Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Planlagt kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Planlagt kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Planlagt kommunikation
Hvad er kommunikation?

2 Hvad er strategisk kommunikation?
Kommunikation med et specifikt mål Planlagt kommunikation med en specifik målgruppe for øje

3 Ordbogen siger: 1 a). The science and art of using all the forces of a nation to execute approved plans as effectively as possible during peace or war. b). The science and art of military command as applied to the overall planning and conduct of large-scale combat operations. 2. A plan of action resulting from strategy or intended to accomplish a specific goal. 3. The art or skill of using stratagems in endeavors such as politics and business. From: dictionary.com

4 Det siger de professionelle
Kommunikationsplaner Krisestyring TV- og medietræning fra prospect.dk Kommunikation har bevæget sig fra alene at være håndværk til at være en strategisk indsats. Fra at … tænke i medier til at tænke i processer, der kan understøtte forretningen. Og fra at sende information til at strukturere dialoger … fra advice.dk

5 Det siger de professionelle
For eksempel analyser, planer og kriserådgivning fra aspekta.dk [Fx] værdibaseret kommunikation og Issues Management konferenceoplæg på kommunikationsforum.dk Kommunikation både internt og eksternt er et strategisk værktøj på linie med en forretningsplan. Kommunikation må ikke være reaktiv. Det handler om at være proaktiv og aktiv – hele tiden. fra thinkpr.dk

6 Det siger de professionelle
Strategisk kommunikation i dagens informationssamfund handler nemlig ikke om at gå i dialog – men derimod om at gentage sine egne pointer fra information.dk

7 Tænk på slogans Carlsberg -- probably the best beer in the world
Hyunday -- prepare to want one Du kan lige så godt vænne dig til det (Škoda) Vi er bedre end du tror (Post Danmark i hvervefolder)

8 Er al kommunikation strategisk?

9 Er al kommunikation strategisk?

10 Hvad siger ordbgen? 1 a). The science and art of using all the forces of a nation to execute approved plans as effectively as possible during peace or war. b). The science and art of military command as applied to the overall planning and conduct of large-scale combat operations. 2. A plan of action resulting from strategy or intended to accomplish a specific goal. 3. The art or skill of using stratagems in endeavors such as politics and business. Fra: dictionary.com

11 Hvad skal vi vide om strategisk kommunikation?
Hvad er konteksten? Hvad er effekten? Hvilke medier er relevante Hvordan gør vi? begrænsninger

12 Fra den ene til den anden
Overførsel af information Fra afsender til modtager Afsender kontrollerer kommunikationsprocessen Modtagelse er det endelige kommunikationsmål -Kommunikation set ud fra en processkoleopfattelse -Ser kommunikation som en vare der kan flyttes fra det ene sted til det andet -Der er tale om en fabriks/maskinorienteret metafor -Kommunikation som et produkt -Moderne kommunikationsmodeller (også processkolens) stiller sig ikke tilfreds med modtagelse=kommunikationsmål

13 At analysere kommunikation
Først skal vi lige definere kommunikation

14 Klassiske kommunikationsmodeller 1
Shannon og Weaver Source=ham/hende der vælger at sende information afsted Transmitter=den ting der fysisk sender information (fx mund, tastatur) Receiver=den ting der fysisk modtager information (fx øre) Destination=ham/hende der modtager information

15 Klassiske kommunikationsmodeller 3
Lasswell -Lasswells model er en 'rigtig' kommunikationsmodel der tager hensyn til de forskellige faser og fortæller hvillke analystiske hensyn man skal tage. -I relation til formidlingsprojektet giver modellen derfor god anledning til reflektion og overvejelser om målgruppe, afsender, medium og sprogkoder

