Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PROGRAM Lidt praktisk morgenøvelse Gruppe 1 fremlægger Pause

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PROGRAM Lidt praktisk morgenøvelse Gruppe 1 fremlægger Pause"— Præsentationens transcript:

1 PROGRAM Lidt praktisk morgenøvelse Gruppe 1 fremlægger Pause
Perspektiver på retorik – strategisk komm. Kort øvelse Frokost Øvelser

2 SIDST TILKOMNE navn studiebaggrund kurser taget på ITU specialeplaner
andet?

3 WHERE THE ACTION IS http://digitalretorik08.wordpress.com
(nu med øvelser) 3

4 MORGENØVELSE SPOT THE CELEBRITY
(figur 2.3 i Wilson/Ogden, transfer/testimonial)

5 RETORIK DEFINITION(ER)
“…rhetorical study, in its strict sense, is concerned with the modes of persuasion. Persuasion is clearly a sort of demonstration, since we are most fully persuaded when we consider a thing to have been demonstrated” (Aristoteles) ”Hvergang vi ønsker at fremstille et anliggende for vore medmennesker og delagtiggøre dem i det, foreligger der således en retorisk og dermed en hensigtsbestemt (intentionel) situation, uanset om tilhøreren i øvrigt forholder sig tilsluttende eller afvisende. Retorik er hensigtsbestemt tale” (Jørgen Fafner) målrettet kommunikation intention/virkemidler

6 OMRÅDER Retorisk teori Retorisk analyse Retorisk praksis

7 TO FORSTÅELSER AF RETORIK
praksisfag (kunsten at forføre, overbevise) kommunikationsteori med bestemt syn på forholdet mellem menneske, sprog og erkendelse:

8 FORSTÅELSER AF RETORIK
... sprog/tale: kan ikke adskille sprog/fænomen sprog konstruerer virkeligheden, vi erkender virkeligheden gnm sproget .... mennesket i centrum .... holistisk forståelse af komm.situationen

9 FLERE DEFINITIONER ”Rhetoric is a primarily verbal, situationally contingent, epistemic art that is both philosophical and practical and gives rise to potentially active texts.” bredt tekstbegreb holistisk syn på skabelsen af teksten: ”rhetor” OG ”auditors/audience” (også som forhandling) ”potentially active”: rhetor vil handle: påvirkning af holdning, adfærd primært afhængig af ord (UK-verbal)...tegn?! situationsafhængig: kairos

10 FOKUS PÅ ”PRÆSENTATION”
en lære om form & sammenhæng mlm form/indhold forskydning fra fokus på indhold til fokus på præsentation af indhold (som analyseobjekt) ikke hvad, men hvordan ”the text must do the job” konstrueret afsender/modtager, forfatterstemme, ”implicit læser” manifestation/funktioner “in place of a hermeneutics we need an erotics of art” (Sontag)

11 5 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER
Mennesket: Helhedssyn (skelner ikke skarpt mellem fornuft og følelse) Sprog: Sprog og erkendelse er uadskillelige Troværdighed: Er noget man har og skaber Dygtighed: Kræver aktivt engagement (ikke kun læsning) Mundtlighed: Effektiv tale kræver forståelse og sprogfornemmelse Fafner: Retorikkens brændpunkt

12 Retorikkens elementer
rhetorica docens + rhetorica utens Præmisser Kanon Retorisk situation Publikum Pisteis Logos Ethos Pathos Inventio (om hvad) Dispositio Elocutio (hvordan) Memoria Actio

13 RETORISK SITUATION/KAIROS (Bitzer)
exigence, en mangel, behov for en retorisk tekst (ex. død = eulogy, opfindelse = videnskabeligt paper) mennesker (audience), der har grund til at at bekymre sig/investere i situationen visse ”bånd” (constraints): publikums tro og viden, hvad der er passende, ens rygte Vatz kritik: de 3 er ikke apriori given, de skabes også af retorerne som ”aktiverer dem” ved at inkorpere dem i deres text

14 Publikum I primært/nærværende & subsidiært/medieret
fra kanyleteori til moderne receptionsteori (publikum som medproducenter) ”diskursivt community” som alternativ (f.eks. akademisk, ”dansk”, hip-hop) (Covino & Joliffe)

15 Publikum II PR perspektivet (Wilson/Ogden) ”public opinion is the collection of beliefs, attitudes and opinions expressed by the majority of indivuals within a particular group or public about a particular issue or topic of interest to the individuals in that group” (kerneværdier, overbevisninger=> holdninger + self-interests) ”the message itself may not be designed to persuade, but the targeted publics may need to be persuaded to pay attention to the message” (p. 31) behaviour: the ultimate objective?!!

