Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Monitoring haemostasis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Monitoring haemostasis"— Præsentationens transcript:

1 Monitoring haemostasis
Jørn Dalsgaard Nielsen Thrombosis Centre Gentofte Hospital

2 Prevention of massive transfusion
Preoperative evaluation of haemostasis Screening for haemorrhagic diathesis Activated partial thromboplastin time (APTT) Prothrombin time (PT [or INR]) Platelet count Bleeding time D-dimer (Specific factors suggested by medical history) Familial predisposition Anamnestic marked bleeding Use of antithrombotic drugs Signs of haemorrhagic diathesis YES All NO  surgery

3 Replacement of haemostatic components
Aim Treatment PT-ratio (or INR) < 1.5 Vitamin K (max effect 36 h) FFP Prothrombin complex Recombinant FVIIa APTT < 1.5 x UNL FFP Factor concentrates Fibrinogen > 1.0 g/L FFP (> 3 µM) Cryoprecipitate Fibrinogen concentrate Platelet count > 50 x 109/L Pooled platelets

4 Special cases Aim Treatment Hyperfibrinolysis
D-dimer >100*UNL Consider antifibrinolytics Anti-Xa treatment Consider protamin sulphate Anti-XA >0.8 U/ml (effect only on UFH & LMWH) Consider FVIIa

5 Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

6 Under og efter operation
Før operation Under og efter operation Normal person Patient med blødersygdom Behandling med hæmostatika Uændret behandling Patient i AK-behandling Pausering af AK- behandling Risiko for (progression af) trombose Risiko for blødning

7 Antitrombotiske midler

8 Hyppighed af hjerneblødning hos patienter i AK-behandling
Blodprøver fra 121 patienter med hjerneblødning under AK-behandling blev sammenlignet med blodprøver fra AK-patienter uden blødning Prothrombin Time Ratio ligner INR, MEN er slet ikke det samme! Hylek et al. Ann Intern Med 1994;120:

9 Hyppighed af blødning ved forskellige INR-værdier

10 Leiden study on perioperative bleeding and thromboembolism
Patients receiving OAC relating to mechanical heart valve prostheses, atrial fibrillation or myocardial infarction and underwent surgery at the Leiden University Medical Centre between 1994 and 1998 were included in the study. Seventy-two complications occurred in 603 interventions: Overall frequency of 11,9% [95% CI: 9,3–14,9] Haemorrhage: 9,5% (n = 57) Thromboembolism: 2,5% (n = 15) Torn & Rosendaal. Br J Haematol 2003;123:676–82

11 Leiden study on perioperative bleeding and thromboembolism
Torn & Rosendaal. Br J Haematol 2003;123:676–82

12 Leiden study on perioperative bleeding and thromboembolism
Torn & Rosendaal. Br J Haematol 2003;123:676–82

13 Leiden study on perioperative bleeding and thromboembolism
On the day of surgery, the INR levels varied between 1,2 and 4,9 INR (mean 2,2 INR). Torn & Rosendaal. Br J Haematol 2003;123:676–82

14 Blødningsrisiko ved invasive procedurer under behandling med kumariner

15 Blødningsrisiko ved GI endoskopi

16 USA og Europa USA: Europa: Lang pause med orale antikoagulantia
Hyppig brug af ”heparin bridging” Europa: Kortere pause med orale antikoagulantia Sjælden brug af ”heparin bridging”

17 Blødningsrisiko efter ophør med AK-behandling
Præop. pause Marevan 1,25 mg dgl. Blødnings-risiko Marevan 5 mg dgl. Præop. pause Niveau for acceptabel risiko Blødnings-risiko Præop. pause Marcoumar 3 mg dgl. Blødnings-risiko Præop. pause LMH Blødnings-risiko Præop. pause Marevan 5 mg dgl. Præop. pause LMH Heparinbridging

18 Blødningsrisiko efter ophør med AK-behandling
Heparin bridging kan være en fornuftig løsning……. Blødnings-risiko Præop. pause Marevan 1,25 mg dgl. LMH Præop. pause Blødnings-risiko Præop. pause Marcoumar 3 mg dgl. LMH Præop. pause hos patienter, der får Marcoumar eller lav dosis Marevan, men forekommer overflødig ved almindelige og høje Marevandoser, hvor 2-3 dages pause er tilstrækkeligt.

19 Hastigheden af fald i INR afhænger af Marevandosis
2,5 mg 5 mg 10 mg

20 Hvis 3 dages pause er nok…
INR 2,5 Terapeutisk dosis af LMWH 2,0 1,5 1,0 1 2 3 Dage er der kun plads til 1 dosis LMWH !

21 Hvor vigtig er 1 dosis LMWH, når man tænker på at patienter i AK-behandling ligger under terapeutisk niveau i gennemsnit-lig 20 % af tiden ??

22 Principper for heparinoverlapning (”heparin bridging”) 
Ved heparinoverlapning forstås behandling med klinisk afpassede doser af (lavmolekylært) heparin til patienter, der har høj tromboserisiko under pause med AK-behandling Heparinoverlapning indledes med terapeutisk dosis af LMH et døgn efter ophør med patientens sædvanlige antitrombotiske behandling. Hos patienter med venøs tromboembolisk sygdom gives terapeutisk dosis af LMH som 1 daglig subkutan injektion (dalteparin 200 IE/kg x 1 dgl., enoxaparin 1,5 mg/kg x 1 dgl., tinzaparin 175 IE/kg x 1 dgl.). Hos patienter med hjerteklapsygdom eller arteriel tromboemboli gives LMH som 2 daglige injektioner (dalteparin 100 IE/kg x 2 dgl., enoxaparin 1 mg/kg x 2 dgl.) Sidste terapeutiske dosis af LMH gives 24 timer inden indgrebet.

