Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udfordringer for Fremtidens Folkebibliotek Herning Bibliotekerne Maj 2011 Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi - IVA.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udfordringer for Fremtidens Folkebibliotek Herning Bibliotekerne Maj 2011 Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi - IVA."— Præsentationens transcript:

1 Udfordringer for Fremtidens Folkebibliotek Herning Bibliotekerne Maj 2011
Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi - IVA

2 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Min baggrund

3 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Bibliotekets aktuelle situation
Biblioteket – en unik kulturinstitution Omstillingsproces bl.a. fordi: Eksplosiv udvikling i teknologi og medier Biblioteket mellem det virtuelle og det fysiske Biblioteket i konkurrence Biblioteket i det senmoderne samfund

4 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Bibliotekets aktuelle situation
Tidligere var det folkebiblioteket opgave at konditionere det enkelte menneske til modernitetens vilkår. Det vil sige: Skærpe dømmekraften og give det enkelte menneske myndighed gennem (bogens) kundskab, oplysning og dannelse.

5 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Bibliotekets aktuelle situation
Konkrete problemstillinger Faldende udlån Færre børn og unge Flere nydanskere Kommunale nedskæringer Filiallukninger Etc. Etc.

6 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Disposition
Udfordringer for biblioteket En ny model for fremtidens folkebibliotek i videns- og oplevelsessamfundet Pause Diskussion

7 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Det aftraditionaliserede samfund
A. Giddens: Der eksisterer ingen traditioner længere Alt er til diskussion Den radikaliserede refleksivitet Personlig og institutionel usikkerhed Folkebiblioteket: Hvad er et folkebibliotek? Hvilke tilbud skal der være på folkebiblioteket? Behovet for at formulere mission og vision Man løber efter alle pølsepinde

8 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek De store fortællingers død
J.F. Lyotard: Ingen store sandheder længere Ingen forestillinger om frigørelse Performativ rationalitet Folkebiblioteket: Hvad skal legitimere folkebiblioteket i fremtiden? Hvad med oplysningstanken? Hvad med ikke-brugerne? Hvad er kvalitet? Er høje udlånstal et mål i sig selv?

9 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Det multikulturelle samfund
Fra monokultur til diversitet: Generationer Etnicitet Socialgrupper/klasser etc. Køn Religion Folkebiblioteket: Skal folkebiblioteket understøtte integration? Skal det understøtte mangfoldighed? Kan det være et (lavintensivt) 3. sted? Kan det understøtte tillid og social kapital af ”brotypen”?

10 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Oplevelsessamfundet
G. Schulze: Publikum/brugerne søger oplevelser Relaterer sig både til identitetsdannelse og forbrug J. Pine og J. Gilmore: Virksomheder i øget global konkurrence Oplevelse og storytelling bliver afgørende Folkebiblioteket: Hvad betyder det for indhold i og tilrettelæggelse af biblioteket? Er der et modsætningsforhold mellem fordybelse og oplevelse? Hvad med autenticitet og iscenesættelse?

11 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Videnssamfundet
S. Wackerhausen Livslang læring og –uddannelse er blevet grundvilkår Reflektionsfærdigheder Prioritere normativt Både 1. og 2. ordens erkendelser Folkebiblioteket Hvordan kan biblioteket understøtte disse opgaver uden at de koloniserer resten af bibliotekets virke?

12 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Kundesamfundet og de nye brugere
Folkebiblioteket: Ny relation mellem bibliotek og bruger (kunde)? Øget vægt på service og brugernes behov? Borgerinddragelse og brugerdreven innovation? I. Frønes og R. Brusdal: Vi opfatter os i stadig flere sammenhænge som kunder Stiller krav til pris, kvalitet og ikke mindst service Men: Brugerne har også en række nye kompetencer (prosumers)

13 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek IT-udviklingen
Eksplosiv udvikling i forhold til bl.a.: Web. 2.0 Nye medieplatforme Multimodale kompetencer New literacy Digitale netværk Etc., etc. Folkebiblioteket: Hvad skal forholdet mellem det det virtuelle og det fysiske bibliotek være? Hvad skal legitimere det fysiske bibliotek? Er det f.eks. forholdet til lokalsamfundet, og herunder arrangementer, bruger-inddragelse og frivillighed?