16 Appelformerne Af Pisteis (pl)/Pistis (sg): bevis, appel Logos: Appel til forstand og fornuft (neutralt ordvalg og anonym stil afdæmpet og behersket fremførelse) eks. undersøgelser der viser, sukker fører til fedme Ethos: Appel gennem egen troværdighed og tillidsvækkende egenskaber (opfattelsen af retorens egenskaber) eks. jeg er uddannet læge, jeg har selv tabt mig ved at skære ned på sukkerindtag Pathos: Appel til vrede, glæde, ophidselse, medlidenhed eller munterhed (værdiladet ordvalg) eks. video med ulykkelige børn på julemærkehjemmet

17 RETORIKKENS AKTUALITET?
Kjeldsen: Om retorikken i mediesamfundet multimedial (semantisk) ikke en konkret afsender ikke intentionel i trad. retorisk forstand (f.eks. populærkultur) flow/bricolage [fragment, soundbite] flerstemmighed medierede ytringer (– i stigende grad medieret publikum?!) + ethos & intimisering, visuel & auditiv orientering Jens. E. Kjeldsen: Retorikk i vår tid, 2006

18 RETORIKKENS AKTUALITET?
stadigt anvendeligt begrebsapparat spor af retorisk tankegang eller praksis går igen i andre kommunikationspraksisser (cf Jakobsen f.eks.)

19 RETORIK, PR OG STRATEGISK KOMM
CORPORATE COMMUNICATION I BRED & MODERNE FORSTAND ”VIRKSOMHED” SOM F.EKS ETISK og MORALSK ”BRAND” kommunikationspolitik, overordnet imageønske, ”overbevisningsønske”, mål VISION generelle procedurer/tiltag for at nå målet (f.eks. etablere/redesigne/udvide website //kampagnesite ressourcer, drift, ”målgruppe”, ”persuasive strategies” TAKTISK NIVEAU (PLANLÆGNING AF PRODUKTIONSPROCES kairos, brug af appelformer, materiale, stil, billedsprog osv, OPERATIONELT NIVEAU (RETORIK I PRAKSIS) Model inspireret af Helle Petersen: Strategisk Kommunikation, 2003

20 RETORIK OG KULTUR ændringer i kommunikationsformer/ teknologier => ændrer kulturen i sig selv f.eks. fjernsynsmediet => uformel intimssfære, den lille skærm, flytte grænser offentligt/privat => øget fokus på ethos forskellige medier, retorisk fokus forskelligt (f.eks. deiksis, etablering af afsender) digital retorik: behov for nyt supplerende begrebsapparat (”retorisk konvergens”, ”multisemantisk”)

21 ANALYSE

22 http://www. nwprogressive

23 VÆRD AT OVERVEJE kairos: efter valg, nr 2
inventio: overbevise om at fortsætte, kan stadig vinde (”håb”) etablering af et fælles ”vi” og en fælles sag gennem henvisning til historisk materiale publikum: primært: supportere (opmuntring) sekundært: tv-seere, netbrugere (overbevisning) elocutio: ethos: respekt for modstander, pathos - identifikation, nationalfølelse via intertekstuel reference til USA ”immigrationshistorie”, ”the spirit of a people”, ”si, se puede” & forfatning, ”plain folks” logos: ”footage” som bevis for hvad han siger tekstfortolkning: implicit dikotomi: forandring vs stilstand (obama er som amerikanerne vs englændernes koloniherredømme), metafor ”blazing a trail through the darkest night” (pioneer), stilistiske verbale virkemidler: anafor/repotia/palilogia ”det brede vi” understreges også visuelt: musikvideo som viral ”endorsement”/repetition

24 KOMMENTARER/TANKER. DAGENS TEKSTER [EVT
KOMMENTARER/TANKER? DAGENS TEKSTER [EVT. 10 MIN ØVELSE: hvordan forstår jeg nu retorik?]

25 NÆSTE GANG LÆS LITTERATUR TIL KURSUSGANG 3
(SE KURSUSPLAN – LOSH LÆGGES OP SENT FREDAG) GRUPPE 2 PRÆSENTERER LANHAM TEKST

26 GRUPPEPRÆSENTATION identificer og præsenter tekstens hovedargument & tese hvordan underbygges dette argument? er I enige eller uenige? argumenter hvorfor - og cf. ovenstående: find og præsenter et website, der illustrerer tekstens pointe(r) eller modbeviser dem (ikke et fra teksten!) ca min


Download ppt "PROGRAM Lidt praktisk morgenøvelse Gruppe 1 fremlægger Pause"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google