23 Principper for heparinoverlapning (”heparin bridging”) 
Hos patienter, som får Marcoumar eller lav dosis Marevan (≤1,25 mg dgl.), og hvor der derfor kræves lang præoperativ pause med AK-behandlingen, kan den præoperative pause forkortes ved at give 5 (-10) mg fytomenadion oralt 36 timer præoperativt. Heparinoverlapning indledes da med terapeutisk dosis 24 timer præoperativt.

24 Principper for heparinoverlapning (”heparin bridging”) 
I operationsdøgnet gives høj profylaksedosis af LMH 6-12 timer efter indgrebet, hvis der ikke er væsentlig blødning (dalteparin IE, enoxaparin 40 mg, tinzaparin IE). Tolv timer senere gives igen høj profylaksedosis, som kan gentages efter yderligere 12 timer forudsat, at der ikke er væsentlig blødning. 2-3 dage efter operationen øges dosis af LMH til terapeutisk dosering, som gives, indtil patientens sædvanlige antitrombotiske behandling er aktiv. Vær opmærksom på, at LMH bør gives i reduceret dosis til patienter med nyreinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min.), og patienter med legemsvægt <50 kg bør i stedet for høj profylaksedosis have lav profylaksedosis (dalteparin IE, enoxaparin 20 mg, tinzaparin IE).

25

26 Risiko for spinalt hæmatom ved neuraksial blokade
Incidensen skønnes at være 1: ved epidural blokade og 1: ved spinal anæstesi Hvis der ses blødning i forbindelse med anlæggelse af NAB, er risikoen for spinalt hæmatom ca 10 gange højere Hvis der ses blødning i forbindelse med anlæggelse af NAB og der gives lavmolekylært heparin, er risikoen for spinalt hæmatom ca 100 gange højere Hvis der ses blødning i forbindelse med anlæggelse af NAB, bør lavmolekylært heparin tidligst gives 24 timer senere Horlocker et al. Reg Anesth Pain Med 2003;28:

27 Risiko for spinalt hæmatom ved neuraksial blokade
Da incidensen af spinalt hæmatom er meget lav, er det ikke muligt at foretage kontrollerede undersøgelser af risikoen ved brug af forskellige antitrombotiske midler. Risikoen ved brug af antitrombotiske midler er derfor baseret på kasuistiske meddelelser og de anbefalede retningslinier varierer derfor betydeligt og kan karakteriseres som SPT*-guidelines. Incidensen skønnes at være 1: ved epidural blokade og 1: ved spinal anæstesi *SPT: Slag på tasken

28 Risiko for spinalt hæmatom ved neuraksial blokade
I maj 1993 blev Klexane® 30 mg x 2 dgl. godkendt til ort.kir. tromboseprofylakse i USA I løbet af de følgende 5 år blev der anmeldt 60 tilfælde af spinalt hæmatom i forbindelse med neuraksial blokade og brug af Klexane® Dette førte til advarsler om brug af LMH I forbindelse med neuraksial blokade I Europa, hvor man anvendte Klexane® 40 mg x 1 dgl., blev der kun rapporteret få tilfælde af spinalt hæmatom. Rowlingson et al. Anesth Analg 2005;100:1482-8

29

30

31 Continuous peripheral nerve block (CPNB) and LMWH
Prophylactic enoxaparin: Wait 10–12 h to place/pull catheter or administer single injection block. Therapeutic enoxaparin: Do not place CPNB catheters until 24 h after last enoxaparin dose. Do not place lumbar plexus catheters if therapeutic enoxaparin will continue. Single injection peripheral nerve blocks are administered at the discretion of the staff anaesthesiologist 12–24 h after the last enoxaparin dose. CPNB catheter is in place, enoxaparin increased from prophylactic to therapeutic dose: Lumbar plexus catheter: recommend removal of the catheter 24 h after last enoxaparin dose. Other catheters [including thoracic paravertebral CPNB (The thoracic paravertebral spaces are relatively avascular.)]: recommend continuation of CPNB therapy. Consider adding neurological checks (motor function) to daily anaesthesia note for patients with catheter(s) on therapeutic enoxaparin. Buckenmaier et al. Br J Anaesth 2006;97:874-7

32 Continuous peripheral nerve block (CPNB) and LMWH
Catheter removal guidelines: Prophylactic enoxaparin: remove the catheter 10–12 h after the last enoxaparin dose. Therapeutic enoxaparin: remove the catheter >24 h after the last enoxaparin dose. Hold the next enoxaparin dose until >2 h after pulling a CPNB catheter. Buckenmaier et al. Br J Anaesth 2006;97:874-7

33 Continuous peripheral nerve block (CPNB) and LMWH
Bickler et al. Anesth Analg 2006;103:1036-7

34 Continuous peripheral nerve block (CPNB) and LMWH
”In our experience of more than 10,000 continuous femoral, sciatic, and lumbar plexus blocks over the past 4 yr in patients receiving prophylactic warfarin, LMWH, and fondaparinux, not a single patient has experienced a bleeding complication upon catheter removal despite the fact that we do not schedule catheter removal with respect to anticoagulant administration.” B Ben-Davd. Anesth Analg 2007;104:990-1

35 Blødning ved transbronkial lungebiopsi
Antal Procent Kontrolgruppe 20/ % Clopidogrel 16/ % Clopidogrel+ASA 12/ % Ernst et al. Chest 2006;129:734-7

36


Download ppt "Monitoring haemostasis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google