16 Klassiske kommunikationsmodeller 4
Dahl og Habert (kultur som støj) Afsender Modtager Kodet budskab Tanke hensigt budskab idé Afkodet Afsenders kulturfilter Modtagers kulturfilter -Dahl og Habert viser hvordan kulturforskelle kan virke som støj Fx: I Danmark er det meget almindeligt at holde meget af sine hunde. Mange samler hundelorte op i små poser. Det kan få mennesker med en anden kulturel baggrund til at tro at vi hjolder så meget af vores hunde at vi tager lortene med hjem igen og ikke blot vil smide dem ud

17 Fra afsender til modtager og omvendt
Den nemme måde Feedback

18 Klassiske kommunikationsmodeller 5: Indkodning og afkodning 1
Schramm og Osgood

19 Klassiske kommunikationsmodeller 6: Indkodning og afkodning 2
Viden Produktionsforhold Teknisk infrastruktur Indkodning Betydningsstrukturer 1 Afkodning Betydningsstrukturer 2 Meningsfuld diskurs Hall

20 Hvad er målgruppeafprøvning?
At undersøge om der er et informationspotentiale At finde ud af om og hvilken effekt en informationskampagne har (haft) At give målgruppen mulighed for at kommunikere med afsender En naturlig del af en kommunikationsindsats Kan ske før, under og efter en kommunikationsindsats

21 Efterkontrol Når kampagnen er overstået Kan folk huske kampagnen?
hvad skete der på længere sigt Kan folk huske kampagnen? Hvad husker de? Er der sket en ændring? Viden Adfærd

22 Gjorde målgruppen som vi ville have?
uge 40 Holder folk op med at drikke/sætter de forbruget ned? rygekampagner Holder folk op med at ryge/sætter de forbruget ned? sundhedskampagner reklamekampagner } Virker de?

23 Interview Læs Steinar Kvale: Interview (om kvalitative interview)

24 Kvalitative interview 1
vi spørger få stor reliabilitet (afhængigt af spørgsmålene) samtaleinterview (interviewguide) åbenhed overfor andre vinkler vi spørger indtil: vi ikke får nye svar vi har gennemført 3-5 interview

25 Kvalitative interview 2
åbne spørgsmål så vi kan undersøge: om budskabet blev forstået om det var vores fortjeneste om budskabet blev misforstået om det kunne have været undgået om teksten var værd at læse om teksten var effektiv om målene blev opfyldt

26 Fokusgruppeinterviews
Interview med en gruppe af repræsentanter for målgruppen diskussion i gruppen oplæg til diskussion kontrol med diskussionsemner

27 Gruppeinterview Mere styret end fokusgruppeinterview
interviewer sigter efter at høre alle interesse i enkeltinformanter og ikke i gruppe

28 Enkeltinterview Undgår uheldig gruppedynamik
fx dominerende gruppemedlemmer Går dybere end man kan i grupper der er bedre tid og situationen mere intim

29 Afprøvningssituationen
Hvem spørger? Ung/gammel, tøjstil, osv. Hvilken slags spørgsmål bliver der stillet? Ledende spøgsmål er både godt og skidt Situationen skal være så naturlig som mulig Tag ikke informanterne ud på HHK

30 Interviewteknikker Samtale Associationslege
lad fx informanterne lave en collage Kombinér evt. med spørgeskema for at få fakta som fx alder o.lign. med.

31 Spørgeskema/kvantitative interview
vi spørger mange stor repræsentativitet (afhængig af design af undersøgelse) afkrydsningsinterview telefoninterview

32 Vi sigter efter … } } Generalisérbarhed Objektivitet Validitet
var vores udvalg præcist nok? Objektivitet vi skal have sandheden at vide Validitet har vi fået svar på det (vi troede) vi spurgte om? Reliabilitet har der været tale om en reproducérbar undersøgelse? } Kvantitativ metode } Kvalitativ metode

33 Forsøg Skal isolere enkeltelementer mhp. færdiggørelse af indsatsen
præcise spørgsmål der åbner muligheder for ændringer konkrete spørgsmål

