Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gudstjenestefornyelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gudstjenestefornyelse"— Præsentationens transcript:

1 Gudstjenestefornyelse
1. Salmer 2. Kirkemusik 3. Højmessen 4. Andre gudstjenester 5. Andre forhold

2 Gudstjenestefornyelse
Bruger I salmer udenfor salmebogen?                                                                                                         Bruger I de nye salmer i salmebogen?                                                                                                         Ja 67 60% Nej 45 40% Ved ikke 0% Aldrig 1 1% Sjældent 6 5% I nogen grad 45 40% Hyppigt 60 54% Ved ikke 0% SALMER

3 Gudstjenestefornyelse
Er der behov for en udgivelse/hjemmeside, hvor nye salmer og melodier er tilgængelige?                                                                                                         Bruger I andre instrumenter end orgel som akkompagnement til salmerne? Ja 45 40% Nej 40 36% Ved ikke 27 24% Ja 87 78% Nej 24 21% Ved ikke 1 1% SALMER

4 Gudstjenestefornyelse
Top 20 over nye salmers brug 725 Det dufter lysegrønt 787 Du som har tændt 70 Du kom til vor runde jord 369 Du som gi´r os liv og gør os glade 13 Måne og sol 331 Uberørt af byens travlhed 448 Fyldt af glæde 706 I blev skabt 260 Du satte dig selv 68 Se hvilket menneske 786 Nu går solen sin vej 29 Spænd over os 69 Du fødtes på jord 478 Vi kommer til din kirke 367 Vi rækker vore hænder frem 87 Det første lys 276 Dommer over levende og døde 370 Menneske din egen magt 476 Kornet som dør 249 Hvad er det at møde SALMER

5 Gudstjenestefornyelse
Hvis der er kirkekor – er det da?                                                                                                         Er der andre kor tilknyttet sognet/gudstjenesten?                                                                                                         Professionelt (betalt) 31 39% Amatører (frivillige) 46 58% Ved ikke 3 4% Voksenkor 36 33% Ungdomskor 16 15% Børnekor 37 34% Andre kor 19 18% KIRKEMUSIK

6 Gudstjenestefornyelse
Hvordan? Er der i forhold til det autoriserede højmesse-ritual, ændringer i jeres liturgi?                                                                                                         Velkomst med omtale af søndagens navn og tema Hilsnen før den aronitiske velsignelse udelades Dåbstale før dåben Præsten er vendt mod menigheden det meste af tiden læser epistelen fra Den nye Aftale Regibemærkninger Børnekirke-sang når børnene "synges ud til børnekirke” Enkelte gange vidnesbyrd under prædikenen Ja 34 39% Nej 52 59% Ved ikke 2 2% HØJMESSEN

7 Gudstjenestefornyelse
Hvor? Er frivillige inddraget i højmessen?                                                                                                         Styrker fællesskabet i menigheden Ved børnekirke under prædikenen Tjenestegrupper Læsere Kirkeværter  Børnekirke ledere Forbedere Lovsangskor Drama  Ja 30 34% Nej 58 66% Ved ikke 0% HØJMESSEN

8 Gudstjenestefornyelse
Har du/I ændret dåbsritualet i højmessen/gudstjenesten?                                                                                                         Har du/I en ændret/justeret nadverliturgi?                                                                                                         Ja 51 58% Nej 35 40% Ved ikke 2 2% Ja 29 33% Nej 56 64% Ved ikke 3 3% HØJMESSEN

9 Gudstjenestefornyelse
Benytter du dig af ”nye” prædikeformer? Hvilke?                                                                                                         Benytter du dig af prædikengrupper, læsegrupper, diskussionsgrupper i forhold til prædikenarbejdet?                                                                                                         Nej 58 61% Ja med kollegaer 25 26% Other 12 13% Nej 49 44% Dialogprædiken 13 12% Musikprædiken 4 4% Billedprædiken 28 25% Other 18 16% HØJMESSEN

