Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Master of public Health Af: Maria P., Katrine K. og Liza W.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Master of public Health Af: Maria P., Katrine K. og Liza W."— Præsentationens transcript:

1 Master of public Health Af: Maria P., Katrine K. og Liza W.
CEA af fysisk aktivitet som led i den adjuverende behandling hos kræftpatienter Sundhedsøkonomi Master of public Health Forår 2013 Af: Maria P., Katrine K. og Liza W.

2 Baggrund for intervention
Behandling med kemoterapi  fysisk og psykiske bivirkninger bl.a. øget fatigue (1,2). Ca % vil opleve en grad af fatigue før og under kemoterapi (3). Negativ indflydelse på livskvalitet og det øvrige helbred såsom følgerne af inaktivitet (3, 4). Liza

3 Baggrund for intervention
Fysisk aktivitet under kemoterapi: risiko for fatigue + øger livkvaliteten (4) muligheden for gennemførelse af det planlagte behandlingsforløb (5) muligheden for at vende tilbage til hverdagslivet samt arbejdslivet. (5) Liza

4 Undersøgelsesspørgsmål
Kan der opnås en positiv effekt på fatigue ved en 6 ugers intervention med fysisk aktivitet hos kræftpatienter i adjuverende behandling? I så fald, er det cost-effektive at intervenere med fysisk aktivitet hos kræftpatienterne i adjuverende kemobehandling? Liza

5 Cost-effectiveness analyse
Omkostninger i DKK Effekt i QALY ICER (Cost-Effectiveness Ratio, △C/△E ) Liza

6 Intervention 6 ugers superviseret fysisk aktivitet
Ca. 10 patienter pr. hold 1 sygeplejerske 0g 1 fysioterapeut 3x3 timer ugentlig  9 timer x 6 uger Katrine

7 Flowchart Katrine Cancerpatienter (n=1956)
Henvist til kemoterapi under studieperioden Vurderet egnet til inklusion i studiet (n=953) Afslået deltagelse (n=447) Ikke interesseret i motion (n=226) For lang rejsetid (n=85) For travlt (112) Andre årsager (n=24) Accepteret deltagelse (n=506) Ekskluderet (n=237) Katrine Kontrolgruppe (n=137) Interventionsgruppe (n=135) Follow up (n=107) Follow up (n=107)

8 Fatiguescore (efter 6 uger)
Model Beslutningstræ: Indlæggelser Pga. fatigue + intervention motion Fatiguescore (efter 6 uger) Ingen indlæggelse Patienter (kemoterapi) Indlæggelser Pga. fatigue Katrine - Intervention motion Fatiguescore (efter 6 uger) Ingen indlæggelser

9 Omkostninger Direkte omkostninger ved interventionen:
Lønninger er ud fra 3-4 års anciennitet inkl. pension. fysioterapeut løn (54 timer) * = 935,82 kr/pt. sygeplejerske løn (54 timer) * = 1020,00 kr/pt. 9 timer x 6 uger = 1955,82 kr/pt. øvrige omkostninger (ca. 33%) = 651,94 kr/pt. Udgifter i alt/pt = ca. 2600,00 kr/pt. * NB: løn udregnet som 54 timer x timeløn / 10 patienter. Katrine

10 Omkostninger Ændret fatigue-score  sparede indlæggelser
8,8% ud af 363 patienter (32 patienter) indlægges med fatigue under behandling Efter 6 ugers intervention  en stigning på ca. 5 point (fra point 5 point = 2,6 % færre indlæggelser. = 22,5 patienter dvs. reduceres indlæggelser forårsaget af fatigue med godt 2,6%  9,5 patienter ved intervention ud fra dette studie. DRG-takst for blodtransfusion (anæmi*) = ca ,00kr * Fatigue og anæmi kan ofte være tæt forbundet (5) Katrine

11 Omkostninger Udgiftsbesparelser:
Kontrolgr.: 8,8% indl. pga. fatigue = 32 indlæggelser Interventionsgr.: 6,2% indl. pga. fatigue = 22, 5 indlæggelser Indlæggelser. sparet = 9,5 indlæggelser DRG-takst for indlæggelser pga. anæmi = kr (blodtransfusion) Pris for 9 patienter = kr Pris for indl. pr. patient (49.806kr/363pers.) = 137,21 kr Maria

12 Samlet omkostninger Udgifter til intervention = 2600kr/pers.
Udgiftsbesparelser (indlæggelser) = 137,21kr/pers. Samlet omkostninger i alt: = 2464,03kr/pers Maria

13 Effekt i QALY Differens mellem epo vs. blodtransfusion*  differens mellem fysisk aktivitet vs. kontrolgr. = 0,0353 QALY * Borg, S. et al.: ”The cost-effectiveness of treatment with EPO compared to red blood cell transfusions for patients with chemotherapy induced anaemia”. Acta Oncologica, 2008. Maria

14 ICER (△C/△E) Omkostninger ved intervention pr. pers:
2600kr – 137,21kr = 2464,03kr Differens mellem epo vs. blodtransfusion  differens mellem fysisk aktivitet vs. kontrolgr. = 0,0353 QALY ICER: 2464,03kr/0, = 69801,70kr/QALY Øvre grænse: ca kr/QALY (I DK) Maria

15 Sensitivitetsanalyse
Senarie 1 (oprindeligt) Senarie 2 (QALY – 10%) Omkostning 2.464,03kr QALY 0,0353 0,03177 ICER 69.801,70kr/QALY 77.558,40kr Senarie 1 (oprindeligt) Senarie 2 (- indl. sparet) Omkostning 2.464,03kr 2601,24kr QALY 0,0353 ICER 69.801,70kr/QALY 73.689,51kr/QALY Maria

16 Konklusion Vores CEA viser, at interventionen er omkostningseffektiv – ligeså når man ændrer i modelforudsætningerne (sensivitetsanalysen) Man kan ikke udelukke en større omkostningsbesparelse/effekt af interventionen (QALY), hvis vi medtog samtlige bivirkninger under kemoterapi. Maria (eller evt Liza!)

17 Referencer (1) Courneya KS: Exercise in cancer survivors: an overview of research. Med Sci Sports Exerc 2003, 35: (2) Courneya KS, Friedenreich CM: Physical exercise and quality of life following cancer diagnosis: a literature review. Ann Behav Med 1999, 21: (3) Hartvig P, Aulin J, Hugerth M, Wallenberg S, Wagenius G: Fatigue in cancer patients treated with cytotoxic drugs. J Oncol Pharm Pract 2006, 12:   (4) Mutrie N, Campbell AM, Whyte F, McConnachie A, Emslie C, Lee L, Kearney N, Walker A, Ritchie D: Benefits of supervised group exercise programme for women being treated for early stage breast cancer: pragmatic randomised controlled trial. BMJ 2007, 334:517. (5) Simm: Anæmi og fatigue. I: Simm – sygeplejerske info om myelomatose , kap. 11, maj, 2008


Download ppt "Master of public Health Af: Maria P., Katrine K. og Liza W."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google