Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Notat 4 scenarier ifm. besejlingen af Bornholm fra 2010 - med BRK i trafikkøber rollen. Juni.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Notat 4 scenarier ifm. besejlingen af Bornholm fra 2010 - med BRK i trafikkøber rollen. Juni."— Præsentationens transcript:

1 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Notat 4 scenarier ifm. besejlingen af Bornholm fra 2010 - med BRK i trafikkøber rollen. Juni 2006

2 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Baggrund Bornholms Regions Kommune overvejer fra 2010 at påtage sig trafikkøberrollen ifm. den fremtidige besejling af Bornholm. Som input til den lokalpolitiske diskussion ønskes beregninger af tilskudsbehovet ved 4 forskellige scenarier: A.Besejlingen af Bornholm foretages med den nuværende tonnage konfiguration og det nuværende antal ture samt prisstruktur B.Rønne-Ystad besejles af 2 hurtigfærger og Rønne-Sjælland besejles af 1 Ro/pax færge med daglig afgang fra Rønne Kl. 16.00 og daglig afgang fra Sjælland klokken 24.00. Der regnes med den nuværende prisstruktur, men der regnes på 2 versioner med hensyn til antal ture: Antal ture baseret på det nuværende trafikvolumen (B1) samt et scenario hvor trafikken i 2015 er steget med 30% (B2), og dermed øger behovet for en højere frekvens. C.Rønne-Ystad besejles af 2 hurtigfærger og Rønne-Sjælland besejles af 2 Ro/Pax færger i dobbeltrettet nat sejlads. Der regnes med det nuværende antal ture samt prisstruktur. Indeværende notat indeholder følgende: 1.Analyse af tonnage behovet ved den nuværende trafikstruktur (kapacitetsbehov) 2.Totale omkostningsberegninger baseret på den nuværende operation 3.Forslag til fremtidig daglig frekvens på Rønne-Ystad samt beregninger af tilskudsbehovet i ovennævnte scenario B og C 4.Beregninger af kapacitets udnyttelsen i scenario B og C

3 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Kapacitets behov Rønne-Ystad

4 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Kapacitets behov Rønne-Ystad

5 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Kapacitets behov Rønne-Ystad

6 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Pasasager kapacitets behov Rønne-Ystad Nuværende hurtigfærge kapacitet

7 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Dæk kapacitets behov Rønne-Ystad Nuværende hurtigfærge kapacitet

8 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Passager kapacitets behov Rønne-Køge Nuværende kapacitet Note: På Hammerodde og Dueodde er der 102 køjer fordelt på 60 kamre. Hvis man regner med 1,5 passager i gennemsnit pr. kammer giver det en årlig kapacitet på 66.960 køjer. Der blev i 2005 solgt 44.605 køjer, svarende til en kapacitets udnyttelse på 67%.

9 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Dæk kapacitets behov Rønne-Køge Nuværende kapacitet

10 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Pax kapacitets behov Rønne-Køge Nuværende kapacitet

11 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse De 4 Scenarier ASom nu B1Rønne-Sjælland med én ro/pax færge (daglig afgang i hver retning) Rønne-Ystad med 2 godsbærende hurtigfærger (daglig frekvens nedenfor) B2Som B1, men fremskrivning af trafikken med +30% og øget frekvens på Rønne-Ystad CRønne-Sjælland med 2 ro/pax færge (dobbeltrettet natsejlads) Rønne-Ystad med 2 godsbærende hurtigfærger

12 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Scenarie beregninger Forudsætninger: • 2006 priser • Oliepriser pr. 1/6 - 2006 (Heavy fuel 2,5 kr. pr. kg., gasolie 4 kr. per liter) • Operatørens gevinst er ikke indregnet • Scenarie A: Charter prisen for Villum Clausen er under markedsniveau • Havneafgifter for Køge havn er estimerede • Indtægtssiden er holdt konstant, dvs. der er forudsat samme billetprisstruktur, trafikmønster mm. som nu. Dog er de totale indtægter i Scenarie B2 opjusteret med 30%, idet trafikudviklingen er opskrevet med 30% for alle trafiktyper • Mht. tonnage er der i beregningerne forudsat at operatøren indkøber ny hurtigfærge tonnage. Der er regnet med en afskrivningshorisont på 15 år. Mht. Ro/pax færgen/færgerne regnes der med, at en eventuel ny operatør kan overtage Dueodde/Hammerodde til samme vilkår som Bornholmstrafikken har i dag. Dog er der i beregningerne taget højde for en opgradering af passagerkapaciteten til 770 passager. • I beregningerne er der benyttet et renteniveau på 4% på alle investeringer • Der er ikke i beregningerne taget hensyn til en eventuel synergi effekt. Dvs. at omkostninger til booking, administration mm. er fastholdt på det nuværende niveau i alle scenarier • Den variable omkostning ved at sejle med en ”Incat 98m” er 39.000 pr. tur på Rønne- Ystad. Hvis der f.eks ønskes 3 dobbelt ture pr. dag i stedet for 2 i sæson A, betyder dette altså en årlig omkostning på 25 x 7 x 2 x 39.000 = 13,7 mio. DKK • Det er forudsat, at en ”Incat 98m” kan sejle 5 dobbeltture på Rønne-Ystad. Hvis det viser sig svært pga. sejltiden, betyder dette en ekstra omkostning, (skibsafgift Ystad havn) på ca. 2 mio. DKK i scenario B1/C og 1 mio. DKK i scenario B2, at sejle med 2 skibe i stedet for 1 i sæson C.

13 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Scenario B1/C: Pax kapacitets udnyttelse Rønne-Ystad Total udnyttelse: 47% Passager kapacitet ”Incat 98m”: 1100 pax 2380 afgange i alt pr. år

14 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Scenario B1/C: Dæk kapacitets udnyttelse Rønne-Ystad Total udnyttelse: 38% Dæk kapacitet ”Incat 98m”: 250 biler (p-enheder) 2380 afgange i alt pr. år

15 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Scenario B2: Pax kapacitets udnyttelse Rønne-Ystad Total udnyttelse: 55% Passager kapacitet ”Incat 98m”: 1100 pax 2672 afgange i alt pr. år

16 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Scenario B2: Dæk kapacitets udnyttelse Rønne-Ystad Total udnyttelse: 43% Dæk kapacitet ”Incat 98m”: 250 biler (p-enheder) 2672 afgange i alt pr. år

17 Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Scenario B2: Dæk kapacitets udnyttelse Rønne-Køge Total udnyttelse: 70% Dæk kapacitet Dueodde/Hammerodde: 1235 lanemeter 730 afgange i alt pr. år


Download ppt "Baggrund kapacitets behov Scenarier Kapacitets udnyttelse Notat 4 scenarier ifm. besejlingen af Bornholm fra 2010 - med BRK i trafikkøber rollen. Juni."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google