Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde •Bestyrelsen bør være mere præcis og klart.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde •Bestyrelsen bør være mere præcis og klart."— Præsentationens transcript:

1 Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde •Bestyrelsen bør være mere præcis og klart fremlægge forventninger til resultaterne af kredsenes arbejde. •Bestyrelsen og sekretariatet skal være mere direkte i sin dialog med de lokale kredse, dvs. afgive klarere udmeldinger i forhold til opgaver og forventninger. •Bestyrelsen skal være sig sit ansvar bevidst, der hvor det lokale arbejde ikke fungerer og tage konsekvenserne af det. •Bestyrelsen skal respektere de lokale kredsrepræsentantskabers og kredsbestyrelsers valg af arbejdsfelter. •Der bør til stadighed arbejdes for at fastlægge mere konkrete opgaver for de enkelte kredsrepræsentantskaber og kredsbestyrelser. Fællesmøde – lørdag den 27. oktober 2012

2 Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde •Fra centralt hold både bestyrelse og sekretariat, skal der fokuseres på at understøtte de lokale kredsbestyrelsers projekter. •Det er bestyrelsens og sekretariatets opgave at tage endnu et initiativ til at få medlemsorganisationerne til at udpege repræsentanter - opgaven ligger centralt. •Kontakten til de enkelte kommuner skal styrkes, gerne gennem et struktureret projekt/koncept. •På fællesmødet i oktober 2012 kan bestyrelsen og kredsformændene i fællesskab drøfte mål for kredsenes arbejde således, at målene eventuelt kan indgå i arbejdet med Friluftsrådets strategi. Fællesmøde – lørdag den 27. oktober 2012

3 Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde Bestyrelsen bør være mere præcis og klart fremlæg- ge forventninger til resultaterne af kredsenes arbej- de. Fællesmøde – lørdag den 27. oktober 2012

4 Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde Bestyrelsen og sekretariatet skal være mere direkte i sin dialog med de lokale kredse, dvs. afgive klarere udmeldinger i forhold til opgaver og forventninger. Fællesmøde – lørdag den 27. oktober 2012

5 Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde Bestyrelsen skal være sig sit ansvar bevidst, der hvor det lokale arbejde ikke fungerer og tage kon- sekvenserne af det. Fællesmøde – lørdag den 27. oktober 2012

6 Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde Bestyrelsen skal respektere de lokale kredsrepræ- sentantskabers og kredsbestyrelsers valg af arbejds- felter. Fællesmøde – lørdag den 27. oktober 2012

7 Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde Der bør til stadighed arbejdes for at fastlægge mere konkrete opgaver for de enkelte kredsrepræsen- tantskaber og kredsbestyrelser. Fællesmøde – lørdag den 27. oktober 2012

8 Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde Fra centralt hold både bestyrelse og sekretariat, skal der fokuseres på at understøtte de lokale kredsbe- styrelsers projekter. Fællesmøde – lørdag den 27. oktober 2012

9 Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde Det er bestyrelsens og sekretariatets opgave at tage endnu et initiativ til at få medlemsorganisationerne til at udpege repræsentanter - opgaven ligger centralt. Fællesmøde – lørdag den 27. oktober 2012

10 Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde Kontakten til de enkelte kommuner skal styrkes, gerne gennem et struktureret projekt/koncept. Fællesmøde – lørdag den 27. oktober 2012

11 Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde På fællesmødet i oktober 2012 kan bestyrelsen og kredsformændene i fællesskab drøfte mål for kredsenes arbejde således, at målene eventuelt kan indgå i arbejdet med Friluftsrådets strategi. Fællesmøde – lørdag den 27. oktober 2012


Download ppt "Kredsarbejdet fremadrettet Opsamling fra 2-dages bestyrelsesmødet i juni 2012 vedrørende det lokale arbejde •Bestyrelsen bør være mere præcis og klart."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google