Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UUV vejlederdag den 7.6.13 Velkommen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UUV vejlederdag den 7.6.13 Velkommen."— Præsentationens transcript:

1 UUV vejlederdag den Velkommen

2 Vejlederdag for team 1, 2 og 3 fredag den 7.6.2013 kl. 8 - 14

3 Et forsøg på overblik og bud
UU Danmark (podio) Vejlederforum Vejledningsreform til efteråret og Boston Fleksuddannelsen og Erhvervsuddannelsen…… Folkeskolereformen – og uea Kontanthjælpsreformen UUV’s økonomi og organisation

4 UU Danmark I går: Industriens uddannelser, fra Vera til Agnete møde med folketingsmedlem 25.6. foretræde for uddannelsesudvalget eVejledning, helhedsvejledning, fra IT til indhold Podio

5 Vejlederforum

6 Vejledningsreform 2014 Vi ved meget lidt UU og Jobcentrene……
Kommunalisering og mindre UU centre? Vejledning op til 30 år….. Der er fokus på UTA, så det skal vi benytte os af! 10. klasse (!?) Lyt til Mie Dalskov Pihl

7 Fleksuddannelsen og erhvervsuddannelsen
?

8 Folkeskolereform Uea….

9 Kontanthjælpsreform Intentionen i reformen er, at flest mulige unge kommer i uddannelse, og en øget andel bliver uddannelsesparate. Kontanthjælpen afskaffes for unge under 30 år  uddannelsesydelse (svarende til SU) + et aktivitetstillæg for ikke uddannelsesparate. Unge der venter på uddannelsesstart skal i nytteaktivering. Alle unge under 30 år, der ikke har gennemført en erhvervskompetence-givende uddannelse får uddannelsespålæg. Det er målet at indsatsen for unge uden uddannelse bør foregå i et miljø, hvor uddannelse er i centrum. Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2014 (med enkelte undtagelser)

10 Kontanthjælpsreform Tidlig visitation  senest 1 uge efter at den unge har henvendt sig, skal de visiteres. Der udvikles et digitalt screeningsværktøj. Fokus er at de åbenlys uddannelsesparate straks kommer i uddannelse. De ikke åbenlyst uddannelsesparate skal gennemgå en grundigere visitation inden for 3 mdr. Uddannelsespålægget skal have et indhold, som beskriver den indsats, der skal iværksættes. Alle der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse skal læse-, skrive- og regnetestes. Kommunen har pligt til at igangsætte ret og pligt-tilbud, hvis testene viser at der er et behov. Undervisningen skal fortsætte til den unge har færdigheder, der svarer til folkeskolens afgangsprøver.

11 Kontanthjælpsreform Uddannelsesrettet indsats til de uddannelsesparate unge: Individuelt tilrettelagt indsats. Uddannelsesafklarende forløb, fx brobygning, praktik og mentor. Opfølgning efter behov – de unge kan selv booke en tid via ”Min side”. Hjælp og støtte i overgangen  elektronisk underretning til ungdoms-uddannelsen + ungdomsuddannelsen skal have adgang til uddannelsespålægget. Kommunen har pligt til at sikre sig, at den unge er startet på den aftalte uddannelse.

12 Kontanthjælpsreformen
Uddannelsesrettet indsats til de aktivitetsparate unge: Ret til en koordinerende sagsbehandler. En koordineret og systematisk uddannelsesrettet indsats, hvor den unges uddannelsesmål er sigtelinjen i samspil med den enkelte unges ressourcer og udfordringer. Mentor – skal tilbydes i perioder, hvor den unge ikke kan tilbydes andre aktiviteter. Opfølgning hver 2. måned Aktivitetsdusør til 15-17årige  til unge som kommunen visiterer til en uddannelsesrettet indsats. Den svarer maksimalt til produktionsskoleydelsen for unge under 18 år. (3årigt forsøg)

13 Kontanthjælpsreformen
Enlige forsørgere og unge mødre: Uddannelsesvejledning i barselsperioden – ansvarlig er den unges sagsbehandler. Studiestartskoordinator og tilskud til relevante udgifter i forbindelse med uddannelsesstart. Ingen indkomsthuller for enlige forsørgere under uddannelse  behovsbestemt engangshjælp. Ens vilkår for alle forsørgere under uddannelse. Studiestartsnetværk for forsørgere på skolerne.

