? Hvordan påvirker det familieliv? Hvordan påvirker det søskende? Hvorfor er det vigtigt at komme igennem sorgprocessen? Hvordan gøre man det??? Hvordan kan sundhedsprofessionelle bedst støtte familien?

6 Forløb hos forældrene med et barn diagnosticeret ADHD
en erkendelse at der er noget ”galt” barnet diagnosticeres en forståelse for diagnosen og at det er ”kronisk” Acceptere at symptomerne eksistere trods evt. medicinske behandling og pædagogiske tiltag Overgive ansvar til den unge /voksen for behandling

7 Forældrenes reaktion til at få et barn diagnosticeret ADHD
Sorg reaktionen aktiveres Obs faserne er flydende og ikke stationært eller i rækkefølge. De kommer og går og kan fylde mere eller mindre. Benægtelse Vred Skyldfølelser Frygt /bekymringer Misundelse Sorg Accept og håb

8 BENÆGTELSE Både inden og efter diagnosen er stillet
Bare en dreng med stor ”D” ”Sådan er vi i min familie” ”Barnet fejler ikke noget”, det er f eks den anden forældre, lærer, venner, der er noget galt med ”Barnet er bare langsom mht. udvikling. Det skal bare have mere tid” ”Halvdelen af alle børn skal have denne diagnose”! ”Det passer ikke!” ”Hvordan kan de stille diagnosen efter så kort tid?”

9 VRED Kan vendes indad så det bliver til skyld Kan vendes udad :
beskylder ægtefællen ”det må være DIN side af familien! Beskylder andre lægen burde have set symptomerne før og henvist os tidligere læren/pædagog burde have sagt noget til os før

10 VRED OBS! Barnet kan høre disse beskyldninger!
At beskylder andre beskytter forældrene. De føler sig knap så hjælpeløs OBS! Barnet kan høre disse beskyldninger! Dermed svært at stole på netop disse mennesker som skal hjælpe ham/hende og familien!

11 SKYLDFØLELSER ”Hvorfor mig /os”? ”Det er min skyld”!
Jeg drak mens jeg var gravid Jeg var ikke nok hjem ”Jeg passede ikke nok på” ham/hende.” Jeg skulle have være mere streng /stram Skyld efterfølges ofte af sørge og samvittighedsnag Hvis man kan finde ”årsagen” til diagnosen, har man mulighed for at undgå det sker igen. Man har dermed magt /kontrol.

12 FRYGT / BEKYMRINGER For barnet og dets fremtid
Diagnosen stiller stor krav. Magter vi opgaven? Hvem kan passe barnet?

13 FRYGT / BEKYMRINGER OBS Overbeskyttelse!
Barnet skal passes på OG udfordres på passende vis selvom det bliver lettere frustreret. Overbeskyttelse dækker over barnets svagheder kvæler stærke sider! Forsinke udvikling Barnet føler sig udueligt

14 MISUNDELSE ”Alle andre forældre har det så nemt”
”Alle andre har det godt, hvorfor ikke os?” ”Det er snyd” ”Vi knokler og knokler men lige meget hjælper det!” Vigtig at lytte og samtidig korrigere forældrene Alle familie har problemer i et eller andet omfang. Fokus på de positive sider hos barnet

15 SORG ”Mistede drømmer”
Barnet kan evt. ikke indfri forældrenes forventninger mht. skolegang, erhverv mm Familieliv bliver et andet end forstillede Barnets social liv bliver evt. anderledes end forventet

16 ACCEPT OG HÅB Hvis /når sorgprocessen køres til ende bliver accept og håb en del af livet for ADHD familien Gode og dårlige dage Kan vælge: vil vi have ondt af os selv eller vil vi komme videre? Barnet har både svage og styrke sider. Hvordan udnytter vi det stærke sider bedst?

