Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Er systemet for stift? Niels Vestergaard FAME Syddansk Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Er systemet for stift? Niels Vestergaard FAME Syddansk Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Er systemet for stift? Niels Vestergaard FAME Syddansk Universitet

2 Plan for denne session Efter min indledning vil 3 Ph.D. studerende præsentere nogle forskningsresultater: 1.Lone Kronbak: Et koalitionsspil for Østersøens torskefiskeri 2.Jesper Andersen: Hvilke gevinster vil der kunne opnås ved forskellige typer adfærdsfleksibilitet i et system baseret på individuelle omsættelige kvoter? 3.Bo Andersen: Flådebaseret fiskeriforvaltning

3 Oversigt •Hvorfor overhovedet interessere sig for design af et fiskerireguleringssystem – kan de ikke bare sejle i deres egen sø? Hvad er samfundets opgave her? •Stivhed: Hvordan? Hvor? Hvad? •Konklusion: Genskabelsen af en sektor, som er profitabel bør være det centrale. Dermed skabes der grundlag for langsigtede investninger og handlinger

4 Systemet hvad har vi med at gøre? •Fiskebestande – fornybare – fælles eje •Naturen er kompleks og dynamisk – også havene omkring Danmark •Vi har i praksis (meget) begrænset operationel viden om de økologiske forhold i havene (eksempel: klima kontra fiskeri) •Politisk kompliceret da flere lande er med - EU

5 Hvorfor regulere? •Hvad der er godt for den enkelte er ikke godt for sektoren og samfundet. Den enkelte fisker har en tilskyndelse til at investere og dermed have en fiskeriindsats der er større end hvad der er samfundsmæssigt ønskeligt. •Dette vil medføre mindre bestande, lavere fangster, større omkostninger, dårligere økonomi og dermed et dårligere fiskeri for alle. Dermed opnår samfundet (fiskere, forbruger og NGO’er) mindre glæde af fiskebestandene.

6 Regulering er påkrævet! MEN •Traditionel regulering (sæsonbegrænsninger, redskabsregulering osv.) driver omkostningerne op (overkapitalisering), men presset på fiskebestandene aftager ikke •Resultat: dårlig økonomi, uforventede tilpasninger (eks. opgradering af fangsten) og pressede bestande, som medfører nye reguleringer, dvs. trædemølle mellem fiskere og myndighederne •Traditionelle reguleringer tager ikke hånd om det fundamentale: At hvad der er individuelt rationelt er kollektivt dumt.

7 Fleksibilitet •Et system, der er mere begrænset end et andet har sværere ved at tilpasse sig når det påvirkes af ændringer i markedsbetingelserne eller i resourcesituationen: Le Chatelier effekten •Dvs. at en mikrobaseret regulering kan føre til en række uheldige afledte effekter, så som udsmid, illegale landinger, dårlig udnyttelse af fartøjer og mandskab, ringere kvalitet •Dårlig økonomi og manglende bæredygtig tilpasningsevne fastholder sektoren i en fælde, hvor der tages kortsigtede beslutninger af både fiskere og myndigheder

8 Illustration 1996199719981999200020012002 -0,4%6,9%8,6%0,9%-3,1%2,3%7,0% Forrentningsprocent for alle virksomheder: Kilde: Fiskeriregnskabsstatistikken, Fødevareøkonomisk Institut, forskellige årgange

9 Illustration - fortsat Fra ACFM rapporten om torsk i Kattegat (2004): •The TAC is implemented by period rations for individual vessels. Ration sizes have been low in recent years and may have created incentives to discard (high-grade). As ration size has been higher in the Western Baltic there have been incentives for writing Kattegat catches into the Western Baltic. The recovery plan, agreed in 2004, stipulates strict rules for carrying and landing cod in Kattegat. •Discards are not included in the assessments, and their magnitude is unknown. Essential assessment data (70% of landings) are only available from Denmark for 2003.

10 ”Rette bager for smed” •Det vi ser i ude på havet (lavere bestande og fangster) er et symptom! Årsagerne er at finde i den måde vi forvalter og regulere fiskeriet på. •5000 ekstra tons torsk ved juletid og lange forhandlinger om hvad skal have dem (kystfiskerne eller ?) løser ingen ting på sigt •En forudsætning for at ændre på situationen er at fokusere på fiskeriets profitabilitet, således at der foretages langsigtede bæredygtige investeringer og utilsigtede handlinger undgås

11 Hvad betyder det? •Et system, der fokuserer på rammerne i stedet for at fokusere på mikroregulering •Et system, der tager hånd om det fundamentale reguleringsproblem (hvilket mikroregulering ikke gør) •Fiskerne bestemmer selv - indenfor rammerne - deres produktionsapparat og anvendelse heraf. •Andre supplerende reguleringer bør målrettes mod det problem der ønskes løst (f.eks. beskyttelse af gydeområder)

12 Afslutning •"Getting the economics of fisheries right" is one of the preconditions for achieving the objectives of the Common Fisheries Policy, namely, the effective conservation of the resources and a sustained employment and a decent standard of living for those who work in the sector. To put it more bluntly, we won't be helping those who work in this industry if we continue to ignore economics, as the Ugly Sisters ignored Cinderella. Steffen Smidt 2000 Tidligere Generaldirektør for Fiskeri - EU


Download ppt "Er systemet for stift? Niels Vestergaard FAME Syddansk Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google