Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forliget med DANSKE ARK 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forliget med DANSKE ARK 2012"— Præsentationens transcript:

1 Forliget med DANSKE ARK 2012

2 Forløbet frem til forliget
Hvorfor nyt lønsystem? Vidensbaseret grundlag for OK-2012: - Fælles medlemsundersøgelse - Lønprotokollatarbejde ”Øen i havet” Mulighederne - kulturændring og erfaringer med lønfremgang fra andre områder Konfliktscenariet Udmeldelsesscenariet

3 Forligets elementer - generelt
Aftaleperiode på tre år fra 1. april 2012 til 31. marts 2015. Et helt nyt lønsystem med højere grad af individuelle lønforhandlinger baseret på kompetencer, ansvar og opgaver Overgang fra –

4 Pension og lønregulering
Pensionsforhøjelse fra 11,49 til 12 % ,5 % % Stigninger på 0,17 % i skalaløn Stigninger på 0,17 og 0,16 % i den individuelle løn i 2013 og 2014 Stigning i grundlønstrin 1. jan. 2015 Direkte omkostninger af forlig: 2,3 % - heraf 1,5 % til pension og løn – resten overgang, TR mv.

5 Nyt lønsystem – lønbånd og individuel løn
Èn samlet individuel løn Lavere startløn, kortere forløb, stejlere stigning i den garanterede minimumsløn

6 Bygningskonstruktører Nye garantilønninger
Gl. skala Nyt system 1 30.323 29.000 2 30.862 30.000 3 31.394 4 31.930 32.250 5 33.000 6 33.534 34.500 7 34.247 8 35.131 36.000 9 36.020 10 36.911 11 38.743

7 Bygningskonstruktører Nye garantilønninger - grafisk

8 Arkitekter – ny garantilønninger
Gl. skala Nyt system 1 30.546 29.000 2 32.011 31.000 3 33.311 4 34.284 35.000 5 35.421 6 36.722 37.500 7 37.863 8 38.834 40.000 9 39.974 10 41.111 11 42.248 12 43.222 13 44.035

9 Arkitekter – ny garantilønninger grafisk

10 Nyt lønsystem – Hensigten
”Minimumslønnen i første lønbånd afspejler alene det, den ansatte kan præstere som nyuddannet helt uden erfaring. Minimumslønnen i de øvrige lønbånd afspejler alene den kunnen, den ansatte har i kraft af det antal års erfaring, den ansatte har opnået ved beskæftigelse inden for sit fag, men ikke den ansattes supplerende kompetencer, opgavevaretagelse og ansvar. Den ansattes løn forventes derfor at overstige garantilønnen, medmindre særlige individuelle forhold gør sig gældende.” Citat fra Protokollat om lønpolitik

11 Nyt lønsystem – nye forhandlingsrettigheder
Ret til årlig lønforhandling Ret til skr. begrundelse Ret til handlingsplan ved utilfredsstillende resultat Deltagelse ved udformning af lønpolitik - lønpolitik skal fastlægge kriterier for lønudvikling Pligt til medarbejderudviklingssamtaler for virksomhederne - herunder individuel kompetenceudviklingsplan Frihed med løn til lønforhandlingskursus (½-dag)

12 Lønforhandlingsproces
Lønpolitik formuleres Virksomheden skal udmelde tal for lønudmøntning Alle bør informeres om den økonomiske situation TR: Ret til særlig orientering om virksomhedens økonomi- og markedssituation TR: ret til orientering om lønninger / lønstruktur Forberedelse: brug lønstatistik, TR´er og fagforeningerne Forhandling og fastsættelse af en samlet løn Evt. skriftlig begrundelse, evt. en handlingsplan

13 Løngarantier ”Parterne er enige om, at det ikke er hensigten, at lønsummen hverken samlet set eller på den enkelte virksomhed, skal falde ved indførelsen af et nyt lønsystem – alt andet lige.” Citat fra ”Protokollat om udvikling af nyt lønsystem” fra OK 2011

14 Løngarantier Individuel skalalønsgaranti ved overgang til nyt lønsystem. Garanti for at den samlede skalalønsum i den enkelte virksomhed ikke falder

15 Bygningskonstruktører Indplacering – individuel løngaranti
trin NU NY Ny indplacering, allerede ansatte Forskelle 1 30323 29000 2 30862 30000 3 31394 4 31930 32250 320 5 33000 6 33534 34500 966 7 34247 253 8 35131 36000 869 9 36020 10 36911 11 38743

16 Arkitekter Indplacering – individuel løngaranti
trin Arkitekt nu Arkitekt NY Ny indplacering, allerede ansatte Forskelle 1 30546 29000 2 32011 31000 3 33311 4 34284 35000 716 5 35421 6 36722 37500 778 7 37863 8 38834 40000 1166 9 39974 26 10 41111 11 42248 12 43222 13 44035

17 Tekniske designere Indplacering – individuel løngaranti
trin NU NY Ny indplacering, allerede ansatte Forskelle 1 25793 25300 2 26056 25750 3 26772 4 27172 27000 5 27479 6 27836 28500 34500 674 7 28192 308 8 28548 29300 36000 752 9 29170 36020 130 10 29702 11 30325

18 Lønsumsgaranti – eksempel Garantien skal altid være opfyldt - måned for måned
Anciennitet Gl. skala Individuel løn Person 1 5 35.421 35000 Person 2 6 36.722 38000 Person 3 13 44.035 45000 I alt 118000

19 Udvikling af lønsystemet
Forhøjelse af startlønnen igen i 2015 Øverste lønbånd fjernes (hvis min. 2,5 % lønudvikling ekskl. pensionsforbedring) Aftale om fælles evaluering af lønsystemet i 2014 Overenskomstforhandling 1. april 2015

20 Tillidsrepræsentanter
Forbedrede TR-vilkår Obligatorisk honorering (750 – 2500 kr. mdl.) - forhandles med ledelsen Valgperiode 2 år (mod nu 1 år) 3 uddannelsesdage om året (mod nu 2 dage) Fornøden tid med løn til varetagelse af TR-hvervet

21 Tillidsrepræsentanter
Nye opgaver Ret til indsigt i virksomhedens økonomi- og markedssituation Ret til indsigt i lønninger (lønstruktur) i anonymiseret form Deltagelse ved udformning af lønpolitik Mulighed for inddragelse ved utilfredsstillende lønresultat

22 Organisationernes rolle
Gennemfører lønforhandlingskurser – første gang efterår 2012 Sparring ved medlemmers forberedelse til lønforhandling Kan inddrages i lokal løntvist Mulighed for at kræve lønsumskontrol gennemført ved en løntvist Ret til indsigt i statistikindberetning (brudsag, hvis der ikke indberettes) Automatisk lønsumskontrol i forbindelse med lønstatistikken

23 Øvrige elementer Rådighedstillæg: Arbejdsmiljørepræsentanter
Ingen ændringer i forhold til nuværende praksis - beregningsgrundlag og løn: Som min. efter gammel skala Arbejdsmiljørepræsentanter Designerne omfattes af overenskomst

24 Hvor er vi lige nu? Konfliktvarsel suspenderet
Urafstemningsperiode slutter 2. maj Afstemningsregler Mulig konflikt: Tirsdag den 8. maj kl. 0.00

25 Slut


Download ppt "Forliget med DANSKE ARK 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google