Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt Arbejdsorganisering og Sundhed for bedre helbred

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt Arbejdsorganisering og Sundhed for bedre helbred"— Præsentationens transcript:

1 Projekt Arbejdsorganisering og Sundhed for bedre helbred
AM 2011

2 Europas førende leverandør af plastrørsystemer
Wavin i 29 lande Europas førende leverandør af plastrørsystemer 2 markedssegmenter: Vand, afløb og kabel samt VVS Omsætning på ca. € 1.2 mia. Ca medarbejdere i 29 europæiske lande Hovedkontor i Zwolle, Holland 4 geografiske regioner 40 produktionssteder i Europa Netværk af mere end 120 agenter, licenshavere og distributører over hele verden AM 2011

3 Produktsortiment Tagafvanding VVS brugsvand + varme Loftsafkøling
VVS afløb Kabelrør Gulvvarme Nedsivningskassette Kloak Brønde Inspektionsbrønd Brønde VVS Vand, afløb og kabel AM 2011

4 Hammel Produktionsvolumen: ca ton/år Produktionsmedarbejdere: ca. 200 Antal funktionærer: ca. 120 Antal egenproducerede varer: ca Samlet fabriksareal: m2 Indendørs areal: m2 Oplysninger fra OAJ AM 2011

5 WASON – Wavin arbejder sundt om natten
Baggrund: helbredstjek i 2008 viser øgede gener ved natarbejde – som generelt. Vi udarbejder projektansøgning Kr. 4,2 mill. tildelt af Forebyggelsesfonden Wavin betaler kr. 0,5 mill. – primært løn AM 2011

6 AT-vejledning D.7.5 AM 2011

7 WASON – Wavin arbejder sundt om natten
Projekt varighed: 2010 – 2013 Målgruppe: skifteholdsmedarbejdere i rør Mål: færre gener ved natarbejde 4 repr. fra ledelsen, 1 medarbejderrepr. Styregruppe Økonomi Projektledelse Projekt-konsulent Projektgruppe 3 medarb. repr ledelses repr. Projektleder Projektkonsulent AM 2011

8 Helhedsorienteret fokus: individuelt og organisatorisk
Organisering Arbejdskultur Trivsel Ny skift struktur Sundhed Motion Søvn Kost AM 2011

9 Foreløbige og planlagte aktiviteter
Kick-off møder [sept. 10] Projektgruppen Alle deltagere Information og dialog + tilmelding Trivselsundersøgelse [okt. 10] Alle medarbejdere Helbredsundersøgelse [nov nov. 11] Alle medarbejdere – dog udvidet for projektdeltagerne Personlige samtaler [dec juni 10] Mellem projektkonsulenten og projektdeltagerne Heraf udledes primære problemområder: kost, søvn og motion AM 2011

10 Foreløbige og planlagte aktiviteter fortsat
Eventdag om temaerne [feb. 11] Anna Munksø fortæller om kost Henrik Møller fortæller om motion Michael Rasmussen fortæller om søvn Desuden aktiviteter i løbet af dagen Afsluttes med at vælge sig ind på de 3 temaer Personlig coaching [mar.11 – 13] Hver deltager coaches i de 3 temaer efter egen prioritet Rygestop tilbud [maj 11 + efter behov] 6 melder sig til første runde. 4 er holdt med at ryge. AM 2011

11 Foreløbige og planlagte aktiviteter fortsat
Ny skiftstruktur [fra april 11] Fra 7 nattevagter i træk til max 4 Fra mod uret til med uret (dag – eftermiddag – nat) Tilbud om sund natmad + frugtordning [sept. 11] Natmadpakker til særlig pris og nemmere at bestille Frugt til kr. 2 i frokost-rummene (ikke kun i kantinen) Eventdag om trivsel [nov. 11] Foredrag ved Thomas Milsted Trivselsfremme vs. trivselsbarrierer Teamaftale om trivsel og samarbejde Arbejde med teamsamarbejde Familiedag [forår 12] AM 2011

12 Foreløbige resultater
Alle bortset fra 1 deltager i sundhedstemaet. Halvdelen af deltagerne har ændret adfærd indenfor emnerne kost, søvn, rygning og/eller motion. En del siger, at de har mere energi og laver færre fejl. Sundhedstjek uge 48 vil vise faktuelle resultater. Effektivitet og sygefravær er i forvejen meget lavt, så vi forventer ikke signifikante ændringer dér. AM 2011

13 Goodwill :o) AM 2011

14 Ikke bundlinje fokuseret
Årsager til succes Anerkendelse At vi anerkender udfordringer ved at arbejde på skift Medindflydelse der er medarbejder repr. med i projektgruppen Frivillighed Invitation – ikke tvang Medarbejderfokus udgangspunkt i deres oplevede problemer v. skift Ikke bundlinje fokuseret udgangspunkt i medarbejdernes dårligere helbred og ønske om at mindske nedslidning ved natarbejde. AM 2011

15 Årsager til succes fortsat
Delt ansvar Vi overtager ikke ansvaret - inviterer til at tage det selv Projektet kører delvist i arbejdstiden, delvist i fritiden Helhedsorienteret sundhed og organisering I øjenhøjde og individuel tilpasning ’håndsrækning’ og fællesskab Intern og ekstern projektledelse sikrer kontinuerlig fremdrift og handling AM 2011

16 Citater Den største styrke er at vi som medarbejdere bliver inddraget aktivt i projektet. Der lyttes mere til os på gulvet. Der er mere åbenhed om, hvad den enkelte slås med. Der er generelt mere forståelse. I starten troede vi måske, at det var kasse tænkning fra Wavins side. Men så fandt vi ud af, at pengene bliver brugt på os. AM 2011

17 Den individuelle rådgivning er god.
Citater fortsat Den individuelle rådgivning er god. Det vi arbejder med i projektet kan måske være med til at hjælpe andre uden for Wavin. Jeg forventer, at lederen får bedre forståelse for, at vi præstere mindre, når vi arbejder om natten. AM 2011

18 Kommende udfordringer
Fastholde interessen og gøre projekt til hverdag Vedkommende for den enkelte, egen ansvarlighed og langsigtet fokus Fra opmærksomhed på vaner til ændret adfærd Små skridt bliver til nye vaner Motivation indefra Udbrede viden og erfaringer til nye kolleger, resten af fabrikken – og industrien generelt Fortælle om konsekvenserne af skifteholdsarbejde og forslag til hvordan man takler det AM 2011

19 Kommende udfordringer fortsat
Er det muligt at lave de samme resultater uden det store budget – eller er det en investering, der kan betale sig? Professionel og fortrolig sparring gør en forskel Samfundsøkonomisk gevinst ? Udgift i projektet: kr pr person pr år. Hvad koster en blodprop ? Ledelsesudvikling AM 2011

20 Mette Hoeck Klausen, HR-konsulent Wavin mhk@wavin.dk, tlf. 89 63 61 75
Kontaktinfo Mette Hoeck Klausen, HR-konsulent Wavin tlf Lene Damtoft, Damtoft – Vedkommende Lederskab & CSR tlf , AM 2011


Download ppt "Projekt Arbejdsorganisering og Sundhed for bedre helbred"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google