Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sydafrikas sandheds- og forsoningsproces

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sydafrikas sandheds- og forsoningsproces"— Præsentationens transcript:

1 Sydafrikas sandheds- og forsoningsproces
En proces funderet på genoprettende retfærdighed og ubuntu? Af Christian B.N. Gade

2 Plan for oplægget Kort introduktion til Sydafrikas sandheds- og forsoningskommission. Hvad har TRC’s rapport at sige om ubuntu og genoprettende retfærdighed? Præsentation af to forskningsresultater. 2

3 De to forskningsresultater
I forbindelse med Sydafrikas sandheds- og forsoningsproces opstod der nye idéer om, hvad ubuntu er, og disse nye ideer om ubuntus natur er blevet brugt som rationale om, at genoprettende retfærdighed er at foretrække frem for retributiv retfærdighed. 2) Det er en sandhed med store modifikationer, at sydafrikanske konfliktløsningspraksisser altid har været udtryk for genoprettende retfærdighed, selv om dette ofte er blevet hævdet de seneste år. 3

4 Målet med oplægget Jeg ønsker at nuancere påstanden, at ubuntu og genoprettende retfærdighed spillede en vigtig rolle for Sydafrikas sandheds- og forsoningskommission (TRC) efter apartheid, og at ubuntu og genoprettende retfærdighed har dybe rødder i de sorte sydafrikaneres kultur. 4

5 Baggrunden for TRC Aftale om amnesti
Sydafrikas foreløbige konstitution fra 1993 indeholdt en aftale om, at der efter Sydafrikas første demokratiske valg i 1994 skulle være amnesti til personer, som havde begået menneskerettighedskrænkelser under apartheid. Mere specifikt står der følgende i konstitutionens efterord: ”These [the divisions and strife of the past] can now be addressed on the basis that there is a need for understanding but not for vengeance, a need for reparation but not for retaliation, a need for ubuntu but not for victimization. In order to advance such reconciliation and reconstruction, amnesty shall be granted in respect of acts, omissions and offences associated with political objectives and committed in the course of the conflict of the past” 5

6 Sydafrikas historie siden 1948
(Desmond Tutu) 6

7 Hvad siger TRC’s rapport om ubuntu og genoprettende retfærdighed?
Allerede på første side i indledningen til Routledges Handbook of Restorative Justice trækkes Sydafrikas TRC frem som et eksempel på en institution, der var udtryk for genoprettende retfærdighed. TRC’s rapport på mere end sider indeholder dog kun ét enkelt afsnit på kun seks sider om genoprettende retfærdighed (bind 1, ss ). I TRC’s rapport knyttes genoprettende retfærdighed sammen med ubuntu, hvilket tydeligt kommer til udtryk ved, at det korte afsnit om genoprettende retfærdighed har titlen ”Ubuntu: Promoting Restorative Justice”. 7

8 Hvad siger TRC’s rapport om ubuntu og genoprettende retfærdighed?
I TRC’s rapport defineres genoprettende retfærdighed som en proces, der (citat fra Bind 1, s. 126): seeks to redefine crime: it shifts the primary focus of crime from the breaking of laws or offences against a faceless state to a perception of crime as violations against human beings, as injury of wrongs done to another person. is based on reparation: it aims at the healing and the restoration of all concerned – of victims in the first place, but also of offenders, their families and the larger community. encourages victims, offenders and the community to be directly involved in resolving conflicts, with the state and legal professionals acting as facilitators. supports a criminal system that aims at offender accountability, full participation of both the victims and offenders and making good or putting right what is wrong. 8

9 Hvad siger TRC’s rapport om ubuntu og genoprettende retfærdighed?
Ifølge TRC, implicerede TRC’s mandat en forpligtelse på at operere i overensstemmelse med genoprettende retfærdighed. Imidlertid fremhæver kommissionen selv, at den de facto ikke opererede i overensstemmelse med genoprettende retfærdighed på alle punkter: ”Restorative justice demands that the accountability of perpetrators be extended to making a contribution to the restoration of the well-being of their victims (…) The fact that people [in South Africa] are given their freedom without taking responsibility for some form of restitution remains a major problem with the amnesty process” (Bind 1, s. 131). 9

10 Hvad siger TRC’s rapport om ubuntu og genoprettende retfærdighed?
TRC’s rapport indeholder følgende korte forklaring på, hvad ubuntu er: ”Ubuntu, generally translated as ’humanness’, expresses itself metaphorically in umuntu ngumuntu ngabantu – ’people are people through other people’. In the words of Constitutional Court Justice Makgoro: ’Its spirit emphasises respect for human dignity, marking a shift from confrontation to conciliation” (Bind 1, s. 127). 10

