Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- i et anvendelsesorienteret perspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- i et anvendelsesorienteret perspektiv"— Præsentationens transcript:

1 - i et anvendelsesorienteret perspektiv
Retspsykologi - i et anvendelsesorienteret perspektiv S. Schoubye PLF 2012

2 Det praktiske niveau Man kan begynde forløbet med at:
Overvære en straffesag, evt. få en aftale med dommeren om et møde efter retsmødet. Se dokumentaren ”Med døden til følge” det er den første gang det er blevet tilladt at filme i en dansk retssal. S. Schoubye PLF 2012

3 Praktisk niveau fortsat…
Få besøg af en kriminel og bede ham fortælle om sin løbebane – og hvis det er muligt – sin opvækst. Få besøg af en SSP medarbejder, som kan fortælle noget om indsatsen mod kriminalitet. Se dokumentaren ”Personligheden i hjernen” S. Schoubye PLF 2012

4 Det teoretiske niveau - teorier og undersøgelser forklarer psykologiske fænomener S. Schoubye PLF 2012

5 VIDNEPSYKOLOGI: Test din opmærksomhed.
Erindringer om begivenheder, som aldrig fandt sted. Kap 15 fra ”20 psykologiske eksperimenter” af H.Høgh-Olesen m.fl. Den forfærdelige løgn Weekendavisen Små vidner Forskningsnyt fra Psykologi (1997 6(1)) Hvor godt husker børn? (Forskningsnyt fra Psykologi (2)) Husker man bedst de falske erindringer? Forskningsnyt fra Psykologi (2003, 12(3)) Falske erindringer smitter Forskningsnyt fra Psykologi ( (3)) Sådan skaber man falske barndomserindringer Forskningsnyt fra Psykologi 1997, 6(2)) Øjenvidner påvirkes nemt til at vidne forkert Thomas Nielsen, Det samfundsfaglige fakultet AU S. Schoubye PLF 2012

6 gerningsmændsprofiler
”Seriemorderen – USA’s uhyggeligste forbrydere” af Henriette Sørensen, Gyldendal 2007 Sådan er morderen John Knudsen er egocentrisk og selvovervurderende egocentrisk-og-selvovervurderende Narcissus på Utøya Information Kan Dr. Jekyll huske Mr. Hyde’s oplevelser? Psykolog Nyt 10/2004 ”Josef F. forklarer sig for første gang” Politiken  ”Voksede op med tæsk” Berlingske Tidende    S. Schoubye PLF 2012

7 Voldelige mænd: Aggressive mænd frygter deres egne følelser Forskningsnyt for psykologi(2004, 13(3)) Alle mænd kan genkende glæden ved bandevold Videnskab.dk 25. maj 2009 Menneskets aggressivitet Psykiatri-Information 4/2002 To metoder til behandling af ubehersket vrede Forskningsnyt for psykologi(1997, 6(3)) Voldelige mænd var selv ofre for vold Kristelige Dagblad Et kort kursus i vredekontrol giver holdbare resultater Forskningsnyt for psykologi(1996,5(2)) Vrede mennesker kan få hjælp af terapi Thomas Nielsen, Videnskab.dk 1. maj 2009 Alle mænd kan begå voldtægt Politiken S. Schoubye PLF 2012

8 Psykopatiens elementer (Forskningsnyt 2004, 13(5))
psykopater DVD: Peter Lundin. Psykopatiens elementer (Forskningsnyt 2004, 13(5)) Charmør eller tyran - hvad kendetegner psykopaters baggrund? Forskningsnyt fra Psykologi (2000, 9(3)) Det moderne samfund fremelsker psykopater Ritzaus Bureau | | Enten bag tremmer eller i chefstolen Politiken Vredeskursus i fængsel for kort Ritzaus Bureau | | Side | 339 ord | Artikel-id: e02f1f6a Styr på splitsekunderne Weekendavisen 17 august 2001 Frygtløse psykopater (Forskningsnyt 2004, 13(2)) Langsigtede virkninger af omsorgssvigt af Ole Schultz Larsen, Psykologiens Veje. S. Schoubye PLF 2012

