Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MR kontrolskema Dora Zeidler.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MR kontrolskema Dora Zeidler."— Præsentationens transcript:

1 MR kontrolskema Dora Zeidler

2 Oversigt Patientens demografiske data Patientens vægt og omkreds
Punkter udfyldt af lægen i samarbejde med patient/pårørende MR kontraindicerede metalobjekter Graviditet – patienter og personale Problematik vedrørende NFS MR sikkerhed i USA Diskussion

3 Booking af MR undersøgelse
MR kontrolskema før booking? Elektronisk udfyldelse af kontrolskema kontra papirudgave Hvordan sikrer vi bedst at skemaet bliver udfyldt i samarbejde med patienten

4 Demografiske data og højde/vægt
Kontrolskema før MR-undersøgelse CPR: Vægt: kg Højde: cm Navn: Største omkreds: (Se nedenfor) Ikke alle medtager omkreds, men kun højde og vægt.

5 SAR værdi Defineret af International Electrotechnical Commission (IEC)
Begrænsning på 8 Watts/kg i 5 min Eller mindre end 4 Watts/kg i 15 min på hele kroppen Temperaturøgning på max 1 grad Disse værdier skal overholdes, da der ellers er risiko for vævsopvarmning. Kan man tillade større opvarmning når der forekommer diffusion og perfusion?

6 SAR værdi SAR ∞ σr²B²α²D
B – feltet dvs. 1.5T >< 3T giver 4 gange øgning i SAR α – flipvinkel D – duty cycle – procentdel af tid i en sekvens hvor der appliceres RF σ – elektrisk ledningsevne – lavt og højt vandindhold i vævet r – radius af vævet Elektrisk ledningsevne er lavest i væv med lavt vandindhold (fedt og knoglemarv) og højt i væv med højt vandindhold (hjerne, blod, lever og CSF). Faktoren er op til 10 fra det laveste til det højeste.

7 SAR 1.5T og 3T MR af børn og SAR reducerende sekvenser
Gradient ekko – fast spin ekko med reduceret flipvinkel SAR monitor på 3T Citat: ”If you can plan it, you can scan it” Tyk mand kontra tynd mand – monitorering af SAR afhængigt af patients kropsbygning

8 Skemaets udfyldes af hvem?
Erfaringer med undervisning af personale i MR sikkerhed Hvordan får vi kontakt til de henvisende læger? Skema udfyldt med hjælp fra pårørende Hvilken rolle kunne sygeplejerskerne have i forhold til udfyldelse MR kontrolskemaet? Skal ”raske” patienter selv udfylde skemaet? Lilis undervisning og undervisning af spl på afd F2

9 Hvis JA – specificeres nedenfor
NEJ JA Hvis JA – specificeres nedenfor Pacemaker eller efterladte paceelektroder KONTRAINDICERET Graviditet (trimester skal angives) MR-undersøgelse kun på særlig indikation CNS: metalclips, coils, regulerbare shunts Lokalisation:, type, årgang: Kroppen i øvrigt: metalclips, coils, stents Andre metalliske fremmedlegemer i kroppen inkl. øjne Øreimplantater Neurostimulatorer, insulinpumpe, baclofenpumpe m.m. Medicinske plaster (Nikotin, hormon, morfin etc.) Dyspnø, svære rygdeformiteter, andet Klaustrofobi, behov for sedation (se nedenfor) Sedation udleveret af: Præparat: Dato: Behov for smertestillende Smertestillende beh. givet af: Behov for tolk Har patienten kendt nedsat nyrefunktion? Har patienten fået eller venter patienten på en levertransplantation? Skema fra Radiologisk afdeling, Århus Sygehus. Skejby har kontakt nummer til afdeling, hvis pt. Har krydset af i ja, giver det bedre kontrolskemaer?

10 Særlig opmærksomhed Pacemakere Coils og stents i hjerte eller hjerne
Metalfremmedlegemer Øreproteser

11 Hvis JA er krydset af – hvad så?
Jeg ønsker: Klar og tydelig besked om operation Operationsbeskrivelse med navn og type på metalobjektet Vi undersøger om det er sikkert at udføre MR eller ej (www.mrisafety.com) Virkeligheden Kryds i NEJ i stedet for i JA Hvis JA så ofte intet journalnotat eller operationsbeskrivelse Ofte først når patienten screenes bliver vi vidende om at patienten kan have metal som kontraindicere MR

12 Sikkerhed Hvad gøres når flere objekter er testet til 1.5T end 3T?
Hvad er testet til 1.5T og 3T? Shellock 2008 Edition Reference: Shellock et al. Radiology 2004; 232;

13 Sikkerhed Testede metalimplantater
Afbøjningsvinkel på mindre end 44 grader Titanium implantater – hjerne kirurgi Ortopædiske metalobjekter Aneurisme clips Hjerteklapper Coils og stents – nogle er testet sikre – ofte diskussion med cardiologer

14 Sikkerhed Større deponering af RF energi Feltinhomogenitet
Short bore og long bore magneter Afbøjningsvinkel oftest større i short bore magneter

15 Indførelse af nyt 3T system
Undervisning af MR personale Justering og diskussion af rutiner for MR sikkerhed Kontakt til henvisende afdelinger

16 Graviditet og MR – patienter
Scanning på vital indikation Fx cancer, cerebrale og spinale sygdomme Ikke scanning i 1. trimester MR scanning af fostre Lyd dæmpning ikke mulig til fostret – ikke dokumenteret efterfølgende høreskader

17 Graviditet og MR – personale
”Ved MR-scanning er grænseværdien for gravide 2 mT, og gravide må aldrig opholde sig i scannerrummet” (citat:www.arbejdsmiljø-web.dk) Vejledning fra Radiologisk afd. i Ålborg Personale udsættes for det statiske magnetfelt 1.5T og 3T 2mT er lig med 20 Gauss

18 2 mT linie i 3T Stiplet linie er 0.5 mT. 2 mT er lig med 20 Gauss

19 Graviditet og MR - USA Personale må gerne være i MR under graviditeten
Må ikke opholde sig i MR rummet under scanning USA har ikke 2mT grænsen

20 3T Gauss linier

21 Nefrogen Systemisk Fibrose – NFS
Kontrolskema – nyresygdom? Neuroradiologisk – Århus Sygehus – nej Radiologisk – Århus Sygehus – ja MR centret – Skejby Sygehus – nej Region Hovedstaden – ja Alle ønsker oplysning om nedsat nyrefunktion

22 NFS Kendt nedsat nyrefunktion
Serum creatinin som et punkt på MR kontrolskema? Serum creatinin før MR? Serum creatinin over 110 µmol/L = ingen Gadolinium injektion?

23 MR kontrolskema i USA 2 siders skema Mange informationer på hver side
Screening før booking og undersøgelse Screening af ledsagende personale Screening af pårørende og frivillige Information fra

24 Diskussion Fælles MR kontrolskema i hver Region eller i hele landet
Elektronisk skema – sikres kvaliteten For mange informationer på skemaerne Underskreven screening af pårørende og øvrige personale? Screening af afdelingens personale – hvor ofte?


Download ppt "MR kontrolskema Dora Zeidler."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google