Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- ”Infrastructure for peace” i NGO’er, UN og UNDP

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- ”Infrastructure for peace” i NGO’er, UN og UNDP"— Præsentationens transcript:

1 - ”Infrastructure for peace” i NGO’er, UN og UNDP
”Fra tanke til virkelighed - tanken om fredsministerier vokser globalt”. - ”Infrastructure for peace” i NGO’er, UN og UNDP - Hvad kan vi gøre i Danmark for at hjælpe - Fra tanke til virkelighed

2 Global Alliance for Ministries & Infrastructures for Peace
GAMIP Global Alliance for Ministries & Infrastructures for Peace

3 Confucius “To put the world in order……we must first put….

4 Confucius “To put the world in order, we must first put the nation in order – to put the nation in order, we must put the family in order – to put the family in order, we must cultivate our personal life - and to cultivate our personal life, we must first set our hearts right.”

5 - Infrastructure for peace i NGO’er, UN og UNDP
”Fra tanke til virkelighed - tanken om fredsministerier vokser globalt”. - Infrastructure for peace i NGO’er, UN og UNDP - Hvad kan vi gøre i Danmark for at hjælpe - Fra tanke til virkelighed

6 En verdensomspændende
Gruppe

7 Around the world United Kingdom USA Indien Canada Costa Rica
Australien New Zealand

8

9 I4P An even shorter description is: Institutional capabilities for peacebuilding, prevention and post-war recovery.

10

11

12 UN

13 Menneskerettighederne
Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights from 1948 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

14 UN Resolution General Assembly
PROPOSED DRAFT RESOLUTION (rev. 10/02/13) BUILDING “INFRASTRUCTURES FOR PEACE” WITHIN GOVERNMENTS TO STRENGTHEN THE CULTURE OF PEACE The General Assembly, Guided by all the United Nations (UN) documents written on the Culture of Peace since June, 1945, in particular the Charter of the United Nations, dedicated to saving succeeding generations from the scourge of war, its call for nations to live together in peace as good neighbours, and taking to heart its emphasis on the vital role “We the Peoples of the United Nations” are to play in “realizing a peaceful, just and compassionate neighbourhood,” Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights that the foundation of freedom, justice and peace is recognition of the inherent rights of all members of the human family, and that all human beings should act towards one another peacefully,

15 To særlige vigtige afsnit i resolutionen…
1. Urges the Secretary-General to actively encourage all UN Member States to build the Culture of Peace architecture nationally -- and in collaboration with the community of nations -- by creating structures across national governments to direct policies and programmes in peace-building; and that these structures be in the form of ministries or departments of peace … as well as peace academies, institutes, councils, commissions, committees, and centers … to support fulfillment of the vision in the UN Declaration and Programme of Action for a Culture of Peace (1999); 2. Invites the Secretary-General to create a link within the UN system to facilitate coordination with the national Ministries or Departments of Peace, in collaborative efforts to promote the Culture of Peace. {Such link would evaluate how all adopted UN actions contribute to the Culture of Peace by having Culture of Peace “Impact Assessments.};

16 - Infrastructure for peace i NGO’er, UN og UNDP
”Fra tanke til virkelighed - tanken om fredsministerier vokser globalt”. - Infrastructure for peace i NGO’er, UN og UNDP - Hvad kan vi gøre i Danmark for at hjælpe - Fra tanke til virkelighed

17 Fredsministerium.DK At inspirere til etablering af et fredsministerium på Christiansborg. Samarbejder med skandinaviske og internationale grupper, for at oprette fredsministerier eller fredsdepartementer i alle lande. Oprette en reel køreplan og udarbejde oplæg til lovforslag til oprettelse af et fredsministerie At arbejde for øgede bevillinger til fredsarbejde og fredsforskning. At iværksætte initiativer der udbreder kendskabet til Fredsministerium.dk, Peace Alliance DK, GAMIP og andre organisationer der arbejder med samme mål

18 NGO – Struktur Bestyrelse Marketing Partnerskaber PR International
Flyers Brochure Hjemmeside. Events Andre foreninger Fundraising Firmaer VIP virksomheder Marketing Partnerskaber Tv Journalister Aviser - artikler PR International Global Peace Alliance Netværk Blanketter Drift og base Forretningsorden Adm. & Økonomi Produkter T-shirts / rejser Syv aktivitets-omr. Tekster udarbejdes Rekruttering Grundlag fredsministerium Udarb. af lovforslag Ekspertise lovforslag Fredsakademi Foredrag Nye medlemmer

19 GAMIP Committees Executive Committee Academic Research Committee Institutionalization and Networking Committee UN Resolution Committee GAMIP in Practice Committee Organizational Development Committee Membership in GAMIP requires the sponsorship of an existing member who brings the name of the individual or group to the attention of the Secretary. The name is then presented to the next meeting of the GAMIP Board of Directors for confirmation. Anyone who attends a GAMIP Summit may become a member then. Members agree to honor the organizational principles as they appear on the GAMIP website.

