Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CPR WEB System Good morning and welcome

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CPR WEB System Good morning and welcome"— Præsentationens transcript:

1 CPR WEB System Good morning and welcome
Bo Jystrup Project Manager 1

2 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
Agenda CPR’s etablering CPR drift CPR udvikling CPR set udefra CPR milepæle

3 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
CPR’s etablering Central CPR-myndighed, Sekretariatet for personregistrering (i dag CPR-kontoret), 1/2 1965 Centralt CPR-system med generel personidentifikation (PNR) og generelle persongrunddata uden hensyn til bestemte opgaver/myndigheder Opsamling og videregivelse af ændringer af persondata og vejdata til myndigheder og virksomheder Rationaliserings instrument for det offentlige og private virksomheder Drift, vedligeholdelse og videreudvikling fra starten og til i dag henlagt til I/S Datacentralen af 1959 (i dag CSC) Driftsmål: Sikkerhed, pålidelighed, effektivitet, performance og tilgængelighed i højsædet Udvikling styret af lovmæssige ændringer, ændringsønsker fra brugerne og den tekniske udvikling

4 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
Udviklingen i driftsmiljøet for CPR Fra drift i maskinstue til mega driftscenter med back-up center Datamater: Fra dinosaurer  Basis SW: Fra egen styring  avancerede databasesystemer mm. Lagringsmedier: Fra Hulkort/magnetbånd  Inddaterings udstyr: Fra hulkortlæsere  terminaler  PC Overvågning: Fra manuel  ’controlrum’ Kørselsafvikling: Fra manuel  automatiseret drift Datanet: Fra faste forbindelser  Internettet med kryptering Processer: Fra meget begrænsede processer  ITEL

5 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år

6 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år

7 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år

8 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år

9 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år

10 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år

11 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
Udviklingen i udviklingsmiljøet Fra blyant, papir og hulkort  terminal  PC (Skrivestue og hulle/tastestue er nedlagt) Fra ustruktureret  faste processer (procesrammeværk) Fra egenudvikling  brug af omfattende metoder og hjælpeværktøjer Fra spagettikode  strukturerede programmer Fra Cobol og Assembler  4. generations programmerinssprog Fra kodning af filhåndteringer  database styresystemer Fra ekstrem betydning vedr. omfanget af lagringsmedie plads  mindre betydning Fra bindinger til faste records (hulkort med 80 kolonner)  ingen bindinger Fra Brugervejledninger -> e-læringsmoduler Fra planlæggere og programmører  integrerede medarbejdere

12 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år

13 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
CPR set udefra Fra batch system  online integration med omverdenen CPR Direkte program til program kommunikation med kundesystemer (1992 ) Den elektroniske Kirkebog i 2001 CPR Services (XML-grænseflade, 2002 ) Nordisk flytning (2007) baseret på OIOXML, SOAP og WSDL Fra ugentlig  daglig batch ajourføring (1978)  terminal dataindsamling (1983)  online ajourføring (1991/92 tegnbaseret, 2001/02 grafik og klient) Fra batch forespørgsler  mikrofilm/-fiche  terminal forespørgsler (1981)  Web-system med grafik (PC) i 1997 og i 2001 en Java-klient Fra ugentlig batch produktion af udtræk udbragt med fly, bil og post  daglig (aften/nat) levering med fil-transmission eller CD-ROM/DVD Fra skriftlige/telefoniske henvendelser/meddelelser  selvbetjening, bl.a. borgere med digital signatur (egen access i 2004 og flyttemeddelelse i 2005)

14 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
Større milepæle 1968 CPR etableres (1. generation) Ugentlig batch driftsafvikling Magnetbånd Cobol og Assembler 1970 Kommunesammenlægning 1970 Folketællinger baseres på CPR 1972 Gønland i CPR 1973 Ind- og udvandrer kartotek med fonetisk navnesøgning 1978 CPR78 (2. generation) Daglig batch driftsafvikling Pladelager (faste og udskiftelige) Databasesystemet IMS Nyt udtrækssystem (programgenerering af udtræks- og uddatabetingelser)) Biologisk slægtsskab afløser familiebegrebet 1980 De årlige valglister afskaffes 1981 Terminaladgang vedr. forespørgsler og søgninger (IMS/DC) 1982 Gennemstilling for kommunerne via KMD (MSC/ISC) 1983 Terminal dataindsamling til ajourføringen

15 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
Det er fortrinsvis CPR-, Skat og Told-systemerne, der blev, der blev eksporteret. DC fik kontrakter i Kuwait, Jamaica, Malaysia, Thailand, Rumænien, Cypern, Estland, Letland, Slovakiet og Skt. Petersborg. Tegning af Claus Stenbeck

