Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Velkommen til Your Choice – netværk for unge YCN ApS – netværk for unge.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Velkommen til Your Choice – netværk for unge YCN ApS – netværk for unge."— Præsentationens transcript:

1 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Velkommen til Your Choice – netværk for unge YCN ApS – netværk for unge

2 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Netværkstanken Your Choice tilbyder forskellige aktører muligheden for at være med i nyskabelse omkring arbejde med unge mennesker, uanset social/etnisk baggrund og til gavn for både de unge og samfundet.

3 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Aktører HELHEDSTANKEN Skoler (Folke-/erhvervs- skoler) Integrations- og Velfærdsministeriet KriminalforsorgenPlatangårdenFagforeningerErhvervslivetSportsforeningerPolitiLolland Kommune Nakskov Handel og Erhverv

4 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Målgruppe Etniske og danske unge (frafaldstruede/ bistandsklienter) i alderen 18-25 år.

5 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Helhedstanken For at skabe en helhed kræves, at: •alle aktører trækker i samme retning •individet tages i centrum •de vejledere, som arbejder med den enkelte unge, hjælper med at sammen- sætte de rigtige aktører, der skal til for at få den unge videre i livet

6 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Helhedsskolen Your Choice sætter fokus på en metode, en helhedsskole, der kan •sikre, at frafaldstruede unge føler sig hentet ind og ikke hægtet af •skabe et socialt rum, hvor unge i alderen 18-25 år kan kommunikere og undersøge deres egne tolkninger i forhold til det sociale fællesskabs værdigrundlag •skabe tillid og selvforståelse gennem vejleder-/ aktørnetværk og rollemodeller

7 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Helhedsskolens redskaber •Der skabes synergi mellem den enkeltes fortid og integrationen i nutidens samfund og (ud)dannel- sessystem •Der samarbejdes i nuet, og den enkeltes fortid er en del af den fælles positive styrke •Vejledning sker persontilpasset gennem tillid, nærvær, involvering og positiv dialog

8 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Helhedsskolen opnår •at hver enkelt bliver bevidst om sin egen situation i forhold til påbegyndelse/gennemførelse af uddan- nelse •at den enkelte får fjernet forskellige barrierer og får fastsat mål for sin personlige og faglige udvik- ling samt uddannelse •at eleven bliver i stand til at agere i en ungdoms- uddannelse eller kan udsluses til arbejdsmarkedet/ evt. vejledes til ansættelse under særlige vilkår

9 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Foredrags-/arr. lokaler (eks. børnefødselsdage) Computer- forening Erhvervs- rådgivning Hvilke muligheder har Huset? Virtuel on-line lektiecafé Dagligt 8-13.15: Fastholdelsesprojekt Traditionel lektiecafé Sports- foreninger Pige-/ kvindeklub Etniske foreninger Øvrige foreninger

10 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Husregler Alkohol Kriminalitet Stoffer Vold

11 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Aftaler/indtægtsgrundlag Igangværende: Rammeaftale Lolland Kommune

12 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Erfaringer fra pilotprojekt •Pilotprojekt ”Netværkshuset” startede den 01/02- 07 og afsluttedes d. 01/10-08. •Besøgt af 80 -100 unge, ca. 50 jævnlige brugere. 80 % er unge med anden etnisk baggrund. •8 unge flyttet fra aktivering til job eller uddannelse. •12 unge har fået ordinært arbejde. •Ingen unge med anden etnisk baggrund er blevet anklaget for lovovertrædelser fra den 01/02-07 til 01/10-08 i Nakskov.

13 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Netværkshus gav mindre kriminalitet Ved åbningen af Netværkshuset i april var der gang i den i huset, men fredeligt i byen. Af Peter Gade pg@folketidende.dk Det er ikke kun en kreds af unge, der beklager, at Netværkshuset på Rødbyvej nu lukker. Hos politiet er man også ærgerlige over, at initiativet nu stopper, for her har man glæde af, at de unge har et sted at være. Bjarne Pedersen påstod over for Folketidende i onsdags, at i den tid Netværkshuset har fungeret, er sigtelser mod unge af anden etnisk herkomst stort set forsvundet. Og det viser sig at være meget mere end en påstand. Det kan bekræftes i Nakskov Politi, hvor man er nået frem til samme konklusion. - Vi har haft meget mindre ballade rundt omkring i byen, end det tidligere har været tilfældet, siger vicepolitiinspektør J. Ingemann Hansen. Han roser initiativet for, at det er lykkedes at få skabt en stemning og en selvjustits blandt de unge, der har fået huset til at fungere. Foto: Kim Løwenstein, arkivfoto I det halve år Netværkshuset på Rødbyvej har eksisteret, har der været mindre kriminalitet blandt de unge i Nakskov.

14 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Samarbejde om integration

15 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Your Choice tilbyder •at indgå samarbejde om at flytte unge under 25 år fra bistandssystemet til uddannelse/jobs •at afhjælpe ”boomerang”-effekten (skole-bistand-skole) •at finde nye veje til integration •at fungere som ”buffer” (tovholder, lynafleder) og indgå i vidensdeling med Lolland Kommune

16 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Fordele ved samarbejde •målrettet (integrations-)indsats for de 18-25 årige baseret på empati og individuel vejledning •dialog, involvering, nærvær, fysiske rammer og aktivi- teter på de unges præmisser •synergieffekten af et samarbejde kan udnyttes i profile- ring/branding af Lolland Kommune •præventiv indsats =>mindre kriminalitet, mindre uro

17 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Vision og behov •Your Choice kører konceptet i 1 år som pilotprojekt i Nakskov hhv. Lolland Kommune •Your Choice tilbyder konceptet til andre byer/kommuner i Danmark •Your Choice har akut behov for større lokaler i Nakskov •Your Choice skaber Lolland eSport i samarbejde med Copenhagen eSport

18 Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Kontakt: YCN ApS Tlf.: 2513 5522 ycn@live.dk www.ycn.dk


Download ppt "Your Choice – netværk for unge Februar 2009/YCN Velkommen til Your Choice – netværk for unge YCN ApS – netværk for unge."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google