Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Præster hænger ikke på træerne” Oplæg v. TU-udvalget forår 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Præster hænger ikke på træerne” Oplæg v. TU-udvalget forår 2013."— Præsentationens transcript:

1 ”Præster hænger ikke på træerne” Oplæg v. TU-udvalget forår 2013.

2 Præster Træet bærer ikke frugt…  Præster hænger ikke på træerne… tværtimod er de fleste på vej ned og meget få er på vej op igen….. .….fastholdelse, at gøre tjeneste, kaldstanken m.m. er under pres til fordel for aktualitet, vedkommenhed og personlige oplevelser.

3 Præster  Kun få menigheder vil have en fastansat PRÆST med en teologisk uddannelse om 5– 10 år. Hvad enten det skyldes manglende præster, manglende mulighed rent økonomisk eller …...  Flere menigheder vil dermed også mangle en MENIGHEDSLEDER om 5 – 10 år.

4 Præster  Der er p.t. 7 – 10, der studerer på noget der traditionelt kunne være relevant for en fremtid som præst i Baptistkirken  på Universitet  3-K  i udlandet  Men p.t. giver de udtryk for at det nok ikke er en ansættelse som traditionel præst i en menighed de søger…

5 Præster  Historien:  Seminariet i Tølløse  SALT  Videreuddannelse i Rüsclikon/Prag  Universitetet (Teologi el. lign)

6 Præster  Nutiden/den nærmeste fremtid:  Universitetet  3-K (Kirke, Kommunikation Kultur)  Bibellinjer/-skoler (Mariager/Kolding)  Udlandet  Baptistdøgn/Kompaktkursus (FFU)  … enten på SU eller brugerbetaling/markedsvilkår

7 Videreuddannelse af præster  Skal præster videreuddannes i større omfang så koster det, idet det skal ske på almindelige markedsvilkår…  10.000, 20.000, 40.000, 60.000 d.kr.  Hvem vil/bør betale!!!

8 Konklusion:  Vores bud er at flere/mange menigheder må erkende og begynde at medtænke at de IKKE kan ansætte en traditionel præst/menighedsforstander i fremtiden!  Vi skal passe godt på de præster vi har/får – og give dem gode betingelser i deres ansættelsesforhold og gode muligheder for videreuddannelse !

9 Uddannelse af lægfolk til ”præstegerning” m.m.

10  Der sker tiltag forskellige steder –  Fælleskirkeligt: ”Væksthuset” i Aalborg  Metodistkirken :”M4” ( Mester, Mission, Multiplikation og Movement (Bevægelse )  Arrow  Regen -

11 Uddannelse af lægfolk til ”præstegerning” m.m.  Spørgsmålet er om der skal etableres et ”Baptist-relateret” uddannelses-projekt.  Vil et sådant projekt blive prioriteret  Af den enkelte??  Af menigheden (tid/økonomi)??

12 Uddannelse af menighedsråd/ menighedsledere

13  Hvorfor?  Der er udtrykt et stort behov for dette bl.a. ved generalsekretærens rundrejse…..  Menigheder der ikke har/kan få en præst skal også ledes….  Hvis man ikke skaber udvikling så er det afvikling..

14 Uddannelse af menighedsråd/menighedsledere  LEDELSE ER IKKE:  At gøre det hele selv  At tage alle beslutninger uden at inddrage og tage hensyn til andre  Blot at organisere og planlægge guds- tjenester og/eller møder

15 Uddannelse af menighedsråd/menighedsledere  LEDELSE ER MERE AT …  Fokusere på det, som er organisationens eksistensberettigelse og vision  Evne til at skabe og fastholde relationer  Evne/vilje til at samarbejde  Evne til at motivere frivillige  Evne til at fortælle historier om det, ”organisationen” er ”sat i verden for at gøre”

16 Uddannelse af menighedsråd/menighedsledere  Det er værd at bemærke Jesus’ måde at lede på når det gjaldt ”planlægning”: Han holdt ikke strategimøder eller planlægnings- møder – i hvert fald ikke hvad vi ved af. Han fulgtes imidlertid med tolv andre mennesker hver dag i næsten tre år - det kom der nogle interessante ledere ud af…

17 Uddannelse af menighedsråd/menighedsledere  ”Vejen – en fælles trosrejse”  Et tilbud fra Poul Asger Beck om et forløb til grundlæggende fornyelse af menighedslivet.  ”Kunsten at navigere i forskellighed”  Et tilbud fra Simon Skårhøj om at styrke samarbejdet i menigheden.  ”Fremtidens kirke”  Et tilbud fra Jan Kornholt om inspiration og hjælp til at blive fremtidens kirke.

18 Uddannelse af menighedsråd/menighedsledere  TU har to bud på uddannelse/udrustning :  Naturlig menighedsudvikling /profil (tidl. naturlig kirkevækst)  www. nkv.dk  Kirke Planter Net  www. kirkeplanternet.dk

19 Uddannelse af lægfolk til ”præstegerning” m.m.  Menighedsprofilen er hjertet i Naturlig MenighedsUdvikling. Menighedsprofilen giver på en enkel og overskuelig måde overblik over menighedens liv med konkret information omkring menighedens nuværende kvalitet og udvikling.  BiD er medbetaler!!!

20 Uddannelse af lægfolk til ”præstegerning” m.m.  Kirke Planter Net  Kirke Planter Net er ”Læringsnetværk for menigheder” Læring - Strategi - Handling  Kirke Planter Net er en selvstændig organisation – der har sit udspring i Århus Valgmenighed.  Flere baptistmenigheder har været eller er med.

21 Uddannelse af lægfolk til ”præstegerning” m.m.  Kirke Planter Net  1. Discipelskab - Hvad er en discipel og hvordan gør vi disciple?  2. Ledelse - Hvordan træner vi missionale ledere?  3. Mission - Hvilke missionale modeller hjælper mennesker at finde troen og blive disciple?  4. Centre for mission - Hvordan bliver vi bæredygtige kirker med aktivt netværk?

22 Uddannelse af lægfolk til ”præstegerning” m.m.  Kirke Planter Net  En menighed deltager med et team på 3- 5 personer  2-årigt forløb med 2 samlinger om året over 3 dage – torsdag – lørdag.  Samlingerne afholdes i Århus  Månedlige coaching-sessions via Skype  Pris: 17.995 kr. per år for et team på 3 personer.

23 Debat

24 Debat:  1) Hvad tænker du og din menighed omkring præstesituationen?  2) Vil I, i din menighed, vælge at bruge Naturlig Menighedsudvikling - eller gør I det allerede?  3) Hvilke muligheder ser du i KirkePlanterNet - og hvad kan være en hindring for at vælge dette tilbud?  4) Ville I investere i en speciel baptist- lægmandsuddannelse, både økonomisk og tidsmæssigt.


Download ppt "”Præster hænger ikke på træerne” Oplæg v. TU-udvalget forår 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google