16 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
1991 CPR90 (3. generation) Databasesystemet DB2 Datakommunikationssystemet CICS Natural (4GL) 1991-> Afskaffelse af indexkort til FR 1991/92 Online ajourføring 1992 CPR Direkte (program – program kommunikation, LU6.2 SNA) Borgerkortet med ’kiosk-terminal’ 1997 Nyt tegnsæt, Code Page 277 (114 små og store bogstaver, bl.a. korrekte navne) Omlægning hos alle brugere (nye udtræk og terminal) – især Folkeregistrene (FR) 1997 Fødsler direkte fra hospitalerne via CPR Direkte : CPR Søg med grafisk brugergrænseflade (Java Script og browser) 2000  ÅR2000-problemet og Baby Boom? Udvidelse af privates adgang og udnyttelse Udtræk med adressematch Privatsøgning (terminalforespørgsel) Robinsonlisten (Beskyttelse mod markedsføring)

17 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
2001 Moderniseret CPR (4. generation) Klient/server løsning CPR Ajour/Søg klient i Java Grafisk brugergrænseflade TCP/IP adgang Udskiftning af 3270-terminaler til PC 2001: Styre- vente og advis systemet Direkte ajourføring fra konstaterende myndigheder (afløsning af papirgang via FR) 2001: Den elektroniske Kirkebog (baseret på CPR-databasen) 2003 Sidste sogn 2002/03 Åben og standardiseret online adgang til CPR baseret på XML (XML grænseflader i form af web-services til CPR, yderligere integrationsmulighed for myndigheder) 2004 Egenaccess med digital signatur 2005 Flytteanmeldelse med digital signatur 2007 Kommunesammenlægningen 2007 Nordisk flytning 2009 Web Søg

18 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år

19 Driften af CPR Lidt statistik 3.8 mio CICS-transaktioner pr. måned
Antal brugere > 1.8 mio transaktioner pr. måned med CPR Direkte >100 bruger programmer Antal daglige udtræk ca. 500 Antal batch jobs pr. måned Daglig afviklingstid ca. 1 time med start kl Start af teleforsendelser 18.17 Uddata records: 60 mio pr. måned

20 Driften af CPR Driften af CPR
Personregister, Vejregister, Myndighedsregister Ajourføring Ugentlig ajourføring med totale gennemløb (1968 – 1978) Daglig ajourføring (1978 – 1991) Daglige leveringer via KMD Online dataindsamling (3270 tegnbaserede terminaler i 1983) Online ajourføring (1991->) 3270 tegnbaserede terminaler CPR Ajour (grafisk system) klient i Java i 2001 Den ny Kirkebog 2001 Udtræk Fra ugentlig til daglig batch produktion (aften/nat) Fredagskøsler Status-, etablerings- og forskerudtræk Ændringsudtræk Fra 3 i 1968, 90 i til > 500 i dag Fra 80 mio udtræksposter i 1991 til > x i dag??? Adressematch siden ca. 2001 Forespørgsler og søgninger Nøgleudtræk fra ca til i dag Produktion af mikrofilm og mikrofiche indtil 1981 Drift online systemer siden 1981(> brugere i dag)

21 Driften af CPR Største driftsmæssige CPR-omlægninger og opgaver
1968 Etableringen af CPR 1972 Grønland i CPR 1978 Etableingen af CPR78 1981 Terminaladgang til CPR (forespørgsler og søgninger) 1983 Terminal datandsamlingssystem 1991 Etablering af CPR 90 1997 Nyt tegnsæt 2007 Kommunesammenlægningen Fredagskørsler (valg, etableringsudtræk)

22 Udvikling og vedligeholdelse
Udviklingsopgaver CPR (1965 – 68) Grundlæggende analyser og fastlæggelse af bl.a. PNR Dataindhold Standarder og kodesystemer (kommuner, veje, husnr./bogstav, etage og side-dørnr., sogne, stillinger, statsborgerret, civilstand mm.) Udvikling, test og pilottest Etableringssystem med PNR-tildeling 4,7 mio personer Røde og hvide CPR-kort og Vejkort Produktionssystemet Ajourføringssystem Fra inddatakontroller til print af PNR-beviser, personkort, vejkort, kirkebogsblade og fejl- og anmærkningslister Udtræksprogrammer( (ATP, DS, Udskrivningsvæsenet, Kildeskat) Videreudvikling 1970/71 Folketællinger fra CPR 1971 Supplerende dataindhold, bl.a. Adresseringsnavn Adressebeskyttelse C/O adresse Civilstandsdato Opsamling af historik (navn, adresse og civilstand) siden 1971

