Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Cand. Mag. i Audiologopædi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Cand. Mag. i Audiologopædi"— Præsentationens transcript:

1 Cand. Mag. i Audiologopædi
Implementering af stemmebehandlingsmetoden Lee Silverman Voice Treatment (LSVT®) i det danske, logopædiske behandlingssystem En undersøgelse baseret på en effektevaluering af LSVT samt interviewdata fra klienter og logopæder Didde Bogh Cand. Mag. i Audiologopædi Ansat ved ASV Horsens

2 Disposition over oplæg
Motivation ”Hypotese” Problemformulering Om LSVT 1. del Resultater fra min undervisning LSVT evaluation protocol Fonetogram Voice Handicap Index Sammenligning med stemmens normalvariationer Sammenligning med 5 andre effektevalueringer af metoden 2. del Resultater fra interviews Generelle overvejelser om LSVT overfor traditionel undervisning Overholdelse af metodens retningslinjer Ulemper ved LSVT og praktiske udfordringer ved implementering Kulturelle udfordringer ved implementering af metoden Det danske versus det amerikanske samfund Er der brug for en fordanskning af metoden? Samlet konklusion Fremtidig forskning Implementering i praksis

3 Motivation for specialet
Tvivl i forskerverdenen om hvorvidt mundmotoriske øvelser har en effekt på artikulationsvanskeligheder Original speciale-idé: Sammenligning af LSVT og en traditionel dansk, logopædisk metode til afhjælpning af artikulationsvanskeligheder  hvad virker bedst?

4 McCauley 2009 Oversigtartiklen ”Evidence-based systematic review: effects of nonspeech oral motor exercises on speech” fra 2009 konkluderer, på baggrund af en litteratursøgning efter artikler fra 1960 til 2007, som undersøger mundmotorisk trænings indvirkning på artikulationsvanskeligheder, at forskningslitteraturen ikke viser tilstrækkelig evidens, som kan bevise eller modbevise mundmotoriske øvelsers effekt på talen (McCauley, 2009)

5 Min ”hypotese” Mit fokus tager afsæt i en forventning om, at metodens tidsmæssige intensitet og meget pågående, konfronterende facon adskiller sig markant fra dansk praksis i øvrigt. Derfor vil jeg dels undersøge, om metoden viser samme positive effekt hos to danske parkinsonklienter, dels vil jeg undersøge, hvordan danske logopæder og parkinsonklienter opfatter den måde, hvorpå metoden udføres.

6 Todelt problemformulering
1) Hvilken behandlingseffekt har Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) på to danske parkinsonklienter, og hvilken behandlingseffekt opnår disse klienter i forhold til undersøgelser om stemmes normalvariationer og i forhold til fem andre effektundersøgelser af metoden? 2) Hvordan fungerer den amerikanske stemmemetode for parkinsonklienter og logopæder i det danske, logopædiske behandlingssystem?

7 Baggrunden for LSVT I 1987 udviklede Lorraine Ramig i samarbejde med flere forskere metoden LSVT Primære mål: at forbedre respirations- og larynxmuskulaturen, ved at stimulere og træne øget stemmestyrke. Baseret på elementer fra neurologi, fysiologi, motorik, muskeltræning og neuropsykologi

8 Hvad går LSVT ud på? Hovedfokus: SPEAK LOUD!
Forbedrer artikulation, ansigtsmimik og synkevanskeligheder

9 5 essentielle koncepter
1) Fokus på stemmen (øget stemmestyrke) 2) Fokus på at forbedre den sensoriske perception af egen præstation hos klienterne (kalibrering) 3) Opfordringer fra logopæden om mange gentagelser med høj indsats fra klientens side 4) Intensivt behandlingsforløb (4 individuelle sessioner om ugen i 4 uger) 5) Kvantificering (dokumentation af behandlingsresultaterne: dB, sek, Hz)

10 Evidensbaseret Har genereret ”level 1 evidens” (Trail 2005 m.fl.)
Level 1 evidens: Stærk evidens fra mindst én systematisk oversigtsartikel af multiple omhyggeligt udformede randomiserede, kontrollerede undersøgelser (More et al, 1995)

11 Undervisningsindhold
De tre daglige øvelser Udholdt vokal /a/ (varighed og styrke) Høje og dybe toner Funktionelle fraser (og hierarkiske taleøvelser) Overførselsopgaver Formål: At overføre det kraftige stemmestyrke fra /a/ til spontantalen Hjemmeopgaver Dage m. uv: Gennemføre øvelserne hjemme én gang Dage u. uv: Gennemføre øvelserne hjemme to gange

12 1. del af problemformuleringen
Hvilken behandlingseffekt har Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) på to danske parkinsonklienter, og hvilken behandlingseffekt opnår disse klienter i forhold til undersøgelser om stemmes normalvariationer og i forhold til fem andre effektundersøgelser af metoden?

