Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tema Menu Nye boliger Det må ikke være mangel på boliger og byggemuligheder der begrænser tilflytningen af nye borgere til Tønder. Byrådet mener der skal.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tema Menu Nye boliger Det må ikke være mangel på boliger og byggemuligheder der begrænser tilflytningen af nye borgere til Tønder. Byrådet mener der skal."— Præsentationens transcript:

1 Tema Menu Nye boliger Det må ikke være mangel på boliger og byggemuligheder der begrænser tilflytningen af nye borgere til Tønder. Byrådet mener der skal satses særligt på familieboliger og boliger tæt på byens service- og kulturtilbud. Målsætninger Det må ikke være mangel på boliger og byggemuligheder der begrænser tilflytningen af nye borgere til Tønder. Byrådet mener der skal satses særligt på familieboliger og boliger tæt på……. Handlinger Tønder skal være en Attraktiv bosætningskommune: Nye boligområder vest for Tved (Altona) og i Jejsing. Byggemodning af nye… Status Links Værktøjer Etc. Stor efterspørgsel Gennem de seneste år har der været stigende efterspørgsel på parcelhusgrunde i Tønder Kommune. Der er ialt solgt 40 grunde i løbet af to år! Samtidig mærkes … Kortet kan vise nyudlagte boligområder

2 Byportal Menu Møgeltønder Denne side giver indeholder links til steder I kommuneplanen som omhandler Møgeltønder bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla Læs mere om Møgeltønder i Kommuneplan 2009 Rammebestemmelser Byernes roller Bymiljø og bevaring Kollektiv trafik Skoler Kultur og fritid Bosætning Etc. Status Links Værktøjer Etc. Kortet kan vise hovedstruktur, byudvikling, detailhandel, skoler mv.

3 Rammebestemmelser Menu Rammer for Møgeltønder Rammer er detaljerede bestemmelser om et geografisk afgrænset området bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla Boliger: 1b1 1b2 Erhverv: 1e1 1e2 Status Links Værktøjer Etc. Offentlig: 1o1 1o2 Ferie og fritid: 1f1 1f2 Læs mere om Møgeltønder Kortet viser kun rammer for Møgeltønder. Områderne er klikbare

4 Retningslinie Menu 3.2 Skovrejsning Denne side omhandler hvor skovrejsning er ønsket og ikke ønsket I Tønder Kommune bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla Byrådet ønsker at: skovarealet i Tønder Kommune, der i år 2000 var på ca. 8 % af amtets samlede areal, skal øges til et niveau, der svarer til landsgennemsnittet. Definition Skovrejsning er tilplantning med henblik på at etablere sluttet skov med højstammede træer. Produktionen af pyntegrønt … Status Links Værktøjer Etc. 3.2.1 Skovrejsningsområdet Omfanget og beliggenheden af skovrejsningsområderne fremgår af kortet. 3.2.2 Områder, hvor skovtilplantning er uønsket Omfanget og beliggenheden af områder, hvor skovtilplantning er uønsket, fremgår af kortet. Redegørelse Det nationale mål for skovrejsningen er at fordoble det danske skovareal over en periode på 80 – 100 år. Dette indebærer en årlig skovrejsning på… Tilkendegivelser I områder, hvor skovrejsning er uønsket, ønsker Amtsrådet ikke, at der plantes skov. Amtsrådet kan dog, hvor særlige forhold gør sig gældende meddele tilladelse til skovplantning indenfor disse områder. (Links til evt. tabeller) Kortet viser de to skovrejsningstemaer

5


Download ppt "Tema Menu Nye boliger Det må ikke være mangel på boliger og byggemuligheder der begrænser tilflytningen af nye borgere til Tønder. Byrådet mener der skal."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google