Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Reallønsfald for første gang i 15 år

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Reallønsfald for første gang i 15 år"— Præsentationens transcript:

1 Reallønsfald for første gang i 15 år
Årlig ændring, pct. Opdateret: 25oktober2012 (MLA) Nye tal: ?? ANM.: Realløn er forskellen mellem udviklingen i lønmodtagernes fortjeneste inkl. gene og udviklingen i forbrugerpriserne. KILDE: DA KonjunkturStatistik, Danmarks Statistik og egne beregninger.

2 Reallønsudvikling i sammenlignelige lande
Fremstilling, indeks 1998=100 Storbritannien Danmark Sverige Udlandet USA Tyskland Opdateret: 15mar2012 (SLM) Nye tal: USA: ? Andre lande: 2013 ANM: Årstallene for fortjeneste er beregnet som et simpelt gennemsnit af kvartalsstigningerne. Tal for 2011 forbrugerpriser er endnu ikke offentliggjort for USA. Udlandet er et samvejet gennemsnit i forhold til landenes vægt i NB’s effektive kronekurs dækkende over de 10/12 lande med størst vægt (fratrukket Japan og Kina). KILDE: OECD, DA’s internationale lønstatistik samt egne beregninger.

3 Medarbejderomkostninger
Fremstilling, kr. pr. time, 2011 Opdateret 27. juni ANM.: Tallene for udlandet er Eurostat niveautal for 2010 fremskrevet med Eurostats labour cost index for Tal er trukket i national valuta og er omregnet med Nationalbankens valutakurs til danske kroner. For landene USA, Norge og Japan er der anvendt tak fra Bureau of Labour Statistic. Tallet for Danmark er baseret på DA’s egen Strukturstatistik KILDE: Eurostat, Bureau of Labour Statistic, DA, Nationalbanken og egne beregninger.


Download ppt "Reallønsfald for første gang i 15 år"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google