Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LYS laboratoriet Forskningscenter for Arkitektonisk Belysning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LYS laboratoriet Forskningscenter for Arkitektonisk Belysning"— Præsentationens transcript:

1 LYS laboratoriet Forskningscenter for Arkitektonisk Belysning
. LYS laboratoriet Forskningscenter for Arkitektonisk Belysning Institut 2 • Institut for Teknologi Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler Arkitektskolen

2 Program Om Arkitektskolen Om LYSlaboratoriet •. Forskerne •
Program Om Arkitektskolen Om LYSlaboratoriet • Forskerne • Faciliteterne • Undervisningen

3 Arkitektskolen Institut for Planlægning 1 Institut for Teknologi 2
Institut for Bygningskultur 3 Institut for Design & Kommunikation 4 Arkitektskolen Arkitektskolen har 4 forskningsinstitutter og 9 studieafdelinger. Institutternes opgave er at forske og formidle denne. Institutterne står for den primære kursusundervisning I henhold til skoleordningen og tilbyder derudover specialudviklede kuser til studieafdelingerne og endelig konsulentvejledning til de studernedes projektarbejde. Det betyder at kursusundervisning I lys varetages af Institut for teknologi hvor LYSlaboratoriet hører under. Når studerende ønsker at arbejde specifikt med lys I deres projekter sker dette på studieafdelingerne men konsulent vejledning fra Lyslaboratoriet medarbejdere. By og landskab Bygning Design PhD Kandidat Bachelor Afdeling 1:20 1:1 1:10.000 1:1.000

4 LYS laboratoriet: Medarbejdere • Forskning • Undervisning
LYS laboratoriet: består af : Medarbejdere, forskning Undervisning og en lang række faciliteter Medarbejdere • Forskning • Undervisning Faciliteter: • Dagslyslaboratoriet • Kunstlysstationer • Modelværksted • Studierum • Forskerrum • Inst. Kontorer Netværk • Undervisnings/Forskningsinstitutioner • Erhverv • Interesseorganisationer

5 LYS laboratoriet Faste medarbejdere:
Karin Søndergaard Lektor, ph.d., leder af LYSlaboratoriet Katja Bülow Adjunkt, ph.d. Nanet Krogsbæk Mathiasen Ph.d.-studerende Karina Mose Lektor Karina Madsen Akademisk medarbejder + div. gæstelærere, asistenter, tutorer, mm LYS laboratoriet Faste medarbejdere:

6 LYS laboratoriet Forsknings projekter: •
LYS laboratoriet Forsknings projekter: • Nordic Light – and its impact on the design of apertures in Nordic architecture. • The Cube – investigation of daylight distribution and control within a scale 1:1 laboratory. • LED – a lighting component with architectural perspectives. • The experience of light zones. • The relation between tools in architectural daylight planning. • Urban light – from strategy to design

7 LYS laboratoriet Undervisning i LYS
Dagslyslaboratoriet — introduktionskurser Lys & performativt engagement projektvejledning Sådan gør lyset Forelæsninger Dagslys Event Lys oplevet & håndteret Konsulent/ TEK 5 TEK 1 TEK 3 LYS laboratoriet Undervisning i LYS K2 K1 B3 B2 B1

8 TEK 1 - obligatorisk BA1 TEK 3 - obligatorisk BA3
• Lys og rum. • Lys og perception, • Arkitektonisk anvendelse af dagslys • Redskaber til brug for en belysningsarkitektonisk analyse TEK 3 - obligatorisk BA3 • LYS Temadag • Sammenhængen mellem bygningsfysik, indeklima og lys • Etablerer forudsætninger for at arbejde med et større teknisk indhold i projektopgaverne TEK 5 - obligatorisk KA1 • Lys – kompositionsprincipper og netværks-strategier • Lys - Forskning • Lys - Praksis TEK 1 - obligatorisk BA1 Lys og rum. Lys og rum er del af en samlet undervisningsblok i TEK1 om klimatisk bygningsanalyse. Undervisningsblokken opdeles tematisk i termisk indeklima, lys og lyd og de studerende indføres i de indeklimatiske fag gennem forelæsninger og udfører en rumlig analyse i et specifikt rum indenfor hvert fagfelt, som samles i en bygningsanalytisk besvarelse. LYS Temadag Kursets formål er at give en dybere forståelse for bygningen som en kompleks organisme af fysiske og klimabetingede omstændigheder samt at styrke de studerendes forudsætninger for at befordre deres egne projektopgaver med en større teknisk indsigt. TEK 3 obligatorisk på BA3 LYS Temadag er tilrettelagt ved hjælp af LYSnET netværket og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning indenfor lys. Netværket er sammensat af undervisere og forskere på tværs af landets byggefaglige uddannelses- og forskningsinstitutioner samt eksperter fra byggeindustrien, alle med speciale i lys. TEK 5:obligatoris på kandidatdelen I lysdelen introduceres de studerende til lys og perception, arkitektonisk anvendelse af dagslys samt redskaber til brug for en belysningsarkitektonisk analyse. Lys – kompositionsprincipper og netværks-strategier De studerende introduceres til state-of-the-art forskning indenfor dagslys og hvordan man i praksis anvender forskningsrelateret Ill. Sophus Frandsen i artiklen ”Lyset i rummet og lyset på tingene, LP NYT nr Tegninger fra bogen: Arkitekt Klas Anshelm, samlade arbeiten. Quarnström, Per. 1998