34 Når vi ikke tester Modellæserbeskrivelse Segmentering
Viden om målgruppen Viden om formidling

35 Modellæserbeskrivelse
Idealbillede af læseren/modtageren med baggrund i viden om livsverden kultur uddannelsesniveau segmentering

36 Ram de rigtige med det rigtige medie
Medievalg Ram de rigtige med det rigtige medie

37 Medievalg bestemmes af ...
Målgruppens medievaner Så rammer vi præcist Type af målgruppe Så vi også rammer et accepteret medie Eventuelle delmålgrupper Så vi rammer det rigtige sted i det rigtige medie Afsenders medievaner Afsenders diskursive praksisser Så ved modtager hvor han/hun skal finde information

38 Budskabet Bestemmer Målgruppen
Specielle interessefelter (automatisk interesse) Konkurrence med andre budskaber til samme målgruppe SU skal ændres Universitetslærere er for dårlige Eksamen i næste uge Afsender med specielle hensigter Jordemødre imod stigende antal kejsersnit

39 Udformningen Bestemmer Målgruppen 1
Mediet bestemmer målgruppen Internet bestemte aviser (se Sepstrup) folder i børnehaven SMS til bistandsmodtagere

40 Udformningen Bestemmer Målgruppen 2
Forståeligheden bestemmer målgruppen for enkelt (taler ned, bedrevidende, formynderisk) for svært (taler op, snobbet, arrogant)

41 Udformningen Bestemmer Målgruppen 3
Genren bestemmer målgruppen undervisningsmateriale (studerende, elever) rapporter på RUC (undervisere, censorer (selvom andre hører til målgruppen))

42 Forhåndsviden tro ikke at målgruppen ved alt
tro ikke at modtager ingenting ved uddannelsesniveau uddannelsesretning socialgruppe

43 Forhåndsholdninger 1 bestemmer læsningen af teksten
holdninger til afsender troværdighed autoritet brev fra kommunen brev fra inkasso brev fra kommunaldirektør

44 Forhåndsholdninger 2 holdninger til budskabet æstetiske holdninger
fx politiske holdninger principielle holdninger æstetiske holdninger hvordan bliver budskabet præsenteret smag afhænger bl.a. af socialt tilhørsforhold

45 Målgruppens sprogkoder
uddannelse fagsprog/ikke-fagsprog troværdighed selvom man ikke bruger fagsprog må det gerne lyde som om man ved hvad man taler om

46 Valg af kanal/medie 1 Effektivitet rækkevidde effekt eksponering
adfærdsændringer vidensændringer

47 Valg af kanal/medie 2 Omkostninger Hvad kan lade sig gøre? Varighed
Hvad koster det i relation til effektiviteten Hvad kan lade sig gøre? Er mediet let at gå til? Er mediet effektivt? Varighed Hvordan vedligeholdes kampagnen? Pris for vedligehold tilgængelighed af mediet praktiske aspekter

48 Overvej 1 Interessenter/modtagere
forskellige interessenter/modtagere bruger forskellige medier især de eksterne interessenter

49 Overvej 2 Kommunikationstype Kommunikationsformer
strategisk kommunikation helhedskommunikation nyhedskommunikation Kommunikationsformer hvordan der skal kommunikeres den aktuelle brug af mediet Standard/alternativ

50 Overvej 3 Formidling af meddelelser alle på én gang
forsk. organisationsniveauer ad gangen Dvs. evt. forskellige medier

51 God medieplanlægning 1 Målsætning/budskab skal defineres Målgruppe
Valg af evt. hovedmedie Valg af evt. supplerende medier økonomi resultater opnåede vi det vi ville?

52 God medieplanlægning 2 Medietyper intern husavis
korte nyheder afdelingsintern information afd.- og org.-relevant information personaleblad almen interesse/personlia Møder Kurser

53 God medieplanlægning 3 Vurdér altid mediets rækkevidde
hvad mediet egner sig til støjkilder andre meddelelser tidsfaktorer/hyppighed økonomi

54 Tak for i dag


Download ppt "Planlagt kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google