23 Udviklingsopgaver CPR78 Idriftssættelse 1978 Neddroslet CPR2
Specielt kørselsflow CPR data lagres på pladelager Faste diske og aftagelige diske Databasesystemet IMS (hierarkisk struktur) Opsamling af historik Fra familie (fælles bopæl) til biologisk slætsskab Biologisk slægtsskab Ingen terminaladgang Nyt udtrækssystem (Assembler og kodegenerering) Videreudvikling 1980 Afskaffelse af de årlige valglister 1981 Terminalforespørgsels- og søgesystem (alle brugere) 1983 Terminal dataindsamlingssystem (FR) Gennemstillinger fra kommuner via KMD (MSC/ISC) Historik??? Adresseindex med bl.a. Boligtypekoden fra BBR Udvidelse af feltlængder bl.a. navn Fra CPR-kort til Personkort Indexnøgler til FR’s papirkartoteket 1991 Afskaffelse af kortkartoteker i FR

24 Udviklingsopgaver CPR90
1987 – 1991: Planlægning, udvikling, test og pilottest) Samarbejde med udvalgte FR Testudgave for pilotafprøvning ca. 1/2 år inden omlægningen Omprogrammering af alle udtræk Alle terminalbrugeres adgang omlægges Omlægningen (totaludskiftning af CPR!) Stop af ajourføringen og udtræk fra 20/9 til 30/9 1991 Fortsat terminaladgang til CPR78 1/10 CPR90 for FR og udvalgte terminal- og udtræksbrugere Paralleldrift til 1/11 med omlægning af resterende brugere 3/11 lukning af CPR78 ’Teknik’ Databasesystemet DB2 Programmeringssproget Natural (4GL) Datakommunikationssystemet CICS Nyt udtrækssystem (Natural programmer)

25 Udviklingsopgaver 1991-> Afskaffelse af indexkort til FR
CPR90 udviklingsopgaver fortsat 1991-> Afskaffelse af indexkort til FR 1991/92 Online ajourføring 1992 CPR Direkte (program – program kommunikation, LU6.2 SNA) Borgerkortet med ’kiosk-terminal’ 1997 Nyt tegnsæt, Code Page 277 (114 små og store bogstaver, bl.a. korrekte navne) Omlægning hos alle brugere (nye udtræk og terminal) – især Folkeregistrene (FR) : CPR Søg med grafisk brugergrænseflade (Java Script) PC’er 1997 Fødsler direkte fra hospitalerne via CPR Direkte Program til program kommunikation via TCP/IP (tidligere LU6.2) 2000 ->: ÅR2000-problemet Intet Baby Boom! Udvidelse af privates adgang og udnyttelse Udtræk med adressematch Privatsøgning (terminalforespørgsel) Robinsonlisten (Beskyttelse mod markedsføring)

26 Udviklingsopgaver 2007 Kommunesammenlægningen (5 års planlægning, udvikling og test) Fra 270 til 98 kommuner (Bornholm og Ærø forinden) nye vejkoder og 4 mio nye adressekoder for personerne i CPR Største omlægning af CPR siden 1968 gennemført fra 21 – 22/ Omlægning af samtlige edb-registre i DK, der anvender CPR > 600 udtræk og 400 mio records leveret fra CPR Anvendelse af størstedelen af CSC’s maskinkapacitet 2007 Nordisk flytning (bleeding edge) Fælles løsning og samarbejde mellem de nordiske lande og Færøerne OIOXML (Datadefinitioner), SOAP (kommunikationsprotokol), WSDL (grænsefladebeskrivelse) Understøtte digital forvaltning Web Søg Web Ajour Selvbetjening

27 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
Sekretariatet for Personregistrering 1/2 1965 Analyser, planlægning, programmering, test, Dataindhold: Personoplysninger: PNR, stamdata, familie Veje og myndigheder CPR Standarder (felter, records, tegnsæt (EBCDIC med 30 store bogstaver + Ü) Planlægning, programmering og test Applikationsdelen: Systemløsning, hovedrutiner, kørselsflow, standarder DC’s driftscenter (IBM-udstyr): MF, Magnetbånd, Hulkort Programmeringssprog: Cobol og Assembler Dokumentation: Systemdiagrammer, programmeringsgrundlag (PG), tillæg til PG, driftsinstruks Kodeark, hulkortstakke, Testark, hulkortstakke, rettelseskort Hullestuer og skrivestuer Meget lang turn around tid (1-2 dage) Driftsstart 2/4 1968 Etablering af dataindhold og ajourføring (blanketter, hulkort og magnetbånd) Få udtræksbrugere: ATP, Danmarks Statistik, kommunale edb-centraler og Kildeskat

