Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DLF Lærertræf april 2013 Læsning på skærmen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DLF Lærertræf april 2013 Læsning på skærmen"— Præsentationens transcript:

1 DLF Lærertræf 2013 10. april 2013 Læsning på skærmen
Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på

2 It-læsekompetencer i fagene
Ringkøbing-Skjern Kommune

3 Indhold Surfesøgning og læsning af multimodale tekster
Fuldtekstsøgning Kritisk læsning

4 Det går rigtig godt PISA Elektronisk Læsning
Danmark er det land i verden hvor it anvendes mest i undervisningen i fagene

5 Men, men, men Det går rigtig skidt
Danske elever er under middel til elektronisk læsning At finde oplysninger på websider Vurdere og anvende oplysninger Bruge programmer

6 Surferens udfordringer
Eks. Jeg kan huske jeg har læst om Ole Tøpholms dialekt på dr.dk/skole Men hvor? Jeg kigger på dr.dk/skole

7 dr.dk/skole

8

9

10

11

12

13 Navigation Hvad sker der Hvor Hvordan Er der Hele tiden:
hvis jeg klikker hér? Hvor er jeg nu henne? Hvordan kommer jeg tilbage? Er der områder jeg ikke har fundet, men som jeg kunne have glæde af? Hele tiden: Mon dette site indeholder noget jeg kan bruge?

14 Navigation – i undervisningen
Hvem finder først…? Hvordan gjorde vi? Hvad gjorde vi galt? Hvordan er denne hjemmeside bygget op?

15 At læse – og at lade være! Surfesøgning fordrer at man kan:
Vurdere hvad der er bag et link Fravælge tekster – så hurtigt som muligt! Danne sig et hurtigt overblik over en side Hvor er den information jeg forventede at finde? Var det alligevel ikke her? Vurdere informationen Er det nok? Er det for meget? Er det for overfladisk? For svært? Tage stilling til: Hvordan kommer jeg videre?

16 At læse (indtil videre…)
Læs med formål Hvad er mit formål? Teksterne på nettet er sjældent rettet imod mit læseformål – så jeg skal kun læse det jeg skal bruge – og så videre Læs foreløbigt Løbende vurdere sværhedsgrad, præcision, kvalitet/pålidelighed af oplysninger (var det alligevel ikke her?)

17 Multimodal læsning At kunne kende og kommunikere gennem typiske træk
Placering på fladen Menuplaceringer Øverst-vertikalt: Overmenu/områder Venstre: Overmenu og/eller undermenuer Højre: Aktuelle punkter Funktionselementer Øverst til højre: Login, søg, kontakt osv Nederst: Jura, adresse, baggrund osv. Hovedområde Det vigtigste i midten Mindre centrale ting nedenfor Relaterede elementer over-, under- og samordnes I nærheden af hinanden Inde i hinanden Gennem størrelsesforhold Farver, skrifttyper, former Markerer typer, betydningsfuldhed, stil mm.

18 Eksempler

19 Struktur

20 Sitemap Mål: At kunne forestille sig sitets struktur
For at kunne tage stilling til om det giver mening at surfe videre Et sitemap er producentens konception af sitets emne Derfor er det både en læseopgave og en faglig opgave Metode: Tegne sitemaps af andres hjemmesider Tegne sitemaps af egne hjemmesider – og bygge dem.

21 Eksempel fra projektet It-læsekompetencer I fagene
Elever i 1./2. klasse arbejder med dyr på bondegården. Går på Danskedyr.dk Kigger på siden sammen, taler om de forskellige områder Læreren klikker i samarbejde med eleverne frem til et dyr.

22 Eksempel fortsat Taler om:
Hjælper overskriften os til om vi er på rette vej? Kan billederne hjælpe os? Kan vi læse teksten? Kan man læse med ørerne (oplæsning)? Kan vi forstå teksten? Er der hjælpetekster (billeder, faktabokse, ordforklaringer), som støtter forståelsen? Får vi svar på vores spørgsmål?

23 Eksempel, fortsat Nu skal eleverne vælge et dyr de vil vide mere om og skrive om i klassens bog om bondegårdens dyr Eleverne arbejder i grupper 2 og 2. Eleverne udfylder et skema med spørgsmål, som læreren har udarbejdet Eleverne skriver om deres dyr i bogen/på webloggen/i wikien

24 Til hverdag Når der er et spørgsmål eller noget viden som eleverne efterspørger, går læreren på nettet og finder frem til svaret med hjælp fra eleverne. Bruger fagudtryk Menulinje og menupunkt, hovedmenu, undermenu Hjemmesidestruktur Indholdsområde Overskrift, brødtekst Design (billeder, farver, layout) Funktionselementer (søgefunktion, sitemap) osv.

25 Faglig læsning – en ny opgave
Læsning i alle fag – faglig læsning Udvikling af læsestrategier Vurdering af en teksts egnethed Forberedelse til læsning Støtte under læsning Faglig læsning – en ny opgave For børn!

