Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Så skal vi se SB’s årsberet-ning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Så skal vi se SB’s årsberet-ning"— Præsentationens transcript:

1 Så skal vi se SB’s årsberet-ning
Ta’ temperaturen Udvælg selv områder, I ønsker at tage temperaturen på Økonomi og budgetter Selvom der ikke er ret meget at flytte rundt med, er det vigtigt at sætte sig ind i og debattere skolens prioriteringer Møde-aktivitet Gæster på møderne højner indsigten og forståelsen Kampvalg Her på skolen var der i 2006 kampvalg til skolebestyrelsen: 10 forældre ønskede de 7 pladser. Valget blev gennemført med kommunens højeste forældrestemmedeltagelse: 63,6% (generel forældrestemmedeltagelse i 2006 i Odense Kommune: 2,4%). Principper Et princip er en dynamisk størrelse, der indimellem skal kigges igennem Skolens pædagogiske udvikling Samvær med skolens personale giver indsigt i pædagogiske metoder Samarbejde og formidling Formidling af skolebestyrelsens arbejde er vigtigt Skolebestyrelsen på Åløkkeskolen

2 Skolebestyrelsen ”Vi skal da have kampvalg igen”
Niels Henrik Gren Jensen Helle Potter, formand Henrik Nielsen, næstformand Bodil Fauerskov Mette Tvede Karina Schultz  Elevrådsrepræsentanter gennem de 4 år: : Emma og Jonas : Amalie, Nicolai og Sven : Mads og Mathilde : Cæcilie og Jakob Knærke Søgaard Flemming Wolf Kristensen Lise-Lotte Frederiksen I Folkeskolelovens prg. 44 kan du læse om Skolebestyrelsens virksomhed: Skoleleder Søren Lohmann, sekretær Viceskoleleder Hans Christian Petersen, sekretær

3 Mødeaktivitet ”Gæster på møderne højner indsigten og forståelsen”
Almindelige møder og møder med eksterne deltagere Udvalgs-møder m. deltagelse af SB-medlemmer Møder med det politiske system Ordinære skolebestyrelsesmøder: 13 deltagere 10 årlige møder 3 timer pr. gang På 4 år ca timer 39 arbejdsuger for den samlede Skolebestyrelse Godt 3 arbejdsuger pr. medlem For elevrådsrepræsentanter ca. halvdelen Flere oplysninger

4 Mødeaktiviteter info Møder m. eksterne deltagere, f.eks. personale m særlige kompetenceområder: Adfærd/kontakt/trivsel – AKT SFO-ledelse Skole- / hjem-samarbejde Udvalgsmøder med deltagelse af SB-medlemmer: Børn, mad og bevægelse – BMB Trivselsudvalg Sponsering Tarup – Åløkke Kontaktforældremødeudvalg Legepladsudvalg Ansættelsesudvalg Møder med det politiske system: Kontaktudvalg på kommunalt plan Integration Konference på Gl. Avernæs Fremtidens skole Mobning

5 Samarbejde og formidling ”Formidling af Skolebestyrelsens arbejde er vigtigt”
2 ud af 103 debatindlæg vedr. princip for samarbejdet med Tarup Skole: ”En sådan beslutning vi her taler om, er naturligvis en bestyrelses / ledelses beslutning. Men de berørte skal høres / inddrages. Og det er de ikke blevet i denne sag.” ”Jeg mener på ingen måde, at børnene er for små og har brug for den tryghed, ens hjemmeklasse giver. Børn i 7. klasse kan sagtens magte at få nye kammerater, og der er langt mere at vinde end at tabe ved en sammenlægning.”

6 Samarbejde og formidling info
Ønsker fra kontaktforældre: ( At kende dagsorden før mødet, så man kan hente input fra øvrige forældre i klassen. At være aktive til møderne – dialog At blive brugt, eksempelvis i arbejdsgrupper, Få defineret kontaktforældrerollen Skoledagen starter med motion Børn cykler til idræt og hjemkundskab Mundtlig formidling Deltagelse på samtlige forældremøder , herunder også intro-møder i 0.kl. 2 årlige kontaktforældremøder Et årligt møde med SB på Tarup Skole Temaer fra Kontaktforældremøder: Resultater af spørgeskemaundersøgelse vedrørende skolehjemsamarbejde, som bl.a. førte til at kontaktforældre kan mødes med lærere før forældremøder, 2 forældremøder på alle årgange, 2 skolehjemsamtaler på alle klassetrin á 30 minutter. Trivsel Kontaktforældrerollen Samarbejdet med Tarup Skole Forældreintra Sponsering Børn-Mad-Bevægelse Digital teknologi i forhold til børn, læring og skolegang Skriftlig formidling Referater Årsberetninger Indlæg i Åke-posten Breve til Skoleafdelingen: Rengøring, Vedligehold, Modtagelsesklasse Skolens hjemmeside ForældreIntra