20 - Infrastructure for peace i NGO’er, UN og UNDP
”Fra tanke til virkelighed - tanken om fredsministerier vokser globalt”. - Infrastructure for peace i NGO’er, UN og UNDP - Hvad kan vi gøre i Danmark for at hjælpe - Fra tanke til virkelighed

21 Energi følger tanke Energi følger tanke

22 Fremtidige ministerkontor

23 Projekter og Tiltag - - Kontakte politikere
Udbrede et forslag til kommunerne med konkrete ”billeder” på, hvordan der kan arbejdes med fred (almen gyldigt) Få fredelig konflikthåndtering ind som del af hjemmeværnsuddannelsen Skole-fredspatrulje /konflikthandlere forebyggelse af mobning Skole repræsentanter Fredsakademi / Uddannelse / BePeace kurser / foredrag / kontakt til humanitære hjælpe org. Kontakte radio- eller TV-stationer Tema-avis (de dagblade, der har en sådan fx Politiken) Læserbrevsgruppe Hverve medlemmer Blog’s Husstandsomdelte foldere – bibliotekerne Formidle kundskab om fred og forsoning - T-shirt logo + logo-nål, armbånd el lign. Hjælp til aktiviteter på FN´s internationale fredsdag fx musik, digte Musik / koncerter. Forskning og research indenfor fredsarbejde Specifikt online menneskerettighedskursus Samarbejde med andre organisationer Søge om donationer fra virksomheder, foreninger Søge fonde Organisere verdenskonference, Summit hvert andet år. Gennemarbejde forslag/udkast til lovforslag omkring oprettelse af et fredsministerium Oprette kontor for Peace Alliance DK

24 Nye tider i forsvarspolitikken
Ine Eriksen Søreide (Norway), Karin Enström (Sweden), Jeanine Hennis-Plasschaert (Netherlands) and Ursula von der Leyen (Germany).  Taken outside the conference rooms 2. feb 2014 at Munich's Bayerischer Hof hotel, where politicians from around the world had gathered for an annual security conference

25 Konkrete langsigtede delmål
At få tanken om et Dansk fredsministerie på dagsordenen i debatten Længerevarende indslag i tv omkring muligheden for et fredsministerium i Danmark At der er mindst 1 fuldtidsansat og 2 deltids ansatte inden 2015 At afholde GAMIP summit / verdenskonference her i København International Peace and Development Training Center (IPDTC) Schedule of Training Programmes November – December, 2008 Tænk globalt men ager lokalt

26 De 7 områder mere specifikt
Politik, ledelse, politi, brandvæsen, militær, redningskorps, pionerarbejde, regeringer, ministerier. Humanistiske studier, undervisning, pædagogik, socialt arbejde, healing, sygehuse, børnehaver. Kommunikation, filosofi, strategi, idéskabelse, forretningsliv, finansverden og børsen, management, netværk og medier. Kunst, kultur, skuespil, gøgl, musik, mægling, oversættelse, design, reklamebureauer. Videnskab, forskning, teknik, mekanik, håndværk, specialistarbejde, ekspertise. Fredsarbejde, religion, spirituelle gruppe, socialt arbejde, klostervæsen, filantropi, græsrodsarbejde, mission. Direktion, bestyrelser, foreningsstruktur, management, planlægningsafdelinger, instruktion, lovgivning, klima, økologi

27 Interim GA Council group
Proposal – Interim Council Summit planning Asia Oceania Africa Middle East North America Europe Latin Bills, law stuff lobbying, 7.Integration and Intention 2. Education / teaching Academy / BePeace Adm/staff Interim GA Council group 6. Fundraising Key alliances Communication / Network 13 – 21 people 5. Science and Research - group 4. MultiCulture diversity resource bank 27

28 De syv samfundsgrene ~ aktivitetsområder
1. Politik og ledelse Leadership 2. Uddannelse Education 3. Kommunikation / Netværk Communication / Network 4. Kultur Culture 5. Videnskab / forskning Science and research 6. Fredsarbejde Peace building 7. Økonomi og økologi Economy and Ecology

29 Peace Alliance DK Foreningens overordnede formål. Er at virke for fred i verden – i fællesskab


Download ppt "- ”Infrastructure for peace” i NGO’er, UN og UNDP"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google