10 Gudstjenestefornyelse
Bruger du andre kollekter end kollekterne i alterbogen?                                                                                                         Bedes ind- og udgangsbønnen af?                                                                                                         Kordegn/kirkesanger 83 83% Frivillig 11 11% Other 6 6% Ja 67 76% Nej 21 24% Ved ikke 0% HØJMESSEN

11 Gudstjenestefornyelse
Har I nogen form for indføring/introduktion til gudstjenesten?                                                                                                         Kommentarer: Liturgioversigt og intro ved alternative gudstjenester Trykt liturgioversigt i salmebogen Vi har drøftet dette i menighedsrådet og finder det unødvendigt, ja måske ligefrem "sløvende" for opmærksomheden Forklaringsgudstjeneste Velkomst og introduktion før bedeslagene Ja 42 48% Nej 44 50% Ved ikke 2 2% HØJMESSEN

12 Gudstjenestefornyelse
Har I ”børnekirke”/aktivitet under prædiken eller andre ”tiltag” for børn under gudstjenesten?                                                                                                         Hvordan? bøger og clip-board med stregtegning af dagens tekst og farvekridt dårlig idé, hvis man gerne vil vende børnene til at gå i kirke Rygsække til låns Børnene tages ud under salmen før prædikenen og kommer tilbage i begyndelsen af nadveren "børnenes fem minutter" inden 3. salme "Minikirke"  v. frivillige Børnekirke under prædiken - nærmest en nødvendighed Ja 39 44% Nej 48 55% Ved ikke 1 1% HØJMESSEN

13 Gudstjenestefornyelse
Markerer I kirkeårets liturgiske farver i kirkerummet?                                                                                                         Hvordan? alterbordets blomsterpyntning Skiltene med salmenumrene bærer de liturgiske farver Kirkesangerens skjorte Ungdomskorets trøjer Antependium På nummertavlen Ja 40 45% Nej 44 50% Ved ikke 4 5% HØJMESSEN

14 Gudstjenestefornyelse
Bruger du messeklæder?                                                                                                         Ønsker du at bruge messeklæder (hvis ikke du gør det i forvejen)?                                                                                                         Ja 43 49% Nej 45 51% Ja 12 21% Nej 36 63% Ved ikke 9 16% HØJMESSEN

15 Gudstjenestefornyelse
Har I andre gudstjenester end højmessen?                                                                                                         Har I dåbsgudstjenester?                                                                                                         Ja 80 93% Nej 6 7% Ved ikke 0% Ja 34 39% Nej 53 61% Ved ikke 0% ANDRE GUDSTJENESTER

16 Gudstjenestefornyelse
Har I hverdagsgudstjenester?                                                                                                         Hvilke? Børnegudstjenester, kyndelmisse, skumringsgudstjenester, pizzagudstjeneste, lovsangsgudstjenester, ældregudstjenester, byfesten, juleafslutninger, høstgudstjeneste, nytårsgudstjeneste, jagtgudstjeneste, gudstjenester for dagplejere, børnehaver og skolebørn, minikonfirmandindvielse, pensionistgudstjenester, lillejuleaftensgudstjenester, Gud og Pizza, reformationsgudsteneste, hverdagsaftensgudstjeneste med musik, stilhed, stationer, forbøn. Ja 51 59% Nej 35 40% Ved ikke 1 1% ANDRE GUDSTJENESTER

17 Gudstjenestefornyelse
Vil du søge information og inspiration, hvis der oprettes en web-baseret vidensbank ”gudstjenesteliv” under                                                                                                         Hvorfor? At få inspiration. Jeg er altid på jagt efter andre muligheder Inspiration til lægfolkets medvirken i gudstjenestelivet Forslag til alternativ forkyndelse Idé-base inspiration til liturgi nye salmer videns- og erfaringsdeling ideer til familie-, ungdoms- gudstjenester billedmateriale til billedprædikener debat vedr. gudstjenestefornyelse Ja 54 61% Nej 11 13% Ved ikke 23 26% ANDRE FORHOLD


Download ppt "Gudstjenestefornyelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google