26 Fuldtekstsøgning – er også læsning

27 Hvor meget af indlandsisen på Grønland er smeltet?
Lad os gå på og finde ud af Hvor meget af indlandsisen er smeltet? Er der særligt mange isbjerge der ryger af Grønland? Er det et alvorligt problem?

28 Google: Fuldtekstsøgning
I princippet en kopi af hele internettet Finder de sider søgeordene optræder på Læsning af potentiel tekst Søg med nøgleord, ikke emneord

29 Nøgleord Emneord Er karakteristiske ord i teksten
Særegne og betydningsfulde for netop denne tekst Fx: brændehugger, brødkrummer, heks, pandekagehus, Hans, Grethe.. Kategoriserer teksten Sætter i register Inddeler efter emne/genre/slags Fx: De gule sider: vvs, læger, speciallæger – madvarer, rejsemål, eventyr, navne

30 Søgeoperatorer i Google
-ord Finder sider hvor ordet ikke optræder. stave-ord Finder sider med stave ord, stave-ord og staveord. ”flere ord” Find kun sider hvor ordene står netop i den rækkefølge ”bliver * år” * repræsenterer hvilket som helst ord, så Google finder: bliver i år, bliver et godt år, bliver 50 år 1450…1470 Finder sider hvor et tal i intervallet til 1470 findes site:url Finder alle sider på hjemmesiden med adressen url +/AND … behøves ikke i Google, for det er underforstået

31 Fragment- læsning

32 Googles Gyldne Trekant
32

33 En fragmentlæser… 33

34 Intertekstuel genreviden
For eksempel kan læseren spørge: Ser dette ud til at være: En forside som omtaler søgeordene, men ikke behandler dem yderligere? En side der beskæftiger sig med at andet aspekt af emnet end søgt efter? En nyhedsgruppe eller en nyhedsartikel som måske er forældet, eller kun inkluderer spørgsmålet og ikke svaret? En kommerciel side, fx en boghandler som sælger bøger med søgeordene i titlen? En side som refererer til en anden side som inkluderer søgeordene En personlig hjemmeside som fx er under udarbejdelse 34 34

35 Tekstuel viden om sværhedsgrad og stil
Fx kan læseren spørge: Ser dette ud til at være: For informelt sprog til at emnet behandles seriøst, eller for formelt til at det er til at forstå, For kort til at komme tilstrækkeligt i dybden med emnet, eller for fortællende til at være præcist For personligt til at være relevant osv. 35 35

36 At vælge fra og måske til
Fragmentoverblikslæsning for at vælge fra for at finde nye søgeord Fragmentlæsning for at vælge til ved at vurdere en potentiel tekst

37 Var det det jeg søgte? Overblikslæsning Fokuslæsning
Skimning Nærlæsning Læsning af layout, design, struktur, professionalisme Kritisk læsning

38 Overblikslæsning

39 Overblikslæsning

40 Overblikslæsning

41 Overblikslæsning

42 Overblikslæsning

43 Overblikslæsning

44 Overblikslæsning

45 Multimodal læsning Vurderingsprocessen
En overblikslæsningsfase hvor eleverne danner sig et hurtigt overblik over siden og evt. af links på siden og eventuelt forkaster den alene på det grundlag. En nærmere undersøgelse hvor eleverne hele tiden må balancere mellem at være grundige og ikke bruge uforholdsmæssig lang tid på opgaven og hvor de kan anvende følgende kriterier: Omfang, æstetisk fremtrædelse, tekstens fokus, overskuelighed, og tilgængelighed.

46 Referencer Hvor kommer din viden fra? Beskriv søgeveje
Forklar hvorfor du valgte en given side Forklar hvorfor du ikke valgte en given side

47 Læseaspekter, fuldtekstsøgning
Læse en potentiel tekst Fragmentoverblikslæsning Fragmentlæsning Overblikslæsning Fokuslæsning Kritisk læsning

48 Kritisk læsning

49 Hvad skal vi tro?

50 Integrerede reklamer

51 Svindelforsøg

52 Gamification

53 Forudsætninger, interesser og mål
Hvilke forudsætninger har hjemmeside- producenterne? Hvilke interesser? Hvilke (konkrete) mål? - eksplicit og implicit.

54 Kommunikationskritisk kompetence er en indstilling til verden
Mistænksomhed Selvstændighed Demokratisk sindelag

55 Kommunikationskritisk kompetence
Er at analysere indhold (metafor, modalitet, deixis), udtryksmodalitet, platform og institution at kunne analysere argumenter at kunne spørge til kommunikationssituationens objekter og deltagere at kunne undersøge hvilke modsætninger der er på spil i en kommunikationssituation at spørge til initiators, producents, afsenders og distributørs interesser, mål og forudsætninger, samt at kunne sætte sig i den andens sted (empatisk kompetence) og at kunne vurdere konsekvenserne af en kommunikationssituation for deltagerne og andre (etisk kompetence).

56 Tak for nu www.jeppe.bundsgaard.net jebu@dpu.dk
Spørgsmål og kommentarer?


Download ppt "DLF Lærertræf april 2013 Læsning på skærmen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google