Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Metadata for læringsobjekter RUMLO Leif Andresen FLUID/DS konference 1.4.2003.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Metadata for læringsobjekter RUMLO Leif Andresen FLUID/DS konference 1.4.2003."— Præsentationens transcript:

1 Metadata for læringsobjekter RUMLO Leif Andresen FLUID/DS konference 1.4.2003

2 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen2 RUMLO •Undervisningsministeriets projekt: •Rettigheder, Udveksling og Metadata for læringsobjekter •Denne workshop: metadata •Underarbejdsgruppe Hugin Johansen, Tommy Byskov Lund og Leif Andresen: •Metadata for læringsobjekter

3 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen3 Oplægsholderen •Leif Andresen •Repræsenterer i dag RUMLO •Medlem af Dublin Core Metadata Initiative Advisory Board •Sekretær for CEN/MMI-DC: Metadata for Multimedia Information - Dublin Core •Formand S24, Dansk Standard •Bibliotekskonsulent, Biblioteksstyrelsen

4 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen4 Metadata for læringsobjekter •En applikationsprofil for undervisningsmaterialer i Danmark Formål: •danske metadata for læringsobjekter •understøtte interoperabilitet mellem Learning Management Systemer (LMS) •gerne, men ikke nødvendigvis internt format i et LMS

5 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen5 Model •Enkelt som muligt •Genbruge internationale standarder •Sammenhæng med andre nationale tiltag •Ikke definere nye felter, men derimod danske lister over udfaldsrum •Fokusering på dataindhold, ikke formattering ved transport (men det skal være XML)

6 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen6 Lidt ordforklaringer (1) •Metadata: data om data: kartotektskort, anmeldelser.. - og nu: HTML metatags •Læringsobjekt: Materiale som basis for undervisningsforløb - helt ned mindste enhed •Learning Management System: system til håndtering af undervisningsforløb incl. materialestyring og evaluering

7 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen7 Lidt ordforklaringer (2) •Interoperabilitet: mulighed for samspil mellem forskellige edb-systemer - f.eks. fælles formater til dataudveksling •Applikationsprofil (for metadata): beskrivelse af hvilke metadatastandarder som anvendes med specifikation af hvordan de anvendes (f.eks. hvilke elementer)

8 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen8 Lidt ordforklaringer (3) •XML: Extensible Markup Language. Mere end HTML, men mindre end SGML. En ny W3C-standard med stor praktisk og ”magisk” betydning •Udfaldsrum (for metadata): beskrivelse af hvilke værdier, der er tilladt i et bestemt felt. Også kaldet SCHEMES, typelister etc.

9 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen9 Standardiseringsbaggrund Generelle metadata: •Dublin Core - ISO 15836 Specifikke metadata: •LOM - Learning Object Metadata •EdNA - Education Network Australia Beskrivelsesmodel: •Application profile (jf. CEN: MMI-DC)

10 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen10 Dublin Core - ISO 15836 •Title •Creator •Subject •Description •Publisher •Contributor •Date •Type •Format •Identifier •Source •Language •Relation •Coverage •Rights

11 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen11 Basisdel: Dublin Core •Titel •Ophav •Emne •Beskrivelse •Udgiver •Bidragyder •Dato •Type •Format •Identifikator •Sprog •Relationer •Rettigheder

12 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen12 Supplerende felter •Udgave: DCMI aldrig fundet en model. Derfor enten genbrug af LOM eller et nationalt dansk metadata-namespace •Målgruppe: Feltet Audience hører til Dublin Core udvidelserne •Standarder: Feltet Standards foreslået af DCMI Education WG

13 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen13 Underfelter •Relationer: Mulighed for at pege på anden ressource med specifikation: erstatter, anden udgave, nødvendigt program, danner helhed sammen med, andet format, overholdt standard etc. •Datoer: oprettelse, validering, tilgængelighed, udgivelse, ændring

14 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen14 Udfaldsrum Definere specielt danske udfaldsrum: •Danske folkeskolefag •Målgruppe efter uddannelsesniveau •Formidler Genbruge eksisterende: •Format •Type

15 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen15 Danske folkeskolefag •Billedkunst •Biologi •Dansk •Dansk som andetsprog •Engelsk •Fransk •Fysik/kemi •Færdselslære •Geografi •Historie •Hjemkundskab •Håndarbejde •Idræt etc.

16 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen16 Målgruppe efter uddannelsesniveau •Elever, indskoling (0-3 klasse) •Elever, mellemtrin (4-7 klasse) •Elever, overbygning (8-10 klasse) •Elever, specialudnervisning •Elever, tosprogede •Forældre etc.

17 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen17 Formidler •Elever (elevstyret undervisning) •Forældre •Lærere •Pædogoger (SFO) •Skolevejledere •Undervisere, seminariet •Voksenundervisere •Skolebibliotekarer

18 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen18 Diskussion: “versioner” •Skal håndteres: •Bearbejdninger af ikke-kommerciel karakter •Når mange lærere bruger samme grundmodel, men med variationer til det konkrete forløb, så skal præsentationerne af disse bindes sammen

19 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen19 Diskussion: “dubletkontrol” •Problem: •Kunne se om to registreringer af læringsobjekter omhandler det samme •Mulig løsning: bruger Identifikator med dansk system for unik identifikation •Info: der arbejdes med en dansk URN- løsning •(URN = Uniform Resource Name)

20 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen20 Hvad skal det bruges til? (1) •Sætte normer for beskrivelser af læringsobjekter - herunder lister for udfaldsrum (bruges f.eks. til drop-down) •Skabe mulighed for udveksling mellem systemer af registreringer af læringsobjekter •Skabe mulighed for udveksling mellem systemer af læringsobjekter

21 Metadata for læringsobjekter Leif Andresen21 Hvad skal det bruges til? (2) •Bruges både til udveksling mellem uafhængige systemer •og til en fælles national løsning af registreringer til lokalisering •og til en fælles national løsning af lagring af læringsobjekter


Download ppt "Metadata for læringsobjekter RUMLO Leif Andresen FLUID/DS konference 1.4.2003."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google