Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Støbt sokkel beklædt med grå eternit (20 cm højde over jord)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Støbt sokkel beklædt med grå eternit (20 cm højde over jord)"— Præsentationens transcript:

1 Støbt sokkel beklædt med grå eternit (20 cm højde over jord)
Skitse til pille-/brændeskur Sokkel/gulv: Støbt sokkel i H-sten Indstøbte gevindjern i sokkel til montering af rem Styrolit isolering i gulv (100 mm) Vakuumglittet betongulv/glat lava-beton (10 cm tyk) Sokkel beklædes med grå eternitplader hele vejen rundt. Pla- derne skal gå ned under jord og op under træbeklædning Vægge: Fugtspærre mellem gulv og trævægge Ude: Høvlet fyrretræ , fer og not, lodret, 24 mm (ikke trykimp.) Inde: Krydsfinerplader, 20 mm Vindpap mellem yder- og indervæg Ingen isolering i væggene Tag/loft: Taghældning og udhæng som på udhus Tag med samme tegl som på udhus (Lysbro), men med al- mindelig rygning (ikke støbt som på udhus) Gavlafslutning som på udhus Vindpap under tegl Ingen isolering i loftet Loft til kip med fritlagte hanebånd og spær (dog ikke i tank) Loft beklædes med krydsfiner 20 mm Kanter afsluttes med lister (loft) Andet: Rundt hvidt vindue med termoglas i begge gavle (skal ikke kunne åbnes) Yderdør laves i samme træ og på samme måde som yderbe- klædning (så fer-not samlinger i dør passer til den omkringlig- gende facade Håndtag i rustfrit stål (ingen lås) Sorte plasttagrender og nedløb Nedløb i begge sider længst væk fra carport og skråt ud på jord (væk fra bygning) Tre runde gennemgående udluftningshuller med sort plastgit- ter i begge gavle Fire runde gennemgående udluftningshuller med sort plastgit- ter i husets side (placering ses på anden tegning) Front vendt mod carport og parallel med denne Udluftning Udluftning Udluftning Dia. 0,60 mtr. Facaden skal være parallel med carporten 2,50 Støbt sokkel beklædt med grå eternit (20 cm højde over jord) Døren er venstre- hængt og åbner udad (1 mtr. bred) 2,x 1,0 2,x

2 Skitse til pille-/brændeskur 11.03.12
Pillebeholder: Tanken laves i krydsfiner, 24 mm Alle tankens sider samt ”låg” forsynes med dampspærre mel- lem inder- og ydervæg I den side af pillebeholderen der vender ud mod gangarealet Laves tanksiden dobbelt med stolper imellem for at sikre at siden kan tage trykket laves to huller på 0,2 x 1 mtr. (H x B). Hullerne laves 0,5 mtr. fra henholdsvis tankens venstre og højre side og der er der- med 1 mtr. mellem de to huller. Hullernes underkant skal være 155 cm over gulvet. I hvert hul monteres en kraftig plexiglas- rude i tankens indervæg. Inde i tanken monteres ”trailerplader” skråt på de to langsider således, at pladens top er fæstnet på tanksiden 85 cm over gulvet og pladens bund er fæstnet på gulvet 85 cm fra tank- siden. Vinklen er dermed 45 grader og der vil være en 30 cm bred stribe af frit gulv i tankens fulde længde til sneglen Ophæng gummidug i loft inde i tank Alle tankens sider skal monteres i fastskruede metal U-skin- ner i gulvet og i toppen skal de fastgøres i hanebånd Tremmeskillevægge: Fastskrues i gulv og føres op i kip. Konstrueres så der kan Komme luft om brændet El: Det kabel der trækkes fra fyrrummet og ind i skuret skal være 5 x 1,5 kvadrat Alle kabler føres skjult bag indvendig beklædning 3 x lysudtag i loft (hvide) 1 x afbryder til loftlys (hvid) 2 x lysudtag på væg i pilletank (hvide) 1 x afbryder til lys i pilletank (hvid) 1 x stikkontakt (hvid) Strøm til snegl /suger med afbryder (hvid) Andet: Stige i træ (1 x 2,5 mtr.) i gangarealet fastmonteret på væg Stige i træ (1 x 1,65 mtr.) i tank fastmonteret på væg (skal starte 85 cm over gulvhøjde p.g.a tankens skråsider – se an- den tegning) Det gør vi selv: Maling af gulv (grå) + maling af træ inde (hvid) + maling af træ ude (sort) + køber og monterer lamper Indvendigt set fra oven Runde gennemgående udluftnings- huller med sort plastgitter 15 cm o- ver det støbte gulv – og placeret Med lige stor afstand I hvert bræn- derum Dobbelt tankside Dampspærre i tankens ydersider og “låg” Udvendig beklædning Stige Pilletank , lufttæt og fugttæt (4 x 2 x 2,5 mtr. = 20 m3) 1 m3 piller vejer 650 kg Tankens ”låg ” ligger over hanebånd så fladen kan bruges til opbevaring Støvtæt in- spektionslem (1 x 1 mtr.) Stige Indvendig beklædning Hængslet over stige, med holder til lem i lodret position og fastgjort med haspe eller lignende i lukket position Areal til stablet brænde (2 x 2 mtr.) Gangareal 1 x 4 mtr. Tremmeskillevæg fra gulv til loft Areal til stablet brænde (2 x 2 mtr.) Tremmeskillevæg fra gulv til loft Skillevæg fra tankens top til loft (hul) Kasse til snegl og suger med med åbning/afmontering Plast kloakrør 160 mm med slanger og el føres ind i sok- kel i 45 grader vinkel under jord på denne side og kom- mer op ad gulv her Areal til optændings- brænde (1 x 2 mtr.) 5,x (udvendigt mål – hus er kvadratisk) 5,0 (indvendigt mål – hus er kvadratisk)

3 Skitse til pille-/brændeskur 11.03.12
Indblæsnings- Studs (eksempel) Returluftfilter placeres ved siden af indblæs- ningsstuds i samme højde Side-snit / påfyldning af tank Tag Der er plader både over og under hane- bånd ”Trailor-plader” mon- teret skråt i bunden af pilletank (45 grader) – dog kun på langsid- erne. Pladekanter er skåret i smig og samlinger er fuget med silikone. Pilletank Indblæsningsstuds Gummidug X * X cm, placeret I blæseret- ning, nedhængt fra loft cm fra bag- væg så der er plads til lemmen Snegl & su- ger Sokkel Snegl I tankens fulde længde (400 cm) Nedgravet 160 mm plast kloakrør føres op gennem soklen I 45 graders vinkel. Røret indeholder de to sugeslanger samt el-kabel (5 x 1,5 kvadrat) Afstand til pillefyr forventes at være mtr. (samlet sugelængde) Der skal være nok overskydende sugeslange og elkabel til at færdiggøre instal- lationen (både I skuret og I fyrrummet


Download ppt "Støbt sokkel beklædt med grå eternit (20 cm højde over jord)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google