28 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
Videreudvikling Ind- og udvandrer systemet (terminaladgang og fonetisk navnesøgning) PNR kartoteket Mikrofilm og -fiche 1970? Kommunesammenlægning (ændring af Vejregister og CPR-Master) 1972 Grønland i CPR (udvidelse af personkredsen, rapportering via Sfp)

29 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
Neddroslet CPR2 Specielt kørselsflow CPR data lagres på pladelager Faste diske og aftagelige diske Databasesystemet IMS (hierarkisk struktur) Ingen terminaladgang Nyt udtrækssystem (Assembler og kodegenerering) Idriftssættelse 1978 Udvidelser

30 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
1987 – 1991: Planlægning, udvikling, test og pilottest) Samarbejde med udvalgte FR Testudgave for pilotafprøvning ca. 1/2 år inden omlægningen Omprogrammering af alle udtræk Alle terminalbrugeres adgang omlægges Omlægningen (totaludskiftning af CPR!) Stop af ajourføringen og udtræk fra 20/9 til 30/9 1991 Fortsat terminaladgang til CPR78 1/10 CPR90 for FR og udvalgte terminal- og udtræksbrugere Paralleldrift til 1/11 med omlægning af resterende brugere 3/11 lukning af CPR78 ’Teknik’ Databasesystemet DB2 Programmeringssproget Natural (4GL) Datakommunikationssystemet CICS Nyt udtrækssystem (Natural programmer)

31 CPR90 (1991- 2001) – videreudvikling -1
CPR’s udvikling gennem mere end 40 år CPR90 ( ) – videreudvikling -1 Borgerkortet med ’kiosk-terminal’ 1997 nyt tegnsæt, Code Page 277 (114 små og store bogstaver, bl.a. korrekte navne) Omlægning hos alle brugere (nye udtræk og terminal) – især Folkeregistrene (FR) : CPR Søg med grafisk brugergrænseflade (Java Script) PC’er 1997 Fødsler direkte fra hospitalerne via CPR Direkte Program til program kommunikation via TCP/IP (tidligere LU6.2) 2000 ->: ÅR2000-problemet Intet Baby Boom! Udvidelse af privates adgang og udnyttelse Udtræk med adressematch Privatsøgning (terminalforespørgsel) Robinsonlisten (Beskyttelse mod markedsføring) Ændret dataindhold 1999: Århundrede i datoer, fødselsdag og køn selvstændige felter 2001: Mellemnavn og eget efternavn 2001: Ingen check af kontrolciffer i PNR 2004: Forældremyndighed og separation 2005: Ny PNR-opbygning uden kontrolciffer (brugt 1. gang 1/ ) 2006 Ny navnelov

32 CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
Moderniseret CPR (2001- ) 2001: Klient/server løsning CPR Ajour/Søg klient i Java Grafisk brugergrænseflade TCP/IP adgang Udskiftning af 3270-terminaler til PC Forbedret CPR Søg 2001: Styre- vente og advis systemet Direkte ajourføring fra konstaterende myndigheder (afløsning af papirgang via FR) 2001: Den elektroniske Kirkebog (baseret på CPR-databasen) 2003 Sidste sogn Statsforvaltningerne og Indfødsretskontoret (mangler nu kun domstolene)

33 Moderniseret CPR (2001->) – videreudvikling -2
CPR’s udvikling gennem mere end 40 år Moderniseret CPR (2001->) – videreudvikling -2 2007 Kommunesammenlægningen (5 års planlægning, udvikling og test) Fra 270 til 98 kommuner (Bornholm og Ærø forinden) nye vejkoder og 4 mio nye adressekoder for personerne i CPR Største omlægning af CPR siden 1968 gennemført fra 21 – 22/ Omlægning af samtlige edb-registre i DK, der anvender CPR > 600 udtræk og 400 mio records leveret fra CPR Anvendelse af størstedelen af CSC’s maskinkapacitet 2007 Nordisk flytning (bleeding edge) Fælles løsning og samarbejde mellem de nordiske lande og Færøerne OIOXML (Datadefinitioner), SOAP (kommunikationsprotokol), WSDL (grænsefladebeskrivelse)

34


Download ppt "CPR WEB System Good morning and welcome"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google