9 Dagslys oplevet & håndteret • tilvalgskursus
• Sansning af dagslysets indflydelse på rum og menneske • Grundlæggende belysningsteori og praksis Sådan gør lyset • obligatorisk BA2 • Lyset indvirken på visuelle oplevelser • Lysets gengivelse i digitale repræsentationen af rum og genstande Dagslyslaboratoriet • introduktionskurser • Anvendelse af Dagslyslaboratoriet • Studie og analysemetoder Dagslys – oplevet og håndteret - et tilvalgsfag for studieafdelinger Kurset har til formål at træne de studerende i at sanse dagslysets indflydelse på rum samt at anvende grundlæggende belysningsteori og redskaber til at forme dagslyset efter en ønsket målsætning. Kurset finder sted i LYSlaboratorierne på Fabriksmestervej og kan med fordel tilpasses igangværende øvelsesopgaver på BA-delen. Sådan gør lyset - forelæsning i samarbejde med institut 4; Lys og materialer Forelæsningen introducerer til hvordan lys og materialer indvirker på den visuelle oplevelse og hvordan oplevelsen af lys og materialer gengives i forskellige visuelle medier. DagslysEvent Kurset tager udgangspunkt i dagslyset som en dynamisk faktor og udforsker mulige udformninger af dagslys-åbninger, samt hvordan dagslys-indfaldet kan tænkes som kompositioner af lysrum i en bygning. Med afsæt i analyser af eksemplariske arkitektoniske værker er kurset en hands-on workshop, hvorigennem de studerende vil få underbygget deres forståelse af dagslyset som arkitektonisk komponent, og derved opnå et højt refleksivt niveau i deres arbejde med dagslyset. Dagslyseventen er sponsoreret af Velux dk, og vil finde sted hvert år under en ny tittel. 2010: The Cantina Event 2011: The Capture of Daylight Lys og performativ engagement Det arkitektoniske rum performer, dagslyset interagerer dynamisk i dette rum, – hvordan engagerer vi os performativt med og i dette rum? Gennem psykofysiske øvelser og performative improvisationer arrangeret i særlige kunstlys set-ups eller i found locations, undersøges, – hvordan den rumlige belysning har indvirkning på vores bevægelser og adfærd, – hvordan rummet og dets belysning afstedkommer en iscenesættende effekt som bliver instruktiv både i forhold til den enkelte og i et forhold til hinanden. De studerende får efterfølgende til opgave at komponere en selvbestemt specifik belysning i lyslaboratoriets studierum – eller på en found location. Kurset giver den studerende indsigt i, hvordan og hvorfor belysning påvirker os, vores relationelle forhold og sociale aktiviteter.

10 Lys & performativt engagement
Dagslys Event • Workshop om dagslys som arkitektonisk komponent • Studie, analyse og modellering af lysrum. Lys & performativt engagement • Psykofysiske øvelser og performative improvisationer • Studie og analyse af rumlig belysning indflydelse på adfærd • Komposition af specifikke kunstlysrum Konsulentbistand • Til projekter på alle studieafdelinger Projektvejledning • Fast tilknytning til særlige studieafdelinger/studerende DagslysEvent Kurset tager udgangspunkt i dagslyset som en dynamisk faktor og udforsker mulige udformninger af dagslys-åbninger, samt hvordan dagslys-indfaldet kan tænkes som kompositioner af lysrum i en bygning. Med afsæt i analyser af eksemplariske arkitektoniske værker er kurset en hands-on workshop, hvorigennem de studerende vil få underbygget deres forståelse af dagslyset som arkitektonisk komponent, og derved opnå et højt refleksivt niveau i deres arbejde med dagslyset. Dagslyseventen er sponsoreret af Velux dk, og vil finde sted hvert år under en ny tittel. 2010: The Cantina Event 2011: The Capture of Daylight Lys og performativ engagement Det arkitektoniske rum performer, dagslyset interagerer dynamisk i dette rum, – hvordan engagerer vi os performativt med og i dette rum? Gennem psykofysiske øvelser og performative improvisationer arrangeret i særlige kunstlys set-ups eller i found locations, undersøges, – hvordan den rumlige belysning har indvirkning på vores bevægelser og adfærd, – hvordan rummet og dets belysning afstedkommer en iscenesættende effekt som bliver instruktiv både i forhold til den enkelte og i et forhold til hinanden. De studerende får efterfølgende til opgave at komponere en selvbestemt specifik belysning i lyslaboratoriets studierum – eller på en found location. Kurset giver den studerende indsigt i, hvordan og hvorfor belysning påvirker os, vores relationelle forhold og sociale aktiviteter.

11 LYS laboratoriet Perspektiver • Fælles forskningsprojekter og undervisnings-udvikling med Designskolen …… Forskningsinitiativer indenfor skolen og med andre institutioner …. • Netværk, forskningsnetværk, interessefællesskaber … Lys-linie på KA niveau …..

12 LYS laboratoriet Forskningscenter for Arkitektonisk Belysning
prøv at vise hvordan man kommer ind på vores hjemme side Institut 2 • Institut for Teknologi Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler Arkitektskolen

13

14

15


Download ppt "LYS laboratoriet Forskningscenter for Arkitektonisk Belysning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google