17 Potentiale problemer hos børn med ADHD (Kilde: December 200 Journal of Abnormal Child Psychology)
I hjemmet Belastende forældre –barn forhold Belastende forhold ti søskende Følelse af afmagt hos forældre Højere spiritus forbrug hos forældrene Øget risiko for depression hos moderen Øget risiko for problemer i ægteskabet

18 HVORDAN PÅVIRKER ADHD PARFORHOLD?
Parforhold belastes! Frygt, træthed, vred belaster parforhold Beskylder hinanden enten sagt eller usagt Forældrene sørger over det samme men evt. på forskellige måder Vil ikke gøre den anden mere ked af det /bekymret Ser anderledes på barnet/behandler barnet anderledes Diagnosen spiller ind på parrets tid sammen Meget energi på at få den rette hjælp; kæmpe imod systemet Barnets evt. dårligt nattesøvn dræner

19 HVORDAN PÅVIRKER ADHD FAMILIELIV?
Barnet med ADHD kræver mere opmærksomhed. Kan være svært for forældrene at dele sol og vind lige blandt søskende. Andre familiemedlemmer takker nej til at passe barnet med ADHD. Vennekreds indskrænkes Forældrene enten takke nej eller dele sig når inviteret i byen, skole arrangementer, mm

20 HVORDAN PÅVIRKER ADHD FAMILIELIV?
Familie liv kræver MEGEN struktur! Søskende bliver automatisk inddraget i ”behandling” Teenager med ADHD kan vise aggressive og antisociale adfærd. Teenageårene endnu svære! Forældrene skal være endnu mere OBS på deres teenager.

21 SØSKENDE

22 Søskendes reaktioner Vrede Sorg Skyld Forlegenhed Forvirring Krænkelse
Elsker/hader Jaloux/trofast Ængstelse Hjælpeløshed Perfektionist Overpræstationer Underpræstationer Depression/tilbagetrækning Dårlig opførsel

23 Hvad siger undersøgelserne?
Beretter om at bliver drillet i skolen Flov over deres handicappede søskende Jaloux pga. ekstra opmærksomhed Vred pga. aflyste/indskrænket familieoplevelser Samme følelser hos ”almindelige” søskende, bare stærkere Lidt hurtigere moden Større ansvarsfølelse som voksne Mere sensitive overfor andres behov

24 Hvad kan I gøre som par? Vær åben overfor hinanden
Sæt pris på jeres forskelligheder: BRUG dem! Giv jer til tid at ”sørge”/tag afsked med jeres bevidste/ubevidste ”drømmer” ”Voksen tid” evt. søg aflastning Søg hjælp /coaching /sparring

25 Vigtigt at give sig til ”at sørge”
Nødvendigt for at ”se” barnet som det, det er, med stærke sider og svage sider Nødvendigt for at ”se” søskende som dem, de er Nødvendigt for at gøre ”forskel” på børnene, og gøre det med GOD samvittighed For at bevare jeres parforhold

26 ADHD diagnosen påvirker hele familien og derfor skal der tages hånd om hele familien!

27 Hvad skal de professionelle være opmærksom på?
Viden og forståelse at forældrenes/familiens måde at reager på Information til forældrene og familien Tilpasning af informationen om diagnose (ting skal gentages) Gerne et forum hvor forældrene kan diskutere Gerne et forum til søskende Et individuelt familie forløb over 2 år

28 Hvad kan de professionelle gøre?
En akkurat diagnosen skal stilles Samtlige familie medlemmer informeres Understreg ADHD er ingens skyld! Ændre familiens syn på barnet med ADHD Tydliggøre at ADHD påvirker hele familien OBS ”opmærksomhed balance” i familien undgår ”stor konflikter” lærer strategier lærer familien at forhandle indføre ”familiemøder” omtale mulighed for familieterapi

29 Sæt fokus på de positive ting og fejre dem!
Tydeliggøre hvem har ansvar for hvad i familien Forældrene skal ”elske” barnet lige meget hver dag trods svingninger i adfærd Afsæt voksen tid /kæreste tid! Åbenhed omkring diagnosen i familiens netværk Udpege mulige problem områder Lav en brainstorm i familien mht. løsninger

30 Deltage i forældregrupper for forældre til børn med ADHD
OBS ”HYPERKONTROL” hos forældrene. Hyperkontrol fører til modstand! Bevar håbet! Aftale faste feedback/feedforward tid med de voksne der omgås barnet Være en familie med et ADHD barn og ikke en ADHD familie. Husk der er svingninger trods en god behandling Hold humøret op!

31 BERØMTE MENNESKER DER HAR/ HAR HAFT ADHD
Ludwig Beethoven Henry Ford Benjamin Franklin Louis Pasteur Woodrow Wilson John F Kennedy Bill Clinton Robin Williams Michael Phelps

32 Tak for nu!


Download ppt "FORÆLDRENES SORG REAKTION IFT AT FÅ ET BARN MED ADHD"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google