13 1. del: Undervisning Resultater fra undervisningen af 2 klienter:
Ideopatisk parkinson 72 år og 61 år Aktive, erhvervsaktive Evalueringsredskaber: LSVT evaluation protocol Fonetogram Voice Handicap Index

14 LSVT evaluation protocol
7 opgaver Har anvendt 1-4: 1) Udholdt vokal /a/: Varighed og styrke 2) Det maksimale frekvensomfang 3) Oplæsning af ”vinden og solen” 4) Spontantalemonolog: selvvalgt emne

15 Varighed af udholdt vokal /a/
Resultater: Fig. 1: Gennemsnitlig ændring i varighed for udholdt vokal /a/ for klient 1 (rød) og 2 (blå). Øvelsen er udført 6 gange. Klient 1: 8 sek  12 sek = 4 sek øget varighed Klient 2: 10 sek  14 sek = 4 sek øget varighed

16 Stemmestyrke v udholdt vokal /a/
Fig. 2: Gennemsnitlig ændring i styrke (dB) for udholdt vokal /a/ for klient 1 (rød) og klinet 2 (blå). Øvelsen er udført 6 gange. Klient 1: 94 dB  102 dB = 8 dB øget stemmestyrke Klient 2: 79dB  88 dB = 9 dB øget stemmestyrke

17 Høje og dybe toner: Klient 1
Fig. 3: Den højeste og den dybeste tone som klient 1 kan producere før (rød) og efter (grøn) undervisningen. Øvelsen er udført 6 gange for både de høje og de dybe toner. Øget registeromfang = dybere + højere Højde: 440 Hz  466 Hz  1 semitones forøgelse Dybde: 155 Hz  110 Hz  6 semitoners forøgelse Total øget stemmeomfang 7 semitoner sv. t. lidt over 2 oktaver

18 Høje og dybe toner: Klient 2
Fig. 4: Den højeste og den dybeste tone som klient 2 kan producere før (rød) og efter (grøn) undervisningen. Øvelsen er udført 6 gange for både de høje og de dybe toner. Øget registeromfang = højere Højde: 293 Hz  523 Hz  10 semitoners forøgelse Dybde: En anelse lysere  2 semitoner mindre Total øget stemmeomfang 8 semitoner sv. t. lidt knap 2 oktaver

19 Oplæsning Klient 1: 62 dB  68 dB = 6 dB øget stemmestyrke
Fig. 5: Gennemsnitlig ændring i styrke (dB) ved oplæsning for klient 1 (rød) og klient 2 (blå) Klient 1: 62 dB  68 dB = 6 dB øget stemmestyrke Klient 2: 59 dB  67 dB = 8 dB øget stemmestyrke

20 Spontantalemonolog Ingen væsentlig ændring
Fig. 6: Gennemsnitlig ændring i styrke (dB) ved monolog for klient 1 (rød) og 2 (blå) Ingen væsentlig ændring Klient 1: 1 dB øget stemmestyrke Klient 2: ingen forskel

21 Fonetogram Klienterne tæller fra 20-60 Parametre:
Kraftigste stemmestyrke (max. SPL i dB) Gennemsnitlig stemmestyrke i dB Gennemsnitligt frekvensområde i Hz

22 Klient 1: Før og efter dB dB Hz Hz Fig. 7: Tællefonetogram for klient 1, før og efter. Kraftigste stemmestyrke: 67 dB  79 dB = 12 dB kraftigere Gennemsnitlig stemmestyrke i dB: 61 dB  70 dB dB = 9 dB kraftigere Gennemsnitligt frekvensområde i Hz: 191 Hz  186 Hz = 5 Hz dybere

23 Klient 2: Før og efter dB dB Hz Hz Fig. 8: Tællefonetogram for klient 2, før og efter. Kraftigste stemmestyrke: 66 dB  76 dB = 10 dB kraftigere Gennemsnitlig stemmestyrke i dB: 60 dB  71 dB dB = 11 dB kraftigere Gennemsnitligt frekvensområde i Hz: 120 Hz  145 Hz = 25 Hz lysere

24 Voice Handicap Index Fig.9: VHI-score før og efter undervisningen for klient 1 (rød) og 2 (blå) Klient 1: 74 point  44 point = 30 point reduktion (signifikant) Klient 2: 65 point  56 point = 9 point reduktion (ikke signifikant)