11 Hvad siger TRC’s rapport om ubuntu og genoprettende retfærdighed?
Det fremgår ikke af TRC’s rapport, præcis hvordan ubuntu er relateret til genoprettende retfærdighed. Det eneste, der forklares er, at baggrunden for, at rapporten indeholder et afsnit om ubuntu og genoprettende retfærdighed, er: ”The constitutional commitment to ’a need for understanding but not for vengeance, a need for reparation but not for retaliation, a need for ubuntu but not for victimization’” (Bind 1, s. 126). 11

12 Ubuntu og genoprettende retfærdighed - mine forskningsresultater
Inden Sydafrikas sandheds- og forsoningsproces blev ubuntu stort set udelukkende identificeret som menneskelighed (= forskellige sociale egenskaber). I forbindelse med Sydafrikas sandheds- og forsoningsproces opstod der imidlertid nye ideer om, hvad ubuntu er. F.eks. var det sandsynligvis i forbindelse med sandheds- og forsoningsprocessen, at ubuntu for første gang i historien blev identificeret som noget, der har at gøre med ordsproget umuntu ngumuntu ngabantu. 12

13 Ubuntu og genoprettende retfærdighed - mine forskningsresultater
Interessen for ordsproget umuntu ngumuntu ngabantu voksede voldsomt efter 1993, hvor Augustine Shutte i bogen Philosophy for Africa argumenterede for, at ordsproget indfanger en autentisk, afrikansk forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. I en ny udgave af Philosophy for Africa fra 1995 hævder Shutte pludselig, at ordsproget er relateret til ubuntu, selv om ubuntu på ingen måde var et tema i den oprindelige udgave fra 1993. 13

14 Ubuntu og genoprettende retfærdighed - mine forskningsresultater
Idéen om, at ubuntu har med mellemmenneskelige relationer at gøre spredte sig som ringe i vandet og har dannet grundlag for, at ubuntu de seneste år er blevet identificeret som et rationale for genoprettende retfærdighed. Grundidéen har været som følger: Når en forbrydelse finder sted, skade det, ifølge ubuntu, ofret, gerningsmanden og hele samfundet. Ifølge ubuntu har alle berørte parter brug for healing for igen at kunne trives som mennesker, og healing kan kun finde sted, hvis der (gen)oprettes gode relationer mellem de berørte parter. Argumentet er endvidere, at konfliktløsningsprocesser, der er udtryk for genoprettende retfærdighed, er bedre egnede til at (gen)oprette gode relationer end retributive retspraksisser, hvorfor førstnævnte processer er at foretrække for alle parter. 14

15 - mine forskningsresultater
Traditionelle, sydafrikanske konfliktløsnings-praksisser og genoprettende retfærdighed - mine forskningsresultater De seneste år er traditionelle, sydafrikanske konfliktløsningspraksisser ofte blevet fremstillet som om, de altid har været udtryk for genoprettende retfærdighed. Inkundlaen/lekgotlaen, som er den traditionelle retsinstans hos mange sydafrikanske befolkningsgrupper, er f.eks. blevet fremstillet som en institution, der siden fordoms tid har søgt at sikre forso-ning og tilgivelse efter forbrydelser. Ofte betones det også, at der er en række lighedspunkter mellem inkundlaen/ lekgotlaen og sydafrikas TRC. (Traditionel Tswana Kgotla) 15

16 - mine forskningsresultater
Traditionelle, sydafrikanske konfliktløsnings-praksisser og genoprettende retfærdighed - mine forskningsresultater Når man betragter historiske kilder fra 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet bliver det klart, at den traditionelle retspraksis kun var genoprettende i forhold til mindre forbrydelser. Når en alvorlig forbrydelse havde fundet sted, blev gerningsmanden ofte slået ihjel eller fordrevet. Opsummerende giver Schapera i 1937 følgende beskrivelse af, hvordan mord blev straffet i traditionelle, sydafrikanske samfund: ”It will be seen from this that only among the Nguni and Venda, and sometimes also among the Tswane, does the Chief, and not the victim’s relatives, receive ’blood-money’; that the homicide himself is in most cases killed, and not merely fined; and that among the Shanga-Tonga and North Sotho compensation is further paid to the victims relatives, and not to the Chief” (Bantu Speaking Tribes of South Africa, s. 209). 16

17 Pointer Det var først da ubuntu blev knyttet sammen med ordsproget umuntu ngumuntu ngabantu under sydafrikas sandheds- og forsoningsproces, at ubuntu blev identificeret som et rationale for genoprettende retfærdighed. Den måde, traditionelle, sydafrikanske konfliktløsningspraksisser er blevet beskrevet på de seneste år, eksemplificerer, at litteraturen om genoprettende retfærdighed nogle gange er overromantiserende. Mange sydafrikanere har de seneste år støttet op omkring ideerne om genoprettende retfærdighed til trods for, at genoprettende retfærdighed måske ikke har helt så dybe rødder i sydafrikanernes kultur, som det ofte hævdes. 17


Download ppt "Sydafrikas sandheds- og forsoningsproces"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google