9 resocialisering ”Mønsterbrud” af Ulla Søgaard Billesøe & Baltzer, 2002
Bandura, Bourdieu, Antonovsky og Seligman Fængselsimam: Resocialisering er min vigtigste opgave dk/Integration/magasin/nr_2_2008/resocialisering_i_faengsler.htm Unge indsatte er i identitetskrise Selvværd: hvad bygger det på? Forskningsnyt fra Psykologi (2004, 13(3)) Forbilleder kan hjælpe med at bryde mønstre Berlingske Tidende 25 april 1997 Social arv af Morten Ejrnæs al.htm S. Schoubye PLF 2012

10 Resocialisering fortsat..
Et tilværelsespsykologisk forløb af Preben Bertelsen AU Psykologer skal redde unge fra voldelig ekstremisme af Jesper Toft Nielsen Social og personlig recovery Psykolog nyt 10/2011 Succes med at guide unge væk fra ekstremisme Kristelig Dagblad 16. december 2011 Vi bekæmper kriminelle handlinger –ikke ekstreme holdninger Kristeligt Dagblad S. Schoubye PLF 2012

11 Kommunikation: Sådan afhøres børn.
Med døden til følge dokumentarfilm som analyseobjekt. Sådan afhøres børn. TV2 afh%C3%B8res -misbrugte-b%C3%B8rn.html Kommunikation og konflikt kap. 20 i Psykologiens veje Kropssprog - læg mærke til signalerne Girafsprog – ikke voldelig kommunikation. Mimik og gestus skaber følelser. Forskningsnyt fra psykologi (2000, 9(5)) S. Schoubye PLF 2012

12 Hvilke kompetencer udvikler dette forløb?
Faglige kompetencer: ny faglig viden inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, neuro psykologi og viden om identitet og personlighed Almene kompencer: analytiske evner, overskue, strukturere ny viden Personlige kompetencer: Selvstændighed, ansvarlighed Sociale kompetencer Samarbejdsevne, kommunikative færdigheder S. Schoubye PLF 2012

13 Hvilke faglige mål honoreres i dette forløb?
Eleven får mulighed for at: redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde S. Schoubye PLF 2012

14 Refleksion Hvordan bekæmper man kriminalitet? Hvad betyder opvækst?
Hvad betyder samfundet? Hvad betyder arv? Hvad betyder personligheden? Hvad siger videnskaben? Fortsæt selv listen…… S. Schoubye PLF 2012

15 Forslag til variation / it:
Piktogram-ræs EFTER IDE FRA THILDE BO SCHMIDT, KOLDING Formål: At krydre traditionelle arbejdsspørgsmål med teknologi og aktivitet. Via et simpelt program på pc’en og en smartphone ved hånden, er det nemt at kan lave poster med faglige spørgsmål. Bruges typisk til små løb på skolen. 1. Lav piktogrammerne med arbejdsspørgsmål:  Gå ind på denne hjemmeside (program til at lave piktogrammer)  Klik på “Plain tekst”: Spørgsmål/opgave skrives i tekstfeltet. Når teksten er færdig har programmet lavet et unikt piktogram for dette spørgsmål. Husk at tilføje hvor den næste post hænger, så eleverne ved hvor de skal gå hen. Eksempel: ”Definer ydre og indre motivation. Gå videre til kantinen”.  Tryk på ”Download QR code”. Dette kan derefter indsættes og forstørres i et Word dokument. For hver post er der altså et piktogram, som eleverne scanner via deres smartphones. 2. Scanning af piktogram:  For at kunne scanne piktogrammerne med sin smartphone, skal der downloades en gratis app. Fx ”i-nigma” (dette gav jeg dem for som lektie). Jeg har typisk lavet hold af 3-4 elever, så det er ikke et must at have en smartphone. S. Schoubye PLF 2012

16 skriftlighed og sso Besøg i retten / Besøg af kriminel: : beskriv hvilke psykologiske problemstillinger du kunne se under sagen / besøget – begrund dine synspunkter med psykologisk viden. Derefter lader man elevernes skriftlige produkt cirkulere i klassen og danne udgangspunkt for en diskussion og en opsamling på klassen. Kriminalitet er et udmærket emne for en SSO opgave – både enkelt- og tværfagligt. Der er mange muligheder for at variere synsvinklen – fx omsorgssvigt, mønsterbrud, social arv, intelligens, social indlæringsteori, grupper, identitet osv osv… S. Schoubye PLF 2012


Download ppt "- i et anvendelsesorienteret perspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google