25 Før og efter LSVT: Sammenligning med stemmens normalvariationer
Gns. varighed ved udholdt vokal /a/: Ingen af klienterne er indenfor normalområdet Gns. stemmestyrke ved udholdt vokal /a/: Ingen af klient er indenfor normalområdet Stemmestyrke ved oplæsning: Ingen af klienterne er indenfor normalområdet Frekvensomfang: Ingen af klienterne er indenfor normalområdet EFTER Gns. varighed ved udholdt vokal /a/: Begge klienter har placeret sig indenfor normalområdet Gns. stemmestyrke ved udholdt vokal /a/: Èn klient har placeret sig i normalområdet Stemmestyrke ved oplæsning: Ingen har nået normalområdet Frekvensomfang: Èn klient har nået normalområdet

26 Viser samme mønster!

27 Sammenligning med Johansen og Hansen (VHI)
Øget stemmestyrke hos 3 ud af 4 klienter Stigning i VHI score Kognitive vanskeligheder  Øget indsigt i egne vanskeligheder Min undersøgelse: Øget stemmestyrke hos 2 ud af 2 klienter Fald i VHI score Reduktion af VHI udtryk for en faktiske forbedring

28 Opsamling

29 2. del af problemformuleringen
Hvordan fungerer den amerikanske stemmemetode for parkinsonklienter og logopæder i det danske, logopædiske behandlingssystem?

30 2. del: Interviews De interviewede
2 danske parkinsonklienter, efter undervisningsforløb med LSVT 4 danske LSVT-certificerede logopæder 1 svensk LSVT-certificeret logopæd

31 Generelle overvejelser om LSVT overfor traditionel undervisning
Formålet med LSVT er at forbedre, hvor formålet med den traditionelle uv er at vedligeholde  revolutionerende! MEN den traditionelle uv rummer værdier, som LSVT ikke rummer Ingen af de to klienter har fået noget ud af den traditionelle parkinsonundervisning! Årsag: Ét fokus frem for mange Alle interviewede: LSVT forbedrer stemmestyrken i langt højere grad end den traditionelle undervisning!

32 Overholdelse af metodens retningslinjer
Overholdelse af retningslinjer er nødvendig for opretholdelsen af metodens evidensgrundlag Skal overførselsopgaverne udføres selvom klienten ikke har lyst? Ja, ellers overholdes metoden ikke Er det nødvendigt at metoden udføres 4 sammenhængende dage om ugen i 4 sammenhængende uger? Ja, som tommelfingerregel

33 Ulemper ved LSVT og praktiske udfordringer ved implementering
Overanstrengelse? Af klientens stemme, af logopædens stemme. Forløbet er intensivt og ufleksibelt. Løsning: Flere certificerede logopæder på samme arbejdsplads Kræver meget energi og motivation af klient og logopæd Afstandsproblem – internetbaseret løsning

34 Kulturelle udfordringer ved implementering af metoden
Alle de interviewede udviser begejstring for metoden. Dette skyldes dog metodens positive resultater og ikke den måde hvorpå metoden skal udføres! Kulturelle udfordringer: Logopæden skal rose klienten konstant Ingen irettesættelse – kun ros! LSVT dikterer en metode. Dansk metodefrihed? LSVT kræver at logopæden distancerer sig fra metoden, ”piller personlighed fra”

35 Samfundsmæssige udfordringer for implementeringen
LSVT er ikke tilpasset det danske samfund DK: Tradition for gruppeundervisning Ingen egenfinansiering: Risiko for mindre motivation? LSVT er tilpasset det amerikanske samfund USA: Tradition for enkeltundervisning Hel eller delvis egenfinansiering: Måske større motivation?

36 Er der brug for en fordanskning af metoden?
Klienter: Nej! - hvorfor ikke? Logopæder: LSVT rummer mange kulturelle udfordringer Hvorfor denne forskel? Proces: Videreformidling fra kursus til dansk praksis Det kan tænkes at metoden allerede er blevet fordansket i et vis omfang… Læs op fra speciale!

37 Dansk oversættelse af LSVT
De interviewede logopæder bruger egen oversættelse Valg af dansk terminologi: Fx Hvad er den bedste oversættelse af ”loud”? Hensyntagen til betydning af originaltermer Hensyntagen til klienter

38 Samlet konklusion

39 Fremtidig forskning En større dansk/skandinavisk us.
Yderligere forskning i metodens appliceringsmuligheder Langtidseffekten af den internetbaserede udgave

40 Implementering i praksis
LSVT kursus i DK Dansk LSVT hjemmeside: Formål: Udveksling af erfaringer med metoden for LSVT-certificerede behandlere og klienter under LSVT behandling

41 Tak for jeres opmærksomhed!


Download ppt "Cand. Mag. i Audiologopædi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google