Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovative samfundsløsninger / Strategisk partnerskab omkring:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovative samfundsløsninger / Strategisk partnerskab omkring:"— Præsentationens transcript:

1 Innovative samfundsløsninger / Strategisk partnerskab omkring:
Vand i urbane område – partnerskab for klimatilpasning og innovation Vand i Byer bevilget af RTI i perioden

2 Formål Målet er at udvikle, dokumentere og præsentere teknologier og planlægningsværktøjer til klimatilpasning af danske byer Udvikle eksportpotentiale i forhold til urbane områder i Europa, USA, Asien og Australien samt til udvikling af nye, klimarobuste byer i lande i økonomisk og institutionel transition, herunder Kina og Mellemøsten til klimarobuste byer med lav CO 2 - udledning og fortsat velf æ rd Transformationen af danske byer fra klimasensitive enheder med stor CO med fokus p å byens vand

3 Hvad skal der til for at byer er klimarobuste og giver god velfærd?

4 Det er hårdt arbejde at løse udfordringen med byer og klima
Det er hårdt arbejde at løse udfordringen med byer og klima Byer er både problemet og løsningen for klimaændringer Løsninger for byer SKAL findes Der er tænkt meget - handlet (for) lidt Der er behov for: Tænk stort Tænk praktisk Samarbejde på tværs Nye produkter og markeder Branding af branchen

5 Hvor vil vi gerne være? Om 2 år:
Der afholdes årlig partnerskabsdag med alle partnere og 8-10 møder med specifikke emner Mere end 50% af deltagende partnere er med i et innovationsprojekt Der er iværksat projekter, der går i dybden med hvert sit problem Der er udviklet 2-3 nye løsninger og disse er i gang med at blive testet Om 5 år: Der er udviklet 1-3 fyrtårne der anvendes i forbindelse med eksport Resultaterne fra Vand i Byer anvendes som standard ved både planlægning, teknologivalg og drift

6 Hovedaktiviteter Løsningerne vil blive udviklet ved at arbejde med følgende hovedaktiviteter: Udvikling af decentrale metoder til håndtering af øget regnafstrømning (LAR) Scenarie-fremskrivning af byer som beslutningsstøtte for investeringer Håndtering af klimausikkerheder og risici Udvikling af nye klimarobuste, attraktive og bæredygtige byområder Ny værdiskabelse omkring vand i byer, via effektivitet i produktmodning og markedsføring Forøgelse af samfundets kapacitet til innovativ og effektiv klimatilpasning

7 Hovedaktiviteter

8 Fokus på triple-helix projekter
Under hver hovedaktivitet skal der dannes en række innovationsprojekter: Der skal være minimum 3 parter i et triple-helix projekt Den ene part skal være en slutbruger fx en kommune eller forsyningsvirksomhed Den anden part skal være en forskningsinstitution (Universitet, Sektorforskningsinstitut eller GTS-institut) Den tredje part kan enten være rådgiver, entreprenør eller producent/leverandør Der kan sagtens være mere end 3 parter i et triple-helix projekt

9 Partnere, forskningsinstitutioner
DTU, Institut for vand- og miljøteknologi v/Karsten Arnbjerg-Nielsen KU Life DHI Teknologisk Institut AAU GEUS DMU

10 Partnere, producenter og entreprenører
IBM Wavin KWH-pipe AcoNordic Byggros Nyrup Plast VegTech Nykilde NCC-Construction Per Aarsleff Thermo Logica

11 Partnere, forsyningsselskaber
Udviklingsselskabet Københavns Energi Århus Vand og Spildevand Odense Vandselskab Greve Forsyning Nordvand Helsingør Forsyning Hvidovre Forsyning Middelfart Spildevand Bornholm Forsyning Faxe Forsyning Silkeborg Forsyning Sorø Forsyning

12 Partnere, rådgivere og arkitekter
Grontmij | Carl-Bro COWI Alectia Niras Orbicon Moe & Brødsgaard Rambøll HedeDanmark SLA-arkitekter Thing & Wainø Geldof c.s. Henning Larsen Architects Bonnerup Consult ApS

13 Partnere, offentlige institutioner
By- og Landskabsstyrelsen Københavns Kommune Århus Kommune Odense Kommune Gladsaxe Kommune Albertslund kommune Allerød Kommune Helsingør Kommune Egedal Kommune Sorø Kommune Brøndby Kommune Bornholms Regionskommune Guldborgsund Kommune Region Hovedstaden Region Midtjylland Vejdirektoratet Øresund Environment Academy Innovation Center Denmark Væksthus Midtjylland

14 Partnere, interessentinstitutioner
DANVA, Dansk Vand og Spildevandsforening IDA, herunder IDA Miljø og Spildevandskomiteen Kommunernes Landsforening Danish Water Forum, herunder Forskningsplatformen Vand Kommunalteknisk Chefforening Dansk Byplanlaboratorium Dansk Miljøteknologi Danske anlægsentreprenører Copenhagen Cleantech Cluster Danish Water Services

15 Hvad kan man med Lokal Afledning af Regnvand, LAR?
Vi kender kloakkerne ud og ind Hvad kan landskabet?

16 Lokal håndtering af regnvand LAR
Forsinkelse Genanvendelse Nedsivning Fordampning Transport

17 Hvordan bliver LAR en succes?
Vi skal kende de forskellige typer af anlæg bedre – mere dokumentation Regnvandshåndtering skal meget tidligt med i de kommunale planer Bedre samarbejde internt i de kommunale forvaltninger omkring håndtering af regnvand (byplanlæggere, afløbs- og vejmyndigheder mv.) Bedre samarbejde mellem de kommunale forvaltninger, forsyningsselskaber, borgere, rådgivere, entreprenører Øget viden og information af mulighederne og risici Økonomiske incitamenter?

18 Hvad sker der nu? Hvad er sket og hvad er de næste skridt:
Der er afholdt stiftende partnerskabsmøde i april 2010 og kontrakt med RTI er underskrevet Første styregruppemøde blev afholdt juni 2010, hvor regler for indtræden og udtræden i partnerskabet blev fastlagt Der er afholdt 3 workshops for de første af hovedaktiviteterne i foråret 2010 Næste workshop afholdes den 3. november 2010 på TI i Taastrup De første innovationsprojekter forventes igangsat ultimo november 2010 Hvis man ønsker at deltage skal man kontakte partnerskabets ledelse, se også


Download ppt "Innovative samfundsløsninger / Strategisk partnerskab omkring:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google