14 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Ny samfundsmæssig kontekst
Aftraditionalisering Kulturel frisættelse Vidensamfund Oplevelsessamfund Kundesamfund og ”nye brugere” Multikulturelt samfund Etc.

15 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek - en ny model for…
Biblioteket som fysisk og virtuelt rum i videns og oplevelsessamfundet

16 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek - en ny model
Erkendelse/erfaring - at vide hvem jeg er, og hvad jeg kan Engagement - lysten til at deltage og udtrykke sig kreativt Empowerment - understøtte stærke og selvstændige medborgere, der selv kan løse hverdagens problemer og deltage i fællesskabet Innovation - give nye svar på praktiske problemer eller at udvikle helt nye koncepter, metoder eller kunstneriske udtryk

17 Erkendelse/erfaring Inspirationsrum Læringsrum Opleve Opdage
Innovation Empowerment Deltage Skabe Performativt rum Møderum D.Skot-Hansen C.H. Rasmussen H. Jochumsen Engagement

18 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek - en ny model …
Inspirationsrum Rummet for meningsfulde oplevelser gennem fortælling og andre kunstneriske og æstetiske udtryk inden for alle medier, kulturformer og -genrer. Biblioteksrummet kan også være en oplevelse i sig selv og en scene for live events og kulturelle arrangementer.  Inspirationsummet understøtter især erkendelse/erfaring og innovation.

19 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Inspirationsrum

20 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Inspirationsrum

21 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek - en ny model …
Læringsrum Rummet, hvor børn/unge/voksne kan opdage og udforske verden og dermed styrke deres kompetencer og muligheder gennem fri og uhindret adgang til information og viden. Herunder f.eks. lektiecafeer, studiepladser, åbne kurser og eksperimentarier. Læringsrummet understøtter især erkendelse/erfaring og empowerment

22 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Læringsrum

23 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Læringsrum

24 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek - en ny model …
Møderum Et åbent, offentligt rum, hvor borgerne som et tredje sted mellem arbejde og hjem kan møde andre, der er som dem selv og forskellige fra dem selv, og møde meninger, der bekræfter dem og udfordrer dem gennem diskussion og debat. Møderummet understøtter især empowerment og engagement

25 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Møderum

26 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Møderum
Ageforce.dk Brug biblioteket Hvis du vil mødes med dine venner fra AgeForce.dk, så brug dit lokale bibliotek. Her er altid plads, og uanede mængder af viden er lige ved hånden

27 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek - en ny model …
Performativt Rum Et rum hvor brugerne i samspil med andre kan skabe nye kreative udtryk i mødet med kunst og kultur gennem interaktive spil, skrive-, lyd- og videoværksteder og andre kreative udfoldelser. Det performative rum understøtter især engagement og innovation

28 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Performativt rum

29 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek Performativt rum

30 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek - en ny model …
Det nye ved modellen er bl.a. at den: Giver nyt bud på bibliotekets overordnede formål (rationaler), nemlig erkendelse/erfaring, empowerment, engagement og innovation. Understreger at biblioteket er et både fysisk og virtuelt rum. Understreger at biblioteket består af fire overlappende rum: Inspirationsrummet, læringsrummet, møderummet og det performative rum. Indarbejder aktuelle tendenser og begreber.

31 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek - en ny model …
Den nye model kan bl.a. anvendes som/til: Ramme om diskussion af bibliotekets overordnede formål og legitimitet. Mapping af bibliotekets konkrete tilbud og funktioner. Prioritering af de enkelte rum. Udvikling af programmer, der understøtter de enkelte rum.

32 Udfordringer for fremtidens folkebibliotek
”Biblioteket overlever kun hvis det lever i folks bevidst- hed”. Tak!

33 Hvorfor al den snak om brugerne? – et senmoderne paradigmeskift
Borger Klient Kunde Fokus på: Rettigheder og pligter Afhængighed og rettigheder Pris/kvalitet Kundens rettigheder Mål: Den fælles bedste løsning Retfærdighed mellem klienter Den bedste løsning for den enkelte Rolle: Ligeværdig dialog Underlagt eksperten - formynderisk Enerådende – kunden ved bedst Udgangspunkt: Civilsamfundet Staten Markedet


Download ppt "Udfordringer for Fremtidens Folkebibliotek Herning Bibliotekerne Maj 2011 Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi - IVA."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google