Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden – Karsten Pedersen, Teknisk Chef Cronborg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden – Karsten Pedersen, Teknisk Chef Cronborg"— Præsentationens transcript:

1

2 Dagsorden 12.30 – 13.45 Karsten Pedersen, Teknisk Chef Cronborg
Hanne Kronborg, Direktør, Cronborg Grundlæggende viden om varmepumper Gennemgang af varmepumpetyper Dimensionering af varmepumper Centralvarme og varmepumper Anlægsopbygning og styring Tilskudsmuligheder og afgiftsforhold for varmepumper Recool Varmepumper til genbrug af varme Spørgsmål

3 Cronborg.dk Specialister i varmepumpeteknologi
Grundlæggende viden om varmepumper Varmepumper til rumopvarmning og brugsvand RECOOL genbrug af varme i svømmehaller, serverrum og industri

4 Gennemgang af varmepumpe typer
Varmepumpe til erstatning og supplement for olie og gaskedel Varmepumpe til fjernvarme og industri Varmepumper højtemperatur varmepumpe RECOOL varmepumpe til genbrug af varme fra køleanlæg RECOOL varmepumpe til genbrug af varme fra ventilation RECOOL veksler til genbrug af varme RECOOL Styretavler til energioptimering

5 Gennemgang af varmepumper
Varmepumpe til erstatning og supplement for olie og gaskedel

6 Gennemgang af varmepumper
Varmepumpe til fjernvarme og industri

7 Gennemgang af varmepumper
Højtemperatur varmepumpe

8 Gennemgang af varmepumper
RECOOL varmepumpe til genbrug af varme fra køleanlæg og ventilation.

9 Gennemgang af varmepumper

10 Fysisk princip bag varmepumpe Tilstandsændring
Ændringer mellem de 3 tilstande: Fast Flydende Gas Det kræver energi at få tilstanden til at skifte. Vand som eksempel: Der kræves en vis mængde energi for at bringe en gryde med 1 liter vand i kog. Hvis den samme liter vand skal koges helt væk og blive til damp kræver det en meget større energimængde. Den energi der bruges for at lave tilstandsændringen bindes i dampen. Energien i dampen frigives når tilstandsændringen går den anden vej. Tilstandsændring i lukket system: Hvis man har denne proces i et lukket system kan man altså optage energi et sted ved at en væske ændres til gas. Denne energi kan derefter frigives et andet sted i det lukkede system ved at gassen ændres tilbage til væske. Den mængde energi der frigives er nøjagtig den samme som den mængde der optages. Tilstandsændringen kræver meget mere energi. 100 grader vand til 100 grader damp. Trykforholdene bestemmer ved hvilken temperatur tilstandsændringen sker

11 Varmepumpens lukkede system Principdiagram
Kølemiddel On 0°C Varmemedie Off 50°C 0°C 100°C Gas 3 bar Gas 17 bar Kompressor Kondenserer Koger Kølemiddel Off -3°C Flydende 3 bar Flydende 17 bar Varmemedie On 45°C -10°C 50°C Fordamper Ekspansionsventil Kondensator

12 Varmepumpen tilføres energi i form af strøm
COP værdi Udregning Fremløb Jordvarme 0°C Luft/vand 7°C Varmepumpen tilføres energi i form af strøm 5.000 kWh Fremløb 45°C Varmepumpen henter energi fra jord eller luft kWh Varmepumpen leverer energi til varmeanlægget kWh COP værdi på 4 / 5.000 Kondenserer Koger

13 Varmepumper erstatning og supplement for olie og gaskedel
Forbrug af olie i landbrug og fremstillingsvirksomheder 42 PJ Opvarmning alene udgør: 22% i landbrug 18% i fremstillingsvirksomheder Samlet forbrug 8,4 PJ svarende til: 233,3 millioner liter olie og ton CO2

14 Varmepumper er fremtiden
Basis for ca af de store luft/vand varmepumper i landbrug fremstillingsvirksomheder Fossilfrit i Danmark Regeringen satser på el til rumvarme ( varmepumper)

15 STORE BESPARELSER TIL STORE BYGNINGER

16 Spar penge på OPVARMNING af store bygninger
Halvér varmeregningen Varmepumperne kan bruges i forbindelse med flere forskellige eksisterende varmesystemer – f.eks. til at aflaste et gas- eller oliefyr. Varmepumpen halvere varmeregningen. Det eksisterende varmesystem skal ikke ændres Varmepumpen kan køre op mod eksisterende varmesystemer uanset temperatur.

