Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Køn og ledelse 23. maj 2006 Post Danmark går efter de bedste ledere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Køn og ledelse 23. maj 2006 Post Danmark går efter de bedste ledere"— Præsentationens transcript:

1 Køn og ledelse 23. maj 2006 Post Danmark går efter de bedste ledere
Administrerende direktør Helge Israelsen Post Danmark

2 Post Danmark A/S Postvæsenet stiftet 1624
3. april 2017 april 2017 Køn og ledelse Post Danmark A/S Postvæsenet stiftet 1624 Post Danmark A/S stiftet juni 2002 (pr ) Eneret på breve under 50 g Befordringspligt for breve og pakker m.v. under 2 hhv. 20 kg. Omsætning ca. 11 mia. kr. (65 % i konkurrence) Ca ansatte. Ejere: Staten 75%, CVC 22%, 3% medarbej. m.v.

3 Post Danmark A/S MISSION
3. april 2017 april 2017 Køn og ledelse Post Danmark A/S MISSION At levere en grundlæggende postservice til alle kunder i Danmark – både afsendere og modtagere. Denne postservice skal være Europas bedste målt på en kombination af serviceniveau, kvalitet og pris. VISION Post Danmark vil i 2006 være Europas bedste postvirksomhed. VÆRDIER Troværdig Kompetent Forandringsparat Værdiskabende

4 Post Danmarks personalepolitik
april 2017 Køn og ledelse Post Danmarks personalepolitik Personalepolitiske værdier Respekt for det enkelte menneske Dynamisk teambaseret arbejdsform Værdsættelse af professionalisme og faglighed Dialog Rummelighed Social ansvarlighed Personalepolitisk praksis Konkurrencedygtige løn- og ansættelsesvilkår Løbende personlig og faglig udvikling Vide karrieremuligheder Indflydelse på egen arbejdssituation Tilskyndelse til forbedringsinitiativer Videndeling

5 Udfordringer Konkurrence Privatisering Markeds deregulering
april 2017 Køn og ledelse Konkurrence Privatisering Markeds deregulering Shareholder Globalisering Outsourcing Kunde-forventninger Ny teknologi Service/ innovation

6 april 2017 Køn og ledelse Ledelse i Post Danmark Post Danmark har brug for de bedste M/K ledere, fordi vi står overfor betydelige udfordringer Vi skal effektivisere og markedstilpasse Vi skal udvikle nye ydelser til både afsender og modtager Vi skal fokusere og accelerere medarbejderudviklingen

7 april 2017 Køn og ledelse Ledelse i Post Danmark Dette stiller krav til alle ledere om at realisere udfordringerne igennem egen lederadfærd, herunder At kommunikere og formidle budskaberne til medarbejderne Fremstå som excellente rollemodeller overfor vores kunder, medarbejdere, ejere og omverdenen Udvise en lederadfærd, der lever op til Post Danmarks værdier, levereglerne og de personalepolitiske værdier

8 april 2017 Køn og ledelse Ledelse i Post Danmark Vi har derfor brug for alle de talenter, der findes i virksomhedens M/K skare, fordi det vil give os Et større rekrutteringsgrundlag Mulighed for fortsat intern rekruttering i stort omfang, suppleret med eksterne kompetencer og erfaring Øget mangfoldighed i chef- og ledergrupperne, når der er en mere ligelig repræsentation af begge køn

9 april 2017 Køn og ledelse Ledelse i Post Danmark Fordelingen af chefer på køn i Post Danmark - totalt Antal/ % 2003 2004 2005 Totalt 420 423 399 100% Mænd 280 274 252 66.7% 64.7% 63.2% Kvinder 140 149 147 33.3% 35.3% 36.8%

10 Kvinder og ledelse i Post Danmark
april 2017 Køn og ledelse Kvinder og ledelse i Post Danmark Fordelingen af chefer på køn på chefniveauer Niveau Antal M+K Antal M M i % Antal K K i % Niv 0 4 100.0 Niv 1 18 Niv 2 38 33 89.5 5 13.2 Niv 3 339 197 58.1 142 41.9 Total 399 252 63.2 147 36.8

11 april 2017 Køn og ledelse Ledelse i Post Danmark Det er et fælles ansvar at sikre en mere ligelig M/K repræsentation på chefniveauerne Det overordnede personalepolitiske mål er: At virksomhedskulturen sikrer, at hver enkelt kan udnytte sine kompetencer bedst muligt uanset køn At de kvindelige ledere og medarbejdere mærker, at der er samme muligheder for karriere til chefstillinger som for de mandlige kollegaer At de kvindelige ledere og medarbejdere føler lyst til at påtage sig et chefjob og at eventuelle barrierer afdækkes og fjernes

12 april 2017 Køn og ledelse Ledelse i Post Danmark Post Danmark har siden 1993 arbejdet med at få flere kvinder i ledelsen Eksempelvis - Gennemført analysen ”Køn, Karriere og Kultur”, der handlede om, hvorvidt der fandtes barrierer - Fulgt analysen op med dialog og handlingsplaner - Arbejdet med virksomhedskulturen (Familieliv/arbejdsliv) på vores arbejdspladser på dialogmøder - Gennemført særlige lederudviklingstiltag som ”førleder forløb” for at motivere kvinder til at søge job på arbejdslederniveauet - Gennemført særlige moduler for kvindelige lederkandidater med emnet ”køn og ledelse” - Haft fokus på antallet af kvindelige kandidater i Talentbanken, samt i optagelsen på vores chef- og lederkandidater - Øget mulighederne for fleksibilitet i arbejdsliv/familieliv ved bl.a. at etablere pc- hjemmearbejdsmuligheder - Motiveret kvinderne til at søge lederjobs, bl.a. ved i de seneste 2 år at invitere til ”Årsdag for kvindelige chefer” med temaet ”køn og ledelse” - Fulgt udviklingen via statistikker og målinger Og, ikke mindst: defineret Leveregler for god lederadfærd

13 april 2017 Køn og ledelse Ledelse i Post Danmark Emnet er fortsat på dagsordenen – en række initiativer er i gang for at fremme processen Eksempelvis: Halvårlig rapportering til direktionen om udviklingen i antal M/K chefer Analyserer relevant datamateriale internt og eksternt, herunder medarbejdertilfredshedsmålingerne Skabt rum for, at de kvindelige chefer selv kan tage dialogen indbyrdes. Der er etableret 2 interne netværk for kvindelige chefer Tilbyder mentorordninger Deltager i eksterne netværk (DI, Ligestillingsministeren, andre virksomheder) Sikre forankringen i organisationen via fortsat fokus på emnet –, herunder dialog med vicedirektørerne en gang årligt Benchmarking med andre større virksomheder, eksempelvis pjecen fra Voxeværket Følger forskningsresultater generelt

14 april 2017 Køn og ledelse Ledelse i Post Danmark Medarbejdertilfredshedsmålingerne viser, at kvinderne performer flot 5 områder med største forskelle i vurderingerne: Tilbagemeldinger på forslag til forbedringer Virkningerne af arbejdet med forandringsprocessen (TIK) Udbyttet af MKA (medarbejdertilfredshedsmålingerne) Dialogen i teamet om MKA-resultaterne Ledelsen gør en passende indsats for at skabe dialog om udfordringer


Download ppt "Køn og ledelse 23. maj 2006 Post Danmark går efter de bedste ledere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google