7 Skolens pædagogiske udvikling ”Samvær med skolens pædagogiske personale giver indsigt i pædagogiske metoder” Skolebestyrelsen bliver løbende orienteret om de pædagogiske metoder, der arbejdes med, og deltager i dialog om den pædagogiske udvikling på skolen. Dette gøres både på skolebestyrelsesmøder, samt pædagogiske aftener og dage, hvor hele den pædagogiske personalegruppe deltager. Samtidig interaktion Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse Skolebestyrelsen har været aktiv ved ansættelse af 3 lærere, 2 børnehaveklasse- ledere, samt 1 pædagog i evaluering af ny fælles skolestart for børnehaveklasse, som nu begynder som én klasse i et halvt år, hvorefter den deles ved løbende at følge og deltage i dialog om det pædagogiske tiltag ”Cooperative Learning” på pædagogiske dage / aftener med temaer som: ”Cooperative Learning”, ”Skole-/hjemsamarbejde”, ”Elektronisk kommunikation” m. oplæg af Anette Grønning, ”Bevægelse” m. oplæg af Poul Krabbe

8 Det tager ca. 18 måneder at vedtage et nyt princip
Principper ”Et princip er en dynamisk størrelse, der ind imellem skal kigges igennem” Nye principper fra vores periode: Trivselsprincippet (menupunktet ”Trivselserklæringen” Princip for sponsering (menupunkt ”Skolebestyrelsen” – undermenupunkt ”Princip for sponsering”) Princip for overflytning mellem Åløkke og Tarup (menupunkt ”Skolebestyrelsen” – undermenupunt ”Samarbejde med Tarup Skole”) Justering: Revidering og sammenskrivning af samtlige principper Skolens principper ligger på hjemmesiden Når der arbejdes med at udforme nye principper, er det vigtigt at skabe en proces med involvering af de implicerede parter – personale, forældre og børn. Principper tager derfor tid at udforme og vedtage – ca. 18 måneder.

9 Økonomi og budgetter ”Selvom der ikke er meget at flytte rundt med, er det vigtigt at sætte sig ind i og debattere” 2006 Forbrugsprocent på 100,74% af samlet kr = kr 2007 Forbrugsprocent på 99,99& af samlet kr = kr 2008 Skolens regnskab tæt på balance = kr 2009 Formelt overskud kr, men resultatet dækker over bevillinger til brug i 2010 = underskud på kr Skolebestyrelsen godkender budgetter og regnskaber for skolens drift. Det er et fast punkt på dagsordenen løbende at følge med i udviklingen i skolens økonomi. At få budgetterne til at nå sammen er en udfordring, som år for år bliver større og større, i takt med, at de økonomiske rammer bliver mindre og mindre. Skolebestyrelsen har i denne periode oplevet, at skolens selvstyre er blevet indskrænket. F.eks. varetages den udvendige vedligeholdelse nu centralt af kommunen. Denne centralisering af økonomien udhuler skolens budgetter og dermed den enkelte skole og skolebestyrelses rum til at råde selv og foretage prioriteringer. En tendens, som vi kan frygte vil fortsætte.

10 Ta’ temperaturen ”Udvælg selv områder, I ønsker at tage temperaturen på”
På skolens hjemmeside har vi haft åbne debatfora om: Børn, mad og bevægelse Sponsering Åløkkeskolens elevers overgang til Tarup Skole I januar 2007 blev en spørgeskemaundersøgelse vedr. skole- / hjemsamarbejdet gennemført: 88 % af forældrene fik tilstrækkelig / overvejende tilstrækkelig information om skolebestyrelsens arbejde 81 % anser mængden af information om Skolebestyrelsens arbejde for passende 84 % fandt, at kvaliteten af informationen om Skolebestyrelsens arbejde er tilfredsstillende Vedrørende kontaktforældre viste undersøgelsen, at der var noget at arbejde videre med. Da var det allerede besluttet at udvide antallet af kontaktforældremøder til 2 årlige. Perioden har været kendetegnet ved stort fokus på målinger, indikatorer og evalueringer. Skoleafdelingens undersøgelser af ”Kvalitet I Skolen” (KIS) har sat fokus på bl.a. Interne Kvalitetssikringssystemer, evalueringskultur, elevers og medarbejderes sygefravær, undervisning i dansk som andetsprog mm. Der er gennemført Trivselsundersøgelse for personalet og Undervisningsmiljøvurderinger i 2005 og 2008 (se skolens hjemmeside). Evalueringsformer – flere indført indenfor de sidste 4 år: se næste side

11 Ta’ temperaturen Evalueringsformer
På medarbejserside anvendes: Medarbejderudviklings-samtaler Teamudviklingssamtaler Klassekonferencer Elevsamtaler Klasselog I forhold til eleverne anvendes følgende evalueringsformer: Portefølje Elevplaner Pædagogiske læreplaner i SFO Faglige tests Nationale tests Trivselstemperaturen


Download ppt "Så skal vi se SB’s årsberet-ning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google