17 Spar penge på OPVARMNING af store bygninger
Den største maskine i serien kan i sig selv opvarme 4600 m2. Ved endnu større behov kan flere maskiner kombineres i serier. Varmepumperne kan både bruges i eksisterende bygninger og til nybyggeri.

18 Spar penge på OPVARMNING af store bygninger
Sådan fungerer det Varmepumperne udnytter solens gratis energi , specifikt den del, der oplagres i luften. Dermed kan varmepumperne levere: • Rumvarme (gulvvarme, radiator, kalorifere) • Varme til ventilationsanlæg • Varmt badevand • Et stærkt supplement til eksisterende varmesystem (f.eks. kedler).

19 Spar penge på OPVARMNING af store bygninger
Fremtidssikret løsning Varmepumpeserien er fremtidssikret til Smart Grid – altså Intelligent styring af elforbruget. Det betyder, at varmepumpen kan drives af billig el, hvilket vil give endnu større besparelseri hverdagen.

20 Varmepumpens FORDELE – kort fortalt
Høj effektivitet: Årsvirkningsgrad på 3,5 (COP). God miljøprofil: Naturligt kølemiddel – fri for freon. Sikker drift: Anlæggene er af høj kvalitet, og bygget til industriel brug, hvilket gør dem særligt driftsikre og effektive. Minimalt vedligehold: Anlægget kræver kun de lovpligtige servicebesøg; i hverdagen kører det helt automatisk. Billig installation: En luft/vand varmepumpe kræver ikke gravearbejde og er derfor nemmere og billigere at installere

21 Varmepumpens FORDELE – kort fortalt
Maskinfabrik sparer årligt kr. En maskinfabrik, der tidligere kun brugte gasfyr til rumopvarmning, bruger nu også en luft / vand varmepumpe. Den erstatter meget af gasforbruget og har bragt varmeudgiften ned på 0,35 kr./kWh. Det betyder også, at investeringen forrentes med 35% om året. • Reduktion i CO2-udledningen: 42% / 94 ton pr. år • Tilbagebetalingstiden er 3,0 år Allison sparer årligt kr. Allisons administrations- og lagerbygning har tidligere udelukkende anvendt oliefyr til rumopvarmning. En luft/vand varmepumpe tilkoblet varmesystemet erstatter nu en stor del af olieforbruget. Det betyder, at prisen på varmen er reduceret til 0,51 kr./kWh. • Reduktion i CO2-udledningen: 64% / 50 ton pr. år • Tilbagebetalingstiden er 3,3 år

22 Dimensionering af varmepumpe

23 Dimensionering af varmepumpe
Oplysninger fra kunden hos Nr. Søby VVS: Bygningens areal 3500 m2 Oplyst varmetab 185 kW ved – 12 °C ude ( kan erstattes med år eller månedsforbrug ) Supplering med oliekedel Oliepris 7,5 kr/liter Elpris 1,0 kr/kWh

24 Dimensionering af varmepumpe
Varmeeffekt ( kW ):

25 Dimensionering af varmepumpe
Varmemængde ( kWh ):

26 Dimensionering af varmepumpe
Månedsfordelt ( kWh ):

27 Dimensionering af varmepumpe
Ved brug af suppleringsvarme, hæves fremløbstemperatur til varmesystem. ECL udetemepratur styring af fremløb justeret som nedfor angivet: Ved udetemperatur = -12 ⁰ C bliver fremløb 60 ⁰ C Ved udetemperatur = -5 ⁰ C bliver fremløb 52 Ved udetemperatur = 0 ⁰ C bliver fremløb 48 Ved udetemperatur = 5 ⁰ C bliver fremløb 45 Ved udetemperatur = 15 ⁰ C bliver fremløb

28 Dimensionering af varmepumpe
Der er valgt 1 stk. VAWH 110

29 Centralvarmeanlæg Temperatursæt
Olie- og gaskedler kører oftest med 70/40 grader Varmepumpen kører maksimalt med 60/50 grader Ved lavere fremløbstemperatur kører varmepumpen med en bedre virkningsgrad

30 Centralvarmeanlæg Energiindhold
Mængden af energi pr liter vand afhænger af temperatursættet Forskellen mellem fremløb og retur kaldes Δt Jo højere Δt jo mere energi afsættes der 3 gange større vandmængde kræves for samme energimængde