14 Kontant… og SU reform 10 initiativer – blandt andet:
Ekstra 12 måneders SU, hvis man starter videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen. Krav om fremdrift og automatisk tilmelding til eksamen. Målretning af SU til GSK – kun SU til korte forløb. Højst 5 ungdomsuddannelser med SU. Dispensation ved uddannelsespålæg. Målrettet indsats i udskolingen så flere vælger EUD. Kontant bonus til de hurtige (2.877,- kr. pr. måned de sparer) Omlægning og øget støtte til befordring. Mulighed for vinteroptag. Studiestartsprøver – 2 forsøg til at bestå.

15 Kontanthjælpsreform og UUV
Aktivitetsdusør 15 – 17 år Screening og FVU undervisning Mentor og studiestartskooordinator Vejledningsindsats for enlige forsørgere Indsats i et miljø med uddannelse i centrum Uddannelsespålæg Uddannelsesafklarende forløb

16 UUV’s økonomi og organisation

17 UUV’s økonomi og organisation

18 UUV’s økonomi og organisation
Servicestationen, praktikformidling (skemaer), ungeindsats, kontanthjælpsreform og beskæftigelse…. Profilering af eud, virksomhedskontakt etc. UUV’s sekretariat og ressourcer Resultater, omvalg og frafald IT satsning Campus Køge og UUV De 4 kommuner og København Syd

19

20 Intro til nyansatte i UUV
UUV - en organisation der arbejder for ungdomsuddannelse til alle unge. UUV - en organisation der har fokus på den gruppe unge der har svært ved at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse UUV - en ubureaukratisk organisation hvor der er kort fra ord til handling. UUV - en organisation der betjener kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns ligeligt. UUV - en kommunal organisation, der tænker innovativt, forretningsmæssigt og synligt. UUV - en organisation der ser alt arbejde/ alle job som ligeværdige såvel internt som eksternt UUV yder en individuel vejledningsindsats i forhold til de unge. UUV byder dig velkommen i en organisation med et godt arbejdsmiljø, der også omfatter dig og som altid kan blive bedre.

21 Om UUV Køge Bugt Mission: Vision: Ungdom Uddannelse Vejledning
Vores mission er at sikre, at alle unge får udviklet valgkompetence i forhold til valg af uddannelse og erhverv, således at de vælger og gennemfører en ungdomsuddannelse. Vision: Ungdom En synlig organisation. En organisation der har fokus på vejledning til unge med særlige behov. En positiv og udfordrende organisation, der har kendskab til områdets ungekultur. Uddannelse En organisation, der går i en anerkendende dialog med områdets grundskoler om vejledning, elevernes valgkompetence og faget uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkeds-orientering. En organisation, der i dialog vil udvikle ungdomsuddannelsestilbuddene, forbedre overgangen til ungdomsuddannelse og derved mindske frafaldet. En organisation, der arbejder for at skabe sammenhæng. Vejledning Et udviklingsorienteret og ubureaukratisk vejledningscenter, der går foran. En effektiv serviceorganisation, hvor der er kort fra ord til handling. Et center der udvikler såvel den individuelle som den kollektive vejledning.

22 Team Ung Team Skole Fremtidslinjen Team Sekretariat Team Special
UUV Køge Bugt – det går faktisk ret godt! Team Sekretariat Team Special Team Ung


Download ppt "UUV vejlederdag den 7.6.13 Velkommen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google