31 Centralvarmeanlæg Vandmængde
Vandmængden beregnes med følgende formel ´ q [l/h] = 0,87 x W Δt

32 Centralvarmeanlæg Rørstørrelse
Dimensionering af rør således at de passer til den store vandmængde For små rør giver støj Ved kobberrør kan der opstå utætheder ved slid

33 Centralvarmeanlæg VVB og gulvvarmeshunt
Vær opmærksom på eksisterende VVB Er den egnet til at køre ved varmepumpens temperatur Skal der suppleres op på temperaturen med anden varmekilde Gulvvarmeshunt er kun nødvendig hvis der er to temperatursæt Lad varmepumpen styre fremløbstemperatur ved rene gulvvarmeanlæg

34 Centralvarmeanlæg Radiator

35 Centralvarmeanlæg Pumpe
Dimensionering af cirkulationspumpe så den passer til opgaven Det er den længste strækning der tæller

36 Anlægsopbygning og styrring

37 Anlægsopbygning og styrring
Ved brug af supleringsvarme, hæves fremløbstemperatur til varmesystem. ECL udetemepratur styring af fremløb justeret som nedfor angivet: Ved udetemperatur = -12 ⁰ C bliver fremløb 60 ⁰ C Ved udetemperatur = -5 ⁰ C bliver fremløb 52 Ved udetemperatur = 0 ⁰ C bliver fremløb 48 Ved udetemperatur = 5 ⁰ C bliver fremløb 45 Ved udetemperatur = 15 ⁰ C bliver fremløb

38 Afgiftsforhold Afgift på genbrug af varme! Overskudsvarmeafgift
Når varme bruges til rumvarme skal der betales energiafgift af ny energi og overskudsvarmeafgift af genbrugt energi fra afgiftsfri proces. Overskudsvarmeafgift bliver typisk væsentlig mindre end energiafgift på ny energi, og den betales kun for forbrug der ligger i de seks vintermåneder. Overskudsvarmeafgift Rumvarme – Rumvarme nej Rumvarme – Proces nej Proces – Proces nej Proces – Rumvarme ja

39 Tilskudsmuligheder Kunden kan sælge registrerbare besparelser
Inden ordre af projekt skal kunde have aftale med tilskudsgiver. Tilskuddet beregnes ud fra registrerbare kWh ganget med tilskudsprisen pr. kWh Estimeret tilskudsbeløb fremgår af tilbud.

40 RECOOL genbrug af varme
Silkeborg Rådhus Sparer årligt kr. På rådhuser genbruges overskudsvarmen fra køleanlæg i serverrum med RECOOL løsning. Varmen bruges i det eksisterende varmesystem, og der spares derfor på indkøb af varme. • Reduktion i CO2-udledningen: 31 ton pr. år • Tilbagebetalingstiden er 4 år. Statens Serum Institut Sparer årligt kr SSI genbruger overskudsvarmen fra køleanlæg i serverrum og laboratorier, med RECOOL løsning . Overskudsvarmen bruges i det eksisterende varmesystem og der spares på indkøb af varme. • Reduktion i CO2-udledningen: 42% / 27 ton pr. år • Tilbagebetalingstiden er 2,8 år.

41 RECOOL genbrug af varme
Birn Jernstøberi sparer årligt kr. Hos Birn Jernstøberi er RECOOL løsning tilsluttet køleanlæg og overskudsvarmen genbruges i det eksisterende varmesystem. Der spares på indkøb af gas. • Reduktion i CO2-udledningen: 578 ton pr. år • Tilbagebetalingstiden er under 1 år. Arla Foods sparer årligt kr. Arla Foods i Esbjerg og Hobro har tilsluttet RECOOL løsning til køleanlæg og trykluftanlæg. Overskudsvarmen genbruges til bygningsvarme og proces. Der spares på indkøb af gas. • Reduktion i CO2-udledningen: 595 ton pr. år • Tilbagebetalingstiden er 6 md.

42 RECOOL genbrug af varme fra serverrum

43 RECOOL - genbrug af varme fra ventilationsanlæg

44 RECOOL - genbrug af varme fra køleanlæg

45 Spørgsmål?


Download ppt "Dagsorden – Karsten Pedersen, Teknisk Chef Cronborg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google